UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Jan Máca

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:intensive medicine
Department/ Faculty: Department of Intensive Medicine, Emergency Medicine and Forensic Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Máca, J., Sklienka, P., Reimer, P. a HOLUB, M. A new definition of sepsis (Sepsis-3) - aims, advantages, and controversies. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2018, roč. 67, s. 36-43. ISSN 1210-7913.
Máca, J., Holub, M., Burša, F., Ihnát, P., Reimer, P., Švagera, Z., Burda, M. a Ševčík, P. Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study. APMIS. 2018, č. 126, s. 152-159. ISSN 0903-4641.
Ihnát, P., Slivova, I., Tulinský, L., Ihnát Rudinská, L., Máca, J. a Penka, I. Anorectal dysfunction after laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study). J SURG ONCOL. 2018, roč. 117, č. 4, ISSN 0022-4790.
Sklienka, P., Máca, J., Neiser, J., Burša, F., Káňová, M., Danek, T., Kula, R. a Ševčík, P. Exogenous surfactant as a bridge to prolonged ?total lung rest? in severely injured patient during extracorporeal membrane oxygenation. Journal of Artificial Organs. 2018, roč. 21, s. 374-377. ISSN 1434-7229.
Jor, O., Kubíčková, J., Máca, J., Šeděnková, V., Frelich, M., Ševčík, P. a Komínek, P. Spánková endoskopie - nový požadavek na anesteziologa v diagnostice a léčbě syndromu obstrukční spánkové apnoe. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2018, roč. 29, č. 2, s. 72-76. ISSN 1214-2158.
Reimer, P., Káňová, M., Máca, J., Ševčík, P., Burda, M. a Adamus, M. Vztah variability srdeční frekvence a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů podstupujících kolorektální resekci. Anest. intenziv. Med. 2018, 29(1), s. 3-13. ISSN 1214-2158.
Máca, J., Burša, F., Ševčík, P., Sklienka, P., Burda, M. a Holub, M. Alarmins and Clinical Outcomes After Major Abdominal Surgery-A Prospective Study. JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY. 2017, č. 30, s. 152-161. ISSN 0894-1939.
Máca, J. a Peteja, M. ALARMINY A CHIRURGICKÉ TRAUMA. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 105-113. ISSN 1805-4579.
Máca, J., Holub, M., Burša, F., Sklienka, P., Burda, M., Janout, V., Ševčík, P. a Jor, O. Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review. Respiratory Care. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 113-122. ISSN 0020-1324.
Máca, J. a Burša, F. Pulmonary trauma by energy load - Ventilator-induced lung injury. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA. 2017, č. 28, s. 163-167. ISSN 1214-2158.
Máca, J. Alarminy a jejich role v perioperační medicíně. Anesteziologie a Intenzivni Medicina. 2016, roč. 27, s. 98-106. ISSN 1214-2158.
Sklienka, P., Beneš, J. a Máca, J. Definice sepse 2016 (Sepsis-3). ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA. 2016, roč. 27, s. 302-308. ISSN 1214-2158.
Máca, J. a Burša, F. Pleurální výpotek v intenzivní péči. Anesteziologie a Intenzivni Medicina. 2016, č. 27, s. 149-161. ISSN 1214-2158.
Máca, J. a Burša, F. Pleurální výpotek v intenzivní péči. Anesteziologie a Intenzivni Medicina. 2016, roč. 27, s. 149-161. ISSN 1214-2158.
Zoubková, R., Neiser, J., Máca, J., Streitová, D., Rybárová, Z., Májek, M. a Vavrošová, J. Patient-controlled analgesia by patients undergoing total HIP arthroplasty. London. 2015.
Burša, F., Pleva, L., Máca, J., Sklienka, P. a Ševčík, P. Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic haemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point?. BMC ANESTHESIOLOGY. 2015, roč. 14, s. 1-8. ISSN 1471-2253.
Szturz, P., Kula, R., Tichý, J., Máca, J., Neiser, J. a Ševčík, P. Individual goal-directed intraoperative fluid management of initially hypovolemic patients for elective major urological surgery. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2014, roč. 115, s. 653-659. ISSN 0006-9248.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Zoubková, R., Máca, J., Handlos, P., Rudinská, L., Nytra, I., Chýlek, V. a Vavrošová, J. Je závažná obezita nepříznivým prognostickým faktorem u chřipkového zánětu plic?. Časopis lékařů českých. 2014, roč. 153, s. 277-283. ISSN 0008-7335.
Maláska, J., Slezák, M., Schwarz, D., Jarkovský, J., Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Havel, E., Herold, I., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Šobáňová, A., Šrámek, V. a Tichý, J. et al. Léčba těžké sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice - pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství. 2013, č. 59, s. 962-970. ISSN 0042-773X.


No record found.Predicting of the risk of development of ALI/ARDS based on bronchoalveolar lavage fluid (BALF) analysis
Main solverMUDr. Jan Máca, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub