UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Pavel Ševčík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Room, floor, building: ZY 123, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1500
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Szturz, P., Folwarczny, P., Kula, R., Neiser, J., Ševčík, P. a Beneš, J. Multi-parametric functional hemodynamic optimization improves postsurgical outcome after intermediate risk open gastrointestinal surgery: a randomized controlled trial. EDIZIONI MINERVA MEDICA. 2019, 85(3), s. 244-254. ISSN 0375-9393.
Máca, J., Holub, M., Burša, F., Ihnát, P., Reimer, P., Švagera, Z., Burda, M. a Ševčík, P. Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study. APMIS. 2018, č. 126, s. 152-159. ISSN 0903-4641.
Sklienka, P., Máca, J., Neiser, J., Burša, F., Káňová, M., Danek, T., Kula, R. a Ševčík, P. Exogenous surfactant as a bridge to prolonged ?total lung rest? in severely injured patient during extracorporeal membrane oxygenation. Journal of Artificial Organs. 2018, roč. 21, s. 374-377. ISSN 1434-7229.
Jor, O., Kubíčková, J., Máca, J., Šeděnková, V., Frelich, M., Ševčík, P. a Komínek, P. Spánková endoskopie - nový požadavek na anesteziologa v diagnostice a léčbě syndromu obstrukční spánkové apnoe. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2018, roč. 29, č. 2, s. 72-76. ISSN 1214-2158.
Reimer, P., Káňová, M., Máca, J., Ševčík, P., Burda, M. a Adamus, M. Vztah variability srdeční frekvence a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů podstupujících kolorektální resekci. Anest. intenziv. Med. 2018, 29(1), s. 3-13. ISSN 1214-2158.
Máca, J., Burša, F., Ševčík, P., Sklienka, P., Burda, M. a Holub, M. Alarmins and Clinical Outcomes After Major Abdominal Surgery-A Prospective Study. JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY. 2017, č. 30, s. 152-161. ISSN 0894-1939.
Herkel, T., Uvizl, R., Kolar, M., Htoutou Sedlakova, M., Adamus, M., Doubravska, L., Gabrhelik, T., Pudova, V., Langova, K., Zazula, R., Rezac, T., Moravec, M., Cermak, P., Ševčík, P., Stasek, J., Sevcikova, A., Hanslianova, M., Turek, Z., Cerny, V. a Paterova, P. Healthcare associated pneumonia in intensive care patients - optimal choice of initial empirical antimicrobial therapy: Results of a multicenter, observational study. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA. 2017, č. 28, s. 154-162. ISSN 1214-2158.
Ševčík, P. a Kubricht, V. Chronic postsurgical pain in mixed surgical population. Does an acute pain service make a difference?. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2017, 118(12), s. 746-751. ISSN 0006-9248.
Parenica, J., Jarkovsky, J., Malaska, J., Mebazaa, A., Gottwaldova, J., Helanova, K., Litzman, J., Dastych, M., Tomandl, J., Spinar, J., Dostalova, L., Lokaj, P., Tomandlova, M., Pavkova, M. G., Ševčík, P. a Legrand, M. Infectious complications and immune/inflammatory response in cardiogenic shock patients. SHOCK. 2017, č. 47, s. 165-174. ISSN 1073-2322.
Máca, J., Holub, M., Burša, F., Sklienka, P., Burda, M., Janout, V., Ševčík, P. a Jor, O. Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review. Respiratory Care. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 113-122. ISSN 0020-1324.
Ševčík, P., Káňová, M. a Janoutová, J. Pooperační delirium: prevence a terapie.. Farmakoterapeutické informace. 2017, roč. 2017, 5(5/20107), s. 1-3. ISSN 1211-0647.
Málek, J., Ševčík, P., Bejšovec, D., Gabrhelík, T., Hnilicová, M., Křikava, I., Kubricht, V., Lejčko, J., Mach, D. a Mixa, V. Postoperative Pain Management. Praha: Mladá fronta a.s., 2017. 119 s. ISBN 978-80-204-3522-4.
