Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Lubomír Martínek


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 052
E-mail:No record found.Intraoperative fluorescence angiography and risk factors of anastomotic leakage in mini-invasive low rectal resections
Vladimir Bencurik, Matej Skrovina, Lubomír Martínek, Jiri Bartos, Maria Machackova, Michal Dosoudil, Erika Stepanova, Lenka Pribylova, Radim Bris, Katherine Vomackova ... other authors
Year: 2021, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques
journal article

The impact of EAES Fellowship Programme: a five-year review and evaluation
Alice Tsai, Marek Soltes, Dusan Lesko, Michel Adamina, Pedrag Andrejevic, Milos Bjelovic, Kenneth Campbell, Mark Coleman, Nicolo de Manzini, Samir Delibegovic, Wlodzimierz Majewski, Ewelina Malanowska, Lubomír Martínek, Peter Sedman, Gyorgy Lazar, Konstantinos Tsalis, Dorin Popa ... other authors
Year: 2021, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques
journal article

Kontroverze v kolorektální chirurgii - část 2.
Lubomír Martínek, L. Marko, N. Lajmonová
Year: 2020, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Laparoskopická chirurgie v době pandemie COVID-19
Lubomír Martínek
Year: 2020, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Laparoskopické resekce jater - state of art
Lubomír Martínek, M. Straka, L. Burda
Year: 2020, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoskopické resekce žaludku pro karcinom - minireview
Lubomír Martínek
Year: 2020, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Pravostranná hemikolektomie - od laparoskopické asistence po robotickou intraabdominální anastomózu
Lubomír Martínek, M. Škrovina, R. Bergamaschi
Year: 2020, Rozhledy v chirurgii
journal article

The significance of intraoperative fluorescence angiography in miniinvasive low rectal resections
Matěj Skrovina, Vladimír Bencurik, Lubomír Martínek, Maria Macháčková, Jiří Bartoš, Petr Anděl, Erika Štěpánová, Michaela Buňáková, Katerina Vomáčková ... other authors
Year: 2020, VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES
journal article

Instilačná podtlaková terapia ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotómií s fascitídou ? priebežné výsledky prospektívnej randomizovanej štúdie
A Jurkovič, J Bartoš, V Benčurik, Lubomír Martínek, M Škrovina
Year: 2019, Rozhledy v chirurgii
journal article

Karcinom žlučníku v době laparoskopické chirurgie - minireview
Lubomír Martínek
Year: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Laparoskopické resekce jater - minireview
Lubomír Martínek
Year: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Pacient s metastatickým postižením jater při kolorektálním karcinomu po úspěšně provedeném alpps
Matúš Peteja, Milan Lerch, Jan ŽATECKÝ, Lubomír Martínek, Petr Vávra
Year: 2019, Ošetřovatelské perspektivy
journal article

The significance of intraoperative fluorescence angiography in miniinvasive low rectal resections
Lubomír Martínek, Matěj Skrovina, Vladimír Benčurík, Maria Macháčková, Jiří Bartoš, Petr Anděl, Erika Štěpánková, Michaela Buňáková, Kateřina Vomáčková ... other authors
Year: 2019, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
journal article

What are the benefits of laparoscopic-assisted right colectomy with extracorporeal ileocolic anastomosis as compared to open thru minilaparotomy?
Lubomír Martínek
Year: 2019, ANNALS OF LAPAROSCOPIC AND ENDOSCOPIC SURGERY
journal article

Crohn's disease - genetic factors and progress of the disease.
Tomáš Kupka, Jarmila Šimová, Jana Dvořáčková, Lubomír Martínek, O. Motyka, Magdalena Uvírová, Petr Dítě ... other authors
Year: 2018, Biomedical Papers
journal article

Fluorescenční angiografie při nízké resekci rekta pro karcinom
Lubomír Martínek, M Škrovina, V Benčurik, F Pazdírek, J Hoch, M Macháčková, P Kocián, J Bartoš, P Anděl, E Štěpánová ... other authors
Year: 2018, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?
Pavel Zonča, Marek Bužga, Peter Ihnát, Lubomír Martínek
Year: 2015, OBES SURG
journal article

Crohnova nemoc - genetické faktory z pohledu etiopatogeneze
Tomáš Kupka, Jarmila Šimová, Lubomír Martínek, Pavel Svoboda, Pavel Klvaňa, Martina Bojková, Magdalena Uvírová, Lenka Dovrtělová, Petr Dítě ... other authors
Year: 2014, Vnitřní lékařství
journal article

Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo
Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Extenzívní resekce jater pro malignitu
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů
Peter Ihnát, P Jelínek, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

Karcinom nejasné primární lokalizace
Peter Ihnát, P Jelínek, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lap. right colectomy vs. lap.-assisted colonoscopic polypectomy for difficult polyp a RCT
Lubomír Martínek, R Bergamaschi
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS
Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Petr Vávra, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2014, Rozhledy v chirurgii
journal article

Pravostranná laparoskopická hemikolektomie: extraabdominální vs. intraabdominální anastomóza
Lubomír Martínek, R Bergamaschi, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Petr Vávra, Petra Guňková ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

předsedající bloku: Sekce Kolorektální chirurgie I
A Ferko, Lubomír Martínek, J Örhalmi
Year: 2014
organizing conference, workshop

Special cases: obstructing colon cancer, perforation, synchronous cancers
Lubomír Martínek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2014
editorial work

3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta
Peter Ihnát, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Pavel Zonča
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, L Ihnát Rudinská, Marcel Mitták, Petr Vávra, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

členem dvou komisí pro obhajobu disertační práce na VŠB TU
Lubomír Martínek
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Ectopic liver: Different manifestations, one solution
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Jan Fleege
Year: 2013, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Chirurgická léčba divertikulární choroby a jejich komplikací
Pavel Zonča, Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů trávicí trubice
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Matúš Peteja
Year: 2013
abstract in proceedings

Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů trávicí trubice
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Matúš Peteja
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

iDrive nejen pro BMW
Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

iDrive Ultra - plně elektronicky ovládaný stapler Sonicision - bateriový ultrasonický disektor. Zkušenosti a přínosy pro klinickou praxi.
Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery
Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Miloslav Mazur
Year: 2013, INDIAN JOURNAL OF SURGERY
journal article

Je celkové přežití objektivním kritériem kvality chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Peter Ihnát
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Petra Guňková, Igor Guńka, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

kapitola Cévní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

kapitola Hrudní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Marcel Mitták, Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

kapitola Kardiochirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Radim Brát, Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Petr Vávra
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplikace laparoskopické splenektomie
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Igor Guňka
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoscopic surgery for extraperitoneal rectal cancer
Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické tepny
Igor Guňka, Anton Pelikán, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Petra Guňková ... other authors
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické žíly
Igor Guňka, A Pelikán, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Petra Guňková ... other authors
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?
Pavel Zonča, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Lubomír Martínek ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Laparoskopické operace pro karcinom žaludku
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Peter Ihnát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinární přístup léčby karcinomu žaludku
Pavel Zonča, Lubomír Martínek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Natural orifice specimen extarction.tium extractionn
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obecné komplikace laparoskopické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Igor Guňka
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektomie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
abstract in proceedings

Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektromie
Pavel Zonča, C Jacobi, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Vladimír Richter
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

posudky na doktorské práce pro VŠB - TU
Lubomír Martínek
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Retroperitoneoskopická adrenalektomie
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Marcel Mitták, Petra Guňková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

spolupráce při organizaci konference
Lubomír Martínek
Year: 2013
organizing conference, workshop

Staplerová linie u sleeve resekce žaludku
Pavel Zonča, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Aleš Foltys, Marek Bužga, Ca Jacobi ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

The Stapled Line in Sleeve Gastrectomy
Pavel Zonča, Marek Bužga, Lubomír Martínek, Pavol Holéczy
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2013
editorial work

