Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Institute of Molecular and Clinical Pathology and Medical Genetics

Jaroslav Horáček


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Room, floor, building: ZY 252, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Institute of Molecular and Clinical Pathology and Medical Genetics (Faculty of Medicine)
Medical Research Center (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1760
+420 775 761 560
E-mail:No record found.Analysis of Histopathological Findings of Lung Carcinoma in Czech Black Coal Miners in Association with Coal Workers? Pneumoconiosis
Hana Tomášková, Jaroslav Horáček, Hana Šlachtová, A. Šplíchalová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Zdeněk Jirák, Rastislav Maďar ... other authors
Year: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

Gynekologická cytologie
Jaroslav Horáček, Jozef Škarda, Tereza Hulínová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Contribution immunochemical methods in diagnosis and prevention of cervical dysplastic changes
Jana Vaculová, Jaroslav Horáček
Year: 2015, Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation
journal article

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací
Jaroslav Horáček, Hana Reichelová, V. Kinčeková
Year: 2015
abstract in proceedings

Eurocytology - Výsledky projektu Leonardo v oblasti gynekologické cytologie
J. Dušková, Jaroslav Horáček, O. Ondič
Year: 2015
abstract in proceedings

Eurocytology - Výsledky projektu Leonardo v oblasti negynekologické cytologie
J. Dušková, Jaroslav Horáček, O. Ondič
Year: 2015
abstract in proceedings

Expression and significance of survivin in colorectal high grade and low grade adenomas
Marian Adamkov, Desanka Výbohová, Veronika Tupá, Jaroslava Chyliková, Jaroslav Horáček, Marián Benčat ... other authors
Year: 2015, ACTA HISTOCHEM
journal article

Issues of the Evaluation of Endocervical Cells of the Uterine Cervix on Cytological Smears
Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Hana Hronzová
Year: 2015, HSOA Journal of Cytology and Tissue Biology
journal article

Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene
Jana Vaculová, P. Hurník, D. Žiak, J. Gallo, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2015
abstract in proceedings

Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene
Jana Vaculová, P. Hurník, D. Žiak, J. Gallo, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patomorfologické nálezy v plicní tkáni po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Patomorfologické nálezy v plicní tkání po léčbě karcinomu
Jaroslav Horáček, B. Porzer, Mária Gamratová
Year: 2015
abstract in proceedings

Problematika žlázových epitelií v gynekologické cytologii
I. Bubrínová, J. Ondruš, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Problémy a omyly v cytologii likvoru
David Zeman, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Lucia Ihnát Rudinská, Petr Vávra, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2015, World Journal of Surgery
journal article

Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.
Mária Gamratová, I. Trúchliková, Beáta Ostárková, Radoslava Tomanová, D. Žiak, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

HPV Typization in Vaccinated Women with Cervical Lesions
J. Kobikova, JE. Jirasek, M. Drazdakova, M. Janousek, M. Strunova, V. Hejda, Jaroslav Horáček ... other authors
Year: 2014, Journal of Cytology & Histology
journal article

Mykotické a pseudomykotické nálezy v cytohistologických odběrech
Jaroslav Horáček, Petr Buzrla, Marian Adamkov, Hana Hronzová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika negativních konusů u cytologicky, kolposkopicky nebo histologicky pozitivních lézí děložního hrdla
S. Ďurianová, Libor Ševčík, Jaroslav Horáček, Jana Vaculová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relationship of mismatch repair proteins and survivin in colon polyps and carcinomas
Marian Adamkov, Martina Furjelová, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Peter Kružliak
Year: 2014, ACTA HISTOCHEM
journal article

Studijní opora - PATOLOGIE
Jaroslav Horáček, Jana Vaculová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Arteriální trombóza u desetileté dívky
Barbora Králiková, Bohumír Blažek, Tomáš Pískovský, Michal Hladík, Václav Procházka, Daniel Czerný, Jaroslav Horáček ... other authors
Year: 2013, Pediatrie pro praxi
journal article

Carbonic anhydrase IX: A promising diagnostic and prognostic biomarker in breast carcinoma
Martina Furjelová, Mária Kovalská, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček, Tereza Carbolová, Marian Adamkov ... other authors
Year: 2013, ACTA HISTOCHEM
journal article

Endoscopic vs open saphenous vein harvest for coronary artery bypass grafting: A leg-related morbidity and histological comparison
Radim Brát, Jaroslav Horáček, Jiří Sieja
Year: 2013, Biomedical Papers
journal article

