UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Centre for Epidemiological Research

Vítězslav Jiřík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 350, Building ZY
Position:Head of Centre, Group Leader
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Centre for Epidemiological Research (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1796
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Nedojedlá, P., Kollárová, H., Azeem, K., Mrázková, E., Jiřík, V., Vojkovská, K., Kozáková, I. a Janout, V. A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic.. Central European Journal of Public Health. 2018, roč. 26, 4(4), s. 316-320. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V. Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 3. vydání. 2018.
Jiřík, V. Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 3. vydání. 2018.
Jiřík, V., Dalecká, A. a Hermanová, B. Nemocnost dětí v Moravskoslezském (a Jihočeském) kraji. In: Freyberghovy dny. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta JU. 2018.
Jiřík, V., Břežná, B., Machaczka, O., Honkyšová, S., Miturová, H. a Janout, V. Associations between air pollution in the industrial and suburban parts of Ostrava city and their use. Environmental Monitoiring and Assesment. 2017, roč. 8, č. 189, ISSN 0167-6369.
Jiřík, V., Dalecká, A., Vašendová, V., Janoutová, J. a Janout, V. How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?. REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH. 2017, roč. 32, č. 1-2, s. 177-183. ISSN 0048-7554.
Jiřík, V., Tomášková, H., Machaczka, O., Kissová, L., Břežná, B., Dalecká, A. a Janout, V. Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution. European Journal of Environmental Sciences. 2017, roč. 7, č. 1, s. 27-34. ISSN 1805-0174.
Kohutová, R., Jiřík, V. a Ullmann, V. Radiační ochrana personálu na PET/CT. Nukleární medicína. 2017, roč. 6, č. 3, s. 53-55. ISSN 1805-1146.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H., Janoutová, J., Jiřík, V. a Janout, V. A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 18-25. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Miturová, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Janoutová, J., Velická, H. a Janout, V. AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 4-17. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Ovesná, V., Miturová, H., Holendová, E., Janoutová, J. a Janout, V. BIOAEROSOLS IN THE SUBURBS OF OSTRAVA DURING A ONE YEAR PERIOD. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 55-60. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V. a Janout, V. Editorial. 2016.
Šlachtová, H., Jiřík, V., Tomášek, I. a Tomášková, H. Environmental and socioeconomic health inequalities: A review and an example of the industrial Ostrava region  . CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 26-32. ISSN 1210-7778.
Janoutová, J., Janáčková, P., Šerý, O., Zeman, T., Ambroz, P., Kovalová, M., Vařechová, K., Hosák, L., Jiřík, V. a Janout, V. Epidemiology and risk factors of schizophrenia. NEUROENDOCRINOL LETT. 2016, roč. 37, č. 1, s. 1-8. ISSN 0172-780X.
Jiřík, V., Dalecká, A. a Vašendová, V. How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?. In: European Conference on Health and Environment. Praha. 2016.
Velická, H., Puklová, V., Keder, J., Brabec, M., Malý, M., Bobák, M., Kotlík, B., Jiřík, V., Janout, V. a Kazmarová, H. Asthma exacerbations and symptom variability in children due to short-term ambient air pollution changes in Ostrava, Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, č. 4, s. 292-298. ISSN 1210-7778.
Grafnetterová, A. P., Vrbík, K., Malý, M., Pavloušková, J., Krsková, A., Drgáčová, A., Jiřík, V., Rödlová, S. a Černá, M. Levels of metabolites of phthalates, polycyclic aromatic hydrocarbons and Bisphenol a in the urine of Czech students (pilot study): Hladiny metabolitů ftalátů, polyaromatických uhlovodíků a bisfenolu a v moči českých studentů (pilotní studie). Hygiena. 2015, roč. 60, č. 3, s. 97-101. ISSN 1802-6281.
Kohoutová, R., Jiřík, V. a Ullmann, V. Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, č. 2, s. 28-33. ISSN 1805-1146.
