Publications
Combined Use of Presepsin and (1,3)-?-D-glucan as Biomarkers for Diagnosing Candida Sepsis and Monitoring the Effectiveness of Treatment in Critically Ill Patients
Radim Dobiáš, Marcela Káňová, Nadežda Petejová, Štefan Kis Pisti, Robert Bocek, Eva Krejčí, Helena Stružková, Michaela Cachová, Hana Tomášková, Petr Hamal, Vladimír Havlíček, Milan Raška
Year: 2022, Journal of Fungi
journal article

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření
Hana Sochorová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření
Hana Sochorová, Martina Mlýnková
Year: 2022
abstract in proceedings

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření s využitím bezkontaktní termografie
Hana Sochorová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Year: 2022
abstract in proceedings

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alpha-defensins determination in different types of synovial fluid and parallel collected serum samples by ELISA
Pavlína Kušnierová, Iveta Bystroňová, Pavel Walder, Rudolf Hlubek, František Vsiansky, David Stejskal
Year: 2021, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

An Outbreak of Trichophyton quinckeanum Zoonotic Infections in the Czech Republic Transmitted from Cats and Dogs
Pavlína Lysková, Radim Dobiáš, Adéla Čmoková, Miroslav Kolařík, Petr Hamal, Kateřina Šmatláková, Jan Hušek, Karel Mencl, Nada Mallátová, Zora Poláčková, Anežka Krnáčová, Kristýna Palkovičová, Daniela Jablonská, Jitka Macháčová, Zdeněk Drlík, Denisa Bázsóová, Pavla Jaworská, Lucie Svobodová, Vit Hubka
Year: 2021, Journal of Fungi
journal article

Anatomie I Pohybový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Sochorová, Alžběta Pecháčková, Hana Materová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Anatomie II Nauka o orgánech a nervový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Materová, Alžběta Pecháčková, Hana Sochorová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biochemical Markers of Differentiation of the Inflammatory Process in Synovial Fluid
Iveta Bystroňová, Pavlína Kušnierová, Pavel Walder, Rudolf Hlubek, David Stejskal
Year: 2021, Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
journal article

Cerebrospinal Fluid Levels of Chromogranin A in Parkinson's Disease and Multiple System Atrophy
Michaela Kaiserova, Monika Chudackova, Katerina Mensikova, Miroslav Vastik, Sandra Kurcova, Hana Prikrylova Vranova, David Stejskal, Petr Kanovsky
Year: 2021, Brain Sciences
journal article

Cerebrospinal Fluid Levels of 5-Hydroxyindoleacetic Acid in Parkinson's Disease and Atypical Parkinsonian Syndromes
Michaela Kaiserova, Monika Chudackova, Hana Prikrylova Vranova, Katerina Mensikova, Anetta Kastelikova, David Stejskal, Petr Kanovsky
Year: 2021, Neurodegenerative Diseases
journal article

Comparison of two analytical methods for SARS-CoV-2 determination, RT-PCR vs. reverse transcription and loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)
Pavlína Kušnierová, David Stejskal, Zdeněk Švagera, H. Slepčanová, M. Malurová, Z. Špulerová, K. Matějová, R. Kozelská, O. Michnová, Z. Čermáková
Year: 2021, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Computer literacy of students of non-medical study programms at the beginning of university studies
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2021
abstract in proceedings

Contribution of miRNAs and Other Inflammatory Biomarkers to the Differentiation of Inflammatory and Non-Inflammatory Joint Effusions
Pavlína Kušnierová, Iveta Bystroňová, P. Walder, R. Hlubek, David Stejskal
Year: 2021, Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
journal article

Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HBOT in emergency medicine and intensive care
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients: Treatment of CNS disorders
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperbaric Oxygen Treatment in Recurrent Development of Complex Regional Pain Syndrom: A case report
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Jakub Tlapák, František Novomeský, Veronika Rybárová, Miloslav Klugar
Year: 2021, Diving and Hyperbaric Medicine
journal article

Inactivation of Dermatophytes Causing Onychomycosis Using Non-Thermal Plasma as a Prerequisite for Therapy
Eliška Lokajová, Jaroslav Julák, Josef Khun, Hana Soušková, Radim Dobiáš, Jaroslav Lux, Vladimír Scholtz
Year: 2021, Journal of Fungi
journal article

Iniciace alergenové imunoterapie u pacientů s alergií na pyl břízy a dalších jarních stromů - studie EPITREE
Tomáš Balner, Jaromír Bystroň
Year: 2021, Remedia
journal article

Intrathekální syntéza oligoklonálního igm jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou
Kateřina Karasová, Kamila Revendová, Pavlína Kušnierová, Radovan Bunganič, David Zeman, Pavel Hradílek, Michal Bar
Year: 2021
abstract in proceedings

Klinické využití hyperbarického kyslíku u syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících ran
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma, Alexandra Lochmanová, J. Klugarová, M. Klugar, B. Oniščenko, J. Tlapák
Year: 2021, Military Medical Science Letters
journal article

Metabolismus tryptofanu v regulaci imunitního systému
Alexandra Lochmanová
Year: 2021, Alergie
journal article

Naše první zkušenosti s diagnostickou soupravou T-SPOT Discovery SARS-CoV-2
Alexandra Lochmanová, Jan Martinek, Jakub Mrázek, Hana Zelená
Year: 2021, Alergie
journal article