Expresia antiapoptotického proteínu survivinu v melanocytových léziách kože
Marian Adamkov, Mária Kovalská, Martina Furjelová, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček
Year: 2013, Revue medicíny v praxi
journal article

Gynekologická cytodiagnostika
Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková
Year: 2013, Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury
specialist book

Hypoxiou-indukovaný proteín karbonická anhydráza IX: potenciálny diagnostický marker a prognostický parameter nádorov mliečnej žľazy
Martina Furjelová, Mária Kovalská, Zuzana Tatarková, Katarína Jurková, Jaroslav Horáček, Marián Benčat, Marian Adamkov ... other authors
Year: 2013, Revue medicíny pro praxi
journal article

Cholinesterase activity in quail primary lymphoid organs
František Dorko, Jaroslav Horáček, Ján Tokarčík, Michal Miko
Year: 2013, BIOLOGIA
journal article

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013
abstract in proceedings

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
journal article

Kvalita screeningu a jeho přínos v prevenci karcinomu děložního čípku
Jaroslav Horáček
Year: 2013
abstract in proceedings

Kvalita screeningu a jeho přínos v prevenci karcinomu děložního čípku.
Jaroslav Horáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neuro-vascular relationship in avian bursa cloacalis (fabricii)
František Dorko, Jaroslav Horáček, Ján Tokarčík, I. Sulla
Year: 2013
abstract in proceedings

VYBRANÉ PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Jaroslav Horáček, Hana Hronzová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Změny hmotnosti a invervace thymu po experimentálním ovlivnění.
František Dorko, Ján Tokarčík, Jaroslav Horáček
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... other authors
Year: 2013, Rozhledy v chirurgii
journal article

Demyelinizační změny mozku u dětí s Crohnovou nemocí
Astrid Šuláková, Jaroslav Horáček, V. Doležilová, Olga Škopková
Year: 2012, Československá pediatrie
journal article

Great humanist g.l. wied MD, DSC, F.I.A.C.
J. Kobilková, J.E. Jirásek, Jaroslav Horáček
Year: 2012
abstract in proceedings

Histopatologické změny v nekroptickém materiálu pacientů s infekcí HIV
Jaroslav Horáček, R. Tomanová, F. Fakhouri
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chirurgické řešení komplikované jaterní echinokokózy u dvou bulharských občanů na dvou pracovištích v České republice
Petr Vávra, V. Třeška, P. Ostruszka, A. Sutnar, J. Fichtl, L. Hozáková, M. Mitták, Jaroslav Horáček ... other authors
Year: 2012, Rozhledy v chirurgii
journal article

Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology
H. Bielniková, R. Tomanová, Jaroslav Horáček, P. Delongová, Jirka Mačák, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2012
abstract in proceedings

Primární neuroendokrinní karcinom jater
Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, F. Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jiří Plášek
Year: 2012, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Survivin expression in breast lobular carcinoma: Correlations with normal breast tissue and clinicomorphological parameters
Marian Adamkov, Desanka Výbohová, Jaroslav Horáček, M. Kovalská, M. Furjelová
Year: 2012, Acta Histochemica
journal article

TU levé srdeční síně
Jaroslav Horáček
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Validita onkologické cytodiagnostiky a kolposkopie versus biopsie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček ... other authors
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Validity of the oncological cytodiagnostics and colposcopy examination vs. biopsy in cervical carcinoma prevention
J. Kobilková, A. Dohnalová, J.E. Jirásek, M. Strunová, M. Janoušek, Jaroslav Horáček ... other authors
Year: 2012
abstract in proceedings

Vyzrávání prebioptických metod cytologie a kolposkopie v prevenci rakoviny cervixu
J. Kobilková, A. Dohnalová, M. Strunová, Jaroslav Horáček, M. Janoušek
Year: 2012, Česká gynekologie
journal article

Abnormální změny žlázového epitelu endocervixu
Jaroslav Horáček, J. Ondruš, V. Kinčeková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atrezie a tracheomalacie trachey u mrtvěrozeného plodu
R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, P Buzrla, H. Bielniková, M. Pětroš ... other authors
Year: 2011
abstract in proceedings

Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů
Hana Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří Plášek, Jiří Dokulil ... other authors
Year: 2011
abstract in proceedings

Mykózy
Jaroslav Horáček, C. Povýšil, Ivo Šteiner
Year: 2011, Galén
specialist book chapter

Nezvyklá malformace plodu
P. Delongová, R. Tomanová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, L. Rudinská, J. Šach ... other authors
Year: 2011
abstract in proceedings

Patomorfologie žilních štěpů
Jaroslav Horáček, R. Brát
Year: 2011
abstract in proceedings

Plasma levels of vascular endothelial growth factor during and after radiotherapy in combination with celecoxib in patients with advanced head and neck cancer
Magdalena Halámka, Jakub Cvek, J. Kubeš, E. Závadová, Pavel Komínek, Jaroslav Horáček, L. Dušek, David Feltl ... other authors
Year: 2011, ORAL ONCOL
journal article

Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu - závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin
K. Šťastný, V. Červinka, J. Siller, K. Havlíček, J. Gatek, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Narsanská, B. Sůvová, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla ... other authors
Year: 2011, Rozhledy v chirurgii
journal article

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.
Otakar Kubala, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.
K. Šťastný, Jaroslav Horáček, Radoslava Tomanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Biologie člověka
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologie člověka
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors: Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors: Surgical Treatment.
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
journal article

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konference gynekologické cytologie
Jaroslav Horáček
Year: 2008
organizing conference, workshop

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
abstract in proceedings

Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu
Jaroslav Horáček, P Buzrla
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol., Jaroslav Horáček
Year: 2008, Rozhl. chir.
journal article

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko HPV (Human Papilloma Virus) infekce
Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studentská vědecká konference
Jaroslav Horáček
Year: 2008
organizing conference, workshop

X-linked agammaglobulinemia combined with regional enteritis in 14-zear-old boy
Astrid Šuláková, Olga Škopková, Viera Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histopatology of Laryngeal Carcinoma
Jaroslav Horáček, Libor Jeřábek
Year: 2007
abstract in proceedings

Koreferát k článku Karla Blažka
Jaroslav Horáček
Year: 2007, Kontakt
journal article

Papillary fibroelastoma of the Aortic Valve
Jaroslav Horáček, R. Brát
Year: 2007
abstract in proceedings

Quartz: Carcinogenicity hazard and risk
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, Hana Lehocká, Jaroslav Horáček, Ivona Závacká, Hana Tomášková ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam imunohistochemického vyšetření u prekanceróz děložního čípku
Jana Vaculová, Jaroslav Horáček, Petra Bystroňová
Year: 2007, Kontakt
journal article

15. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů
Jaroslav Horáček
Year: 2007
organizing conference, workshop

Amyloidóza hrtanu
R. Chmurová, Jiří Mrázek, E. Mrázková, P. Klečka, K. Zeleník, Jaroslav Horáček, R. Čuřík ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Anatomie pro bakalářské studium se zdravotnickým zaměřením
Jaroslav Horáček
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Carcinoma Precursors in Laryngeal Resections
Jaroslav Horáček, Jiří Mrázek, J. Váňová
Year: 2006, Biomed Pap Med univ Palacky Olomouc
journal article

Cytologia i histologia onkologiczna w diagnostyce chorób nowotworowych
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostická úskalí Shwannomu lícního nervu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, J. Havelka, P. Klečka
Year: 2006
abstract in proceedings

Gynekologická cytologie
Jaroslav Horáček
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kancerogenita oxidu křemičitého v experimentu a v humánní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Korelace cytologických a histologických nálezů endocervikálních lézí děložního čípku
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Národní program screeningu cervikálního karcinomu z pohledu patologů
Jaroslav Horáček, Et Al.
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Naše zkušenosti s léčbou orofaryngeálního karcinomu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, P. Mrázková, M. Häringová
Year: 2006, Choroby hlavy a krku
journal article

Operační léčba Schwannomu lícního nervu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, Tomáš Paleček, P. Klečka, R. Čuřík ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Oponentský posudek doktorské disertační práce MUDr. Dimitara Hadži Nikolova:
Jaroslav Horáček, Dimitar Hadži Nikolov
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek pro inaugurační řízení doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.:
Jaroslav Horáček, Ján Bielik
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek rukopisu skript: Stručný přehled patologie nádorů nervového systému (Diagnosticko-histopatoogické, molekulárně biologické a cytogenetické aspekty)
Jaroslav Horáček, Jiří Ehrmann, Rostislav Koďousek, Zdeněk Kolář
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Contribution of Fine needle Aspiration Biopsy Under Control with Ultrasound for a More Precise Determination of the Etiology of Ascites
Arnošt Martínek, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský, Et Al.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Diagnostika a léčba chemodektomů karotického glomu na ORL klinice FNsP Ostrava v letech 1992-2004
Jiří Mrázek, E. Mrázková, J. Samlík, M. Häringová, Jaroslav Horáček, Jaroslav Mayzlík ... other authors
Year: 2005
abstract in proceedings

Hypoplazie koronárních arterií - jako příčina neočekávaného úmrtí
Šimon Laciok, Jaroslav Horáček
Year: 2005, Kontakt
journal article

Hypoplazie koronárních arterií jako příčina náhlého úmrtí
Šimon Laciok, Jaroslav Horáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Imunochemické metody v humánní histologii
Jaroslav Horáček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla z pohledu patologů
J. Dušková, C. Povýšil, I. Juliš, Jaroslav Horáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Marie Ludvíkové, Ph.D.:
Jaroslav Horáček, M. Ludvíková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro úspěšné etiologie ascitu
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, P. Klvaňa, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský
Year: 2005, -
journal article

Analýza histopatologických nálezů resekátů hrtanu
Libor Jeřábek, Jaroslav Horáček, I. Hybášek
Year: 2004, Otorinolaryngologie e Foniatrie
journal article

Exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 v nádorech kolorekta a její klinický význam
P. Plevová, A. Křepelová, M. Papežová, E. Sedláková, R. Čuřík, L. Foretová, Marta Navrátilová, J. Palas, J. Nieslanik, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Z. Kolář ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Hodnocení exprese p16 v diagnostice neoplazií děložního čípku
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, Ml., J. Ondruš, J. Váňová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Iatrogen Pathologie
Jaroslav Horáček
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer
P. Plevová, R. Čuřík, Marta Navrátilová, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, M. Papežová, E. Sedláková, L. Foretová, Z. Kolář, J. Novotný, J. Zapletalová, J. Palas, J. Nieslanik, A. Křepelová ... other authors
Year: 2004, Neoplasma
journal article

Immunophenotype of breast cancer associated with germline BRCA1 and BRCA2 gene mutations compared to sporadic cancer.
P. Plevová, Marta Navrátilová, L. Foretová, J. Zapletalová, E. Sedláková, R. Čuřík, V. Bluchová, J. Palas, J. Nieslanik, Jaroslav Horáček, Z. Utíkal , P. Rosická, Z. Kolář ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, M. Honka, Jaroslav Horáček, P. Klvaňa
Year: 2004, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
journal article

Oponentský posudek dizertační práce MUDr. Evy Mrázkové "Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v moravsko slezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby"
Jaroslav Horáček, E. Mrázková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Arnošta Martínka, CSc.
Jaroslav Horáček, Arnošt Martínek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Karla Dědiče,Ph.D. "Vlasatobuněčná leukemie z pohledu patologa"
Jaroslav Horáček
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Sledování morfologické odpovědi plic a regionálních uzlin na aplikaci křemenného praxu v experimentu
Jaroslav Horáček, J. Váňová, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2004
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... other authors
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... other authors
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... other authors
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... other authors
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Cytologic and biopsy findings leading to conization in adenocarcinoma of the cervix
Jaroslav Horáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Cytologic and Biopsy Findings Leading to Conization in Adenocarcinoma of the Cervix
Jaroslav Horáček, J. Ondruš
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... other authors
Year: 2003, IOS Press
specialist book chapter

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... other authors
Year: 2003, IOS Press
specialist book chapter

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... other authors
Year: 2003, IOS Press
specialist book chapter

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - význam imunohistochemické detekce proteinů hMLH1 a hMSH2 při jeho diagnóze
Jaroslav Horáček
Year: 2003
abstract in proceedings

Intravenózní propagace adenokarcinomu rekta v extrakolické tukové tkáni
Marie Rydlová, Jaroslav Horáček, V. Žoch
Year: 2003
abstract in proceedings

Kancerogenita křemenného prachu v experimentu
Jaroslav Horáček, Radim Holuša
Year: 2003
abstract in proceedings

"Non Small Cell Carcinomas of the Lung: Prognostic Significance of the Expression of Beta Catenin, Survivin, Bcl-2, Ubiquitin, Cyclooxygenase-2, Matrix Metalloproteinaise 7 Matrix Metalloproteinases 3, 10 and 11, Oncostatin M and Topoisomerase II Alpha"
Jaroslav Horáček, Leoš Křen
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Onemocnění prsů v dětském věku
Petra Kopecká-Klusová, Ivo Klus, Jaroslav Horáček, Josef Kopecký
Year: 2003
abstract in proceedings

Oponentský posudek disertační práce MUDr. Miroslava Podholy:
Jaroslav Horáček, Miroslav Podhola
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Posudek na rukopis monografie:
Jaroslav Horáček, Rostislav Koďousek
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Současný pohled na otázku karcinogenity křemenných prachů
Jaroslav Horáček, Radim Holuša
Year: 2003, České pracovní lékařství
journal article

Současný pohled na otázku karcinogenity křemenných prachů
Jaroslav Horáček, Radim Holuša
Year: 2003, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Současný pohled na otázku karcinogenity křemenných prachů.
Jaroslav Horáček, Radim Holuša
Year: 2003
abstract in proceedings

Základy morfologie a patomorfologie
Jaroslav Horáček
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Contribution To Differential Diagnostics Of Granulomatous Lesions In Lung Tissue
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava
Year: 2002, Biomedical Papers
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Year: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
journal article

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... other authors
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... other authors
Year: 2002
abstract in proceedings

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... other authors
Year: 2002
abstract in proceedings

Recensní posudek skript: "Základy cytopatologie, I. díl"
Jaroslav Horáček, J. Kobilková, J. Dušková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Bazaloidní karcinom se sarkomatoidní komponentou - méně obvyklá varianta tumoru hrtanu
Libor Jeřábek, Jaroslav Horáček
Year: 2001, Otorhinolaryngologie a foniatrie
journal article

Diagnostika endocervikálních lézí dělohy v histocytopatologickém obraze
Jaroslav Horáček, Jiří Ondruš
Year: 2001
abstract in proceedings

Genetic toxicology and life protection
Lubomír Dobiáš, Milan Myška, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Year: 2001,
specialist book chapter

Genetic Toxicology And Life Protection
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Year: 2001, Journal of Health Management And Public Health
journal article

Genetic Toxicology And Life Protection
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Year: 2001, Journal of Health Management And Public Health
journal article

Genetic Toxicology And Life Protection
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Year: 2001, Journal of Health Management And Public Health
journal article

Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů
Jiří Mrázek, E. Mrázková, Jaroslav Horáček, Tomáš Paleček
Year: 2001, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Miroslav Přádka, Jaroslav Horáček
Year: 2001, Biomedical Papers
journal article

Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže
Jaroslav Horáček, Miroslav Přádka
Year: 2001
abstract in proceedings

Oponentský posudek dizertační práce MUDr Světlany Brychtové: "Příspěvek ke studiu vývoje patologických lézí děložního čípku: lokální buněčná reakce a HPV DNA"
Jaroslav Horáček, Světlana Brychtová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Příspěvek k diferenciální diagnostice granulomatózních procesů v plicní tkáni
Jaroslav Horáček, Vladimír Hořava, M. Vrátný
Year: 2001
abstract in proceedings

Sedm let Zdravotně sociální fakulty OU v Ostravě a její podíl na výchově mladých pracovníků v oboru pracovního lékařství
Jaroslav Horáček
Year: 2001
abstract in proceedings

Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou
Jirka Mačák, Marie Rydlová, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 2001, Če.-slov.Patologie
journal article

Genetická toxikologie a ochrana života
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gynekologická cytodiagnostika
Jaroslav Horáček, J. Kobilková
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Hraniční případy oboru patologie a soudního lékařství
Jaroslav Horáček
Year: 2000
abstract in proceedings

Strategie chirurgické léčby u primárního karcinomu prsu - radikální operace
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Petra Kopecká, Jaroslav Horáček, J. Heroková, P. Zonča ... other authors
Year: 2000
abstract in proceedings

Perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček, H. Podešvová
Year: 1999, Úrazová chirurgie
journal article

Nádory nervového systému v revidované klasifikaci WHO
Jaroslav Horáček, Rostislav Koďousek
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Stadnardní postup konzervativní léčby karcinomu prsu u žen.Současnost a perspektiva
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998, Instrumentářka
journal article

