UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivona Závacká


Academic degree, name, surname:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 226, Building ZY
Position:Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 1708
+420 553 46 1742
+420 774 774 160
E-mail:
Personal website:No record found.Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2018, Creative Education
článek v odborném periodiku

Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.
Daniela Stanikova, Marek Bužga, Patrik Krumpolec, Martina Skopkova, Martina Surova, Barbara Ukropcova, Lubica Ticha, Miroslava Petrasova, Dominika Gabcova, Miroslava Huckova, Lucie Piskorova, Jan Bozensky, Marian Mokan, Jozef Ukropec, Ivona Závacká, Iwar Klimes, Juraj Stanik, Daniela Gasperikova ... další autoři
Year: 2017, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2017, Reviews on Environmental Health
článek v odborném periodiku

Migrace a zdraví
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová
Year: 2016
stať ve sborníku

Age of obesity onset in MC4R mutation carriers 
Daniela Staníková, M Surova, Marek Bužga, M Skopkova, L Ticha, M Petrasova, M Huckova, D Gabcova-Balziova, L Valentova, M Mokan, Ivona Závacká, J Stanik, I Klimes, D Gasperikova ... další autoři
Year: 2015, Endocrine Regulations
článek v odborném periodiku

Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová
Year: 2015
stať ve sborníku

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Year: 2015
stať ve sborníku

Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Pavlína Blahutová, Ivona Závacká
Year: 2014
stať ve sborníku

Cytogenetické metody
Ivona Závacká
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík, Ivona Závacká
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Ivona Závacká, Kristian Šafarčík
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... další autoři
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
stať ve sborníku

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transcultural Communication in Health Care
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Eva Lapčíková, Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová, Eva Lapčíková
Year: 2013
stať ve sborníku

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
stať ve sborníku

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku

Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Zdeněk Švagera, Ivona Závacká, Pavol Holéczy ... další autoři
Year: 2012, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje
J. Kubina, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
stať ve sborníku

Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region
Hana Lehocká, J. Kubina, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
stať ve sborníku

15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU
Ludmila Nováčková, Ivona Závacká
Year: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Quartz: Carcinogenicity hazard and risk
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, Hana Lehocká, Jaroslav Horáček, Ivona Závacká, Hana Tomášková ... další autoři
Year: 2007
stať ve sborníku

Regex - the using in the preventive medicine
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová
Year: 2007
stať ve sborníku

The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Ivona Závacká, Milan Adamčík
Year: 2007
stať ve sborníku

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas ... další autoři
Year: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
kapitola v odborné knize

Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX)
Ivona Závacká
Year: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Carcinogenicity Hazard and Risk
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Závacká, H. Tomášková, B. Matúsová ... další autoři
Year: 2005
stať ve sborníku

Quartu and carcinogenecity risk on the workplaces of the quarrying and stone processing
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš, B. Matúsová ... další autoři
Year: 2005, Journal of Applied Biomedicine
článek v odborném periodiku

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Resullts
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , B. Matúsová ... další autoři
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genotoxické faktory prostředí a zdraví
Lubomír Dobiáš, Ivona Závacká, Hana Lehocká
Year: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... další autoři
Year: 2004
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulation center-Training hospital
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2017 - 3/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
WOMEN´S COMPETENCIES
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period12/2012 - 11/2014
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
Jesenius - Centre for Lifelong Education in HealthCast in the Faculty of Health Studies
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK - II. etapa
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
social hub