Projects & Grants
Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody
Project Id00736/2023/RRC
Main solverMgr. David Pakizer
Period1/2023 - 12/2025
ProviderCentrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationCílem projektu je objevit charakteristiky aterosklerotického plátu karotických tepen, které se častěji vyskytují u různých rizikových skupin pacientů nebo jsou zodpovědné za cerebrovaskulární komplikace, a ze získaných poznatků v detekci jednotlivých charakteristik vytvořit jednotné vyšetřovací protokoly pro vyšetření karotických plátů neinvazivními zobrazovacími metodami (výpočetní tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk, případně pozitronová emisní tomografie). Cílem zlepšené diagnostiky rizikových charakteristik je prevence vzniku cévní mozkové příhody ? u pacientů s potvrzeným výskytem rizikových charakteristik karotického plátu by mohla být započata včasná a efektivní léčba.