Projects & Grants
Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC)
Project Id
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period5/2022 - 4/2029
ProviderDěkanát LF, Děkanát PřF, Horizont Europe
Statesolved
AnotationÚčelem partnerství v projektu je podporovat inovace v hodnocení chemických rizik a tím umožnit udržitelné používání a nakládání s chemickými látkami a zároveň chránit lidské zdraví a životní prostředí a přispívání k netoxickému prostředí: a) posílením vědecké základny pro hodnocení chemických rizik v EU tím, že propojí hodnotitelé rizik a manažery spolu s vědci k urychlení vývoje metod, generování potřebných dat a znalostí a b) usnadněním přechodu na další generaci hodnocení rizik založeného na důkazech.