UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Petr Šilhán

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Neurology and Psychiatry (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 145
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Šilhán, P., Uřinovská, R., Kacířová, I., Hýža, M., Grundmann, M. a Češková, E. What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?. Pharmacopsychiatry. 2019, 52(2), s. 78-83. ISSN 0176-3679.
Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine. In: 13th European congres of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Ďuricová, J., Kacířová, I., Šilhán, P., Šištík, P. a Grundmann, M. Therapeutic monitoring of depot antipsychotics [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Šilhán, P., Kacířová, I., Hýža, M., Uřinovská, R., Češková, CSc., P. M. E. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi. Psychiatrie pro praxi. 2016, roč. 2016, č. 17, s. 10-14. ISSN 1213-0508.
Šilhán, P., Školoudík, D., Jelínková, M., Hýža, M., Valečková, J., Perničková, D. a Hosák, L. The use of transcranial sonography at neuro-psychiatry interface. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie. 2016, č. 79, s. 649-654. ISSN 1210-7859.
Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Šilhán, P., Perničková, D. a Hosák, L. Depresivní syndrom po cévní mozkové příhodě: česká a slovenská psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. 2012, roč. 108, s. 291-297. ISSN 1212-0383.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Genetika úzkostných poruch. Psychiatrie pro praxi. 2012, roč. 14, s. 7-9. ISSN 1213-0508.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results. Acta Medica. 2012, roč. 55, s. 3-11. ISSN 1211-4286.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?. NEUROENDOCRINOL LETT. 2012, roč. 33, s. 183-190. ISSN 0172-780X.
Grundmann, M., Uřinovská, R., Šilhán, P. a Kacířová, I. Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace. Klinická farmakologie a farmacie. 2012, roč. 26, s. 90-92. ISSN 1212-7973.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie. Psychiatrie. 2012, roč. 16, s. 157-166. ISSN 1211-7579.
Perničková , D., Šilhán, P., Szilvásiová, M., Fojtíková, H. a Svobodová, J. Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti. Psychiatrie. 2010, roč. 14, s. 49-49. ISSN 1211-7579.
Šilhán, P., Svobodová, J., Perničková , D., Pavlíková, K., Olej, J. a Szilvásiová, M. Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů. In: Duševní poruchy a kvalita péče. s. 284-286.
Šilhán, P., Szilvásiová, M., Svobodová, J. a A Kol., Creutzfeldt-Jacobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe. Psychiatrie. Časopis pro moderní psychiatrii. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., Creutzfeldt-Jakocobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe. Psychiatrie. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., Depresivní syndrom u pacientů po CMP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., .. Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu užívání drog?. Quo vadis psychiatria?. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči. Psychiatrie. 2007,
Šilhán, P. a A Kol., Psychotická porucha při léčbě topiramátem?. Psychiatrie. 2006,
Šilhán, P. a A Kol., Výsledky detoxifikace u závislosti na metamfetaminu při krátkodobé hospitalizaci.. Galén. 2006,
Svobodová, J., Perničková , D., Šilhán, P. a Václavík, M. Výsledky detoxikace závislosti na metamfetaminu při krátkodobé detoxikaci. In: In:Raboch J,Zrzavecká I.,doubek P. Nemocná duše, nemocný mozek:klinická zkušenost a fakta. s. 175-177. ISBN 80-7762-420-2.
Václavík, M., Šilhán, P. a Szilvásiová, M. Panická verzus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba.. Psychiatrie. 2005, s. 53-53.
Václavík, M., Šilhán, P. a Bar, M. Psychotická porucha při léčbě topiramátem? Kazuistické sdělení.. Psychiatrie. 2005, s. 53-53.
Václavík, M., Šilhán, P., Svobodová, J. a Novák, V. Konverzní porucha a její komunikační význam. První zkušenosti s komplexním přístupem.. Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha. 2004, s. 263-265.
Svobodová, J., Šilhán, P., Václavík, M., Perničková , D. a A Kol., Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu v užívání drog?.


AuthorTitleType of thesisYear
Hlísta PavelDepressive state and its consequences.Bachelor's thesis 2015 


No record found.

social hub