Publications
Epidemiologie metabolického syndromu
Dagmar Horáková, H. Kollárová, D. Pastucha, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních
Petra Sachová, Eva Mrázková, M. Menzlová, Kristýna Richterová, Bc., Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
journal article

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kouření, alkohol a BMI jako rizikové faktory vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Kůže a alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková
Year: 2009
abstract in proceedings

Kvalita hlasu hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Milena Menzlová, Jiří Mrázek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita hlasu u hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
journal article

Medicínsko-psychologické problémy nemocných s nádory hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2009, Česká stomatologie
journal article

Molekulární epidemiologie nádorů
Kateřina Skřejpková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2009
abstract in proceedings

Nemoci zrakové ostrosti u vybraných profesí
Lucie Suchánková, Jana Povová, Milena Menzlová, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nemocničné nákazy
Rastislav Maďar
Year: 2009, Bedeker zdravia
journal article

Obesity and cancer: Mendelian randomization approach utilizing the FTO genotype
Vladimír Janout
Year: 2009, INT J EPIDEMIOL
journal article

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost
Kamil Provazník, H. Provazníková
Year: 2009, Nadace CINDI
specialist book chapter

Occupation and renal cell cancer in Central and Eastern Europe
Vladimír Janout
Year: 2009, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Lung Cancer Risk: a Multicenter Study in Europe.
Vladimír Janout
Year: 2009, OCCUP ENVIRON MED
journal article

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2009
abstract in proceedings

Prevnce v praxi
Kamil Provazník, L. Komárek, a. kol.
Year: 2009, Nadace CINDI
specialist book

Prezentace použití bayesovských metod k mapování onemocnění na úrovni ORP MS kraje
I. Tomášek, Hana Tomášková, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2009
abstract in proceedings

Profesionální alergické dermatitidy
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Šrámková
Year: 2009, Pracovní lékařství
journal article

Screeningové vyšetření zrakové ostrosti obecné smíšené populace
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sebevraždy v Ostravě a jejich vybrané epidemiologické charakteristiky
Milena Menzlová, Kateřina Cimová, Martin Hrinko
Year: 2009
abstract in proceedings

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
journal article

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2009
abstract in proceedings

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-bakaláři
Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-magistři
Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Škola a školní zátěž
H. Provazníková, Kamil Provazník
Year: 2009,
specialist book chapter

Vliv výživy na vznik nádorových onemocnění
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková, Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Výsledky vyšetření zrakové ostrosti účastníků Moravskoslezského veletrhu zdraví
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam nanotechnologií v prevenci a léčbě ranných infekcí
Věra Toršová
Year: 2009
abstract in proceedings

Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku
Milena Menzlová, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah SES deprivačního indexu a SMR v rozdílném územním členění
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, I. Tomášek, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2009
abstract in proceedings

A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25
R.J. Hung, J. Mckay, V. Gaborieau, P. Boffetta, M. Hashibe, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Year: 2008, NATURE
journal article

Alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Year: 2008
abstract in proceedings

Contribution of ultrasound screening to diagnosis of serious obstructive renal tract anomalies
H. Flogetova, J. Hálek, O. Smakal, K. Michalkova, P. Geier, L. Dubrava, Vladimír Janout, M. Rohanova
Year: 2008, PEDIATR NEPHROL
journal article

Cukr-silný manipulátor chuti
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
journal article

Diagnostické možnosti prstové pletyzmografie
Milena Menzlová
Year: 2008, Dermatologie pro praxi
journal article

Dietary risk factors for squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract in central and eastern Europe
A. Sapkota, C. Hsu, D. Zaridze, O. Shangina, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, E. Fabianova, P. Rudnai, Vladimír Janout, I. Holcatova, P. Brennan, P. Boffetta, M. Hashibe
Year: 2008, CANCER CAUSE CONTROL
journal article

Dlouhodobé sledování ingesčních dávek u skupiny obyvatelstva se zvýšeným příjmem 137Cs
Miluše Bartusková, J. Lušňák, I. Malátová, V. Pfeiferová, H. Pospíšilová
Year: 2008, Bezpečnost jaderné energie
journal article

Doplňky stravy...ale jak, kdy a kde?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Interní medicína pro praxi
journal article

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, reg. č. 0/037/011 ČLS JEP 2000, revize 2008
Zdeňka Hajduková
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Entwicklung der Jodversorgung bei der Bevölkerung in Tschechien 1996-2006
Lydie Ryšavá, M. Stransky
Year: 2008
abstract in proceedings

Epidemické charakteristiky diabetu v ČR
D. Horáková, L. Máchová, H. Kollárová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2008
abstract in proceedings

Faktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů
Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Folate metabolism genes, vegetable intake and renal cancer risk in central Europe
Le Moore, R.J. Hung, S. Karami, P. Boffetta, Sonya Brendt, Ch. Hsu, D. Zaridze, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, Meredith Yeager, S. Chanock, M. Garcia-Closas, N. Rothman, Wh. Chow, P. Brennan
Year: 2008, INT J CANCER
journal article

Globální problémy veřejnéhho zdravotnictví 2008
Rastislav Maďar
Year: 2008
organizing conference, workshop

Historie, současnost a perspektivy nechirurgické léčby nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2008, Česká stomatologie
journal article

Hluk a zdraví
Milena Menzlová
Year: 2008, Novobělský zpravodaj
journal article


123456789101112131415161718192021