Standardní postup konzervativní chirurgické léčby karcinomu prsu u žen
Josef Kopecký, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Petra Kopecká
Year: 1998
abstract in proceedings

Vybrané otázky z platného práva pro magisterské studium
Jaroslav Horáček, Svatopluk Loyka, Jaroslav Vašut, Oldřich Eliáš
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Biologie člověka
Zdeněk Majkus, Jaroslav Horáček
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biologie člověka pro výuku v základních školách (soubor 20 transparentů + metodická opříručka pro učitele
Zdeněk Majkus, Jaroslav Horáček
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyloidní nádory mléčné žlázy
Jaroslav Horáček, Josef Kopecký
Year: 1997
abstract in proceedings

Monosomy 7 in Childhood Hematological Malignancies. A Czech Childhood Leukemia Working Group Experience
Jan Starý, Karla Michalová, Ladislava Zemanová, Jaroslav Horáček
Year: 1997
abstract in proceedings

Patologie
Jaroslav Horáček, F. Havlíček
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Cytologie
Jaroslav Horáček, Miloslav Kincl
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pneumocystis carinii pneumonia
Jaroslav Horáček
Year: 1994
abstract in proceedings

What us binds together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What Us Binds Together
Jaroslav Horáček
Year: 1993
abstract in proceedings

Benigní cystické léze přiušní žlázy a obrna lícního nervu
I. Stárek, Jaroslav Horáček, L. Černý
Year: 1992, Head and Neck Diseases
journal article

Febrilní stav neobvyklého původu
V. Poljak, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Prakt. lékař
journal article

Fetal Alkohol Syndrome
Jaroslav Horáček
Year: 1992
abstract in proceedings

Fetální alkoholový syndrom
Jaroslav Horáček
Year: 1992, Protialkoholický obzor
journal article

Porodní poranění sleziny u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, Jaroslav Horáček
Year: 1992
abstract in proceedings

Primární adenokarcinom apendixu
Josef Kopecký, Stanislav Jelen, T. Kyselá, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Rozhledy v chirurgii
journal article

Punkční biopsie expanzivních procesů mediastina pod kontrolou výpočetní tomografie
V. Chudoba, M. Chmelík, Jaroslav Horáček, H. Lazarová
Year: 1992, Stud.pneumol.phtiseol.Cechoslov.
journal article

Současné možnosti včasné diagnostiky karcinomu mammy
Josef Kopecký, Jaroslav Horáček
Year: 1992, Bratislavské onkologické listy
journal article

The problems of alcoholism in viniferous regions of middle europe
J. Dušek, W. Dutz, F. Ondriáš, Jaroslav Horáček, Z. Lukáš, L. Foretová, Ján Buček, H. Swoboda, V. Kubálek, K. Dvořák ... other authors
Year: 1992, Scripta medica
journal article

Expiratorische Stenose der Trachea und der grossen Bronchien bei obstructiven Lungenemphysen
Jaroslav Horáček
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gefahren der peropherm Dauerkanülierung
Jaroslav Horáček
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení biologické povahy nádorů hladké svaloviny dělohy
Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková
Year: 1991, Čs.patologie
journal article

Některé otázky pneumopatologie a iatrogenní poškození
Jaroslav Horáček
Year: 1991
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Spontánní perforace žaludku u novorozenců
Josef Kopecký, V. Richter, H. Podešvová, Jaroslav Horáček
Year: 1991, Rozhledy v chirurgii
journal article

Papilární cystické nádory pankreatu
Josef Kopecký, O. Šimeček, Jaroslav Horáček
Year: 1990, Klinická onkologie
journal article

Perthorakální plicní biopsie pod kontrolou výpočetní tomografie
M. Chmelík, V. Chudoba, V. Lazarová, Jaroslav Horáček
Year: 1990, Stud. pneumol. phtiseol. Cechoslov.
journal article

Proč zemřel toxikoman Pavel S.?
L. Chvíla, V. Poljak, Jaroslav Horáček, P. Herzig, Alexandra Lochmanová
Year: 1990, Protialkoholický obzor
journal article

Příspěvek k výskytu granulomatózních procesů v plicích
Jaroslav Horáček, K. Dědič
Year: 1990, Čs. patologie
journal article

Ekonomická resekce v léčbě karcinomu plic
R. Kaupa, Petr Guziana, Jaroslav Horáček
Year: 1989, Rozhledy v chirurgii
journal article

Neobvyklé spojení plicní sekvence s bronchioloalveolárním karcinomem
V. Meissner, M. Chmelík, O. Kuchař, R. Kaupa, Jaroslav Horáček
Year: 1989, Stud. pneumol. phtiseol
journal article

Bronchioloalveolární karcinom
Jaroslav Horáček, K. Dědič
Year: 1988, Čs. patologie
journal article

Histopatologický obraz primární rakoviny jater
J. Nieslanik, Jaroslav Horáček
Year: 1988, Čs. gastroenterologie a výživa
journal article

ISBAT a tzv. sklerotizující pneumocytom
Jaroslav Horáček, V. Bláha, K. Dědič
Year: 1988, Čs. patologie
journal article

Malakoplakie močového měchýře
P. Goj, Jaroslav Horáček
Year: 1988, Rozhledy v chirurgii
journal article

Malignant Lymphomas of the Stomach
Josef Kopecký, O. Šimeček, Jaroslav Horáček, F. Beška
Year: 1987, Scripta medica
journal article

Neoobvyklá pozdní komplikace (fatální krvácení) po totální laryngektomii
I. Stárek, I. Slezáček, Jaroslav Horáček
Year: 1987, Čs. otolaryngologie
journal article

Chronická aktivní cholestatická choroba jater alkoholiků
V. Vavroš, B. Přibyl, Jaroslav Horáček
Year: 1986, Vnitřní lékařství
journal article

Získané stenózy trachey
Jaroslav Horáček
Year: 1986, Čs. patologie
journal article

Alveolární lipoproteinóza
Jaroslav Horáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Appendix epididymis und seine Rolle in der Ätiologie der idiopathischen Hydrozele
B. Vaněk, Vojtěch Kamarád, Jaroslav Horáček
Year: 1985, Aktuelle Urologie
journal article

Patomorfologické nálezy po kanylacích
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas, I. Dvořáček
Year: 1985, Čs. patologie
journal article

Ragistr patologie a registr zhoubných nádorů
Č. Dvořáček, Jaroslav Horáček, P. Vácha
Year: 1984, Revue zdravotnické statistiky
journal article

Intravaskulární sklerózující bronchioloalveolární nádor
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik
Year: 1983, Čs. patologie
journal article

Komplikationem durch Kava-Katheter und ihr pathologisch-anatomisches Substrat
Jaroslav Horáček
Year: 1982
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kongenitální aneurysma Valsalvova sinu aorty
Jaroslav Horáček, J. Nieslanik, J. Palas
Year: 1982, Čs. patologie
journal article

Dva případy Krukenbergova nádoru
J. Heloňa, Jaroslav Horáček
Year: 1981
abstract in proceedings

Echinokoková cysta jater penetrující do žlučových cest a do transversa
J. Šváb, Jaroslav Horáček
Year: 1981, Rozhledy v chirurgii
journal article

Patologie trachey u bronchopulmonálních chorob a stavy vedoucí k její stenóze
Jaroslav Horáček
Year: 1981
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

About Diagnostical Possibilities of Liver Echinococ Cystis in the District Hospital
Jaroslav Horáček, J. Šváb
Year: 1980, Veterinary Public Health Division of Communicable Diseases
journal article

Die spontane Performation der Gallenblase in das Retroperitoneum
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček
Year: 1980
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Echinokokkuscysten in der Leber
Jaroslav Horáček
Year: 1980
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K léčbě akutní epididymitidy
B. Vaněk, Jaroslav Horáček, B. Polách
Year: 1980, Rozhledy v chirurgii
journal article

Spontánní perforace žlučníku do peritonea
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, B. Hrabovský
Year: 1980, Rozhledy v chirurgii
journal article

Úmyslná otrava lysolem
Z. Petr, A. Kosatík, Jaroslav Horáček
Year: 1980, Kriminalistický sborník
journal article

Appendix duplex
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, B. Hrabovský
Year: 1979, Rozhledy v chirurgii
journal article

Histologisch-pathologische Veränderungen bei der Hepatopathie
Jaroslav Horáček
Year: 1979
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K diagnostice jaterní echinokokové cysty
J. Šváb, Jaroslav Horáček
Year: 1979, Prakt. lékař
journal article

Amyloidóza dýchacího systému
Jaroslav Horáček
Year: 1978, Čs. patologie
journal article

Echinokokové cysty v játrech
Jaroslav Horáček
Year: 1978, Čs. patologie
journal article

