Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivona Závacká

Ivona Závacká

Academic degree, name, surname:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 226, Building ZY
Position:Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Institute of Emergency Medicine (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1708
+420 553 46 1742
+420 774 774 160
E-mail:No record found.Students feedback of distance education at the beginning of a complicated epidemiological situation at the Faculty of Medicine University of Ostrava
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2021
abstract in proceedings

Zpětná vazba studentů k přechodu na distanční výuku
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2018, Creative Education
journal article

Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.
Daniela Stanikova, Marek Bužga, Patrik Krumpolec, Martina Skopkova, Martina Surova, Barbara Ukropcova, Lubica Ticha, Miroslava Petrasova, Dominika Gabcova, Miroslava Huckova, Lucie Piskorova, Jan Bozensky, Marian Mokan, Jozef Ukropec, Ivona Závacká, Iwar Klimes, Juraj Stanik, Daniela Gasperikova ... other authors
Year: 2017, PLOS ONE
journal article

The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2017, Reviews on Environmental Health
journal article

Migrace a zdraví
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová
Year: 2016
abstract in proceedings

Age of obesity onset in MC4R mutation carriers 
Daniela Staníková, M Surova, Marek Bužga, M Skopkova, L Ticha, M Petrasova, M Huckova, D Gabcova-Balziova, L Valentova, M Mokan, Ivona Závacká, J Stanik, I Klimes, D Gasperikova ... other authors
Year: 2015, Endocrine Regulations
journal article

Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová
Year: 2015
abstract in proceedings

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Pavlína Blahutová, Ivona Závacká
Year: 2014
abstract in proceedings

Cytogenetické metody
Ivona Závacká
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík, Ivona Závacká
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Ivona Závacká, Kristian Šafarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
abstract in proceedings

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transcultural Communication in Health Care
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Eva Lapčíková, Renáta Zoubková, Dana Streitová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová, Eva Lapčíková
Year: 2013
abstract in proceedings

The results of interconnection of the  Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in  relation to cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
abstract in proceedings

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Year: 2013, Hygiena
journal article

Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article

Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Zdeněk Švagera, Ivona Závacká, Pavol Holéczy ... other authors
Year: 2012, Osteologický bulletin
journal article

Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje
J. Kubina, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
abstract in proceedings

Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region
Hana Lehocká, J. Kubina, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
abstract in proceedings

15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU
Ludmila Nováčková, Ivona Závacká
Year: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Quartz: Carcinogenicity hazard and risk
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, Hana Lehocká, Jaroslav Horáček, Ivona Závacká, Hana Tomášková ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Regex - the using in the preventive medicine
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová
Year: 2007
abstract in proceedings

The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Ivona Závacká, Milan Adamčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas ... other authors
Year: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
specialist book chapter

Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX)
Ivona Závacká
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Carcinogenicity Hazard and Risk
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Závacká, H. Tomášková, B. Matúsová ... other authors
Year: 2005
abstract in proceedings

Quartu and carcinogenecity risk on the workplaces of the quarrying and stone processing
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš, B. Matúsová ... other authors
Year: 2005, Journal of Applied Biomedicine
journal article

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Resullts
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , B. Matúsová ... other authors
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genotoxické faktory prostředí a zdraví
Lubomír Dobiáš, Ivona Závacká, Hana Lehocká
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ADALFAdaptační kurz
BRIGAVýběrová praktická stáž - FNO
KONHOKonzultační hodiny
POPEDPedagogická činnost
POVEDVědeckovýzkumná činnost
ZLPLFZahraniční lékařská praxe
ZL1LFZahraniční lékařská praxe
ZL2LFZahraniční lékařská praxe
0IER0Zahraniční pobyt/stáž
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0ISTAStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
BC1LFBiologie I. - cvičení
BI1LFBiologie I.
AVRLFAntioxidanty a volné radikály ve zdrav.
BI2LFBiologie II.
CYTOGCytog. vyš. metody v lék. genetice
DESTEDezinfekce a sterilizace
EEL1English in Laboratory System
EKLS1Clinical Laboratory Practice 1
EKLS2Clinical Laboratory Practice 2
GNTVZGenetická toxikologie
KBMLFMolekulární biologie
SZZK5SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
UGNNKÚvod do genetiky
UGNVZÚvod do genetiky
YBI2LBiology II.
0ICYTCytog. vyš. metody v lék. genetice
0IDELDezinfekce a sterilizace
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IGNOGenetická toxikologie
0ISTAStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISZ4SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
0IUGKÚvod do genetiky
0IUGOÚvod do genetiky
2IUGKÚvod do genetiky
2NKUGÚvod do genetiky
9AVRLAntioxidanty a volné radikály ve zdrav.
9BIO2Biologie II - semináře, cvičení
9BI2LBiologie II.
9KBMLMolekulární biologie


No record found.Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - MSK
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - SMO
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Statutární město Ostrava
Statesolved
Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Simulation center-Training hospital
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2017 - 3/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
WOMEN´S COMPETENCIES
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period12/2012 - 11/2014
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
Jesenius - Centre for Lifelong Education in HealthCast in the Faculty of Health Studies
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK - II. etapa
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
rss
social hub