UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Lubomír Martínek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 715
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Kupka, T., Šimová, J., Dvořáčková, J., Martínek, L., Motyka, O., Uvírová, M. a Dítě, P. Crohn's disease - genetic factors and progress of the disease.. Biomedical Papers. 2018, 2(162), s. 139-143. ISSN 1213-8118.
Martínek, L., Škrovina, M., Benčurik, V., Pazdírek, F., Hoch, J., Macháčková, M., Kocián, P., Bartoš, J., Anděl, P. a Štěpánová, E. Fluorescentní angiografie při nízké resekce rekta pro karcinom. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2018, sv. 4, s. 16-22. ISSN 1336-6572.
Zonča, P., Bužga, M., Ihnát, P. a Martínek, L. Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?. OBES SURG. 2015, roč. 25, s. 1203-1208. ISSN 0960-8923.
Kupka, T., Šimová, J., Martínek, L., Svoboda, P., Klvaňa, P., Bojková, M., Uvírová, M., Dovrtělová, L. a Dítě, P. Crohnova nemoc - genetické faktory z pohledu etiopatogeneze. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 635-639. ISSN 0042-773X.
Martínek, L., Ihnát, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Zonča, P., Peteja, M., Martínek, L., Vávra, P. a Ihnát, P. Extenzívní resekce jater pro malignitu. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ihnát, P., Jelínek, P., Guňková, P., Martínek, L., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 188-193. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Jelínek, P., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinom nejasné primární lokalizace. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Martínek, L. a Bergamaschi, R. Lap. right colectomy vs. lap.-assisted colonoscopic polypectomy for difficult polyp a RCT. In: The 14th World Congress of Endoscopic Surgery. Paříž. 2014.
Peteja, M., Martínek, L., Mazur, M., Vávra, P., Zonča, P. a Janout, V. Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 301-306. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Bergamaschi, R., Dostalík, J., Zonča, P., Vávra, P. a Guňková, P. Pravostranná laparoskopická hemikolektomie: extraabdominální vs. intraabdominální anastomóza. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ferko, A., Martínek, L. a Örhalmi, J. předsedající bloku: Sekce Kolorektální chirurgie I: XXV. Petřivalského - Rapantovy dny [Workshop]. Olomouc, Česká republika. 2014.
Martínek, L. Special cases: obstructing colon cancer, perforation, synchronous cancers. In: The 14th World Congress of Endoscopic Surgery. Paříž. 2014.
Martínek, L. Videosurgery and other miniinvasive techniques. 2014.
Ihnát, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P. a Zonča, P. 3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Ihnát, P., Martínek, L., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta. In: XIV.Bedrnův den. Hradec Králové. 2013.
Ihnát, P., Martínek, L., Ihnát Rudinská, L., Mitták, M., Vávra, P. a Zonča, P. Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 297-303. ISSN 0035-9351.
Martínek, L. členem dvou komisí pro obhajobu disertační práce na VŠB TU. 2013.
Zonča, P., Martínek, L., Ihnát, P. a Fleege, J. Ectopic liver: Different manifestations, one solution. WORLD J GASTROENTERO. 2013, roč. 19, s. 6485-6489. ISSN 1007-9327.
Zonča, P. a Martínek, L. Chirurgická léčba divertikulární choroby a jejich komplikací. In: Pracovní den koloproktologické sekce. Praha: Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. 2013.
Martínek, L., Zonča, P. a Peteja, M. Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů trávicí trubice. In: 40. česko-slovenský kongres s mezinárodní účastí, 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2013.
Martínek, L., Zonča, P. a Peteja, M. Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů trávicí trubice: Sborník abstraktů přednášek. s. 103-103. ISBN 978-80-7177-977-3.
Martínek, L. iDrive nejen pro BMW. In: 10. ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2013.
Martínek, L. a Holéczy, P. iDrive Ultra - plně elektronicky ovládaný stapler Sonicision - bateriový ultrasonický disektor. Zkušenosti a přínosy pro klinickou praxi.. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Guňková, P. a Mazur, M. Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery. INDIAN JOURNAL OF SURGERY. 2013, roč. 75, s. 94-101. ISSN 0972-2068.
Martínek, L., Zonča, P. a Ihnát, P. Je celkové přežití objektivním kritériem kvality chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?: souhrnné sdělení. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 690-693. ISSN 1805-4579.
Martínek, L., Zonča, P., Guňková, P., Guńka, I. a Ihnát, P. Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu. In: XIV. Bedrnův den. Hradec Králové. 2013.
Mazur, M. a Martínek, L. kapitola Cévní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči). 2013.
Mitták, M. a Martínek, L. kapitola Hrudní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči). 2013.
Brát, R. a Martínek, L. kapitola Kardiochirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči). 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 13-17. ISSN 1336-6572.
Zonča, P., Martínek, L., Peteja, M. a Vávra, P. Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest. In: 5. kongres České gastroenterologické společnosti. Karlovy Vary: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, sekce gastroenterologická. 2013.
Martínek, L., Zonča, P. a Guňka, I. Komplikace laparoskopické splenektomie. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 112-114. ISSN 0035-9351.
Martínek, L. a Zonča, P. Laparoscopic surgery for extraperitoneal rectal cancer. In: 13. polsko-slovensko-české sympózium miniinvazivní chirurgie. Istebné. 2013.
Guňka, I., Pelikán, A., Dostalík, J., Zonča, P., Martínek, L. a Guňková, P. Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické tepny. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 8-11. ISSN 1336-6572.
Guňka, I., Pelikán, A., Dostalík, J., Zonča, P., Martínek, L. a Guňková, P. Laparoskopická korekce syndromu horní mesenterické žíly. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2013, roč. 17, s. 8-11. ISSN 1336-6572.
Zonča, P., Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Martínek, L. Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 634-639. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Martínek, L. a Ihnát, P. Laparoskopické operace pro karcinom žaludku. In: 40. Československý chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Zonča, P. a Martínek, L. Multidisciplinární přístup léčby karcinomu žaludku. In: 14. Bedrnův den. Hradec Králové: Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové. 2013.
Martínek, L. a Dostalík, J. Natural orifice specimen extarction.tium extractionn. In: R.A.E.S Congress. Bucharest. 2013.
Martínek, L., Zonča, P. a Guňka, I. Obecné komplikace laparoskopické operační techniky. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 104-106. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Jacobi, C., Martínek, L., Peteja, M. a Richter, V. Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektomie: Programový sborník. ISBN 978-80-260-4306-5.
Zonča, P., Jacobi, C., Martínek, L., Peteja, M. a Richter, V. Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektromie. In: XX. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY. Praha: CHK UK Praha, VFN Praha. 2013.
Martínek, L. posudky na doktorské práce pro VŠB - TU. 2013.
Zonča, P., Martínek, L., Peteja, M., Mitták, M. a Guňková, P. Retroperitoneoskopická adrenalektomie. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Martínek, L. spolupráce při organizaci konference: 13. polsko-slovensko-české dny miniinvazivní chirurgie [Konference]. Istebné, Polská republika. 2013.
Zonča, P., Guňková, P., Martínek, L., Foltys, A., Bužga, M. a Jacobi, C. Staplerová linie u sleeve resekce žaludku. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 373-378. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Bužga, M., Martínek, L. a Holéczy, P. The Stapled Line in Sleeve Gastrectomy. In: 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Istanbul. 2013.
Martínek, L. Videosurgery and other miniinvasive techniques. 2013.
Guňková, P., Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2013.
Guňková, P., Guňka, I., Martínek, L., Richter, V., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M., Dostalík, J. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 244-249. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. In: 40. Česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu: Sborník abstraktů přednášek. ISBN 978-80-7177-977-3.
Martínek, L. Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Vávra, P., Martínek, L., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. In: 67. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 703-707. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňková, P., Guňka, I., Vávra, P. a Zonča, P. Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2012, roč. 7, s. 74-81. ISSN 1895-4588.
Guňková, P., Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L. a Mazur, M. Laparoscopic approach for duodenal carcinoid. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2012, roč. 7, s. 140-143. ISSN 1895-4588.
Zonča, P., Martínek, L. a Jacobi, C. Naše zkušenosti se samofixační síťkou Progrip - zkušenosti se 400 pacienty. In: 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava: Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava. 2012.
Dostalík, J., Guňková, P., Martínek, L., Mazur, M., Guňka, I., Richter, V. a Tulinský, L. NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii. Rozhledy v chirurgii. 2012, roč. 91, s. 141-145. ISSN 0035-9351.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňková, P., Guňka, I. a Mazur, M. Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky. Rozhledy v chirurgii. 2012, roč. 91, s. 216-218. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Martínek, L. a Jacobi, C. Retroperitoneoskopická adrenalektomie. In: 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava: Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava. 2012.
Martínek, L. Videosurgery and other miniinvasive techniques. 2012.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I., Guňková, P. a Zonča, P. Ist das Alter ein Risikofaktor für laparoskopische kolorektale Operationen?. ZBL CHIR. 2011, roč. 136, s. 264-268. ISSN 0044-409X.
Guňková, P., Dostalík, J., Martínek, L., Guňka, I. a Mazur, M. Laparoskopická technika při řešení parastomální kýly. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2011, roč. 15, s. 4-6. ISSN 1336-6572.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I. a Guňková, P. Laparoskopická totální gastrektomie. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 397-401. ISSN 0035-9351.
Holéczy, P., Bužga, M., Švagera, Z., Martínek, L. a Bolek, M. Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy. Obesity Surgery. 2011, č. 21, s. 1128-1128. ISSN 0960-8923.
Mazur, M., Dostalík, J., Guňka, I., Martínek, L., Guňková, P. a Mayzlík, J. Průchodnost pánevních intervencí - je ovlivněna infrainguinálním bypassem?. Vaskulárna medicína. 2011, s. 32-33. ISSN 1338-0214.
Mazur, M., Dostalík, J., Guňka, I., Martínek, L., Guňková, P. a Havránek, P. Rizikové faktory dlouhodobé průchodnosti pánevních intervencí. Vaskulárna medicína. 2011, roč. 3, s. 24-24. ISSN 1338-0214.
Mazur, M., Dostalík, J., Guňka, I., Martínek, L., Guňková, P., Havránek, P. a Mayzlík, J. Vliv infrainguinálních bypassů na dlouhodobou průchodnost pánevních intervencí - význam hybridních výkonů. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 46-51. ISSN 0035-9351.
Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Mazur, M., Guňková, P. a Guňka, I. 1000 laparoskopických operací na kolorektu. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 457-462. ISSN 0035-9351.
Mazur, M., Dostalík, J., Guňka, I., Procházka, V., Guňková, P., Martínek, L. a Mayzlík, J. Hybridní výkony u cévních onemocnění. Vaskulárna medicína. 2010, s. 10-11.
Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Guňková, P., Mazur, M. a Vávra, P. Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?. Rozhledy v chirurgii. 2010, č. 89, s. 628-633. ISSN 1803-6597.
Martínek, L., JAHODA, P. a Guňka, I. Predikce pooperačních komplikací a optimalizace chirurgické operační techniky. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 2010, č. 149, s. 125-128. ISSN 0008-7335.
Mazur, M., Dostalík, J., Procházka, V., Guňková, P., Martínek, L., Mayzlík, J., Czerný, D. a Guňka, I. Surgical treatment of iatrogenic vascular injuries. Central European Vascular Forum. 2010, roč. 9, s. 23-24. ISSN 1214-3901.
Dostalík, J., Guňka, I., Martínek, L., Guňková, P., Mazur, M. a Richter, V. Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery: abstract. WORLD J SURG. 2009, s. 184-184. ISSN 0364-2313.
Mazur, M., Procházka, V., Dostalík, J., Guňka, I., Martínek, L. a Czerný, D. Hybridní řešení aneuryzmat břišní aorty.: abstrakt. In: Sborník abstrakt na XVI. Pražských chirurgických dnech 2009. ISBN 978-80-254-4500-6.
Dostalík, J., Martínek, L., Guňka, I., Guňková, P., Vávra, P. a Bortlicek, M. Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent: abstract. In: Abstract book. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. s. 157-157.
Martínek, L., Guňková, P., Guňka, I. a Dostalík, J. Laparoskopická cholecystektomie metodou SILS, první zkušenosti.. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2009, roč. 13, s. 4-6.
Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I., Guňková, P., Ostruzka, P. a Vávra, P. Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer.: abstract. World Journal of Surgery. 2009, s. 180-180.
Dostalík, J., Guňková, P., Martínek, L., Richter, V., Guňka, I., Mazur, M. a Mitták, M. Optimální miniinvazivní prístup pri náhradě jícnu zaludkem. Rozhledy v chirurgii. 2009, roč. 8, s. 422-424. ISSN 0035-9351.
Dostalík, J., Martínek, L., Guňková, P., Guňka, I., Richter, V. a Mazur, M. Optimální miniinvazivní přístup při náhradě jícnu žaludkem.: abstrakt. In: Sborník abstrakt V. slovenský chirurgický kongres XXXVII. spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. s. 24-24.
Guňková, P., Martínek, L., Dostalík, J., Guňka, I., Vávra, P. a Mazur, M. Laparoscopic approach to retrorectal cyst. WORLD J GASTROENTERO. 2008, roč. 14, s. 6581-6583. ISSN 1007-9327.
Martínek, L., Richter, V. a Guňka, I. Laparoskopická implantace peritoneálního katetru u dětí.. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2008, roč. 12, s. 12-14.
Martínek, L. a Dostalík, J. Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - současný stav.. Praktický lékař. 2008, roč. 88, s. 377-380.
Dostalík, J., Guňková, P. a Martínek, L. Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem. Bulletin hepato-pankreatu-billiární chirurgie. 2008, roč. 16, s. 16-18.
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].. Endoskopie. 2007, č. 16 (1), pp, s. 23-25.
Martínek, L., Dostalík, J. a Vávra, P. Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivitu morbidity laparoskopických operací kolorekta.. Rozhledy v chirurgii. 2007, roč. 87, s. 26-31.
Machytka, E., Svoboda, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.. Endoskopie. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 23-25.
Martínek, L. předsedající sekce 26.6.2014: 14 th World Congress of Endoscopic Surgery and 22 nd International Congres of the EAES [Workshop]. Paříž, Francouzská Guyana.


No record found.No record found.

social hub