Publications
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Year: 2013, Klinická imunológia a alergológia
journal article
 
Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva, Pavlína Plevová, Michal Karpišek, Jana Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Michal Hájek, M. Sázel, B. Oniščenko
Year: 2013, Hojení ran
journal article
 
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Ivana Woznicová , Olga Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Václav Procházka, Pavlína Kušnierová, Jana Zapletalová, Šárka Hilscherová, Leoš Pleva
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Jana Dvořáčková, Jarmila Šimová, Barbora Kubová, Magdalena Uvírová, Jana Žmolíková, David Konvalinka, Irena Urbanovská, Michaela Jalůvková, Radek Měch, Iveta Žebráková, Andrea Hopenštoková, Jana Mazurová, Trombík Leszek
Year: 2013, Onkologie
journal article
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Pavlína Kušnierová, František Všianský, Pavlína Plevová, Leoš Pleva, Zdeněk Švagera
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2013, Zdravotnické noviny -příloha, Kongresový list 10
journal article
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Hojení ran
journal article
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Hygiena
journal article
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Pavlína Kušnierová, Ilona Faruzelová, Olga Michnová, Věra Ploticová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Alergologie
journal article
 
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
Year: 2013, Alergie
journal article
 
Ivo Lochman, M. Soukupová, V. Novák
journal article
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Marek Penhaker, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings
 
M. Penhaker, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012, Klinická Biochemie a Metabolismus
journal article
 
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article
 
Pavlína Plevová, A. Hladíková
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Pavlína Plevová, A. Hladíková, M. Tesařová
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article
 
V. Smolka, E. Klásková, Michal Hájek, M. Rohanová, D. Aleksijevič, J. Zapletalová, J. Wiedermann
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
journal article
 
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
A. Ryška, L. Petruzelka, J. Skříčková, V. Kolek, M. Hajdúch, Radoslav Matěj, Magdalena Uvírová, Miloš Pešek, Jana Dvořáčková, Helena Hornychová
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
journal article
 
Year: 2012, Lékařské listy
journal article
 
Jitka Jurková, Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings
 
J. Jurková, M. Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012
abstract in proceedings
 
R. Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)