Jiřík, V. Odhad zdravotních rizik. 2014.
Jiřík, V. Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání. 2013.
Sachová, P., Mrázková, E., Jiřík, V., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Pedagog a školní prostředí. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-263-0.
Jiřík, V., Pekarek, L., Janout, V. a Tomášková, H. Association between childhood leukaemia and exposure to power-frequency magnetic fields in Middle Europe. Biomedical and Environmental Sciences. 2012, č. 25, s. 597-601. ISSN 0895-3988.
Jiřík, V., Pekarek, L. a Janout, V. Assessment of Population Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields and Its Possible Childhood Health Risk in the Czech Republic. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT. 2011, č. 3, s. 362-368. ISSN 1420-326X.
Jiřík, V. a Janout, V. Bezpečnost a zdravotní nezávadnost biotechnologií. In: Brokerage Event 2011. Ostrava. 2011.
Šlachtová, H., Tomášek, I., Jiřík, V., Jančík, P. a Michalík, J. Úskalí hodnocení zdravotních rizik vzhledem k průmyslovému charakteru aglomerace Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 28-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Jiřík, V. Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví. EIA-IPPC-SEA. 2008, č. 3, s. 9-12. ISSN 1801-6901.
Jiřík, V. Systémy kvality laboratoří v zemích EU. In: Sborník přednášek. ISBN 978-80-86380-37-7.
Jiřík, V. Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví. 2006.
Jiřík, V. Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí. 2006.
Jiřík, V. Proč a jak hodnotit zdravotní rizika v analytické laboratoři. In: Sborník přednášek. ISBN 80-86380-36-X.
Jiřík, V. Rozdíly mezi akreditací zkušebních laboratoří a autorizací laboratoří v ochraně veřejného zdraví. In: Sborník. ISBN 80-86380-32-7.
Jiřík, V. Interpretace laboratorních výsledků v ochraně veřejného zdraví. In: Sborník přednášek ze semináře. ISBN 80-86380-26-2.
Jiřík, V. Použití pevných sorbentů pro plynovou chromatografii vzorků ovzduší. In: Sborník přednášek z Kurzu. ISBN 80-86380-29-7.
Jiřík, V. Problémy při měření a hodnocení expozic v pracovním prostředí. In: Sborník přednášek z konference. ISBN 80-7368-049-1.
Jiřík, V. Nebezpečnost a zdravotní rizika perzistentních organických látek. In: Sborník přednášek ze semináře. ISBN 80-86380-25-4.
Jiřík, V. Autorizace laboratoří podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. In: Sborník ze semináře:. ISBN 80-86380-14-9.
Jiřík, V. a Et Al., Některé výsledky monitorování ovzduší v Ostravě: (hodnocení rizik, bioaeroeol, bakterie, plísně, endotoxiny, pasívní dozimetry a GC-MS, dlouhodobé sledování frakcí polétavého prachu PM2,5 a PM10).. In: Sborník konference.
Jiřík, V. Hodnocení imisní zátěže a zdravotních rizik obyvatel Ostravsko-karvinské oblasti.. In: Sborník 6.konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.
Jiřík, V. a Voznica, P. Hodnocení vlivu zdrojů znečištění ovzduší na okolí.. In: Sborník konference.
Jiřík, V., Mikeš, P. a Miturová, H. Použití indexu znečištění ovzduší k informování obyvatel. In: Sborník konference.
Houthuijs, D., Breugelmans, O., Hoek, G., Vaskövi, É., Miháliková, E., Pastuszka, J., Jiřík, V., Sachelarescu, S., Lolova, D., Meliefste, K., Uzunova, E., Marinescu, C., Volf, J., De Leeuw, F., Van De Wiel, H., Fletcher, T., Lebret, E. a Brunekreef, B. PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study. ATMOS ENVIRON. 2001, roč. 35, č. 15, s. 2757-2771. ISSN 1352-2310.
