Publications
Dávky z ingesčního příjmu 137Cs u kritické skupiny obyvatelstva
Miluše Bartusková, H. Pospíšilová, J. Lušňák, I. Malátová
Year: 2004
abstract in proceedings

Den jódu je 6.března, ryba má však sezónu stále !
Lydie Ryšavá
Year: 2004, Výživa a potraviny
journal article

Distribuce 210Pb ve složkách životního prostředí ČR
Miluše Bartusková
Year: 2004
abstract in proceedings

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová, H. Hasmanová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Year: 2004
abstract in proceedings

Eating Disorders Risk Groups in the Czech Republic - crossectional epidemiologic study
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Year: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
journal article

Efektivní prezentace
Petr Kazík
Year: 2004,
journal article

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová
Year: 2004
abstract in proceedings

Epidemiologie orofaryngeálního karcinomu v Moravskoslezském kraji.
E. Mrázková, K. Zeleník, Jiří Mrázek, P. Mrázková, K. Matler
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Epidemiology and Risk Factors of Kidney Cancer
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Biomedical Papers
journal article

Hodnocení obsahu dusičnanů v zelenině, výsledky analýz obsahu dusičnanů, olova, kadmia a rtuti v zelenině v naší tržní síti v r. 2002
Lydie Ryšavá, J. Pokora, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

K diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, P. Brhel
Year: 2004, Pracovní lékařství
journal article

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková
Year: 2004
abstract in proceedings

Klinická epidemiologie-kritické hodnocení terapeutických možností
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie-léčení
Vladimír Janout
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Klinická epidemiologie-riziko poškození
Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Kouření
Jan Holčík, I. Koupilová
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Kritéria efektivity vzdělání
Petr Kazík
Year: 2004, Moderní řízení
journal article

Kritéria efektivity vzdělávání ve firmě
Petr Kazík
Year: 2004, Moderní řízení
journal article

Laboratoř pro měření a hodnocení hluku a biologických následků expozice
Milena Menzlová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Lung cancer incidence in the Czech Republic-a time-trend study
Vladimír Janout, P. Široký, J. Novák, L. Čížek, F. Beška, H. Koukalová
Year: 2004, Onkologie vol.27
journal article

Managenent orofaryngeálního karcinomu na ORL klinice FNsP v Ostravě v letech 1995-2000
E. Mrázková, Jiří Mrázek, K. Matler, R. Chmurová
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Managenent orofaryngeálního karcinomu na ORL klinice FNsP v Ostravě v letech 1995-2000
E. Mrázková, R. Chmurová, Jiří Mrázek, P. Mrázková, K. Matler
Year: 2004, Galén
specialist book chapter

Manuál prevence v lékařské praxi
Kamil Provazník, L. Komárek, a kol.
Year: 2004,
specialist book

Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi X.
Vladimír Janout
Year: 2004, SZÚ Praha
specialist book

Methods and programme og iodine deficit prevention in CZ
Lydie Ryšavá, J. Kříž
Year: 2004
abstract in proceedings

Možnosti očkovania v prevencii nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar, Jana Straková, Elena Kavcová, Tibor Baška
Year: 2004, Nozokomiálne nákazy
journal article

Nemocničné infekcie: vybrané kapitoly
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, Emil Bakoš, Sylvia Bazovská, Ivan Čižnár, Anna Hoštacká, Dušan Krkoška, Anna Líšková, Táňa Nosková, Margita Špaleková
Year: 2004, Agentúra DUMAS
specialist book

Nenápadné, ale jedovaté
Rastislav Maďar
Year: 2004, Diabetik
journal article

Nezaměstnanost a zdraví
P. Chobotová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

Nezaměstnanost a zdraví
P. Fejtková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2004
abstract in proceedings

Nové aspekty v prevencii šírenia antibiotickej rezistencie na Slovensku
Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Opatření projektu prevence vadného držení těla na ZŠ a jejich účinnost
M. Fojtíková, Šárka Andělová, M. Pryszczová, A. Nedvědová, P. Kolisko
Year: 2004
abstract in proceedings

Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v Moravskoslezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby
Eva Mrázková
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Pedagovové a riziko KVO
Šárka Andělová, Vera Vráblíková, Kristina Dylová
Year: 2004
abstract in proceedings

Pneumokokové nákazy a ich prevencia
Rastislav Maďar
Year: 2004, ARD
specialist book

Postavenie experimentu v ošetrovateľskom výskume
Želmíra Fetisová, Igor Ondrejka, Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Použití metody rozhodovacích stromů při vytipování skupin obyvatel pro zdravotní intervenci
H. Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2004
abstract in proceedings

Praktické využití prstové pletysmografie v diagnostice profesionálních i neprofesionálních onemocnění periferních cév
Anna Šplíchalová, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Program rozvoje bakalářských studijních programů, Boloňská deklarace, přijato pro obor Ochrana veřejného zdraví na roky 2002-2004
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Prstová pletysmografie-možnosti využití v diagnostice Raynaudova fenoménu
Anna Šplíchalová, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Přehled a hodnocení jedlých tuků a olejů nabízených na našem trhu.
Lydie Ryšavá, M. Schwanová, A. Červková
Year: 2004
abstract in proceedings

Riziko infekcí při používání centrálních venózních katertrů a možnosti prevence
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu
P. Mrázková, E. Mrázková, Jiří Mrázek, R. Chmurová, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory a prognóza orofaryngeálního karcinomu.
P. Mrázková, Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Pavel Vodvářka
Year: 2004
abstract in proceedings

Rizikové faktory nádorových, kardiovaskulárních a metabolických nemocí u populace okresu Šumperk
Lucie Máchová, Vladimír Janout, L. Čížek, F. Beška, J. Lorenc, Jiřina Koutná
Year: 2004, Časopis lékařů českých
journal article

Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections?
Jana Straková, Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2004, Acta Medica Martiniana
journal article


123456789101112131415161718192021