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, Igor Guňka, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, I Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, J. Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013
abstract in proceedings

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči
Lubomír Martínek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petra Guňková, Igor Guňka, Petr Vávra, P. Zonča ... other authors
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Laparoscopic approach for duodenal carcinoid
Petra Guňková, Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Year: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
journal article

Naše zkušenosti se samofixační síťkou Progrip - zkušenosti se 400 pacienty
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, CA Jacobi
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii
Jan Dostalík, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Igor Guňka, Vladimír Richter, L. Tulinský ... other authors
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková, I. Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Retroperitoneoskopická adrenalektomie
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, CA Jacobi
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Videosurgery and other miniinvasive techniques
Lubomír Martínek
Year: 2012
editorial work

Ist das Alter ein Risikofaktor für laparoskopische kolorektale Operationen?
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petra Guňková, P. Zonča
Year: 2011, ZBL CHIR
journal article

Laparoskopická technika při řešení parastomální kýly
Petra Guňková, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Guňka, Miloslav Mazur
Year: 2011, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Laparoskopická totální gastrektomie
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petra Guňková
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy
P. Holéczy, Marek Bužga, Zdeněk Švagera, Lubomír Martínek, M. Bolek
Year: 2011, Obesity Surgery
journal article

Průchodnost pánevních intervencí - je ovlivněna infrainguinálním bypassem?
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

Rizikové faktory dlouhodobé průchodnosti pánevních intervencí
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek ... other authors
Year: 2011, Vaskulárna medicína
journal article

Vliv infrainguinálních bypassů na dlouhodobou průchodnost pánevních intervencí - význam hybridních výkonů
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

1000 laparoskopických operací na kolorektu
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Miloslav Mazur, Petra Guňková, Igor Guňka ... other authors
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Hybridní výkony u cévních onemocnění
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, I. Guňka, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2010, Vaskulárna medicína
journal article

Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?
I. Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, Petr Vávra ... other authors
Year: 2010, Rozhledy v chirurgii
journal article

Predikce pooperačních komplikací a optimalizace chirurgické operační techniky
Lubomír Martínek, Pavel JAHODA, I. Guňka
Year: 2010, Časopis lékařů českých
journal article

Surgical treatment of iatrogenic vascular injuries
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík, Daniel Czerný, Igor Guňka ... other authors
Year: 2010, Central European Vascular Forum
journal article

Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery
Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, V. Richter ... other authors
Year: 2009, WORLD J SURG
journal article

Hybridní řešení aneuryzmat břišní aorty.
Miloslav Mazur, Václav Procházka, Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, Daniel Czerný ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, I. Guňka, P. Guňková, Petr Vávra, M. Bortlicek ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Laparoskopická cholecystektomie metodou SILS, první zkušenosti.
Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík
Year: 2009, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, P. Ostruzka, Petr Vávra ... other authors
Year: 2009, World Journal of Surgery
journal article

Optimální miniinvazivní prístup pri náhradě jícnu zaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek, V. Richter, I. Guňka, Miloslav Mazur, M. Mitták ... other authors
Year: 2009, Rozhledy v chirurgii
journal article

Optimální miniinvazivní přístup při náhradě jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, V. Richter, Miloslav Mazur ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Laparoscopic approach to retrorectal cyst
Petra Guňková, Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petr Vávra, Miloslav Mazur ... other authors
Year: 2008, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Laparoskopická implantace peritoneálního katetru u dětí.
Lubomír Martínek, Vladimír Richter, I. Guňka
Year: 2008, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - současný stav.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík
Year: 2008, Praktický lékař
journal article

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek
Year: 2008, Bulletin hepato-pankreatu-billiární chirurgie
journal article

Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Petr Vávra, Miloslav Mazur, J. Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivitu morbidity laparoskopických operací kolorekta.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2007, Rozhledy v chirurgii
journal article

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... other authors
Year: 2007, Endoskopie
journal article

předsedající sekce 26.6.2014
Lubomír Martínek
Year:
organizing conference, workshop

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.

rss
social hub