UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Karol Zeleník

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Craniofacial Surgery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 817
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Masarova, M., Micanik, J., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Trombóza kavernózního splavu - Stále aktuální komplikace rinosinusitidy. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. undefined, 81(1), s. 100-102. ISSN 1210-7859.
Plášek, M., Porzer, B., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. ASPIRACE KOVOVÉ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, č. 66, s. 84-85. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P. a Čada, Z. Familiární epizodická ataxie 1.a 2.typu. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 338-342. ISBN 978-80-7311-165-6.
Zeleník, K., Formánek, M., Komínek, P. a Čada, Z. Kinetóza. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 343-347. ISBN 978-80-7311-165-6.
Formánek, M., Jančatová, D., Komínek, P., Matoušek, P. a Zeleník, K. Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset recurrent respiratory papillomatosis (prospective case-control study). Clinical Otolaryngology. 2017, č. 42, s. 597-601. ISSN 1749-4478.
Zeleník, K., Formánek, M., Komínek, P. a Čada, Z. Léky navozená porucha rovnováhy. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 348-352. ISBN 978-80-7311-165-6.
Komínek, P., Chrobok, V., Zeleník, K. a Dršata, J. Novorozenecký screening sluchu ? význam, současný stav v ČR. Časopis lékařů českých. 2017, s. 173-177. ISSN 0008-7335.
Stanikova, L., Satankova, J., Kucova, H., Walderova, R., Zeleník, K. a Komínek, P. The role of narrow-band imaging (NBI) endoscopy in optical biopsy of vocal cord leukoplakia. EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY. 2017, č. 274, s. 355-359. ISSN 0937-4477.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Hanousek, M. a Komínek, P. There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms. ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA. 2017, č. 37, s. 401-405. ISSN 0392-100X.
Formánek, M., Jančatová, D., Zeleník, K. a Komínek, P. Záněty středního ucha u dětí - Omyly při diagnostice a léčbě. Pediatrie pro Praxi. 2017, č. 18, s. 32-35. ISSN 1213-0494.
Hybášková, J., Jor, O., Novák, V., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2016, s. 1-5. ISSN 2314-6133.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Chronic rhinosinusitis and extraesophageal reflux: Who is the candidate for antireflux treatment?. AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY. 2016, roč. 30, č. 2016, s. E5-E9. ISSN 1945-8924.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Zeleník, K., Čabanová, K., Barošová, H., Uvírová, M. a Kukutschová, J. Průkaz nanočástic v bioptickém a cytologickém materiálu pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu SEM-EDS a Ramanovy mikrospektroskopie. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava. s. 26-33. ISBN 978-80-7464-813-7.
Zeleník, K. Role lokálních anestetik v léčbě bolesti u akutní faryngitidy. Practicus. 2016, roč. 15, č. 21, s. 23-23. ISSN 1213-8711.
Formánek, M., Svobodová, O., Jančatová, D. a Zeleník, K. Terapie nemocí z nachlazení. Medicína pro praxi. 2016, roč. 13, s. 20-25. ISSN 1214-8687.
Zeleník, K. a Formánek, M. Akutní zánět zevního zvukovodu. 2015.
Jančatová, M. D., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Atypical Cogan's syndrome: A case report and summary of current treatment options. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 428-431. ISSN 0165-5876.
Kučová, M. H., Tománková, M. M., Komínek, P., Walderová, M. R. a Zeleník, K. Augmentace hlasivek autologním tukem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 79-86. ISSN 1210-7867.
Jančatová, M. D., Komínek, P. a Zeleník, K. Cogan's syndrome. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 42-45. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, M. R., Urban, O. a Zeleník, K. Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 677-679. ISSN 0165-5876.
Vítečková, T., Hybášková, J., Polášková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Labioglossopexe, u nás opomíjená metoda řešení dechových obtíží u Pierre-Robinovy sekvence. Neonatologické listy. 2015, roč. 21, s. 3-5. ISSN 1211-1600.
Hybášková, M. J., Vítečková, M. T., Poláčková, M. R., Zeleník, K. a Komínek, P. Labioglossopexe u pacienta s Pierre Robinovou sekvencí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 119-121. ISSN 1210-7867.
Hybášková, M. J., Zeleník, K., Urban, O., Vítek, P., Matoušek, P. a Komínek, P. Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 163-167. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Čabanová, M. K., Bielniková, M. H., Kukutschová, J., Dvořáčková, J., Dědková, PhD, M. K., Zeleník, K. a Komínek, P. Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2015, roč. 2015, s. 1-6. ISSN 2314-6133.
Zeleník, K., Matoušek, P., Formánek, M., Urban, O. a Komínek, P. Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux. International Forum of Allergy & Rhinology. 2015, roč. 5, s. 944-949. ISSN 20426976.
Havlíková, M. E., Poláčková, M. R., Vítečková, M. T., Zeleník, K. a Komínek, P. Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 17-21. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Kučová, M. H., Zeleník, K. a Komínek, P. Současné možnosti terapie juvenilní recidivující respirační papilomatózy. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 174-178. ISSN 0069-2328.
Havlíková, M. E., Zeleník, K. a Komínek, P. Stav screeningu sluchu novorozenců v ČR. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 13-16. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Jančatová, M. D., Formánek, M. a Komínek, P. Těžká oboustranná nedoslýchavost u dítěte s výbavnými otoakustickými emisemi. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 121-123. ISSN 1213-0494.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K., Šatanková, J. a Komínek, P. Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu. Klinická onkologie. 2015, roč. 28, s. 116-120. ISSN 0862-495X.
Walderová, R., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Augmentace hlasivek tukem. s. 34-34. ISBN 978-80-905554-3-3.
Talavašková, Z., Pernicová, S. a Zeleník, K. Augmentace hlasivky: pohled sálové sestry. s. 157-. ISSN 1210-7867.
Walderová, R., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Augmentace tukem na ORL klinice FN Ostrava v letech 2011 - 2013. s. 140-. ISSN 1210-7867.
Syrovátka, J., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, R., Zeleník, K. a Formánek, M. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2014, roč. 63, s. 68-74. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Komínek, P. a Zeleník, K. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou (prezentace nových diagnostických metod a vlastních výsledků). s. 8-9.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Diagnostika extraezofageálního refluxu u pacientů s chronickou rinosinusitídou. s. 128-. ISSN 1210-7867.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Diagnostika lézí hrtanu pomoci NBI. s. 139-. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Zeleník, K. a Komínek, P. Dušnost u dětí z pohledu ORL lékaře. s. 16-17.
Buzrla, P., Cvek, J., Čáp, J., Formánek, M., Chovanec, M., Jirásková, N., Krejčí, T., Lipina, R., Matoušek, P., Mejzlík, J., Vacek, P., Salzman, R., Sičák, M., Žižka, J., Bar, M., Čábalová, L., Čelakovský, P., Česák, T., Dvořáková, J. a Fabčin, J. et al. Endoskopická chirurgie spodiny lební: Mozkové nádory a likvorea. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7311-139-7.
Staníková, L., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Hemangiom hrtanu u dítěte kazuistika. s. 19-19.
Smatanová, K., Dršata, J., Černý, M., Chrobok, V., Frič, M., Zeleník, K., Kučová, H. a Komínek, P. Injekční larygoplastika substrátem Radiesse voice: první výsledky. s. 139-139. ISSN 1210-7867.
Klimčíková, J., Stránská, A. a Zeleník, K. Kochleární implantace u dětí: pohled dálové sestry. s. 154-. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Doškářová, Š., Švagera, Z., Lach, K., Červenka, S., Zeleník, K. a Matoušek, P. Lacrimal sac dacryoliths (86 samples): chemical and mineralogic analyses. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2014, č. 252, s. 523-529. ISSN 0721-832X.
