Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Institute of Laboratory Medicine

Tomáš Adamus


Academic degree, name, surname:RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 221, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 1743
E-mail:No record found.Goeckerman Therapy of Psoriasis: Genotoxicity, Dietary Micronutrients, Homocysteine, and MTHFR Gene Polymorphisms
M Beranek, A Malkova, Z Fiala, J Kremlacek, K Hamakova, L Zaloudkova, P Borsky, Tomáš Adamus, V Palicka, L Borska ... other authors
Year: 2019, International Journal of Molecular Sciences
journal article

Od DNA k chromozomům a cytogenetice
Tomáš Adamus
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MN test a psoriáza
Tomáš Adamus
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzikální a chemické děje sledované mikroskopem
Tomáš Adamus
Year: 2015, Biologie, chemie, zeměpis
journal article

Hymen, výhra či prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Tomáš Adamus
Year: 2014, Praktická gynekologie
journal article

Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy)
Jana Daňková Kučerová, Petr Kovář, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Tomáš Adamus
Year: 2014, Praktická gynekologie
journal article

Seminář a cvičení z biologie 2.díl
Jan Veřmiřovský, Tomáš Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Seminář a cvičení z chemie - Studijní texty
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský, Martina Drápalová, Zdeněk Maník, Pavla Rychtarčíková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do biologie pro zdravotní laboranty
Tomáš Adamus
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazová mikroskopická analýza prokaryotních a eukaryotních organizmů - Cvičení z cytogenetiky
Tomáš Adamus
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta - podceňované forenzní riziko pro lékaře.
Petr Kovář, Tomáš Adamus
Year: 2013, Praktická gynekologie
journal article

Kdo je kdo? Významní vědci a jejich přínos biologii a medicíně.
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborná stáž doktorandky LF UK v Hradci Králové
Tomáš Adamus
Year: 2012
others

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

Interaktivně s počítačem, ale bez interaktivní tabule?
Tomáš Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nukleové kyseliny
Tomáš Adamus
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazová analýza
Tomáš Adamus
Year: 2011
abstract in proceedings

O buňce
Tomáš Adamus
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test.
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, J. Kůsová, Tomáš Pek
Year: 2008
abstract in proceedings

Professional Monitoring of Exposure to Genotoxic Chemicals Using Micronucleus Test
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Tomáš Pek
Year: 2008
abstract in proceedings

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Tomáš Pek
Year: 2006, J. Appl. Biomed.
journal article

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors.
Tomáš Adamus, I. Mikulenková, Lubomír Dobiáš, J. Havránková, T. Pek
Year: 2006, J. Appl. Biomed.
journal article

E-Matiční ve výuce chemie
Tomáš Adamus, Jan Veřmiřovský
Year: 2006
abstract in proceedings

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas ... other authors
Year: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
specialist book chapter

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu
I. Mikulenková , Petr Kočárek, Tomáš Adamus, Vítězslav Plášek, Jaromíra Kůsová, Kateřina Malachová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš ... other authors
Year: 2006,
specialist book chapter

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.
I. Mikulenková, Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová
Year: 2006
abstract in proceedings

The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jaromíra Kusová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Základy mikrobiologie a imunologie.
Tomáš Adamus
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého. Změny biomarkerů genotoxicity u horníků kamenouhelných dolů a pracovnáků v kamenolomech
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemičitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černouhelných dolů
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Hana Tomášková, M. Makowková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách horníků černoúhelných dolů
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , H. Tomášková, M. Makowková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Karcinogenní účinek krystalických forem oxidu křemíčitého: změny biomarkerů genotoxicity v rizikových skupinách pracovníků těžby a zpracování kamene
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Zavacká, Tomáš Adamus, I. Mikulenková , H. Tomášková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Příspěvek k využití cytogenetických vyšetřovacích metod při monitorování genotoxických faktorů pracovního prostředí
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Jaromíra Kůsová, Jaroslava Havránková, Lubomír Dobiáš
Year: 2004
abstract in proceedings

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Genotoxické faktory prosředí a zdraví obyvatel Moravskoslezského regionu
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jindřich Šajnar, Tomáš Adamus
Year: 2003
abstract in proceedings

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus
Year: 2001
abstract in proceedings

Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii
Lubomír Dobiáš, Milan Myška, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Alexandra Lochmanová, Tomáš Adamus ... other authors
Year: , IDVPZ Brno
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BC1LFBiologie I. - cvičení
BI1LFBiologie I.
CYTGECytogenetika
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Bi
7SOPPSouvislá profesní praxe
BIRA1Úvod do biologie
BIRK1Úvod do biologie
BI2LFBiologie II.
KBMLFMolekulární biologie
MLBVZÚvod do molekulární biologie
OBBVZObecná biologie
UMOLBÚvod do molekulární biologie
UVBNKÚvod do lékařské biologie
UVLBIÚvod do lékařské biologie
YBI2LBiology II.
0IBIRÚvod do biologie
0ILBKÚvod do lékařské biologie
0ILBLÚvod do lékařské biologie a mol. biol.
0IOBVObecná biologie
0IOMBÚvod do lékařské biologie a mol. biol.
0IZLBÚvod do lékařské biologie
1ILBKÚvod do lékařské biologie
1NKUVÚvod do lékařské biologie
9BIO2Biologie II - semináře, cvičení
9BI2LBiologie II.
9KBMLMolekulární biologie


AuthorTitleType of thesisYear
Hoňková KateřinaMethods of automatic and classical assessment of micronuclei in relation to the genotoxic effectsMaster's thesis 2013 
Kuchaříková BarboraCytogenetic analysis of human peripheral lymphocytesBachelor's thesis 2020 
Foltasová VendulaComparing knowledge of the subject of zoology among pupils of Elementary Schools and Lower Grammar SchoolsBachelor's thesis 2019 
Plíhalová NatálieContinuation of research on the monitoring of psoriasis treatment using the micronucleus testBachelor's thesis 2019 
Bohačíková ŠárkaMicronucleus test and the frequency of micronuclei in the treatment of psoriasisBachelor's thesis 2014 
Jašová MarkétaCytogenetic methodsBachelor's thesis 2014 
Drahošová PetraThe Cytogenetic Method Micronucleus TestBachelor's thesis 2012 
Hoňková KateřinaMicronucleus test and its use for detection of genotoxicantsBachelor's thesis 2011 


No record found.

rss
social hub