Jiřík, V., Mikeš, P. a Burdová, J. Atmosphere in Ostrava. Review of comprehensive monitoring of noxious substances in 1996 and the historical development of atmospheric contamination in ostrava from 1985: Ovzdusi v ostrave prehled o komplexnim monitorovani skodlivin v roce 1996 a historickem vyvoji znecisteni ostravskeho ovzdusi od roku 1985. Hygiena. 1999, roč. 44, č. 1, s. 36-50. ISSN 12107840.
Jiřík, V., Svrčinová, P., Burdová, J., Němcová, V., Kaderka, S. a Pavelka, J. Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic: Hodnoceni zdravotnich rizik kontaminantu v pozivatinach produkovanych ve slezskem regionu Ceske Republiky. Hygiena. 1998, roč. 43, č. 2, s. 77-95. ISSN 12107840.
Jiřík, V., Volf, J., Burdová, J., Dluhosova, Z. a Mikes, P. The atmosphere in Ostrava (Monitoring of gaseous noxious substances and polyaromatic hydrocarbons in the ostrava atmosphere): Ovzdusi v Ostrave (Prehled o monitorovani plynnych skodlivin a polyaromatickych uhlovodiku v ostravskem ovzdusi v roce 1995). Hygiena. 1998, roč. 43, č. 1, s. 8-18. ISSN 12107840.
Jiřík, V., Volf, J. a Němcová, V. The atmosphere in Ostrava. (Review of the first screening of elements in fly dust in the Ostrava atmosphere in 1995): Ovzdusi v Ostrave. (Prehled o prvnim screeningu prvku v poletavem prachu ostravskeho ovzdusi v roce 1995). Hygiena. 1998, roč. 43, č. 3, s. 147-153. ISSN 12107840.
Ondra, P., Simanek, V., Jiřík, V. a Sutlupinar, N. Akaloids and phenolics of Colchicum bornmuelleri. FITOTERAPIA. 1995, roč. 66, č. 4, s. 375-376. ISSN 0367-326X.
Ondra, P., Simanek, V., Jiřík, V. a Sutlupinar, N. Akaloids and phenolics of Colchicum speciosum . FITOTERAPIA. 1995, roč. 66, č. 4, s. 380-380. ISSN 0367-326X.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
EP1LFEpidemiologie I.
FYFDKFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFDPFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFPHFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFPKFyzikální faktory v životním a pracovním
HECHFHodn. exp. a násl. exp.-chem.fak.
HENFFHodn.exp.a násl.exp. - fyz.fak.
LTNVMVyšetř.tech. v ochr. živ. a prac. prostř
LTNVZLab.techniky v ochraně živ.a prac.prostř
MHRVZMetody odh. a hod.rizika v život.a pr.pr
OSVETOsvětlování v životním a pracovním prost
OZRPROdhad zdravotních rizik pro prům. a reg.
RAIONRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
SPVZKVybraná problematika veřejného zdraví
SPVZPVybraná problematika veřejného zdraví
TOXPVToxikologie vybraných složek ŽP
TOXVZToxikologie život. a prac. prostředí
UIZVZÚčinky ioniz. zář., principy radiač. och
ZHEMHygiena a epidemiologie
ZHEMKHygiena a epidemiologie
0IEP1Epidemiologie I.