Zeleník, K. a Komínek, P. Léčba subglotických stenóz. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Komínek, P. a Zeleník, K. Obstrukce dýchacích cest u dětí z pohledu otorinolaryngologa. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 70-73. ISSN 1213-0494.
Staníková, L., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Papilomatóza hrtanu u pacientů dětského věku. s. 18-19.
Kaniová, M., Ressner, P., Kopecká, B. a Zeleník, K. Poruchy polykání u Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 329-332. ISSN 1213-1814.
Zeleník, K. a Komínek, P. Působení refluxu na horní cesty dýchací - shrnutí současných poznatků. s. 64-65. ISSN 1212-3536.
Čábalová, L., Komínek, P., Zeleník, K. a Kukutschová, J. Role nanočástic v etiopatogenezi onemocnění v ORL oblasti u dětí. s. 24-24.
Staníková, L., Kaniová, M., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Videoendoskopie polykacího aktu (FEES) na ORL klinice FN Ostrava.. s. 134-. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Formánek, M., Čábalová, L. a Komínek, P. Vliv znečištění ovzduší na středoušní záněty. ISBN 978-80-7471057-5.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu. ISBN 978-80-260-6985-0.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Čábalová, L. a Zeleník, K. Vztah recidivující respirační papilomatózy a extraezofageálního refluxu. s. 58-59. ISBN 978-80-8152-160-7.
Formánek, M., Pniak, T., Matoušek, P., Zeleník, K. a Komínek, P. Zkušenosti s používáním bipolární termofúze tkáně BiClamp? 150 při operacích štítné žlázy - soubor 1047 operací. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, roč. 63, s. 170-175. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Matoušek, P., Formánek, M. a Zeleník, K. Alergie nebo reflux? Extraezofageální reflux z pohledu otorinolaryngologa. Alergie. 2013, roč. 15, s. 176-182. ISSN 1212-3536.
Čabalová, L., Komínek, P., Zeleník, K., Syrovátka, J. a Matoušek, P. Endoskopická transkarunkulární mediální orbitotomie jako přístup k ošetření posttraumatického krvácení z a. ethmoidalis anterior. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 35-37. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Matoušek, P., Tedla, M., Syrovátka, J. a Komínek, P. Extraesophageal Reflux: What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to Proton Pump Inhibitors?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Formánek, M., Zeleník, K., Dvořáčková, J. a Komínek, P. Chondrosarkom prstencové chrupavky. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 136-139. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Vítek, P., Urban, O., Zeleník, K., Halamka, M., Feltl, D., Cvek, J. a Matoušek, P. Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients with Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Čabalová, L., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Krvácení z a. ethmoidalis anterior - možnosti chirurgického řešení. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 140-144. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Chrobok, V. a Komínek, P. Mimojícnové projevy refluxní choroby. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7311-138-0.
Zeleník, K., Kukutschová, J., Dvořáčková, J., Bielniková, H., Peikertová, P., Čábalová, L. a Komínek, P. Possible role of nano-sized particles in chronic tonsillitis and tonsillar carcinoma: a pilot study. EUR ARCH OTO-RHINO-L. 2013, roč. 270, s. 705-709. ISSN 0937-4477.
Zeleník, K. a Komínek, P. Prejavy vrodených porúch imunity v ORL oblasti. Pediatrie pro praxi. 2013, č. 14, s. 18-21. ISSN 1213-0494.
Čabalová, L., Zeleník, K. a Komínek, P. Stevensův-Johnsonův syndrom - kazuistika. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2013, roč. 19, s. 115-119. ISSN 1211-264X.
Zeleník, K., Syrovátka, J. a Komínek, P. Comparison of the three parameters (number of refluxes, fraction time, reflux area index) used in the pH monitoring diagnosis of extraesophageal reflux. In: OESO 11th world conference - Abstract book. s. 23-23.
Zeleník, K., Vítek, P., Kajzrlíková, I. M., Hanousek, M., Urban, O., Kuchař, J., Chalupa, J. a Komínek, P. Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 289-293. ISSN 1804-7874.
