UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Tomáš Adamus

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 221, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 1743
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Adamus, T. Od DNA k chromozomům a cytogenetice. In: Týden vědy a techniky Matičního gymnázia. Matiční gymnázium Ostrava: Matiční gymnázium Ostrava. 2018.
Adamus, T. MN test a psoriáza. In: Týden vědy a techniky na Matičním gymnáziu. Matiční gymnázium Ostrava: Matiční gymnázium Ostrava. 2017.
Adamus, T. Fyzikální a chemické děje sledované mikroskopem. Biologie, chemie, zeměpis. 2015, roč. 24, č. 2015, s. 231-235. ISSN 1210-3349.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P. a Adamus, T. Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek. Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 71-74. ISSN 1211-6645.
Daňková Kučerová, J., Kovář, P., Smetanová, D., Hynek, M. a Adamus, T. Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy). Praktická gynekologie. 2014, roč. 18, s. 242-245. ISSN 1211-6645.
Veřmiřovský, J. a Adamus, T. Seminář a cvičení z biologie 2.díl. 2014.
Adamus, T., Veřmiřovský, J., Drápalová, M., Maník, Z. a Rychtarčíková, P. Seminář a cvičení z chemie - Studijní texty. 2014.
Adamus, T. Úvod do biologie pro zdravotní laboranty. 2014.
Adamus, T. Úvod do biologie pro zdravotní laboranty. 2014.
Adamus, T. Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky. 2013.
Kovář, P. a Adamus, T. Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.. Praktická gynekologie. 2013, č. 17, s. 74-78. ISSN 1211-6645.
Adamus, T. Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.. Třinec: Univerzita třetího věku Třinec. 2012.
Adamus, T. Nukleové kyseliny. Třinec: Univerzita třetího věku Třinec. 2012.
Adamus, T. Obrazová analýza. In: Přednáška a worshop pro projekt ?Svět vědy - záhadný i zábavný?. Matiční gymnázium Ostrava: Matiční gymnázium Ostrava. 2012.
Adamus, T. Odborná stáž doktorandky LF UK v Hradci Králové: Mikronukleusd test. 2012.
Adamus, T. Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?. In: Sborník konference Počítač ve škole 2011.
Adamus, T. Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?. In: Počítač ve škole 2011. gymnázium v Novém Městě na Moravě. 2011.
Adamus, T. Nukleové kyseliny. 2011.
Adamus, T. Obrazová analýza. In: Počítač ve škole 2011. gymnázium v Novém Městě na Moravě. 2011.
Adamus, T. Obrazová analýza. In: Sborník konference Počítač ve škole 2011.
Adamus, T. O buňce. 2010.
Adamus, T., Mikulenková, I., Kůsová, J. a Pek, T. Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test.. In: Environmental Changes and Biological Assessment IV.. s. 7-11. ISBN 978-80-7368-451-8.
Adamus, T., Mikulenková , I., Kůsová, J. a Pek, T. Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2008. Ostravská Univerzita, 2008.
Adamus, T., Mikulenková , I., Dobiáš, L., Havránková, J. a Pek, T. Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors. J. Appl. Biomed.. 2006, roč. 4, s. 197-203. ISSN 1214-0287.
Adamus, T., Mikulenková, I., Dobiáš, L., Havránková, J. a Pek, T. Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors.. J. Appl. Biomed.. 2006, roč. 4, s. 197-203. ISSN 1214-021X.
Adamus, T. a Veřmiřovský, J. E-Matiční ve výuce chemie. In: Sborník příspvěvků z konference Počítač ve škole 2006. Nové Město na Moravě: Gymnázium V.Makovského, 2006. Gymnázium V.Makovského, 2006. s. 5-5.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Donnelly, K. a Cizmas, L. H. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results. In: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS). 1. vyd. Praha, kongersové centrum: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS), 2006. s. 211-211. ISBN 80-7368-193-5.
Mikulenková , I., Adamus, T., Kůsová, J., Pfeiferová, V. a Dobiáš, L. Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu. In: SCRIPTA FACULTATIS RERUM NATURALIUM. 1. vyd. s. 304-307.
Mikulenková, I., Adamus, T., Kůsová, J., Pfeiferová, V. a Dobiáš, L. Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.. In: Environmental Changes and Biological Assessment III.. s. 304-307. ISBN 80-7368-201-X.
Dobiáš, L., Mikulenková , I., Adamus, T., Kůsová, J. a Pfeiferová, V. Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Zavacká, I., Kusová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 1-4020-4844-0.