0IFYFFyzikální faktory v životním a pracovním
0IFYHFyzikální faktory v životním a pracovním
0IFYKFyzikální faktory v životním a pracovním
0IFYPFyzikální faktory v životním a pracovním
0IHECChemické faktory prostředí
0IHEFFyzikální faktory prostředí
0ILTNVyšetř.tech. v ochr. živ. a prac. prostř
0ILTVLab.techniky v ochraně živ.a prac.prostř
0IMHRMetody odh. a hod.rizika v život.a pr.pr
0IOSVOsvětlování v životním a pracovním prost
0IOZRHodnocení zdravotních rizik
0IPZKVybraná problematika veřejného zdraví
0IPZYVybraná problematika veřejného zdraví
0IRADRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
0ITOXToxikologie život. a prac. prostředí
0ITXZToxikologie
0IUIZÚčinky ioniz. zář., principy radiač. och
0IZHEHygiena a epidemiologie
0IZHKHygiena a epidemiologie
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
6ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
66HEPZáklady hygieny a epidemiologie
3ZHEMHygiena a epidemiologie
CHFPHChem. faktory v život. a prac. prostředí
1HEMPHygiena a epidemiologie


AuthorTitleType of thesisYear
Šušoliaková OľgaEvaluating Work - Relates psychological Stress in Automobile Industry WorkersAdvanced thesis 2017 
Turečková MarkétaNoise Exposure and Health Risk Assessment from the Air Traffic at the Leoš Janáček Airport to the Surrounding PopulationMaster's thesis  
Vašendová KarolínaExposure assessment and health protection from radiofrequency radiation effects of mobile phones in children and adolescentsMaster's thesis 2019 
Bartas MartinAssessment of exposure to electromagnetic radiation from conventional sources using specialized software tool and evaluation of their hygienic significanceMaster's thesis 2018 
Bušina ZdeněkRisk assessment of cardiovascular diseases in relation to noise exposureMaster's thesis 2017 
Ferfecká AliceThe level of dependence of indices of insulin resistance for BMI (waist circumference) and their values for metabolically healthy individualsMaster's thesis 2016 
Škerková MichaelaThe hygienic significance of exposure to electric and magnetic fields in trams and trolleybusesMaster's thesis 2015 
Machaczka OndřejEvaluation of non-auditory effects of noise on teachersMaster's thesis 2014 
Horčicová JeanetteEvalution of microbiological risk of drinking water for small water source in the Zlín regionMaster's thesis 2013 
Válková MichaelaResources Identification of Pollution and Historical Exposure Assessment to Inhabitans from Ambient Air at the Radvanice and BartoviceMaster's thesis 2010 
Mužná KateřinaThe hygienic importance of expositions to non-ionogenic radiation coming from mobileMaster's thesis 2009 
Maderská VendulaHealth risk assessment of people living in areas burdened excessive road trafficMaster's thesis 2007 
Valečková AlenaHealth risk assessment and the identification of main resources of air pollution in Ostrava-BartoviceMaster's thesis 2006 
Římanová VeronikaRisk assessment of exposure to magnetic fields in preschool and school facilitiesBachelor's thesis 2019 
Gřešová ZuzanaHealth risk assessment from the point of view of a hospital public health expertBachelor's thesis 2018 
Janoš TomášHealth risks of soil in the European environmentBachelor's thesis 2018 
Kováčová MartinaRisk assessment of noise from construction activitiesBachelor's thesis 2014 
Turiaková EvaThe occurrence and frequency of some diseases related to environmental conditions in Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Hrbáčková LucieThe hygienic evaluation of non-ionizing radiation in residential areas nearby transmittersBachelor's thesis 2013 
Škerková MichaelaThe hygienic evaluation of daytime noise exposure of studentsBachelor's thesis 2013 
Lyčka MarekDaylong noise pollution of studentsBachelor's thesis 2012 
Ohrzalová VeronikaMeasuring of a noise load affecting compressor attendance of a selected working compartment in a chemical plantsBachelor's thesis 2008 
Záhumenská MichaelaAssessment of a Noise Exposition in a Noisy Areas of a Cities.Bachelor's thesis 2008 
Válková MichaelaEVALUATION OF THE HEALTH RISKS AFTER EXPOSURE TO HARMFUL CHEMICAL SUBSTANCES IN CHOSEN PART OF POPULATION IN OSTRAVA`S ENVIRONMENTBachelor's thesis 2006 


Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period12/2017 - 3/2020
ProviderÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statesolved
Laboratoř pro praktickou výuku zjišťování expozic a hodnocení zdravotních rizik elektrických a magnetických polí
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub