UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Ivona Závacká

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Room, floor, building: ZZ 141, Building ZZ
ZY 226, Building ZY
Position:Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 1708
+420 553 46 1742
+420 774 774 160
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Sochorová, H. a Závacká, I. Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine. Creative Education. 2018, roč. Vol. 9, č. 8, s. 1258-1276. ISSN 2151-4755.
Stanikova, D., Bužga, M., Krumpolec, P., Skopkova, M., Surova, M., Ukropcova, B., Ticha, L., Petrasova, M., Gabcova, D., Huckova, M., Piskorova, L., Bozensky, J., Mokan, M., Ukropec, J., Závacká, I., Klimes, I., Stanik, J. a Gasperikova, D. Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.. PLOS ONE. 2017, roč. 12, s. 1-15. ISSN 1932-6203.
Lehocká, H., Závacká, I., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic. Reviews on Environmental Health. 2017, roč. 32, s. 185-188. ISSN 0048-7554.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Blahutová, P. Migrace a zdraví. In: MOLISA 2016-11-28 . Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2016. s. 236-240. ISBN 978-80-555-1666-0.
Staníková, D., Surova, M., Bužga, M., Skopkova, M., Ticha, L., Petrasova, M., Huckova, M., Gabcova-Balziova, D., Valentova, L., Mokan, M., Závacká, I., Stanik, J., Klimes, I. a Gasperikova, D. Age of obesity onset in MC4R mutation carriers . Endocrine Regulations. 2015, č. 49, s. 137-140. ISSN 1210-0668.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Psennerová, S. Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků. In: MOLISA. s. 248-254. ISBN 978-80-555-1288-4.
Vavrošová, J., Závacká, I., Blahutová, P., Zoubková, R. a Lapčíková, E. Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji. In: MOLISA. s. 239-247.
Lapčíková, E., Vavrošová, J., Blahutová, P. a Závacká, I. Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava. In: Ostrava v urgentní péči 2014, Sborník přednášek. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 72-73. ISBN 978-80-7464-508-2.
Závacká, I. Cytogenetické metody. 2014.
Haluzík, M., Závacká, I. a Šafarčík, K. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M., Šafarčík, K. a Závacká, I. Obecná biochemie I.. 2014.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Vavrošová, J., Závacká, I., Lapčíková, E., Zoubková, R. a Streitová, D. Transcultural Communication in Health Care. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Vavrošová, J., Závacká, I., Psennerová, S. a Lapčíková, E. Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR. In: MOLISA. s. 174-177. ISBN 978-80-555-1041-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer). In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. brno: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. s. 5-5. ISBN 978-80-970128-8-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer). In: Genetic Toxicology and cancer Prevention. Bratislava. 2013.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33-37. ISSN 1802-6281.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H. a Janout, V. Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, s. 86-91. ISSN 0032-6291.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I. a Holéczy, P. Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon. Osteologický bulletin. 2012, roč. 17, s. 43-49. ISSN 1211-3778.
Kubina, J., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J. a Hrnčířová, A. Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje: Aktuální porblematika genetické toxikologie. s. 45-48. ISBN 978-80-7013-474-0.
Lehocká, H., Kubina, J., Závacká, I., Kůsová, J. a Hrnčířová, A. Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region: Genetic Toxikology aand Cancer Prevention. In: Ústav experimentálnej onkologie, SAV. s. 26-26. ISBN 978-80-970017-5-9.
Nováčková, L. a Závacká, I. 15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU. Klinická biochemie a metabolismus. 2008, roč. 16, č. BCB37, s. 139-139. ISSN 1210-7921.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Lehocká, H., Horáček, J., Závacká, I. a Tomášková, H. Quartz: Carcinogenicity hazard and risk. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 18-19.
Lehocká, H., Závacká, I., Dobiáš, L. a Kůsová, J. Regex - the using in the preventive medicine. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 12-13.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Mikulenková , I., Závacká, I. a Adamčík, M. The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 14-15.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Donnelly, K. a Cizmas, L. H. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results. In: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS). 1. vyd. Praha, kongersové centrum: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS), 2006. s. 211-211. ISBN 80-7368-193-5.
Závacká, I. Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX). 2006.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Závacká, I., Tomášková, H. a Matúsová, B. Carcinogenicity Hazard and Risk. In: Aktuální problematika genetické toxikologie - 28.pracovní dny České a Slovenské Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti, NCO NZO Brno. ISBN 80-7013-421-6.
Závacká, I., Lehocká, H., Kůsová, J., Tomášková, H., Dobiáš, L. a Matúsová, B. Quartu and carcinogenecity risk on the workplaces of the quarrying and stone processing. Journal of Applied Biomedicine. 2005, č. 10, ISSN 1214-021X.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Mikulenková , I. a Matúsová, B. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Resullts. In: Jesenné pracovné dni: genetická toxikológia a prevenci rakoviny. Bratislava. 2005.
Dobiáš, L., Závacká, I. a Lehocká, H. Genotoxické faktory prostředí a zdraví. 2004.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 978-1-4020-4844-9.


No record found.Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2017 - 3/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
WOMEN´S COMPETENCIES
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period12/2012 - 11/2014
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
Jesenius - Centre for Lifelong Education in HealthCast in the Faculty of Health Studies
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK - II. etapa
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
social hub