Čábalová, L., Komínek, P. a Zeleník, K. Kasuistika Stevensova?Johnsonova syndromu. Medical Tribune. 2012, roč. 8, s. 6-6. ISSN 1214-8911.
Bužgová, R., Zeleníková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 184-188. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K. a Komínek, P. Mild Form of Treacher Collins Syndrome Imitating Juvenile Otosclerosis. Case Reports in Pediatrics. 2012, roč. 2012, s. 1-3. ISSN 2090-6811.
Zeleník, K., Havlíková, E., Poláčková, R. a Komínek, P. Otázky související se zaváděním plošného screeningu sluchu v Moravskoslezském kraji. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 112-118. ISSN 1210-7867.
Syrovátka, J., Zeleník, K. a Komínek, P. Peptest - nová metoda v diagnostice extraezofageálního refluxu. In: XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů - Program a sborník abstrakt. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012. Tobiáš, 2012. s. 12-13. ISBN 978-80-7311-134-2.
Komínek, P., Havlíková, E., Poláčková, R., Zeleník, K. a Kabelka, Z. Plošný screening sluchu. Jsme připraveni jej provádět na novorozeneckých odděleních?. Neonatologické listy. 2012, roč. 18, s. 3-6. ISSN 1211-1600.
Zeleník, K. a Komínek, P. Projevy refluxní nemoci v ORL oblasti. Practicus. 2012, roč. 11, s. 23-27. ISSN 1213-8711.
Kopřivová, H., Zeleník, K., Syrovátka, J. a Komínek, P. REFLUX FINDING SCORE HODNOCENÍ LARYNGOSKOPICKÉHO NÁLEZU VE VZTAHU K EXTRAEZOFAGEÁLNÍMU REFLUXU. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2012, roč. 6, s. 9-14. ISSN 1337-2181.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Hanousek, M., Urban, O. a Komínek, P. Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship?. In: OESO 11th world conference - Abstract book. s. 23-23.
Komínek, P. a Zeleník, K. RIDC z pohledu otorinolaryngologa. In: Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí. 1. vyd. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. s. 518-531. ISBN 978-80-204-2618-5.
Matoušek, P., Lipina, R., Komínek, P., Šmehlík, P., Krejčí, T., Syrovátka, J. a Zeleník, K. Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice. Česká a slovenská oftalmologie. 2012, roč. 68, č. 5, s. 200-204. ISSN 1211-9059.
Zeleník, K., Syrovátka, J. a Komínek, P. Vyšetření extraezofageálního refluxu pomoci systému Restech - první zkušenosti. In: XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů - Program a sborník abstrakt. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012. Tobiáš, 2012. s. 11-12. ISBN 978-80-7311-134-2.
Komínek, P., Zachař, R., Matoušek, P. a Zeleník, K. A left-sided asymptomatic supraclavicular cystic mass in a 14-year-old girl. EUR J PEDIATR. 2010, roč. 169, s. 1163-1165. ISSN 0340-6199.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube-is it the surgery for children?. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2010, roč. 248, s. 1339-1343. ISSN 0721-832X.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Does the middle turbinate resection affect the success rate of endonasal dacryocystorhinostomy?. SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE. 2010, roč. 24, s. 258-262. ISSN 0930-4282.
Zeleník, K., Matoušek, P., Urban, O., Schwarz, P., Stárek, I. a Komínek, P. Globus Pharyngeus and Extraesophageal Reflux: Simultaneous pH < 4.0 and pH < 5.0 Analysis. LARYNGOSCOPE. 2010, roč. 120, s. 2160-2164. ISSN 0023-852X.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Primary pediatric endonasal dacryocystorhinostomy-A review of 58 procedures. INT J PEDIATR OTORHI. 2010, roč. 74, s. 661-664. ISSN 0165-5876.


No record found.Vytvoření multimediálního atlasu otoskopických nálezů
Main solverMUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub