UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Pavol Švorc

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Pavol Švorc, PhD.
Room, floor, building: ZY 167, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:physiology
Department/ Faculty: Department of Physiology and Pathophysiology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1777
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Svorc, P., Švorc, P., Bacova, I. a Gresova, S. Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms. ACTA PHYSIOLOGICA. 2016, roč. 218, s. 71-72. ISSN 1748-1708.
Svorc, P., Bacová, I., Švorc, P., Nováková, M. a Gresová, S. Zoletil anaesthesia in chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2016, roč. 47, s. 103-110. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Grešová, S. Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2015, roč. 46, s. 445-452. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Bacova, I., Švorc, P., Novakova, M. a Marossy, A. Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats. In: Cardiac Arrhythmias: Mechanisms, Pathophysiology, and Treatment. Rijeka: InTech, 2014. s. 45-70. ISBN 978-953-51-1221-1.
Švorc, P., Švorc, P., Novakova, M., Bacova, I., Jurasova, Z. a Marossy, A. Ketamine/xylazine anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2014, roč. 45, s. 633-642. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study. PHYSIOL RES. 2013, roč. 62, s. 143-149. ISSN 0862-8408.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P. a Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation. VIDEOSURGERY MINIINV. 2013, roč. 8, s. 22-28. ISSN 1895-4588.
Patlevič, P., Dorko, F., Švorc, P., Vašková, J. a Vaško, L. FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 37-43. ISSN 0009-2770.
Švorc, P., Marossy, A. a Švorc, P. Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium. ChronoPhysiology and Therapy. 2013, roč. 2013, s. 61-65. ISSN 2230-2026.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., Marossy, A., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Horizons in Neuroscience Research Volume 10. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2013. s. 205-219. ISBN 978-1-62417-003-4.

All publications

Švorc, P., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Vavřina, Z. Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Švorc, P., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Škrda, D. a Lubojacký, J. Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Konečný, J., Ekrtová, T., Švorc, P. a Malůš, M. Efekt ?terapie tmou? na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Vavříková, M., Kempný, M., Lubojacký, J., Konečný, J., Škrda, D. a Švorc, P. Efekt ,,terapie tmou" na elektrofyziologii srdce u mladých lidí. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Kempný, M., Jarkuliš, V. a Švorc, P. Changes in static perimetry during chamber-REST: A pilot study. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Svorc, P., Bacova, I., Gresova, S. a Švorc, P. Chronobiological perspectives on myocardial electrophysiological parameters under three types of general anaesthesia in a rat model. Biological rhythm research. 2017, 48(3), s. 344-351. ISSN 1744-4179.
Slaná, M., Zemanová, T., Černocký, O., Švorc, P. a Malůš, M. Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace. In: PhD Existence 7 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Malůš, M., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnost. 2017.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Malůš, M. a Vavřina, Z. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: LII Congress of The Brazilian Society of Physiology. Rio de Janeiro: International Union of Physiological Sciences. 2017.
Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Malůš, M., Vavřina, Z., Škrda, D., Kempný, M., Michalčák, T. a Švorc, P. The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people. In: Federation of European Physiological Societies 2017. Vídeň: Federation of European Physiological Societies. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Vavříková, M., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: PhD Existence VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Švorc, P. a Malůš, M. Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Michalčák, T., Malůš, M., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Ekrtová, T., Konečný, J., Vavříková, M. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.. In: 93. Fyziologické dni. Košice: Slovenská fyziologická spoločnosť. 2017.
Konečný, J., Škrda, D., Michalčák, T., Malůš, M., Vavřina, Z., Ekrtová, T., Jarkuliš, V., Černocký, O. a Švorc, P. Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Malůš , M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech 2016-02-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 34-40. ISBN 978-80-244-4963-0.
Malůš, M. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber REST 2015 - 2016. In: PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Malůš, M., Kucserová, M., Čechová, P., Čikasová, K., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách krátkodobých pobytů chamber rest 2015-1016. In: PHD EXISTENCE 2016 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH Sborník odborných příspěvků Univerzita Palackého v Olomouci. Nakladatelství Portál, 2016. s. 34-39. ISBN 978-80-244-4963-0.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. Jaký je efekt terapie tmou na elektrofyziologii srdce u mladých lidí?. In: 92. Fyziologické dny. České Budějovice: Česká a Slovenská fyziologická společnost. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Černocký, O., Michalčák, T., Kempný, M. a Malůš, M. Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí. In: PhD Existence 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Svorc, P., Švorc, P., Bacova, I. a Gresova, S. Thoughts on anaesthesia in chronobiological studies with electrocardiograms. ACTA PHYSIOLOGICA. 2016, roč. 218, s. 71-72. ISSN 1748-1708.
Svorc, P., Bacová, I., Švorc, P., Nováková, M. a Gresová, S. Zoletil anaesthesia in chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2016, roč. 47, s. 103-110. ISSN 0929-1016.
Jarkuliš, V., Černocký, O., Vavřina, Z., Kempný, M., Michalčák, T., Malůš, M. a Švorc, P. 72 hodin tmy vs. EKG mladých lidí. In: V. Kardiovaskulární dny lékařů. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z. a Švorc, P. Epidemiological study of bone density in male and female medical students in Ostrava. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Švorc, P., Švorc, P., Nováková, M., Bačová, I. a Grešová, S. Ketamín/xylazínová anestézia v chronobiologickckých štúdiách. Ateroskleróza. 2015, roč. 2015, č. 3-4, s. 771-777. ISSN 1335-2253.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Grešová, S. Myoracdial electrophysiology and the acide.base balance in the rat chronobiological studies using pentobarbital anesthesia. internacional journal of innovations in biological and chemical sciences. 2015, č. 7, s. 1-7. ISSN 2047-9093.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Grešová, S. Pentobarbital anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2015, roč. 46, s. 445-452. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I., Grešová, S. a Petrášová, D. Pentobarbitalová anestézia v chronobiologických štúdiách. Ateroskleróza. 2015, roč. 19, č. 3-4, s. 778-782. ISSN 1335-2253.
Jarkuliš, V., Švorc, P., Malůš , M., Franková, E. a Švorc, P. Preliminary study: What is the effect of darkness on electrophysiology of the heart in young people?. In: Joint Meeting of the FEPS and the Baltic Physiological Societies. Kaunas. 2015.
Švorc, P., Bacova, I., Švorc, P., Novakova, M. a Marossy, A. Chronobiological Aspects of Impact of Apnoic Episode and Reoxygenation on the Electrical Myocardial Properties and Autonomic Nervous System Activity in Wistar Rats. In: Cardiac Arrhythmias: Mechanisms, Pathophysiology, and Treatment. Rijeka: InTech, 2014. s. 45-70. ISBN 978-953-51-1221-1.
Švorc, P. a Švorc, P. Chronobiological Aspects of Preconditioning by systemic Asphyxia - Endogenous Cardioprotection?. BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS (BAB). 2014, roč. 2, s. 59-64. ISSN 2328-1642.
Švorc, P., Švorc, P., Novakova, M., Bacova, I., Jurasova, Z. a Marossy, A. Ketamine/xylazine anaesthesia in the chronobiological studies. BIOL RHYTHM RES. 2014, roč. 45, s. 633-642. ISSN 0929-1016.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P. a Nováková, M. Ketamine/xylazine anesthesia in chronobiological cardiovascular studies. In: 3rd congress of physiological sciences of serbia with international participation. Bělehrad. 2014.
Švorc, P., Švorc, P., Bačová, I. a Marossy, A. The impact of ketamine/xylazine on ECG parameters, activity of the autonomic nervous system, the acid-base balance and ion concentrations in wistar rats. Chrobobiological view. In: 90. Fyziologické dni Bratislava. Bratislava. 2014.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P. a Bužga, M. Autonomic nervous system under ketamine/ xylazine and pentobarbital anaesthesia in a Wistar rat model: a chronobiological view. Prague Medical Report. 2013, roč. 114, s. 72-80. ISSN 1214-6994.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study. PHYSIOL RES. 2013, roč. 62, s. 143-149. ISSN 0862-8408.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P. a Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation. VIDEOSURGERY MINIINV. 2013, roč. 8, s. 22-28. ISSN 1895-4588.
