UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Centre for Epidemiological Research

Hana Tomášková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 363, Building ZY
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Centre for Epidemiological Research (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1788
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Tomášková, H., Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Pelclová, D., Urban, P. a Jirák, Z. A response to the Comment on Tomaskova et al. Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 269 by the Author Mei Yong. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018, roč. 15, 2(2), s. 322-322. ISSN 1661-7827.
Formánek, M., Migáľová, P., Krulová, P., Bar, M., Jančátová, D., Tomášková, H., Zeleník, K., Komínek, P. a Zákopčanová Srovnalová, H. Combined transcranial magnetic stimulation in the treatment of chronic tinnitus. Annals of Clinical and Translational Neurology. 2018, roč. 5, 5(7), s. 857-864. ISSN 2328-9503.
Dobiáš, R., Jaworská, P., Tomášková, H., Káňová, M., Lyskova, P., Vrba, Z., Holub, C., Svobodová, L., Hamal, P. a Raska, M. Diagnostic value of serum galactomannan, (1,3)-?- d- glucan, and Aspergillus fumigatus-specific IgA and IgG assays for invasive pulmonary aspergillosis in non-neutropenic patients. MYCOSES. 2018, 61(8), s. 576-586. ISSN 0933-7407.
Tomášková, H., Slívová, I., Vávrová, Z., Okantey, O., Penka, I. a Ihnát, P. Meckel's Diverticulum in Children-Parameters Predicting the Presence of Gastric Heterotopia. WORLD JOURNAL OF SURGERY. 2018, 11(42), s. 3379-3784. ISSN 0364-2313.
Tomášková, H., Tulinský, L., Mitták, M., Ostruszka, P., Penka, I. a Ihnát, P. Obesity paradox in patients undergoing lung lobectomy - myth or reality?. BMC SURGERY. 2018, 18(1), s. 1-6. ISSN 1471-2482.
Tomášková, H., Zelená, H., Kloudová, A. a Tomášek, I. Serological survey of measles immunity in the Czech Republic, 2013. Cent Eur J Public Health. 2018, roč. 26, 1(1), s. 22-27. ISSN 1210-7778.
Král, J., Jonszta, T., Marcián, V., Tomášková, H. a Bar, M. Shoda v hodnocení čerstvých ischemických změn pomocí ASPECT skóre mezi neurologem a intervenčním neuroradiologem u pacientů s akutní mozkovou ischemií. CESK SLOV NEUROL N. 2018, roč. 81, 81(3), s. 304-307. ISSN 1210-7859.
Bernatíková, Š., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Krys, V. a Jánošík, L. Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams. MEDYCYNA PRACY. 2018, č. 69, s. 1-11. ISSN 0465-5893.
Ambroz, P., Janoutová, J., Machaczka, O., Kovalová, M., Zatloukalová, A., Vařechová, K., Košta, O., Tomášková, H., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?. Česka Gynekologie. 2017, roč. 82, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-7832.
Karcinom prostaty a sekundární prevence v ordinacích praktických lékařů. Praktický lékař. 2017, roč. 97, č. 5, s. 215-222. ISSN 0032-6739.
Bužga, M., Švagera, Z., Tomášková, H., Hauptman, K. a Holéczy, P. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. OBESITY SURGERY. 2017, roč. 1708-0428, č. 27, s. 3258-3266. ISSN 0960-8923.
Tomášková, H., Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Urban, P., Hajduková, Z., Landecká, I., Gromnica, R., Brhel, P., Pelclová, D. a Jirák, Z. Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013.. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017, roč. 14, ISSN 1661-7827.
Jiřík, V., Tomášková, H., Machaczka, O., Kissová, L., Břežná, B., Dalecká, A. a Janout, V. Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution. European Journal of Environmental Sciences. 2017, roč. 7, č. 1, s. 27-34. ISSN 1805-0174.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H., Janoutová, J., Jiřík, V. a Janout, V. A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 18-25. ISSN 1210-7778.
Šlachtová, H., Jiřík, V., Tomášek, I. a Tomášková, H. Environmental and socioeconomic health inequalities: A review and an example of the industrial Ostrava region  . CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 26-32. ISSN 1210-7778.
Azeem, K., Horáková, D., Tomášková, H., Procházka, V., Shonova, O., Martínek, A., Kyselý, Z., Janout, V. a Kollárová, H. Evaluation of dietary habits in the study of pancreatic cancer  . KLinická onkologie. 2016, roč. 29, č. 3, s. 196-203. ISSN 0862-495X.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise. J Int Adv Otol. 2016, roč. 12, č. 1, s. 49-54. ISSN 1308-7649.
Tomášková, H., Ovesná, V., Kloudová, A., Hozák, A. a Janout, V. Historie sérologických přehledů v ČR: The history of serological surveys in the Czech Republic  . Hygiena. 2016, roč. 61, č. 4, s. 161-166. ISSN 1802-6281.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Ihnát, P., Tomášková, H., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. RESUSCITATION. 2016, roč. 103, s. 66-70. ISSN 0300-9572.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A., Michalík, J., Feltl, D., Lux, J. a Marsová, M. PM10 AIR POLLUTION AND ACUTE HOSPITAL ADMISSIONS FOR CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY CAUSES IN OSTRAVA. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 33-39. ISSN 1210-7778.
Mrázková, E., Kovalová, M., Tomášková, H., Janoutová, J., Sachová, P., Záthurecký, E., Šichnárek, J., Vojkovská, K. a Janout, V. Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 33-39. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 12-22. ISSN 0032-6291.
Vavrošová, J., PETŘÍKOVÁ, S. a Tomášková, H. Cizinci registrovní u praktických lékařů v Ostravě. In: Sborník abstrakt: Globální problémy veřejného zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita,Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita,Lékařská fakulta, 2015. s. 22-22. ISBN 978-80-7464-739-0.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Dvořáčková, N., Tomášková, H., Šedivcová, M. a Dítě, P. Comparison of the prevalence of KRAS-LCS6 polymorphism (rs61764370) within different tumour types (colorectal, breast, non-small cell lung cancer and brain tumours). A study of the Czech population. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2015, roč. 159, s. 466-471. ISSN 1213-8118.