Kosinova, M., Stourac, P., Adamus, M., Seidlova, D., Pavlik, T., Janku, P., Krikava, I., Mrozek, Z., Prochazka, M., Klucka, J., Stoudek, R., Bartikova, I., Harazim, H., Robotkova, H., Hejduk, K., Hodicka, Z., Kirchnerova, M., Francakova, J., Obare Pyszkova, L. a Hlozkova, J. et al. Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA. 2017, č. 32, s. 4-10. ISSN 0959-289X.
Káňová, M., Ďuricová, J., Slonková, J., Marcián, V. a Ševčík, P. SEVERE SEROTONIN SYNDROME. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(6), s. 711-713. ISSN 1210-7859.
Herkel, T., Uvizl, R., Doubravska, L., Adamus, M., Gabrhelik, T., Htoutou Sedlakova, M., Kolar, M., Hanulik, V., Pudova, V., Langova, K., Zazula, R., Rezac, T., Moravec, M., Cermak, P., Ševčík, P., Stasek, J., Malaska, J., Sevcikova, A., Hansalianova, M. a Turek, Z. et al. Epidemiology of hospital-acquired pneumonia: Results of a Central European multicenter, prospective, observational study compared with data from the European region. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2016, roč. 160, s. 448-455. ISSN 1213-8118.
Brat, K., Sedlacek, I., Sevcikova, A., Merta, Z., Laska, K. a Ševčík, P. Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities. Polish Polar Research. 2016, roč. 37, s. 89-104. ISSN 0138-0338.
Stourac, P., Adamus, M., Seidlerova, D., Pavlik, T., Janku, P., Krikava, I., Mrozek, Z., Prochazka, M., Klucka, J., Stoudek, R., Bartikova, I., Kosinova, M., Harazim, H., Robotkova, H., Hejduk, K., Hodicka, Z., Kirschnerova, M., Francakova, J., Obare Pyszkova, L. a Hlozkova, J. et al. Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation. ANESTH ANALG. 2016, roč. 122, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999.
Zuščich, O., Hájek, R., Ševčík, P., Lonský, V. a Zapletalová, J. The effect of continuous elimination methods on the hemostatic profile of a cardiac surgery patient monitored using thromboelastography. INT J ARTIF ORGANS. 2016, roč. 39, s. 106-113. ISSN 0391-3988.
Szturz, P., Folwarczny, P., Švancara, J., Kula, R. a Ševčík, P. Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock. In: 35th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine. Brussels. 2015.
Szturz, P., Folwarczny, P., Švancara, J., Kula, R. a Ševčík, P. Adequate initial antimicrobial therapy as the factor assessing treatment efficacy in human septic shock.. Critical Care. 2015, č. 19, s. 36-36.
Ševčík, P. Aktuální pohled na použití HES v traumatologii a porodnictví. In: Symposium Objemová terapie a klinická výživa pro praxi. Třešť. 2015.
Ševčík, P. Delirium v intenzivní péči a jak se s ním vypořádat. In: 6. celostátní konference Markův den. Olomouc. 2015.
Ševčík, P. a Káňová, M. Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby. In: Symposium firmy Orion Pharma Nové možnosti léčby v intenzivní péči. Hustopeče. 2015.
Ševčík, P. a Káňová, M. Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby.. Brno. 2015.
Ševčík, P. End-of-life decision. In: Inovativní předatestační kurz intenzivní medicíny IPVZ. Brno. 2015.
Brát, M. K., Homolka, Ph.D., M. P., Cornelissen, G., Merta, CSc., M. Z., Homolka, M., Říháček, Ph.D., M. I. a Ševčík, P. Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions. NEUROENDOCRINOL LETT. 2015, roč. 36, s. 80-83. ISSN 0172-780X.
Ševčík, P. I anesteziologové mají své dny?. In: 2. Martinsko-ostravské dni anesteziológie a intenzívnej medicíny lekárov a sestier. Martin. 2015.
