Projects & Grants
SUPPORT OF HEALTHY AGEING: USING EDUCATIONAL AND PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS TO MAINTAIN MENTAL HEALTH, FOR PREVENTION AND TIMELY DIAGNOSIS OF DEPRESSION, ANXIETY, AND COGNITIVE DISORDERS OF OLDER ADULTS IN A COMMUNITY
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Periodr5/2021 - 12/2024
ProviderMinisterstvo zdravotnictví
Statesolved
A novel local therapy for myeloma bone disease
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Periodr5/2021 - 12/2024
ProviderMinisterstvo zdravotnictví
Statesolved
Differential diagnosis of cardiomypathy and cardiotoxicity in oncologic patients based on innovative molecular-diagnostic platforms
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Periodr5/2021 - 12/2024
ProviderKatedra biomedicínských oborů, Technologická agentura ČR
Statesolved
Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na diabetické pacienty
Main solverMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2024
ProviderÚstav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR
Statesolved
Development of new laboratory tests for the diagnosis of inflammation, sepsis and cardiovascular diseases based on chemiluminescence analysis on automated platforms
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Periodr1/2020 - 12/2023
ProviderDěkanát LF, Technologická agentura ČR
Statesolved
Evaluation of quality of life and psychosocial aspects of the disease in patients with heart failure
Main solverMgr. Katka Bobčíková
Periodr9/2020 - 8/2023
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Periodr9/2018 - 6/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Online educational platform for students of medical and non-medical fields with a focus on hyperbaric medicine (HYMON)
Main solverMgr. Miroslav Rozložník, PhD.
Periodr9/2021 - 4/2023
ProviderLékařská fakulta, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Telemedicine in the acquisition and rehabilitation phase I.
Main solverdoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2022
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
New Directions of Biomedical Research in the Ostrava Region
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Periodr5/2019 - 12/2022
ProviderDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Cell Coolab Ostrava - Research and Development Center for Cell Therapy in Hematology and Oncology
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Periodr8/2018 - 12/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statesolved
Innovative therapeutic methods of musculoskeletal apparatus in traumatic surgery
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Periodr1/2019 - 12/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statesolved
Monitoring of the Musculoskeletal System Using Telemedicine Applications in Trauma Surgery
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Periodr2/2020 - 12/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Statesolved
UNIVERSITY-INDUSTRY EDUCATIONAL CENTRE IN ADVANCED BIOMEDICAL AND MEDICAL INFORMATICS (CEBMI)
Main solverdoc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
Periodr1/2020 - 12/2022
ProviderErasmus+
Statesolved
Genetically modified donor T cells as a universal cell source for the immunotherapy of tumors using T lymphocytes equipped with a chimeric antigen receptor (CAR).
Main solverRNDr. Michal Šimíček, PhD.
Periodr8/2019 - 12/2022
ProviderProgram TRIO
Statesolved
Healthy Aging in Industrial Environment - HAIE
Main solverMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Periodr2/2018 - 11/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Periodr9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulation center-Training hospital
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Periodr9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
ehealth Literacy Learning skills among Nurses working with older people eLily2-RN
Main solverPaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Periodr10/2020 - 9/2022
ProviderErasmus+
Statesolved
Securing of Infrastructural of New Doctoral Program Neuroscience Faculty of Medicine OU
Main solverMgr. Filip Chadžijski, MBA
Periodr12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved

123