Noninvasive Combined Diagnosis and Monitoring of Aspergillus and Pseudomonas Infections: Proof of Concept
Radim Dobiáš, Anton Skriba, Tomas Pluhacek, Milos Petrik, Andrea Palyzova, Marcela Kanova, Eva Cubova, Jiri Houst, Jiri Novak, David A. Stevens, Goran Mitulovic, Eva Krejčí, Petr Hubacek, Vladimir Havlicek
Year: 2021, JOURNAL OF FUNGI
journal article

Nutritional consequences of endoluminal gastroplasty in the treatment of morbidly obese patients
Zdeněk Švagera, Evžen Machytka, Jitka Machačková, Martin Blaho, Adam Vasura, David Stejskal, Vincent Huberty, Marek Bužga
Year: 2021, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
journal article

Often a Sick Child from the Perspective of a Paediatrican/Clinical Immunologist.
Jaromír Bystroň
Year: 2021, American Journal of Pediatrics
journal article

OralDisk: A chair-side compatible molecular platform using whole saliva for monitoring oral health at the dental practice
Desiree Baumgartner, Benita Johannsen, Mara Specht, Jan Lueddecke, Markus Rombach, Sebastian Hin, Nils Paust, Felix von Stetten, Roland Zengerle, Christopher Herz, Johannes R. Peham, Pune N. Paque, Thomas Attin, Joel S. Jenzer, Philipp Koerner, Patrick R. Schmidlin, Thomas Thurnheer, Florian J. Wegehaupt, Wendy E. Kaman, Andrew Stubbs, John P. Hays, Viorel Rusu, Alex Michie, Thomas Binsl, David Stejskal, Michal Karpisek, Kai Bao, Nagihan Bostanci, Georgios N. Belibasakis, Konstantinos Mitsakakis
Year: 2021, BIOSENSORS-BASEL
journal article

Počítačová gramotnost studentů nelékařských zdravotnických oborů při zahájení vysokoškolského studia
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání hladin biomarkerů axonálního a astrocytického poškození s rutinně používanými biomarkery roztroušené sklerózy
Pavlína Kušnierová, Kamila Revendová, Pavel Hradílek
Year: 2021
abstract in proceedings

Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie II
Dittmar Chmelař, Jozef Kuzma
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehled biomarkerů synoviální tekutiny u kloubních onemocnění
Iveta Bystroňová, Pavlína Kušnierová, P. Walder, R. Hlubek, Jana Rolová, David Stejskal
Year: 2021, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Pseudohyponatremia and falsely increased serum osmolal gap caused by paraprotein in a patient with severe metabolic acidosis - a case study
Tomáš Šálek
Year: 2021, Revista Romana de Medicina de Laborator
journal article

Pyly jarních stromů nabývají na stále větším významu při vzniku alergie
Jaromír Bystroň
Year: 2021, Medical Tribune
journal article

Seminář k bakalářské práci
Hana Sochorová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Students feedback of distance education at the beginning of a complicated epidemiological situation at the Faculty of Medicine University of Ostrava
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2021
abstract in proceedings

Study of the cultivable bacterial diversity of the canine dental plaque from the perspective of a potential source of bacterial infections
Dittmar Chmelař
Year: 2021
published expert opinions, reviews

The role of gut microbiome in cancer genesis and cancer prevention
Dittmar Chmelař
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Year: 2021
abstract in proceedings

Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Year: 2021, Thermology international
journal article

Zpětná vazba studentů k přechodu na distanční výuku
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A TOLERANCE TO PRESSURE CHANGES DURING EXPERIMENTAL HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN RABBITS
Boris Oniščenko, Jakub Tlapák, Michal Hájek
Year: 2020, Zdravotnické listy
journal article

AUTOLOGOUS CELL THERAPY IN CHRONIC LIMB-THREATENING ISCHEMIA: AN UMBRELLA REVIEW PROTOCOL
Miroslav Klugar, Lucia Kantorová, Andrea Pokorná, Michal Hájek, Tereza Vrbová, Alexandra Jirkovská, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská, Miroslav Koliba, Dušan Kučera, Petr Krawczyk, Bedřich Sixta, Veronika Wosková, Zuzana Fialová, Jitka Klugarová
Year: 2020, Zdravotnické listy
journal article

Cerebrospinal fluid oligoclonal IgM test in routine practice: Comparison with quantitative assessment of intrathecal IgM synthesis
David Zeman, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Katarina Reguliová, Monika Škutová, Ivana Woznicová, Olga Zapletalová, Pavel Hradílek
Year: 2020, CLIN CHIM ACTA
journal article

Cystatin C may be better than creatinine for digoxin dosing in older adults with atrial fibrillation
Tomáš Šálek, Martin Vodička, Martin Gřiva
Year: 2020, JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS
journal article

Často nemocné dítě
Jaromír Bystroň
Year: 2020, Pediatrie pro praxi
journal article

Detection of monoclonal free light chains by immunofixation electrophoresis and isoelectric focusing - comparison with the quantitative method of determination
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Kamila Revendová, Ondřej Dlouhý
Year: 2020, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

EFFECTIVENESS OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN NEUROPATHIC AND NEUROISCHEMIC DIABETIC FOOT ULCERS: AN UMBRELLA REVIEW PROTOCOL
Milostav Klugar, Lucia Kantorová, Andrea Pokorná, Michal Hájek, Tereza Vrbová, Alexandra Jirkovská, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská, Miroslav Koliba, Dušan Kučera, Petr Krawczyk, Bedřich Sixta, Veronika Wosková, Zuzana Fialová, Jitka Klugarová
Year: 2020, Zdravotnické listy
journal article


1234567891011121314151617181920212223242526