Adamus, T. Základy mikrobiologie a imunologie.. 2006.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Zavacká, I., Adamus, T., Mikulenková , I. a Tomášková, H. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého. Změny biomarkerů genotoxicity u horníků kamenouhelných dolů a pracovnáků v kamenolomech. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství. s. 54-55. ISBN 80-7042-652-8.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Zavacká, I., Adamus, T., Mikulenková , I. a Tomášková, H. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene. In: 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 5.5.2004 NCO NZO Brno. s. 25-28. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Lehocká, H., Dobiáš, L., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů. In: 27. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Zavacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Mikulenková , I., Tomášková, H. a Makowková, M. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černoúhelných dolů. In: 27. pracovní dny Česlé a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 27. pracovní dny Česlé a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 5.5.2004 NCO NZO Brno. s. 29-34. ISBN 80-7013-401-1.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Zavacká, I., Adamus, T., Mikulenková , I. a Tomášková, H. Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene. In: 27. praconí dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. NCO NZO Brno: Brno, 2004. Brno, 2004. s. 25-28. ISBN 80-7013-401-1.
Adamus, T., Mikulenková , I., Kůsová, J., Havránková, J. a Dobiáš, L. Příspěvek k využití cytogenetických vyšetřovacích metod při monitorování genotoxických faktorů pracovního prostředí. In: 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti : 27.pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 5.5.2004 NCO NZO Brno. s. 35-36. ISBN 80-7013-401-1.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 978-1-4020-4844-9.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Zavacká, I., Šajnar, J. a Adamus, T. Genotoxické faktory prosředí a zdraví obyvatel Moravskoslezského regionu. In: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 2003-10-23 Ostrava, hotel Polský dům. s. 23-25. ISBN 80-7042-345-5.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii. In: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 2001-11-09 . Brno: IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. s. 43-46. ISBN 80-7013-331-7.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii. In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 1. vyd. s. 26-29. ISBN 80-7013-331-7.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
1BC1LBiologie I. - cvičení
1BI1LBiologie I.
2BC2LBiologie II.
2BF2LLékařská biofyzika II.
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BC1LFBiologie I. - cvičení
CYTGECytogenetika
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Bi
7SOPPSouvislá profesní praxe
BIRA1Úvod do biologie
BIRK1Úvod do biologie
BI2LFBiologie II.
KBMLFMolekulární biologie
MLBVZÚvod do molekulární biologie
OBBVZObecná biologie
UMOLBÚvod do molekulární biologie
UVBNKÚvod do lékařské biologie
UVLBIÚvod do lékařské biologie
0IBIKÚvod do biologie
0IBIRÚvod do biologie
0ILBKÚvod do lékařské biologie
0ILBLÚvod do lékařské biologie a mol. biol.
0IOBVObecná biologie
0IOMBÚvod do lékařské biologie a mol. biol.
0IZLBÚvod do lékařské biologie
1NKUVÚvod do lékařské biologie
1IRK1Úvod do biologie
1IRP1Úvod do biologie


AuthorTitleType of thesisYear
Hoňková KateřinaMethods of automatic and classical assessment of micronuclei in relation to the genotoxic effectsMaster's thesis 2013 
Plíhalová NatálieContinuation of research on the monitoring of psoriasis treatment using the micronucleus testBachelor's thesis  
Foltasová VendulaComparing knowledge of the subject of zoology among pupils of Elementary Schools and Lower Grammar SchoolsBachelor's thesis 2019 
Bohačíková ŠárkaMicronucleus test and the frequency of micronuclei in the treatment of psoriasisBachelor's thesis 2014 
Jašová MarkétaCytogenetic methodsBachelor's thesis 2014 
Drahošová PetraThe Cytogenetic Method Micronucleus TestBachelor's thesis 2012 
Hoňková KateřinaMicronucleus test and its use for detection of genotoxicantsBachelor's thesis 2011 


No record found.

social hub