Publications
Marek Penhaker, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings
 
M. Penhaker, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012, Klinická Biochemie a Metabolismus
journal article
 
Year: 2012, Pracovní lékařství
journal article
 
Pavlína Plevová, A. Hladíková
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Pavlína Plevová, A. Hladíková, M. Tesařová
Year: 2012, Klinická onkologie
journal article
 
V. Smolka, E. Klásková, Michal Hájek, M. Rohanová, D. Aleksijevič, J. Zapletalová, J. Wiedermann
Year: 2012, CESK SLOV NEUROL N
journal article
 
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
A. Ryška, L. Petruzelka, J. Skříčková, V. Kolek, M. Hajdúch, Radoslav Matěj, Magdalena Uvírová, Miloš Pešek, Jana Dvořáčková, Helena Hornychová
Year: 2012, Studia pneumologica et phthiseologica
journal article
 
Year: 2012, Lékařské listy
journal article
 
Jitka Jurková, Miroslav Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
abstract in proceedings
 
J. Jurková, M. Koliba, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012
abstract in proceedings
 
R. Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Ondřej Holý, Dittmar Chmelař
Year: 2012, FOLIA MICROBIOL
journal article
 
Year: 2012, Rodinné listy
journal article
 
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Lázničková, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Ručková, J. Duda
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Tomáš Papajík, Dana Galuszková, Jaromír Hubáček, Martina Sommerová
Year: 2012, Biomedical papers
journal article
 
Year: 2012, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
specialist book
 
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Martin Kořístka, Radka Hrdličková
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article
 
Year: 2012
editorial work
 
Year: 2012
others
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová
Year: 2012, Lekarsky obzor
journal article
 
Year: 2012
others
 
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
abstract in proceedings
 
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
journal article
 
Year: 2012, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
journal article
 
D. Horáková, D. Pastucha, David Stejskal, H Kollárová, K. Azeem, Vladimír Janout
Year: 2011, -
journal article
 
S. Tavandzis, V. Drimlova, Z. Kyselová, Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Ivo Lochman, V. Král, Alexandra Lochmanová, J. Lupač, Ladislav Cebecauer
Year: 2011, Autoimmunity Reviews
journal article
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
S. Tavandzis, V. Drimlova, Arpád Bóday, J. Macková, K. Kyselová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
P. Vanickova, V. Drimlova, J Januška, M. Branny, P. Branny, E. Prusova, Arpád Bóday
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
P. Vanickova, V. Drimlova, J Januška, M. Branny, P. Branny, E. Prusova, Arpád Bóday
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Vladimíra Sládková, J. Mareš, B. Lubenová, J. Zapletalová, David Stejskal, P. Hluštík, P. Kaňovský
Year: 2011, Neurological Research
journal article