Mrázková, E., Sachová, P., Hrabovicova, M., Kovalová, M., Vojkovská, K., Povová, J., Ambroz, P., Janout, V., Tomášková, H., Kunc, D., Zathurecky, E., Molinkova, P., Stavova, J., Prokopova, A., Schnirch, J., Rafcik, P., Adamcova, K., Turonova, M. a Bardonova, L. Effect of cigarette smoking on the quality of hearing.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Manoušková, M., Mrázková, E., Kovalová, M., Vařechová, K. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015: Global Public Health Issues 2015 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Tomášková, H., Jirák, Z., Lvončík, S., Bužga, M., Zavadilová, V. a Trlicová, M. Health status and physical fitness of mines rescue brigadesmen. International Journal of Occupational Medicine. 2015, roč. 28, č. 3, s. 613-623. ISSN 1232-1087.
Mrázková, E., Kovalová, M., Vojkovská, K., Sachová, P., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šichnárek, J., Kunc, D., Hrabovčinová, M., Záthurecký, E., Stavová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Rafcik, P. a Plevová, P. Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking. s. 130-130.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H. a Povová, J. Je rozdíl ve sluchovém prahu u osob exponovaných a neexponovaných hluku?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 34-34. ISBN 978-80-7464-739-0.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A. a Šlachtová, H. Karcinogenní riziko prachu černouhelných dolů-přehledová studie. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1.
Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Jirák, Z. Karcinogenní riziko prachu s obsahem křemene u černouhelných horníků-přehledová studie: Risk of the dust containing silica in coal mines-A review. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 1, s. 18-24. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Kovalová, M., Povová, J., Tomášková, H., Janout, V., Zathurecký, E., Molinková, P., Hrabovcinova, M., Slezakova, Z., Stavova, J. a Prokopova, A. Mají kuřáci horší sluch jak nekuřáci?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 36-36. ISBN 978-80-7464-739-0.
Azeem, K., Horáková, D., Tomášková, H., Ševčíková, J., Vlčková, J., Pastucha, D., Procházka, V., Shonová, O., Janout, V., Žídková, V., Kollárová, H. a Martínek, A. Multifaktorová epidemiologická analýza rizikových faktorů karcinomu pankreatu u žen... Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, roč. 64, č. 1, s. 34-40. ISSN 1210-7913.
Povová, J., Dalecká, A., Tomášková, H., Vařechová, K. a Janout, V. Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě. Hygiena. 2015, roč. 60, č. 3, s. 102-106. ISSN 1802-6281.
Povová, J., Dalecká, A., Hývnarová, L., Tomášková, H., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Srovnání rizika z kouření cigaret a vodní dýmky: Comparison of risks from smoking cigarttes and water pipe. Praktický lékař. 2015, roč. 95, č. 3, s. 127-130. ISSN 0032-6739.
Štrympl, P., Staníková, L., Jonszta, T., Matoušek, P., Pniak, T., Tomášková, H. a Komínek, P. Srovnání sialendoskopie, ultrasonografie a sialografie v diagnostice duktogenních onemocnění slinných žláz (79 případů).. Otorhinolaryngology & Phoniatrics. 2015, roč. 64, č. 2, s. 73-78. ISSN 1210-7867.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A. a Michalík, J. Vztah akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin a znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1.
Štěpánová, J. a Tomášková, H. Epidemiologie střevních infekcí vyvolaná Clostridium difficile. Hygiena. 2014, roč. 59, s. 131-139. ISSN 1802-6281.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014: Global Public Health Issues 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Bar, M., Roubec, M., Farana, R., Ličev, L., Tomášková, H. a Školoudík, D. Inter-Rater Reliability of Carotid Atherosclerotic Plaque Quantification by 3-Dimensional Sonography. J ULTRAS MED. 2014, roč. 33, s. 1273-1278. ISSN 0278-4297.
Kollárová, H., Azeem, K., Tomášková, H., Horáková, D., Procházka, V., Martínek, A., Shonova, O., Sevcikova, J., Sevcikova, V. a Janout, V. Is physical activity a protective factor against pancreatic cancer?. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy. 2014, roč. 115, s. 474-478. ISSN 0006-9248.
Šubová, D., Azeem, K., Ševčíková, J., Horáková, D., Vlčková, J., Tomášková, H., Žídková, V. a Kollárová, H. Je obezita rizikovým faktorem vybraných nádorových onemocnění?. Praktický lékař. 2014, roč. 94, s. 16-21. ISSN 1805-4544.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Karcinom močového měchýře-pilotní studie. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 46-46. ISBN 978-80-7464-509-9.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Pilotní studie karcinomu močového měchýře. ISBN 978-80-260-5923-3.
Matějková, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J. a Janout, V. Porovnání sluchového prahu obyvatel Karvinska s ISO normou 5/2000. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-509-9.
Mrázková, E., Matějková, M., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šťávová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Adamcová, K., Rafčík, P. a Kunc, D. Porovnání sluchového prahu pracovníků exponovaných a neexponovaných hluku. In: Global Public Health Issues 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 22-22. ISBN 978-80-7464-509-9.
Bílková Fránková, H., Kloudová, A., Zelená, H., Tomášková, H., Šebáková, H., Martinková, I., Matlerová, Š. a Fránová, D. Víceúčelový serologický přehled (spalničky, příušnice, petruse, virová hepatitida B): Závěrečná zpráva, příloha č.1. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, SZÚ. 2014, roč. 23, s. 1-152. ISSN 1804-8668.
Povová, J., Tomášková, H., Šerý, O., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Alzheimerova choroba a její rizika pro další generace.. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 117-120. ISSN 1802-6281.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O. a Janout, V. Analýza rizikových faktorů Alzheimerovy choroby - předběžné výsledky. In: Životne podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. s. 67-70. ISBN 978-80-7159-215-0.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Bar, M., Tomášková, H. a Janout, V. Analýza rizikových faktorů Alzheimerovy choroby - předběžné výsledky. s. 67-70. ISBN 978-80-7159-215-0.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Epidemiologie karcinomu močového měchýře. s. 39-39. ISBN 978-80-260-5923-3.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Epidemiologie karcinomu močového měchýře-pilotní studie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 46-46. ISBN 978-80-7464-263-0.
