Publications
Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková, O. Bezděková, L. Herboczková, K. Szpaková, Věra Toršová, J. Vraná, J. Widermanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné lokalitě města Ostravy
Lucie Suchánková, Milena Menzlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Dietary risk factors for kidney cancer in Eastern and Central Europe.
C. Hsu, Wh. Chow, P. Boffetta, Le Moore, D. Zaridze, A. Moukeria, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, P. Brennan
Year: 2007, American journal of epidemiology
journal article

Dodavatelské formy sterilizácie
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, .. A Kol.
Year: 2007, Vrana s.r.o.
specialist book chapter

Drakunkulóza,Krevní nákazy
Rastislav Maďar, Sylvia Bazovská, .. A Kol.
Year: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Elektronické novinkové služby: RSS versus e-mail
Olga Tomoszková
Year: 2007
abstract in proceedings

Epidemiologie karcinomu jícnu
H. Kollárová, D. Horáková, L. Máchová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007
abstract in proceedings

Epidemiologie vybraných přenosných nemocí - podklady pro výuku ochrany veřejného zdraví
Rastislav Maďar
Year: 2007, Medistar s.r.o.
specialist book

Epidemiology of esophageal cancer - an overview article.
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc Czech Repub
journal article

Glutathione S-transferase polymorphisms, cruciferous vegetable intake and cancer risk in the Central and Eastern European Kidney Cancer Study.
Le Moore, P. Brennan, S. Karami, R.J. Hung, C. Hsu, P. Boffetta, J. Toro, D. Zaridze, Vladimír Janout, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow
Year: 2007, CARCINOGENESIS
journal article

Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte
Kamil Provazník, J. Vignerová, P. Bláha
Year: 2007, Galén
specialist book chapter

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Inherited predisposition of lung cancer: a hierarchical modeling approach to DNA repair and cell cycle control pathways.
R.J. Hung, M. Baragatti, D. Thomas, J. Mckay, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, N. Moullan, F. Canzian, J. Hall, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2007, CANCER EPIDEM BIOMAR
journal article

Inzulínová rezistence u dětí a adolescentů
J. Malinčíková, D. Horáková, L. Čížek, J. Wiedermann, M. Kopecký, Vladimír Janout
Year: 2007, Česká a slovenská pediatrie
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Listerie-bakterie s Vámi
Pavla Svrčinová, I. Martinková
Year: 2007
abstract in proceedings

Mimořádné události v nemocnici
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Eliška Sovová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, Františka Fischerová
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book chapter

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
journal article

Nové možnosti v diagnostice chlamydiových infekcí
H. Bílková Fránková, Věra Toršová
Year: 2007
abstract in proceedings

Nozokomiálne pneumónie na JIS/ARO
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007
abstract in proceedings

O zemích,kde člověk vidí lékaře prvně až před smrtí
Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Obesity and insulin resistance in childhood
D. Pastucha, J. Malinčíková, J. Hyánek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Cent European Journal of Public Health
journal article

Obezita jako rizikový faktor pro gynekologické nádory
L. Máchová, H. Kollárová, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Obezita jako rizikový faktor pro nádory zažívacího ústrojí
L. Máchová, D. Horáková, H. Kollárová, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007
abstract in proceedings

Occupation and risk of lung cancer in Central and Eastern Europe: the IARC multi-center case-control study.
A. Bardin-Mikolajcak, J. Lissowska, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, M. Navrátilová, V. Bencko, Vladimír Janout, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2007, Cancer Causes Control
journal article

Outsourcing sterilizačních služieb,áno či nie?
Rastislav Maďar
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

Preklinická pediatrie
J. Lebl, Kamil Provazník, L. Hejcmanová
Year: 2007, Galén
specialist book

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Problematika financování pracovně lékařské péče ze zdrojů všeobecného zdravotního pojištění
Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika hluku v životním a pracovním prostředí a efektivita prevence postižení zdraví
Milena Menzlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika stravování a nutriční stav (BMI) seniorské populace ve věku od 60 do 75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Year: 2007
abstract in proceedings

Profesionální infekce ve zdravotnictví
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
journal article

Průvodce ochranou osobních údajů
Karel Neuwirt
Year: 2007, Metamorphosis Fnd.
specialist book chapter

Řízení projektů
Petr Kazík
Year: 2007,
journal article

Serum Reg-Ialpha is not suitable marker of metabolic syndrome
D. Stejskal, M. Karpíšek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Bratislavské Lékarské Listy
journal article

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Současný přístup EU k otázce bezpečnosti pacienta:prevence chyb při poskytování péče
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Year: 2007
abstract in proceedings

Společnost prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Subjektivní hodnocení osvětlení
Adéla Kadulová, I. Penn
Year: 2007
abstract in proceedings

Systémy kvality laboratoří v zemích EU
Vítězslav Jiřík
Year: 2007
abstract in proceedings

The impact of obesity on cardiovascular disease mortality in the District Sumperk,Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, Gabriela Janoutová, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2007, Int J Public Health
journal article

Treatment with atorvastatin reduces serum adipocyte-fatty acid binding protein value in patients with hyperlipidaemia.
M. Karpíšek, D. Stejskal, H. Kotolová, P. Kollar, Gabriela Janoutová, R. Ochmanová, L. Čížek, D. Horáková, D. Yahia Rb, R. Lichnovská, Vladimír Janout
Year: 2007, European journal of clinical investigation
journal article

Uncommon CHEK2 mis-sense variant and reduced risk of tobacco-related cancers: case control study.
P. Brennan, J. Mckay, Le Moore, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, Wh. Chow, N. Rothman, Další A
Year: 2007, Hum Mol Genet.
journal article

Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007
abstract in proceedings

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu I.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu II.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu III.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book


123456789101112131415161718192021