Ševčík, P. I anesteziologům přibývají léta. In: X. Novozámocký deň anesteziologie a intenzívnej medicíny. Palárikovo. 2015.
Kovalčík, J., Kudrna, P., Poljaková, I., Jackanin, J., Neiser, J., Richter, J., Duksa, M., Burša, F., Ostárková, B. a Ševčík, P. Invazivní aspergilóza, jak ji neznáme. In: XXII. Kongres ČSARIM. Plzeň. 2015.
Ševčík, P. Jak se rozhodují v závěrečných fázích žití lékaři intenzivní medicíny?. In: Konference Eutanazie a dilemata v závěrečných fázích života. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Oponentský posudek disertační práce MUDr. Kateřiny Dostálové ?Výskyt bolesti v krku v souvislosti se zajištěním dýchacích cest?. 2015.
Ševčík, P. Pozvaný diskutující na Universitatis Disputationes na téma Máme právo na smrť?. In: Rozhodnutia na konci života, eutanázia, asistovaná samovražda. Bratislava. 2015.
Reimer, P., Adamus, M., Sklienka, P. a Ševčík, P. Předoperační vyšetření autonomního nervového systému měřením variability srdeční frekvence jako metoda predikce perioperačního průběhu. Anesteziologoe a intenzivní medicína. 2015, s. 137-144. ISSN 1214-2158.
Ševčík, P. Přechod z intenzivní péče na paliativní. In: 9. Křivánkovy dny. Pardubice. 2015.
Ševčík, P. Přechod z intenzivní péče na péči paliativní - pohled lékaře intenzivní medicíny. In: Konference Eutanazie. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Recenze knihy Miroslava Průchy et al. Sepse. 2015.
Ševčík, P. Recenze rukopisu knihy Průcha M. a kol. Sepse. 2015.
Ševčík, P. Recenzní posudek rukopisu článku Harazim H et al. Zapojení interaktivní výuky do negraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů. 2015.
Ševčík, P. Rozhodování na konci života v intenzivní péči. In: VII. Konference Akutně.cz. Brno. 2015.
Ševčík, P. Současná pozice kombinovaných analgetik v léčbě bolesti. In: VIII. Sympozium o léčbě bolesti. brno. 2015.
Burša, F., Pleva, L., Máca, J., Sklienka, P. a Ševčík, P. Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic haemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point?. BMC ANESTHESIOLOGY. 2015, roč. 14, s. 1-8. ISSN 1471-2253.
Ševčík, P. Tkáňová akumulace hydroxyetyl škrobů. In: 1. Colours of Sepsis. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Výhody kombinovaných analgetik. In: Seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2015. Ostrava. 2015.
Ševčík, P. Vzdělávání v oboru intenzivní medicína - čas na změnu?. In: IX. Kongres ČSIM. Hradec Králové. 2015.
Struzkova, K., Stourac, P., Kanovsky, J., Krikava, I., Toukalkova, M. a Ševčík, P. An unusual reason for severe bradycardia leading to cardiac arrest during general anaesthesia: A case report. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 659-661. ISSN 1213-8118.
Ševčík, P. a Černý, V. Anesteziolog - spokojený lékař nebo štvaná zvěř?. In: Clinical Update Postgraduate. Bratislava. 2014.
Szturz, P., Kula, R. a Ševčík, P. Časná úprava hemodynamických parametrů u pacientů v těžké sepsi / septickém šoku: výsledky 650 pacientů EPOSS databáze. In: XXI. Kongres SSAIM. Piešťany,. 2014.
Brat, K., Merta, Z. a Ševčík, P. Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica. Czech Polar Reports. 2014, roč. 4, s. 9-16. ISSN 1805-0689.
Šťourač, P., Kuchařová, E., Křikava, I., Malý, R., Kosinová, M., Harazim, H., Smékalová, O., Bártíková, I., Štoudek, R., Janků, P., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Schwarz, D., Zelinková, H., Littnerová, S., Jarkovský, J., Gál, R. a Ševčík, P. Establishment and evaluation of a post caesarean acute pain service in a perinatological center:retrospective observational study. Česká Gynekologie. 2014, roč. 79, s. 363-370. ISSN 1210-7832.
Ševčík, P. Etika v intenzivní péči. In: Kurs IPVZ - Intenzivní medicína v cerebrovaskulární péči. Ostrava. 2014.
Gustot, T., Felleiter, P., Pickkers, P., Sakr, Y., Rello, J., Velissaris, D., Pierrakos, C., Taccone, F. S., Ševčík, P., Moreno, C. a Vincent, J. Impact of infection on the prognosis of critically ill cirrhotic patiens. LIVER INT. 2014, roč. 34, s. 1496-1503. ISSN 1478-3223.
Szturz, P., Kula, R., Tichý, J., Máca, J., Neiser, J. a Ševčík, P. Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2014, roč. 115, s. 653-659. ISSN 0006-9248.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Málek, J., Ševčík, P., Bejšovec, D., Gabrhelík, T., Hnilicová, M., Křikava, I., Kubrycht, V., Lejčko, J., Mach, D. a Mixa, V. Léčba pooperační bolesti. 3. vyd. Praha: Mladá fronta, a.s., 2014. 152 s. ISBN 978-80-204-3522-4.
Ševčík, P. Lze střevo selektivně dekontaminovat?. In: 16. Postgraduální kurz Sepse a MODS - Colours of Sepsis. Ostrava. 2014.
Ševčík, P. Oponentský disertační práce MUDr. Martina Hály ?Pooperační delirium?. 2014.
Maláska, J., Hanslianová , M., Adamus, M., Blahut, L., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Herold, I., Jarkovský, J., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Pisár, M., Slezák, M., Schwarz, D. a Šobáňová, A. et al. Použití antibiotik při léčbě těžké sepse v intenzivní péči - výsledky projektu EPOSS (Česká republika). Farmakoterapie. 2014, roč. 10, s. 25-31. ISSN 1801-1209.
Ševčík, P. Recenze rukopisu článku Vlčková K. Eutanazie. 2014.
Ševčík, P. Sedace a analgezie u nemocných s abusem návykových látek.. In: 16. Postgraduální kurz Sepse a MODS - Colours of Sepsis. Ostrava. 2014.
Ševčík, P. a Černý, V. Spokojenost, stres a integrita anesteziologovy mysli. In: XXI. Kongres SSAIM. Piešťany. 2014.
Ševčík, P. a Černý, V. Stárnoucí? anesteziolog - více zkušeností nebo více rizika?. In: Kongres ČSARIM. Olomouc. 2014.
Káňová, M. a Ševčík, P. Statické a dynamické testy v řízení volumoterapie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, roč. 25, s. 107-116. ISSN 1214-2158.
Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Herold, I., Horáček, M., Průcha, M. a Ševčík, P. Doporučený postup pro léčbu anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce v průběhu anesteziologické péče. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, č. 24, s. 288-291. ISSN 1214-2158.
Schwarz, D., Adamus, M., Černý, V., Dušek, L., Maláska, J., Matějovič, M., Ševčík, P. a Šrámek, V. EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, č. 24, s. 240-249. ISSN 1214-2158.
Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Matějovič, M., Ševčík, P. a Šrámek, V. Indikátory kvality v intenzivní péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, č. 24, s. 140-141. ISSN 1214-2158.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně: Naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny: 2013-05-23 Praha. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 52-58. ISBN 978-80-7464-260-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. Praha: Praha. 2013.
Maláska, J., Slezák, M., Schwarz, D., Jarkovský, J., Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Havel, E., Herold, I., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Šobáňová, A., Šrámek, V. a Tichý, J. et al. Léčba těžké sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice - pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství. 2013, č. 59, s. 962-970. ISSN 0042-773X.
Mannova, J., Silhart, Z., Prokes, A. a Ševčík, P. Myocardial injury in patients after an elective abdominal aortic aneurysm repair. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2013, č. 114, s. 269-273. ISSN 0006-9248.


No record found.No record found.

social hub