Povová, J., Janout, V., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P. a Pohlídalová, A. Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease. In: 23rd Alzheimer Europe Conference. St Julian's: Alzheimer Europe. 2013.
Povová, J., Janout, V., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P. a Pohlídalová, A. Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease. In: 23rd Alzheimer Europe Conference,. Malta: Alzheimer Europe, 2013. Alzheimer Europe, 2013. s. 41-42.
Jirák, Z., Lvončík, S., Tomášková, H., Bužga, M., Trlicová, M. a Tekielová, D. Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 6-13. ISSN 0032-6291.
Trlicová, M., Lvončík, S., Tomášková, H. a Jirák, Z. FYZICKÁ ZDATNOST A ZDRAVOTNÍ STAV BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava, Slovensko: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. s. 347-352. ISBN 978-80-7159-215-0.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Zuská, L., Oleksiaková, Z. a Bernatíková, Š. Hodnocení nerovnoměrného tepelně-vlhkostního mikroklimatu. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava, Slovensko: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. s. 310-319. ISBN 978-80-7159-215-0.
Azeem, K., Tomášková, H., Horáková, D., Magnusková, S., Ševčíková, J., Janout, V. a Kollárová, H. Is consumption of vegetables and fruit a protective factor against kidney cancer?. Central European Journal of Medicine. 2013, roč. 8, s. 364-368. ISSN 1895-1058.
Azeem, K., Ševčíková, J., Tomášková, H., Horáková, D., Procházka, V., Martínek, A., Shonová, O., Janout, V. a Kollárová, H. Karcinom pankreatu a faktory životního stylu. Klinická onkologie. 2013, roč. 26, s. 257-262. ISSN 0862-495X.
Vrublová, Y., Břegová, B. a Tomášková, H. Occurence of Sexual Dysfuncion Among Men and Woman with chronical disease. In: Mezinárodní ošetřovatelské sympozium. s. 58-62. ISBN 978-80-558-0420-0.
Sachová, P., Mrázková, E., Jiřík, V., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Pedagog a školní prostředí. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-263-0.
Povová, J., Tomášková, H., Šerý, O., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky. In: XV. celostátní KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2013.
Povová, J., Tomášková, H., Šerý, O., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky: Supplementum 2. Psychiatrie. 2013, roč. 17, s. 41-43. ISSN 1211-7579.
Povová, J., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P., Pohlídalová, A. a Janout, V. Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky výzkumného projektu. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 41-41. ISBN 978-80-7464-263-0.
Sachová, P., Mrázková, E., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 152-156. ISSN 1802-6281.
Kollárová, H., Azeem-Skřejpková, K., Magnusková, S., Tomášková, H., Ševčíková, J., Horáková, D., Kamarád, V. a Janout, V. The role of selected risk factors for development of oesopageal cancer. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC MEDICINE. 2013, č. 7, s. 30-40. ISSN 1895-1058.
Kollárová, H., Azeem, K., Magnusková, S., Tomášková, H., Ševčíková, J., Horáková, D., Kamarád, V. a Janout, V. The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE. 2013, roč. 8, s. 30-40. ISSN 1895-1058.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O., Štěpánová, J., Vařechová, K. a Janout, V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby. Praktický lékař. 2013, roč. 93, č. 2, s. 59-62. ISSN 0032-6739.
Povová, J., HÝVNAROVÁ, L. a Tomášková, H. Vliv kouření vodní dýmky a cigaret na zdraví. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 42-42. ISBN 978-80-7464-263-0.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Matějková, M., Vařechová, K., Tomášková, H. a Hosák, L. Výzkumný projekt Epidemiologie a genetika schizofrenie. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-263-0.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V., P., D., Ambroz, P., J., Š., Prokopová, A., Adamcová, K. a Rafčík, P. Závratě v dospělé populaci Karvinské oblasti. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 38-38. ISBN 978-80-7464-263-0.
Kollárová, H., Azeem, K., Tomášková, H., Procházka, V., Martínek, A., Shonová, O., Ševčíková, J., Horáková, D. a Janout, V. Zdravotní stav a karcinom pankreatu. Gastroent Hepatol. 2013, roč. 67, s. 154-161. ISSN 1804-7874.
Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Bar, M., Pavuková, V. a Šerý, O. Alzheimerova choroba-vaskulární a psychosociální rizikové faktory. In: Sborník abstrakt konference Globální problémy veřejného zdraví 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 46-46. ISBN 978-80-7368-805-9.
Kollárová, H., Azeem-Skřejpková, K., Tomášková, H., Horáková, D., Magnusková, S. a Janout, V. Analyzing selected risk factors for the development of kidney cancer. Central European Journal of Medicine. 2012, roč. 7, č. 1, s. 78-84. ISSN 1895-1058.
Jiřík, V., Pekarek, L., Janout, V. a Tomášková, H. Association between childhood leukaemia and exposure to power-frequency magnetic fields in Middle Europe. Biomedical and Environmental Sciences. 2012, č. 25, s. 597-601. ISSN 0895-3988.
Tomášková, H., Boháčová, S. a Šlachtová, H. Attitudes of the Medical Students from Two Czech Universities to Pandemic Flu A (H1N1) 2009 and to Influenza Vaccination. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2012, roč. 20, č. 55, s. 215-218. ISSN 1210-7778.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A. a Urban, P. Cancer incidence in Czech black coal miners in association with coalworkers? pneumoconiosis. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2012, č. 25, s. 137-144. ISSN 1232-1087.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A. a Urban, P. CANCER INCIDENCE IN CZECH BLACK COAL MINERS IN ASSOCIATION WITH COALWORKERS´ PNEUMOCONIOSIS. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2012, č. 25, s. 137-144. ISSN 1232-1087.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Pavuková, V., Šerý, O., Tomášková, H. a Janout, V. Epidemiological of and risk factors for Alzheimer's disease: a reviev. Biomed Pap Med. 2012, roč. 156, č. 2, s. 108-114. ISSN 1213-8118.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Bar, M., Tomášková, H., Pavuková, V. a Janout, V. Genetické aspekty Alzheimerovy choroby. In: Životné podmienky a zdravie Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2012. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2012. s. 78-81. ISBN 978-80-7159-211-2.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Suchánková, L. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Jokl, M., Jirák, Z., Kabele, K., Malý, S. a Tomášková, H. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu: Část 2.5 Hodnocení neuniformního tepelně-vlhkostního mikroklimatu (tepelně-vlhkostní asymetrie). Topenářství, instalace. 2012, č. 1, s. 26-35. ISSN 1211-0906.
Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Oleksiaková, Z., Bernatíková, Š., Malý, S., Nový, J. a Tvrdík, J. Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, č. 1, s. 23-31. ISSN 0032-6291.
Šlachtová, H., Tomášek, I., Tomášková, H., Skýbová, D. a Šebáková, H. Odhad vlivu krátkodobých koncentrací PM10 na zdraví obyvatel Ostravy podle topných sezón v období 2001-2010. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. ISBN 978-80-7159-211-2.
Magnusková, S., Azeem-Skřejpková, K., Kamarád, V., Tomášková, H., Janout, V. a Kollárová, H. Oesophageal cancer and risk factors by histological type. Gastroenterologie a Hepatologie. 2012, roč. 66, č. 5, s. 364-371. ISSN 1804-7874.
Hoek, G., Pattenden, S., Willers, S., Antova, T., Fabianova, E., Braun-Fahrländer, C., Forastiere, F., Gehring, U., Luttmann-Gibson, H., Grize, L., Heinrich, J., Houthuijs, D., Janssen, N., Katsnelson, B., Kosheleva, A., Moshammer, H., Neuberger, M., Privalova, L., Rudnai, P. a Speizer, F. et al. PM10, and children's respiratory symptoms and lung function in the PATY study. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. 2012, roč. 40, č. 3, s. 538-547. ISSN 0903-1936.
Bužga, M., Zavadilová, V., Vlčková, J., Oleksiaková, Z., Šmajstrla, V., Tomášková, H., Jirák, Z. a Kavková, J. Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. Hygiena. 2012, roč. 57, s. 105-109. ISSN 1802-6281.
Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V. a Janout, V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt Slezské dny preventivní medicíny. Ostrava: Ostrava, 2012. Ostrava, 2012.
Jarošová, D., Tomášková, H., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R. a Papastavrou, E. Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 1, s. 5-10. ISSN 1338-6263.
Tomášková, H., Boháčová, S. a Šlachtová, H. Vnímání rizika pandemické chřipky studenty LF v roce 2009. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. ISBN 978-80-7159-211-2.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Tomášek, I., Skýbová, D. a Šebáková, H. Vztah koncentrací PM10 a specifických úmrtností a hospitalizací v Ostravě za rok 2007 a 2009. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. ISBN 978-80-7159-211-2.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. s. 367-377. ISBN 978-80-7159-208-2.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O. a Janout, V. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. s. 300-303. ISBN 978-80-7159-208-2.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2011.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V. a Ambroz, P. Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information. In: AHS 2012 - 2nd International Conference on Adult Hearing Screening. Cernobbio: AHS 2012. 2011.
Jokl, M., Jirák, Z., Malý, S., Kabele, K. a Tomášková, H. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu: Část 2.6 Návrh novely mikroklimatické části vládního nařízení č. 68/2010 Sb.. Topenářství, instalace. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 38-40. ISSN 1211-0906.
Komínek, P., Červenka, S., Pniak, T., Zeleník, K., Tomášková, H. a Matoušek, P. Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2011, roč. 52, č. 11, s. 1729-1733. ISSN 0721-832X.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V., Štika, J. a Tomášková, H. Možnosti prevence Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 41-. ISBN 978-80-7368-824-0.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V., Štika, J., Tomášková, H. a Janout, V. Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod: Slezské dny preventivní medicíny 11.ročník.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod: Impact assessment of pm10 concentrations on mortality and morbidity in ostrava during smog episodes. Hygiena. 2011, roč. 56, s. 5-10. ISSN 1802-6281.
Tomášková, H., Tomášek, I., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad vlivu smogových situací na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy: Sborník abstrakt konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.
Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Jirák, Z. Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů. Bratislava: Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. s. 378-386. ISBN 978-80-7159-208-2.
Komínek, P., Červenka, S., Pniak, T., Zeleník, K., Tomášková, H. a Matoušek, P. Revison endonasal dacryocystorhinostomies: Analysis of 44 procedures. RHINOLOGY. 2011, roč. 38, č. 49, s. 375-380. ISSN 0300-0729.
Jarošová, D., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R., Tomášková, H. a Papastavrou, E. Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 269-273. ISSN 0032-6739.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 47-. ISBN 978-80-7368-824-0.
Tomášková, H., Jirák, Z. a Šplíchalová, A. Úmrtnost u černouhelných horníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 46-. ISBN 978-80-7368-824-0.
Jirák, Z., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Analýza úmrtnosti na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchacího systému u horníků s pneumokoniózou uhlokopů v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 4, s. 164-169. ISSN 0032-6291.
Tomášková, H., Jirák, Z. a Šplíchalová, A. Analýza úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na diagnóze pneumokonióza uhlokopů. In: Životné podmienky a zdravie 2010. Štrba. 2010.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: Životné podmienky a zdravie 2010. Štrba. 2010.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Bayesovská analýza úmrtnosti na karcinom plic ve vztahu SES v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. s. 47-52. ISBN 978-80-7159-176-4.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Časoprostorová analýza úmrtnosti u vybraných diagnóz v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 12-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M. a Janout, V. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 20-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M. a Janout, V. Epidemiologie Alzheimerovy choroby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 15-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2010.
Oleksiaková, Z., Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H. a Malý, S. GLOBE STEREOTHERMOMETER - A NEW INSTRUMENT FOR MEASUREMENT AND EVALUATION OF IRREGULAR RADIANT - CONVECTIVE LOAD. In: 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Miami, Florida. 2010.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou. s. 364-371. ISBN 978-80-7159-176-4.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR,, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR,, 2010. s. 372-378. ISBN 978-80-7159-176-4.
Tomášek, I., Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šebáková, H. Odhad úmrtnosti a nemocnosti obyvatel Ostravy v závislosti na koncentracích PM10 v období leden-únor 2009 a 2010. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. ISBN 978-80-7159-208-2.
Šlachtová, H., Gehring, U., Hoek, G., Tomášková, H., Luttmann-Gibson, H., Moshammer, H., Paldy, A., Pattenden, S., Slotova, K., Speizer, F., Zlotkowska, R. a Heinrich, J. Parental education and lung function of children in the PATY study. Eur J Epidemiol. 2010, roč. 26, s. 45-54. ISSN 1573-7284.
Jirák, Z., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů. In: I. Sympozium nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice. 2010.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Příčiny úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: I. Sympozium nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice. 2010.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P., Tomášek, I., Michalík, J. a Šplíchalová, A. Příklady použití GIS při hodnocení zdravotních dat. Informační bulletin České statistické společnosti. 2010, roč. 21, č. 2, s. 1-11. ISSN 1210-8022.
Lochmanová, A., Lochman, I., Tomášková, H., Marsalková, P., Raszka, J., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A. a Brozmanová, H. Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2010, roč. 9, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dědochová, J., Tomášková, H. a Lochmanová, A. Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation. TRANSPL P. 2010, roč. 42, č. 42, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 6-12. ISSN 0032-6291.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 13-19. ISSN 0032-6291.
Kollárová, H., Skřejpková, K., Tomášková, H. a Janout, V. Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin. Hygiena. 2010, roč. 55, č. 4, s. 112-116. ISSN 1802-6281.
Skřejpková, K., Tomášková, H., Janout, V. a Kollárová, H. Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin. Hygiena. 2010, roč. 55, s. 112-116. ISSN 1802-6281.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 4, s. 170-178. ISSN 0032-6291.
Jarošová, D., Tomášková, H. a Papastavrou, E. Vnímání pečovatelského chování sestrami a pacienty chirurgických oddělení. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 281-288. ISSN 1212-4117.
Oleksiaková, Z., Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H. a Malý, S. Využití kulového stereoteploměru Jokl-Jirák pro měření radiační teploty. In: Životné pomienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. s. 358-363. ISBN 978-80-7159-176-4.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Tomášek, I., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Association between Socio-economic Deprivation Index and Mortality in Two Spatial Scale Studies. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2009, roč. 15, č. 1-2, s. 133-143. ISSN 1219-1221.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Polaufová, P. a Fejtková, P. Czech socio-economic deprivation index and its use for analysis of mortality data. International Journal of Public Health. 2009, č. 54, s. 1-7. ISSN 1661-8564.
Skýbová, D., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Volf, O. Enviromentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu. In: Ochrana veřejného zdraví-výzvy pro mladou generaci. Ostrava. 2009.
Vlčková, J., Zavadilová, V., Tomášková, H., Bužga, M., Horáková, D. a Jirák, Z. Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca. 2009, roč. 18, s. 118-121. ISSN 1210-5481.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Zavadilová, V., Vlčková, K., Oleksiaková, Z., Bužga, M., Šmajstrla, V., Kavková, J., Tomášková, H. a Jirák, Z. Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. In: Dny sportovní medicíny. Brno. 2009.
Suchánková, L., Povová, J., Tomášková, H., Brusová, S. a Pavuková, V. Screeningové vyšetření zrakové ostrosti obecné smíšené populace. In: Ochrana veřejného zdraví-výzvy pro mladou generaci. Ostrava. 2009.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European J.of Occup. and Environm..medicine. 2009, č. 1-2, s. 145-154. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2009, roč. 15, č. 1-2, s. 145-154. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 64-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 64-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 64-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008, č. 14, s. 106-107. ISSN 1219-1221.
Jirák, Z., Šplíchalová, A., Tomášková, H., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Comparsion of Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis and Population in the Czech Republic. In: Book of Abstracts. s. 34-35. ISBN 978-80-970017-5-9.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Malý, S., Lehocká, H. a Kilián, V. Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže. s. 85-85. ISBN 978-80-7368-467-9.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Malý, S., Lehocká, H. a Kilián, V. Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže. s. 85-85. ISBN 978-80-7368-467-9.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Malý, S., Lehocká, H. a Kilián, L. Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, č. 1, s. 12-16.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, č. 19, s. 172-173.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Lung Cancer Risk in Worker with Silicosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, č. 19, s. 176-177.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J. a Pelclová, D. Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, roč. 19, č. 6, s. 176-177.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Tomášková, H., Bernatíková, Š. a Malý, S. Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství. 2008, s. 11-14. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Bernatíková, Š., Malý, S. a Tomášková, H. Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, s. 56-59. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Bernatíková, Š., Jokl, M., Tomášková, H., Malý, S. a Kilián, V. Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, s. 60-66. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Tomášková, H., Jokl, M., Bernatíková, Š., Šebesta, D., Malý, S. a Kilián, V. Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, s. 125-130. ISSN 1212-6721.
