UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Vojtěch Jarkuliš

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Vojtěch Jarkuliš
Room, floor, building: ZY 167, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:physiology and patophysiology
Department/ Faculty: Department of Physiology and Pathophysiology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1777
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Švorc, P., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Vavřina, Z. Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Škrda, D., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Konečný, J., Ekrtová, T., Švorc, P. a Malůš, M. Efekt ?terapie tmou? na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Vavříková, M., Kempný, M., Lubojacký, J., Konečný, J., Škrda, D. a Švorc, P. Efekt ,,terapie tmou" na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Kempný, M., Jarkuliš, V. a Švorc, P. Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Malůš, M., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnost. 2017.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Malůš, M. a Vavřina, Z. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: LII Congress of The Brazilian Society of Physiology. Rio de Janeiro: International Union of Physiological Sciences. 2017.
Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Švorc, P. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: PhD Existence VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Konečný, J., Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Černocký, O. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Malůš , M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš, M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber rest 2015-1016. In: PHD EXISTENCE 2016 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH Sborník odborných příspěvků Univerzita Palackého v Olomouci. Nakladatelství Portál, 2016. s. 34-39. ISBN 978-80-244-4963-0.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?. In: 92. Fyziologické dny. České Budějovice: Česká a Slovenská fyziologická společnost. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Černocký, O., Michalčák, T., Kempný, M. a Malůš, M. Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí. In: PhD Existence 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. 72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí. In: V. Kardiovaskulární dny lékařů. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Epidemiological study of bone density in male and female medical students in Ostrava. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Jarkuliš, V., Švorc, P., Malůš , M., Franková, E. a Švorc, P. Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Dorko, F., Tokarčík, J., Franková, E., Hahnová, D., Jarkuliš, V. a Pražanová, J. Anatomické štruktúry a laparoskopia: Využitie metodiky znázorňovania parasympatikových nervov v lymfopoetických orgánoch. Bratislava: ÚNIA, 2013. ÚNIA, 2013. s. 145-147. ISBN 978-80-970589-6-8.
Hronzová, H., Tokarčík, J., Dorko, F., Jarkuliš, V., Novobilský, R., Franková, E., Hahnová, D. a Pražanová, J. NEUROTRANSMITERY A NEUROMODULÁTORY V LYMFATICKÝCH ORGÁNECH. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 65-67. ISBN 978-80-7464-364-4.


AbbreviationSubject
FYNK1Fyziologie 1
FYNK2Fyziologie 2
FYNT1Fyziologie 1
FYZO2Fyziologie 2
FY1LFFyziologie I.
FY2LFFyziologie II.
FZRS2Fyziologie 2 - přednáška
FZZZ2Fyziologie 2
0IFA1Fyziologie 1 - přednáška
0IFA2Fyziologie 2 - přednáška
0IFB1Fyziologie 1 - přednáška
0IFB2Fyziologie 2 - přednáška
0IFC1Fyziologie 1 - cvičení
0IFC2Fyziologie 2 - cvičení
0IFD1Fyziologie 1 - cvičení
0IFD2Fyziologie 2 - cvičení
0IFE1Fyziologie 1 - cvičení
0IFE2Fyziologie 2 - cvičení
0IFF1Fyziologie 1 - cvičení
0IFF2Fyziologie 2 - cvičení
0IFG1Fyziologie 1 - cvičení
0IFG2Fyziologie 2 - cvičení
0IFH1Fyziologie 1 - cvičení
0IFH2Fyziologie 2 - cvičení
0IFI1Fyziologie 1 - cvičení
0IFI2Fyziologie 2 - cvičení
0IFJ1Fyziologie 1 - cvičení
0IFJ2Fyziologie 2 - cvičení
0IFK1Fyziologie 1 - cvičení
0IFK2Fyziologie 2 - cvičení
0IFN1Fyziologie 1 - přednáška
0IFN2Fyziologie 2 - přednáška
0IFO1Fyziologie 1 - přednáška
0IFO2Fyziologie 2 - přednáška
0IFP1Fyziologie 1 - přednáška
0IFP2Fyziologie 2 - přednáška
0IFQ1Fyziologie 1 - přednáška
0IFQ2Fyziologie 2 - přednáška
0IFR1Fyziologie 1 - cvičení
0IFR2Fyziologie 2 - cvičení
0IFS1Fyziologie 1 - cvičení
0IFS2Fyziologie 2 - cvičení
0IFT1Fyziologie 1 - cvičení
0IFT2Fyziologie 2 - cvičení
0IFU1Fyziologie 1 - cvičení
0IFU2Fyziologie 2 - cvičení
0IFV1Fyziologie 1 - cvičení
0IFV2Fyziologie 2 - cvičení
0IHPTFyziologie práce a ergonomie
0IPFMPatologická fyziologie - přednáška
0IPFNPatologická fyziologie
0IPFOPatologická fyziologie
0IPFPPatologická fyziologie
0IPFQPatologická fyziologie
0IPFRPatologická fyziologie
0IPFSPatologická fyziologie
1NKFYFyziologie 1
2NKFYFyziologie 2


No record found.No record found.

social hub