UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Governing bodies

Ostravská univerzita

Scientific board

Členové:
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.Faculty of Medicine
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.Faculty of Medicine
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.Faculty of Medicine
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.Faculty of Medicine
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.Faculty of Medicine
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBAFaculty of Medicine
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.University of Ostrava
MUDr. Svatopluk Němeček, MBAFakultní Nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.Faculty of Medicine
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.Faculty of Medicine
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBAFaculty of Medicine
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Faculty of Medicine
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.Faculty of Medicine
doc. MUDr. František Dorko, CSc.Faculty of Medicine
MUDr. Milan LeckéšiAGEL a.s.
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.I. Chirurgická klinika FN Olomouc
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.II. Interní klinika FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.Klinika dětské onkologie FN Brno
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.III. Interní klinika FN Olomouc
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.Ústav Ošetrovatelstva JLF UK Martin
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Masarykova univerzita Brno

Updated: 22. 01. 2018

social hub