Kožíšek, F., Nešpůrková, L., Gardi, D., Pomykačová, I., Tomášková, H. a Němcová, V. Olovo a pitná voda:situace v České republice. Vodní hospodářství. 2008, roč. 57, č. 1, s. 1-4. ISSN 1211-0760.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilova, V. Problematika karcinomu plic u osob profesionálně exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v epidemiologických studiích.. In: Sborník abstrakt. s. 90-90. ISBN 978-80-7368-467-9.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice. In: Sborník souhrnů. s. 8-9. ISBN 978-80-7368-505-8.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR. Pracovní lékařství. 2008, č. 60, s. 137-137.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J. a Pelclová, D. Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: Pracovní lékařství. 3. vyd. s. 137-137. 60.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H., Urban, P. a Holub, J. Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice: Aktuální problematika genetické toxikologie. In: sborník abstrakt. s. 73-74. ISBN 978-80-7013-474-0.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H., Urban, P. a Holub, J. Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice: Aktuální problematika genetické toxikologie. In: sborník abstrakt. s. 73-74. ISBN 978-80-7013-474-0.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vědeckých prác.. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. s. 248-253. ISBN 978-80-7159-171-9.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie. ISBN 978-80-7159-171-9.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vědeckých prác.. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. s. 254-258. ISBN 978-80-7159-171-9.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilova, V. Riziko rakoviny plic u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.. In: Sborník abstrakt. s. 90-90. ISBN 978-80-7368-467-9.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008. 2008, č. 14, s. 99-100. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J. a Pelclová, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine. 2008, č. 14, s. 99-100. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. In: Sborník souhrnů. s. 40-42. ISBN 978-80-7368-505-8.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. Rožnov p.Radhoštěm: sborník abstrakt, 2008. sborník abstrakt, 2008. s. 40-42. ISBN 978-80-7368-505-8.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. Rožnov p.Radhoštěm: sborník abstrakt, 2008. sborník abstrakt, 2008. s. 40-42. ISBN 978-80-7368-505-8.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v Ćeské republice. Pracovní lékařství. 2008, č. 60, s. 132-132.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice. Pracovní Lékařství. 2008, roč. 60, č. 3, s. 12-. ISSN 0032-6291.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic depsivation index. Epidemiology. 2007, roč. 18, s. 19-19.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Book of abstacts. s. 606-607.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Salud Pública de México, Mexico City. 2007.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Analysis of mortality in the Czech Republic using the newly constructed socio-economic deprivation index . In: Životné podmienky a zdravie.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A. a Fejtková, P. Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů. In: Slezské dny preventivní medicíny 2007. s. 91-91. ISBN 80-7368-227-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P., Šplíchalová, A. a Fejtková, P. Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 90-. ISBN 80-7368-227-3.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Fejtková, P. a Tomášková, H. Analýza zdravotních ukazatelů ovlivněných socioekonomickými faktory v ekologických studiích. In: Slezské dny preventivní medicíny 2007. s. 92-92. ISBN 80-7368-227-3.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Horáková, D. a Janout, V. Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meetintg of International Society for Environmental Epidemiolgy. Čeladná. 2007.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Horáková, D. a Janout, V. Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat. Central European Journal of Public Health. 2007, s. 19-19. ISSN 1210-7778.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: Životné podmienky a zdravie.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: Životné podmienky a zdravie.
Tomášková, H., Šlachtová, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. Epidemiology. 2007, roč. 18, s. 19-19.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Book of abstacts. Salud Pública de México, Mexico City: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology , 2007. 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology , 2007. s. E610-E610.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Tomášková, H. a Polaufová, P. Creation of socio-economic deprivation index for the Czech Republic. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology . Salud Pública de México, Mexico City. 2007.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Rozsypal, J., Lehocká, H., Kilián, V. a Malý, S. Globe Stereo - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meetintg of International Society for Environmental Epidemiolgy. Čeladná. 2007.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Rozsypal, J., Lehocká, H., Kilián, V. a Malý, S. Globe Stereo Thermometer - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings. Central European Journal of Public Health. 2007, s. 29-29. ISSN 1210-7778.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic. Central european Journal of public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 24-24. ISSN 1210-7778.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meetintg of International Society for Environmental Epidemiolgy. Čeladná. 2007.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení. In: Sborník souhrnů. s. 95-96.
Vlčková, J., Zavadilová, V., Jirák, Z., Tomášková, H. a Horáková, D. Obesity as Determinant of Health - Intervention individidual reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity. Central European Journal of Public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 23-23. ISSN 1210-7778.
Vlčková, J., Zavadilová, V., Jirák, Z., Tomášková, H. a Horáková, D. Obesity as Determinant of Health - Intervention Individual Reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity. In: ISEE CEE. Čeladná. 2007.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Fejtková, P. Přehledová literární studie konstrukce deprivačních indexů. Hygiena. 2007, roč. 52, s. 135-141.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Lehocká, H., Horáček, J., Závacká, I. a Tomášková, H. Quartz: Carcinogenicity hazard and risk. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 18-19.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Response of human Body to irregular radiation Load. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meeting of International Society for Environmetal Epidemiology. Čeladná. 2007.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Response of human Body to irregular radiation Load. Central European Journal of public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 24-24. ISSN 1210-7778.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Response of human Body tu irregular radiation Load. In: ISEE CEE. Čeladná. 2007.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie. In: Životné podmienky a zdravie. Štrbské pleso. 2007.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice. In: Životné podmienky a zdravie. Štrbské Pleso. 2007.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic. Epidemiology. 2007, roč. 18, s. 19-19.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic. In: Book of abstracts; 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. s. E609-E610.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic. In: 19th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Mexico City, Salud Pública de México. 2007.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2007, roč. 51, s. 30-30.
Šlachtová, H., Polaufová, P., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic. In: Životné podmienky a zdravie.
Šlachtová, H., Fejtková, P., Šplíchalová, A., Polaufová, P. a Tomášková, H. Socioekonomická deprivace - teoretické přístupy a měření socioekonomické deprivace užitím indexů. Hygiena. 2007, roč. 52, s. 126-134.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Skýbová, D., Polaufová, P., Tomášek, I. a Šplíchalová, A. Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky. In: Slezské dny preventivní medicíny 2007. s. 90-90. ISBN 80-7368-227-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Skýbová, D., Polaufová, P. a Šplíchalová, A. Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 89-. ISBN 80-7368-227-3.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Socioekonomický deprivační index pro Českou republiku. In: Životné podmienky a zdravie.
Šlachtová, H., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Polaufová, P. Socioekonomický deprivační index pro Českou republiku. In: Životné podmienky a zdravie.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Lysová, E., Horáková, D. a Janout, V. Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. In: Sborník souhrnů. s. 53-53.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Tomášková, H., Bernatíková, Š. a Malý, S. Use of globe stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meeting of International Society for Environmetal Epidemiology. Čeladná. 2007.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Tomášková, H., Bernatíková, Š. a Malý, S. Use of globe Stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load. Central european Journal of public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 24-24. ISSN 1210-7778.
Šplíchalová, A., Šlachtová, H., Fejtková, P. a Tomášková, H. Vliv socioekonomických faktorů na zdraví v epidemiologických studiích. Hygiena. 2007, roč. 52, s. 51-58.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Rozsypal, J., Lehocká, H. a Kilián, V. Využití kulového stereoteploměru pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže. In: Sborník souhrnů. s. 93-94.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. ISBN 978-1-4020-4844-9.
Jirák, Z., Dobiáš, L., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Lehocká, H. Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. 2006, roč. 58, s. 116-116. ISSN 0032-6291.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Zavacká, I., Kusová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 1-4020-4844-0.
Kůsová, J., Dobiáš, L., Tomášková, H. a Burdová, J. The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants. In: Seconds Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment. Bratislava, Slovenská republika. 2006.
Dobiáš, L. a Tomášková, H. The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants. In: Second Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment. Bratislava, Slovak Republic. 2006.
Kůsová, J., Dobiáš, L., Tomášková, H. a Burdová, J. The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants. In: Seconds Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment. Bratislava, Slovenská republika: Seconds Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment, 2006. Seconds Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment, 2006. s. 38-38.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. s. 69-73. ISBN 80-7368-225-7.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. s. 69-73. ISBN 80-7368-225-7.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. In: The Seventeenth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Johannesburg. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. In: The Seventeenth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Johannesburg. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. Epidemiology. 2005, roč. 16, č. 9, s. 63-64. ISSN 1044-3983.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. Epidemiology. 2005, roč. 16, č. 9, s. 63-64. ISSN 1044-3983.
Jirák, Z., Bužga, M. a Tomášková, H. Fyziologie práce a ergonomie - e-learningový kurz. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. České pracovní lékařství. 2005, roč. 6, s. 198-202. ISSN 1212-6721.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. České pracovní lékařství. 2005, roč. 6, s. 198-202. ISSN 1212-6721.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Sborník abstrakt.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Sborník abstrakt.
Tomášková, H., Jirák, Z., Zavadilová, V. a Lehocká, H. Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study. In: Abstracts. s. 36-36.
Tomášková, H., Jirák, Z., Zavadilová, V. a Lehocká, H. Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study. In: Abstracts. s. 36-36.
Jirák, Z., Menzlová, M., Tomášková, H., Lehocká, H., Beška, F., Zavadilová, V. a Cimová, K. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti 2004-05-05 Brno. s. 13-13. ISBN 80-7013-401-1.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 42-43. ISBN 80-7042-352-8.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 42-43. ISBN 80-7042-352-8.
Jirák, Z., Menzlová, M., Tomášková, H., Lehocká, H., Beška, F., Zavadilová, V. a Cimová, K. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti 2004-05-05 Brno. s. 13-13. ISBN 80-7013-401-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. In: Sborník z konference Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. s. 14-14.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. In: Sborník z konference Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. s. 14-14.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 978-1-4020-4844-9.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Tučníková, Z. a Zavadilová, V. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 161-168. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Tučníková, Z. a Zavadilová, V. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 161-168. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V., Čermáková, Z. a Tesař, Z. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 107-116. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V., Čermáková, Z. a Tesař, Z. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 107-116. ISSN 1212-6721.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium:: Abstracts 2003-06-23 Kuopio, Finsko. s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium:: Abstracts 2003-06-23 Kuopio, Finsko. s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years. Finnish sports and exercise medicine - E-magazine. 2003, s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years. Finnish sports and exercise medicine - E-magazine. 2003, s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium . Kuopio. 2003.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium . Kuopio. 2003.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Methodical approach to data processing from a questionnaire survey. Biomedical Papers. 2003, roč. 147, s. 101-107. ISSN 1213-8118.
Šlachtová, H., Šplíchalová, A. a Tomášková, H. SES and lifestyle predictors of health. Epidemiology. 2003, roč. 14, č. 9, s. 38-. ISSN 1044-3983.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years. Anthropologie. 2003, roč. 41, s. 263-276. ISSN 0323-1119.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years. Anthropologie. 2003, roč. 41, s. 263-276. ISSN 0323-1119.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.. In: International antropological Congress : Abstracts 2003-05-22 Praha. s. 1-1.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.. In: International antropological Congress : Abstracts 2003-05-22 Praha. s. 1-1.
Tomášková, H., Šlachtová, H. a Šplíchalová, A. Using methods of decision tree for indentification of target population groups for health intervention.. Epidemiology. 2003, roč. 14, č. 9, s. 37-. ISSN 1044-3983.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.. In: XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2003-05-28 Rožnov pod Radhoštěm. s. 19-20.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.. In: XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2003-05-28 Rožnov pod Radhoštěm. s. 19-20.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V. a Tesař, Z. Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století. 2003.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V. a Tesař, Z. Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století. 2003.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.. In: NATO Advanced Monitoring for Genetic Effects - Hollaender Course : Book of abstract 2002-06-23 Kraków. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.. In: NATO Advanced Monitoring for Genetic Effects - Hollaender Course : Book of abstract 2002-06-23 Kraków. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. České pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 170-175. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. České pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 170-175. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Jokl, M. a Tomášková, H. Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení. In: Problémy technické normalizace a novelizace NV č. 178/2001 Sb.: Problémy technické normalizace a novelizace NV č.178/2001Sb.OS-04 Obytné prostředí Společnosti pro techniku prostředí 2002-11-21 Praha.
Jirák, Z., Jokl, M. a Tomášková, H. Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení. In: Problémy technické normalizace a novelizace NV č. 178/2001 Sb.: Problémy technické normalizace a novelizace NV č.178/2001Sb.OS-04 Obytné prostředí Společnosti pro techniku prostředí 2002-11-21 Praha.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Tučníková, Z., Bužga, M., Křenková, M. a Zavacká, I. Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7. září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Tučníková, Z., Bužga, M., Křenková, M. a Zavacká, I. Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7. září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2001-09-06 Hradec králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 315-325. ISBN 80-85109-47-6.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2001: Požární ochrana 2001 2001-09-12 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. s. 176-188. ISBN 80-86111-87-3.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2001: Požární ochrana 2001 2001-09-12 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. s. 176-188. ISBN 80-86111-87-3.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2001-09-06 Hradec králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 315-325. ISBN 80-85109-47-6.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě. In: Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinárodní účastí, XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu 2000-05-10 . Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2000. Státní zdravotní ústav Praha, 2000. s. 203-206. ISBN 80-7071-149-3.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě. In: Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinárodní účastí, XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu 2000-05-10 . Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2000. Státní zdravotní ústav Praha, 2000. s. 203-206. ISBN 80-7071-149-3.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2000: Požární ochrana I. díl, Sborník přednášek z mezinárodní konference 2000-09-13 Ostrava. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. s. 192-196. ISBN 80-86111-54-7.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2000: Požární ochrana I. díl, Sborník přednášek z mezinárodní konference 2000-09-13 Ostrava. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. s. 192-196. ISBN 80-86111-54-7.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Comparison of Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis and Population in the Czech Republic. In: Book of Abstracts. s. 34-35. ISBN 978-80-970017-5-9.