Endometrióza tenkého střeva jako příčina ileózního stavu
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, R. Žák, A. Rozsípal
Year: 1976, Rozhledy v chirurgii
journal article

Spontánní amputace části apendixu u tříletého dítěte
R. Volnohradský, Jaroslav Horáček, A. Rozsípal
Year: 1976, Rozhledy v chirurgii
journal article

Aneurysma mostomozečkového úhlu
J. Trnečka, G. Waberžinek, Jaroslav Horáček
Year: 1975, Čs. neurologie a neurochirurgie
journal article

Primární plicní histiocytóza X
Jaroslav Horáček
Year: 1975, Čs. patologie
journal article

Radiační změny plic po ozáření karcinomu
Jaroslav Horáček, V. Říha
Year: 1975, Čs. patologie
journal article

Akute Strahlenpneumonitis als Tödliche Komplikation der strahlenterapie des Bronchialkarzinoms
V. Říha, Jaroslav Horáček, O. Kameníček
Year: 1974, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis
journal article

Granulární myoblastom kůže
V. Jorda, Jaroslav Horáček, O. Černý
Year: 1973, Čs. dermatologie
journal article

Klinicky nepoznaná aktivní tuberkulóza u zemřelých
O. Ošťádal, Jaroslav Horáček
Year: 1973, Praktický lékař
journal article

Primární plicní histiocytóza X
V. Říha, Jaroslav Horáček
Year: 1973, Stud. pneumol. phtiseol. cechoslov.
journal article

University of Silesia Katowice
Jaroslav Horáček
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Hronzová HanaHistology a Histopathology of the Skin in relation to the Topography of Human BodyMaster's thesis 2009 
Bystroňová PetraLaboratory Processing of Bronchoalveolar LavageMaster's thesis 2008 
Indrová DanielaApplication Imunohistochemical Method on Germinal and Fetal TexturesMaster's thesis 2006 
Váňová JanaDiagnostic of Cervical Dysplasias in Relation to HPV InfectionMaster's thesis 2006 
Bubrínová IvaThe issue of glandular cells in gynecologic cytologyBachelor's thesis 2015 
Gajdičiarová IvanaBasic Overview of Special Stains in Autopsy TissueBachelor's thesis 2015 
Zedníková BarboraImmunohistochemical examination in the oncology cytologyBachelor's thesis 2014 
Byrtusová DenisaDifficulties in the Evaluation of Cervical Cytological SmearsBachelor's thesis 2013 
Kavková VěraNonmalignant Changes in Cervical SmearsBachelor's thesis 2013 
Klímová TerezaMultiple Occurrence of Malignant Tumors in Human PathologyBachelor's thesis 2012 
Chrobáková AndreaCytohistological Correlations of Endocervical and Endometrial AdenocarcinomaBachelor's thesis 2011 
Stonišová RadkaCytology in Urological OncologyBachelor's thesis 2011 
Huvarová PetraLaboratory Histological Methods In NeuropathologyBachelor's thesis 2010 
Kozelka JiříLung cytologyBachelor's thesis 2010 
Majorosová NelaTubercular and Nontubercular Imprint CytologyBachelor's thesis 2010 
Tylečková MartinaCervical CytologyBachelor's thesis 2010 
Králová ZuzanaComparing of nodularity of benign and malignant tumours in mammary glandBachelor's thesis 2009 
Rampírová JanaChemical dyeing methods in pathologyBachelor's thesis 2009 
Bednarzová UrszulaContribution of Pathology in Cancer DiagnosisBachelor's thesis 2008 
Šulcová DenisaHuman Mycothic InfectionsBachelor's thesis 2008 
Hermanová AdrianaPrecancers of LarynxBachelor's thesis 2007 
Hronzová HanaPathology of Heart ValveBachelor's thesis 2007 
Javorský VladimírLaboratory Methods in NeuropathologyBachelor's thesis 2005 
Hrbáček PetrPřínos oboru patologie pro kvalitu diagnostické a léčebné péčeBachelor's thesis 2004 


původní název: Stavební úpravy části budovy ZW, Syllabova 19 Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Zábřehu
Main solverdoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Period1/2012 - 11/2013
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Assessment of the carcingenic risk in employees exposed to dusts containing guartz
Main solverdoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Period1/2001 - 12/2003
ProviderIGA MZd
Statefinished
rss
social hub