Projects & Grants
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Project Id00736/2023/RRC
Main solverMgr. Veronika Kapustová
Period1/2023 - 12/2025
ProviderBlood Cancer Research Group, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationPrvním cílem projektu je charakterizovat mikroprostředí extramedulárního nádoru a expresi moderních terapeutických targetů na plazmocytech, a vysvětlit tak alespoň částečně rezistenci EMD na dnešní léčbu a zhodnotit potenciální účinnost novodobých imunoterapeutik a jejich vhodnost pro léčbu EMD. Druhým cílem bude stanovit citlivost primárních plazmatických extramedulárních buněk na vybrané moderní anti-CD38 terapeutické protilátky, a určit tak nejslibnější imunoterapeutickou protilátku pro léčbu EMD. Projekt se zabývá velmi aktuálním tématem a kombinuje možnost přístupu k unikátním vzorkům s moderní, na pracovišti zavedenou, metodou průtokové cytometrie.