AbbreviationSubject
1ISADStatistická analýza dat
KONHOKonzultační hodiny
2CKPLČasný kontakt s pacientem
2STALZáklady biostatistiky pro lékaře
ANDATMetody analýzy dat ve zdravotnictví
ASTALBasics of statistics
EMZDREpidemiologické metody ve zdravotnictví
EPEDKEpidemiologie
EPEDPEpidemiologie
EPIPHEpidemiologie
EPIPKEpidemiologie
EPSDKEpidemiologická studie
EPSDPEpidemiologická studie
EPSPHEpidemiologická studie
EPSPKEpidemiologická studie
EPTDKEpidemiologická statistika
EPTDPEpidemiologická statistika
EPTPHEpidemiologická statistika
EPTPKEpidemiologická statistika
EP1LFEpidemiologie I.
EP2LFEpidemiologie II.
ESTPHEpidemiologická statistika
ESTPKEpidemiologická statistika
PPVDPPrezentování a aplikace výsledků
PPVPHPrezentování a aplikace výsledků
PPVPKPrezentování a aplikace výsledků
SADGKStatistická analýza dat
SMEDKStatistické metody v epidemiologii
SMEDPStatistické metody v epidemiologii
SPLVZStatistika v pracovním lékařství
STALFZáklady biostatistiky pro lékaře
STANKZáklady statistiky
STANTZáklady statistiky
STATKStatistika
STATPStatistika
STAZKZáklady statistiky
STAZZZáklady statistiky
SZBKZáklady biostatistiky
SZBPZáklady biostatistiky
ZASTAZáklady biostatistiky
ZBIOMZáklady biostatistiky
ZBMVZZáklady biostatistiky
ZLIPHZískávání a zpracování odbor. informací
ZLIPKZískávání a zpracování odbor. informací
ZPIDPZískávání a prezentace odbor. informací
ZSTLFAnalýza biostatických dat
0IABDAnalýza biostatických dat
0IBILZáklady biostatistiky pro lékaře
0IEKIEpidemiologie
0IEMZEpidemiologické metody ve zdravotnictví
0IEPDEpidemiologická statistika
0IEPHEpidemiologie
0IEPKEpidemiologie
0IEPPEpidemiologie
0IEPSEpidemiologická studie
0IEPTEpidemiologická statistika
0IEP1Epidemiologie I.
0IESHEpidemiologická studie
0IESKEpidemiologická studie
0IESPEpidemiologická studie
0IMADMetody analýzy dat ve zdravotnictví
0IPAKPrezentování a aplikace výsledků
0IPVHPrezentování a aplikace výsledků
0ISADStatistická analýza dat
0ISEHEpidemiologická statistika
0ISEKEpidemiologická statistika
0ISMKStatistické metody v epidemiologii
0ISMPStatistické metody v epidemiologii
0ISPLStatistika v pracovním lékařství
0ISTAEpidemiologická statistika
0ISTEEpidemiologická statistika
0ISTPStatistika
0ISTTStatistika
0ISTZZáklady statistiky
0IST1Základy statistiky
0IZASZáklady statistiky
0IZBIZáklady biostatistiky
0IZBKZáklady biostatistiky
0IZBMZáklady biostatistiky
0IZBOZáklady biostatistiky
0IZBPZáklady biostatistiky
0IZBSZáklady biostatistiky
0IZSKZáklady statistiky
0IZSTZáklady statistiky
0I8BIBiostatistika
0I8BPBiostatistika
6ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
66HEPZáklady hygieny a epidemiologie
8KBIOBiostatistika
8PBIOBiostatistika
2ZASTZáklady biostatistiky
2NSZBZáklady biostatistiky


AuthorTitleType of thesisYear
Jelenová TáňaQuality of life in patiens with prostate cancer treated with stereotactic radiotherapyDoctoral thesis 2017 
Vavrošová JanaAnalysis of healthcare provision to foreigners in the Region of OstravaDoctoral thesis 2015 
Miklasová KláraAnalysis of the Trend of Lost Years of Potential Life for Malignant Neoplasms for the Period between 2003 and 2013 in the Czech RepublicMaster's thesis 2019 
Burianová ZuzanaRisk factors for cardiovascular diseases in womenMaster's thesis 2018 
Gerátová AndreaAttitude of the Faculty of Medicine Univerisity of Ostrava students to preventive examinationsMaster's thesis 2017 
Ďuranová MiroslavaThe Occupational Exposure to CadmiumMaster's thesis 2016 
Ovesná VeronikaMortality in black coal minersMaster's thesis 2016 
Kadlubcová DenisaMeasles - results of the serological surveys in MoraviaMaster's thesis 2015 
Manová PavlaViral hepatitis B - results of the serological surveys in MoraviaMaster's thesis 2015 
Petříková SimonaThe health status of foreigners living in OstravaMaster's thesis 2015 
Boháčová SylvaSpa treatment in the Czech RepublicMaster's thesis 2013 
Filkornová ŠárkaEpidemiology and prevention of lung cancerMaster's thesis 2011 
Hradilová MarieScreening methods for obstructive sleep apneaBachelor's thesis 2019 
Šavelová JanaRisk factors of cardiovascular diseases in students of general medicineBachelor's thesis 2018 
Kadlecová KristýnaHealth promotion projects in the Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Burianová ZuzanaCardiovascular diseases in womenBachelor's thesis 2015 
Ovesná VeronikaSerological surveys in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Manová PavlaHealth insurance and care provided to foreigners in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Brímusová MartinaAttitude of people to preventive examinationsBachelor's thesis 2012 
Boháčová SylvaInfluenza-a history and the present, risk perception of pandemic influenza in students of medical facultyBachelor's thesis 2011 


No record found.

social hub