Publications
Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, J. Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie
journal article

Legislativa v hygieně práce-pracující dorost
K. Hrnčíř
Year: 2001
abstract in proceedings

Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001
abstract in proceedings

Mléko ve výživě a v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2001, Výživa a potraviny
journal article

Mortality trends of lung cancer in Austria and the Czech Republic
D. Karrimian-Teherain, Ch. Vutuc, Vladimír Janout
Year: 2001, Neoplasma
journal article

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Některé aspekty chirurgické léčby Madelungovy choroby
T. Hrabec, Jiří Mrázek, E. Mrázková
Year: 2001, Choroby hlavy a krku
journal article

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

Optimální přístupová cesta k tumorům mostomozečkového koutu.( Univerzální cesta či eklektická filosofie při volbě přístupu ? )
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Tomáš Paleček, E. Wolný
Year: 2001, Otorinolaryng.a Foniat
journal article

Pharmacotherapy in smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study
D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, É. Vaskövi, E. Miháliková, J.S. Pastuszka, Vítězslav Jiřík, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, Jaroslav Volf, F. De Leeuw, H. Van De Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, B. Brunekreef
Year: 2001, ATMOS ENVIRON
journal article

Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Pracovní neschopnost jako charakteristika zdravotního stavu výběrového souboru.
Milena Menzlová, B. Sklář, E. Smelíková, M. Keka
Year: 2001
abstract in proceedings

Rizikové faktory u poruch příjmu potravy-průřezová epidemiologická studie
Vladimír Janout, H. Kollárová, P. Němečková
Year: 2001, Česká a slovenská psychiatrie
journal article

Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001, Central European Journal of Public Health
journal article

Úrazy dětí na zotavovacích akcích
Šárka Andělová, Petr Anděl
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam omega-3 nenasycených mastných kyselin v prevenci kardiovaskulárních chorob
Lydie Ryšavá
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam sledování citlivosti kmenů Escherichia coli pro empirickou léčbu
Eva Chmelařová, Věra Toršová, Jana Remešová
Year: 2001, Urologie pro praxi
journal article

Význam sledování citlivosti kmenů Escherichia coli pro empirickou léčbu
Eva Chmelařová, Věra Toršová, Jana Remešová
Year: 2001, Interní medicína
journal article

Zdravie najlepší spoločník na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2001, ARD
specialist book

Eastern Europe:DP developments in Eastern Europe
Karel Neuwirt
Year: 2000, Journal Privacy Law and Policy, U.K.
journal article

Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Fyzická zdatnost hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Year: 2000
abstract in proceedings

Hnačka cestovatelov z aspektu lekára-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2000, Medicínsky monitor
journal article

Materiální předpoklady péče o nemocné v akutní fázi cévní mozkové příhody v ČR. Národní epidemiologická studie
R. Herzig, K. Urbánek, I. Vlachová, B. Křupka, Vladimír Janout, Jiří Mareš
Year: 2000, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Mléko a mléčné výrobky ve výživě dětí v praxi
Lydie Ryšavá
Year: 2000
abstract in proceedings

Mykoplasmata a chlamydie v etiologii respiračních onemocnění
Věra Toršová, Zuzana Medková
Year: 2000, Pediatrie pro praxi
journal article

Některé aspekty léčby Madelungovy choroby
E. Mrázková, Jiří Mrázek, T. Hrabec
Year: 2000
abstract in proceedings

Nozokomiálne sepsy a možnosti ich prevencie
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2000, Medicínský monitor
journal article

Ochrana osobních údajů
P. Mates, Karel Neuwirt
Year: 2000, Právní rádce
journal article

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR : znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů : vybrané předpisy EU
Karel Neuwirt, P. Mates
Year: 2000, IFEC s.r.o.,
specialist book

Preventivní intervenční program k opatření proti projevům nedostatku jódu
J. Kříž, Lydie Ryšavá
Year: 2000
abstract in proceedings

Ryby ve školním stravování
Lydie Ryšavá, R. Kubaláková
Year: 2000, Výživa a potraviny-Zpravodaj školního stravování
journal article

Smoking habits in university students in Slovakia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2000, Central European Journal of Public Health
journal article

Snahy tabakového priemyslu podkopávať prácu Svetovej zdravotníckej organizácie v kampani proti tabakismu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2000, Medicínský monitor
journal article

Školní mléčné svačiny na Severní Moravě
Lydie Ryšavá
Year: 2000, Výživa a potraviny - Zpravodaj školního stravování
journal article

Vybrané aspekty nozokomiálnych sepsí
Rastislav Maďar
Year: 2000, Merkantil
specialist book

Vybrané kapitoly z hodnocení expozice
Vladimír Janout, K. Markvart
Year: 2000, SZÚ Praha
specialist book

Výsledky studií úrazovosti od 0-18 let v ČR
Šárka Andělová, Z. Roth , L. Pelech
Year: 2000
abstract in proceedings

Základní aspekty patogeneze, diagnostiky a léčby ventilátorové pneumonie
Jaromír Roubec, Věra Toršová, J. Jahoda
Year: 2000, Klinická mikrobiologie
journal article

Základní aspekty patogeneze, diagnostiky a léčby ventilátorové pneumonie.
Jaromír Roubec, Věra Toršová, J. Jahoda
Year: 2000
abstract in proceedings

Atmosphere in Ostrava. Review of comprehensive monitoring of noxious substances in 1996 and the historical development of atmospheric contamination in ostrava from 1985
Vítězslav Jiřík, P. Mikeš, J. Burdová
Year: 1999, Hygiena
journal article

Compendium of epidemiology
Pavol Bakoss, Tibor Baška, Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, Emil Kmety, Štefan Straka, Margita Špaleková, Vanda Výrostenková
Year: 1999, Comenius University
specialist book

Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention
Tibor Baška, Martina Bašková, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 1999, Central European Journal of Public Health
journal article

Jedovaté živočíchy-zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 1999, Medicínský monitor
journal article

Vybrané výsledky vlivu některých faktorů životního prostředí na dýchací systém dětí získané v národní studii České republiky v rámci projektu CESAR-PHARE
Anna Šplíchalová, Samuel Lvončík, J. Tvrdík, H. Tomášková, I. Tomášek, Jaroslav Volf
Year: 1999
abstract in proceedings

Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Pavla Svrčinová, J. Burdová, Vladimíra Němcová, S. Kaderka, J. Pavelka
Year: 1998, Hygiena
journal article

Hodnocení trendů mortality na karcinom děložního čípku v České republice a v Belgii
Vladimír Janout, F. Beška, S. Lisoňková, P. Burdová
Year: 1998, Klinická onkologie 11
journal article

Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů
Vladimír Janout
Year: 1998, GRADA Publishing
specialist book


123456789101112131415161718192021