UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Petra Bártová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Neurology and Psychiatry (Faculty of Medicine)
Department of Special Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 597 373 276
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Bužgová, R., Bar, M., Bártová, P., Kozáková, R., Ressner, P., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, č. 1, s. 17-23. ISSN 1210-7859.
Bužgová, R., Kozáková, R., Bar, M., Škutová, M., Ressner, P. a Bártová, P. Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol. In: 20th International Conference on Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. Praha. 2018.
HORÁKOVÁ, J., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Bužgová, R. a Kozáková, R. Paliativní péče u neurologických pacientů ve FN Ostrava. In: 32 slovenský ačeský neurologický sjazd: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (supplementum) 2018-11-28 Martin. Praha: ČLSJEP, 2018. s. 99-99. ISBN 1210-7859.
Blahuta, J., Soukup, T., Jelinkova, M., Bártová, P., Cermak, P., Herzig, R. a Školoudík, D. A new program for highly reproducible automatic evaluation of the substantia nigra from transcranial sonographic images. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2014, roč. 158, s. 621-627. ISSN 1213-8118.
Ressner, P., Nilius, P., Beránková, D., Zákopčanová Srovnalová, H., Bártová, P., Krulová, P. a Bar, M. Computer asisted cognitive rehabilitation in stroke and Alzheimer´s disease - pilot study. In: 8th World Congress on Neurorehabilitation. Istanbul. 2014.
Ressner, P. a Bártová, P. Kognitivní poruchy u Huntingronovy nemoci. Cesk Slov Ne urol, 2014. s. 56-56.
Bártová, P., Kraft, O., Bernátek, J., Havel, M., Ressner, P., Langová, K., Herzig, R. a Školoudík, D. Transcranial sonography and I-123-FP-CIT single photon emission computed tomography in movement disorders. ULTRASOUND MED BIOL. 2014, roč. 40, s. 2365-2371. ISSN 0301-5629.
Jelínková, M., Školoudík, D., Bártová, P. a Kaňovský, P. Transkraniální sonografické vyšetření u pacientů s parkinsonským syndromem. Neurologie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 39-42.
Bar, M., Ressner, P., Bártová, P. a Zákopčanová Srovnalová, H. Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation in Stroke and Alzheimer?s Disease - a Pilot Study. In: 23rd meeting of ENS. Barcelona. 2013.
Ressner, P., Král, M., Školoudík, D., Bártová, P., Bártková, A., Šaňák, D., Obereignerů, R. a Veverka, T. Neurologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3244-1.
Bártová, P., Školoudík, D., Bar, M., Ressner, P., Hluštík, P., Herzig, R. a Kaňovský, P. Trnascranial sonography in movement disorders. Biomed Papers. 2008, č. 152, s. 138-142.
Bártová, P., Školoudík, D., Fadrná, T., Bar, M. a Kaňovský, P. . Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy. Ces Slov Neurol N. 2007, s. 521-525.
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevová, P., Školoudík, D. a Bar, M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu. Neurológia. 2007,
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevová, P., Školoudík, D. a Bar, M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozómu. Neurologia. 2007, roč. 2, č. 2, s. 114-117.


AbbreviationSubject
NE1LFNeurologie
KZNEUZáklady neurologie
SZNEUZáklady neurologie


AuthorTitleType of thesisYear
Maroušková KarolínaOccupational Therapy in Patients with Morbus ParkinsonBachelor's thesis 2011 
Mikulčíková HanaEffect deep brain stimulation in Parkinson's diseaseBachelor's thesis 2011 


No record found.

social hub