Projects & Grants
Národní ústav pro neurologický výzkum
Main solverMUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Period7/2022 - 12/2025
ProviderDěkanát LF, MŠMT
Statesolved
Sleep disturbances in hospitalized patients as a risk factor for delirium
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period5/2022 - 12/2025
ProviderMinisterstvo zdravotnictví
Statesolved
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Main solverMgr. Veronika Kapustová
Period1/2023 - 12/2025
ProviderBlood Cancer Research Group, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody
Main solverDavid Pakizer
Period1/2023 - 12/2025
ProviderCentrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Influence of carotid atherosclerotic plaque metabolome on the embolization potential
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period5/2022 - 12/2025
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
SMART medical tables
Main solverdoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Period1/2023 - 6/2025
ProviderLékařská fakulta, Technologická agentura ČR
Statesolved
Methodology for evaluating the exposure-response relationship of persons exposed in the environment to mining noise
Main solverdoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Period3/2022 - 2/2025
ProviderLékařská fakulta, Program ÉTA
Statesolved
SUPPORT OF HEALTHY AGEING: USING EDUCATIONAL AND PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS TO MAINTAIN MENTAL HEALTH, FOR PREVENTION AND TIMELY DIAGNOSIS OF DEPRESSION, ANXIETY, AND COGNITIVE DISORDERS OF OLDER ADULTS IN A COMMUNITY
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period5/2021 - 12/2024
ProviderMinisterstvo zdravotnictví
Statesolved
A novel local therapy for myeloma bone disease
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period5/2021 - 12/2024
ProviderMinisterstvo zdravotnictví
Statesolved
Support for the development of the infrastructure of the Faculty of Medicine, OU
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period1/2021 - 12/2024
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Differential diagnosis of cardiomypathy and cardiotoxicity in oncologic patients based on innovative molecular-diagnostic platforms
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Period5/2021 - 12/2024
ProviderÚstav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR
Statesolved
VR Vitalis application for education for autokinesiotherapy in virtual reality
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Technologická agentura ČR
Statesolved
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - MSK
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - SMO
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Statutární město Ostrava
Statesolved
Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na diabetické pacienty
Main solverMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2024
ProviderÚstav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR
Statesolved
Living with dementia - the improving awareness of the risks, symptoms, early detection, prevention and treatment of Alzheimer's and other types of dementia
Main solverMgr. Nadezhda Borzenko
Period12/2021 - 1/2024
ProviderČesko-norský výzkumný program
Statesolved
Influence of covid-19 pandemic on oncosurgical treatment of patients with colorectal cancer, breast cancer and lung cancer
Main solverprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Period4/2022 - 12/2023
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
Development of new laboratory tests for the diagnosis of inflammation, sepsis and cardiovascular diseases based on chemiluminescence analysis on automated platforms
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Period1/2020 - 12/2023
ProviderDěkanát LF, Technologická agentura ČR
Statesolved
Impact of covid, postcovid / longcovid in rehabilitation
Main solverdoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Period4/2022 - 12/2023
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
Evaluation of quality of life and psychosocial aspects of the disease in patients with heart failure
Main solverMgr. Katka Bobčíková
Period9/2020 - 8/2023
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved

12