Patlevič, P., Dorko, F., Švorc, P., Vašková, J. a Vaško, L. FALOŠNÉ LIEKY - AKO ICH ODHALIŤ?. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 37-43. ISSN 0009-2770.
Švorc, P., Marossy, A. a Švorc, P. Hyperventilation and circadian rhythm of the electrical stability of rat myocardium. ChronoPhysiology and Therapy. 2013, roč. 2013, s. 61-65. ISSN 2230-2026.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., Marossy, A., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Horizons in Neuroscience Research Volume 10. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2013. s. 205-219. ISBN 978-1-62417-003-4.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Chronobiology of the electrical stability of the heart in hypoventilation/reoxygenation rat model. In: Joint meeting of national physiological societies "New frontiers in physiological research - from scientific truth via friendship to the art". Kovačica. 2013.
Švorc, P., Bužga, M. a Vaculín, Š. Praktická cvičení z fyziologie I.. 2013.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.. In: 89. Fyziologické dny. Praha. 2013.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Circadian rhythms of the electrical stability of rat myocardium at disorders of pulmonary ventilation. In: Joint FEPS and Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012. Santiago de Compostela. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Circadian rhythms of the electrical stability of the heart during normal ventilation, hypoventilation and hyperventilation in rat model. In: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Cirkadiánne rytmy elektrickej stability srdca pri odchýľkach pľúcnej ventilácie v experimentálnom modeli potkana. In: XXIII. Martinské dni dýchania. Martin. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Keramine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Joint FEPS and Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012. Santiago de Compostela. 2012.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological aspects of ketamine/xylazine anesthesia impact on the cardiovascular system, the acid-base balance, ions and autonomic nervous system in Wistar rats. In: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P., Gresova, S., Bužga, M. a Fulton, B. L. Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model. In: Cardiac Arrhythmias - New Considerations. Rijeka: InTech, 2012. s. 193-226. ISBN 978-953-51-0126-0.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P., Gresova, S., Bužga, M. a Fulton, B. L. Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model. In: Cardiac Arrhythmias - New Considerations. 1. vyd. Rijeka, Chorvatsko: InTech, 2012. s. 193-226. ISBN 978-953-51-0126-0.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar. In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. s. 166-173.
Švorc, P. Effect of reoxygenation on heart rate variability after apnoic episode in Wistar rats.. In: Turkish - FEPS Physiology Congress. Istanbul. 2011.
Švorc, P., Švorc, P. a Fulton, B. L. Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model. Trendsin Comparative Biochem & Physiol. 2011, s. 55-61. ISSN 0972-4540.
Švorc, P., Švorc, P. a Fulton, B. L. Chronobiological aspects of reoxygenation impact on the heart rhythm disorders in Wistar rat model.


AbbreviationSubject
PPOVZPrvní pomoc
KONHOKonzultační hodiny
1FZE1Fyziologie 1 - cvičení
1FZF1Fyziologie 1 - cvičení
4IHPEFyziologie práce a ergonomie
CPSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
FPRVZFyziologie práce a ergonomie
FYELFFyziologie práce a ergonomie
FYNK2Fyziologie 2
FYVM2Fyziologie 2
FYVZ1Fyziologie 1
FYVZ2Fyziologie 2
FYZO1Fyziologie 1
FYZO2Fyziologie 2
FYZRAFyziologie
FYZSPFyziologie
FY1LFFyziologie I.
FY2LFFyziologie II.
FZKS1Fyziologie 1
FZRE1Fyziologie 1 - cvičení
FZRF1Fyziologie 1 - cvičení
FZRF2Fyziologie 2 - cvičení
FZRS1Fyziologie 1 - přednáška
FZRS2Fyziologie 2 - přednáška
FZVP1Fyziologie 1
FZVP2Fyziologie 2
FZZZ2Fyziologie 2
HPET1Fyziologie práce a ergonomie
PSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
SVMFPSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
XFYBTFyziologie a patol. fyziologie pro BT
0IFA1Fyziologie 1 - přednáška
0IFA2Fyziologie 2 - přednáška
0IFB1Fyziologie 1 - přednáška
0IFB2Fyziologie 2 - přednáška
0IFC1Fyziologie 1 - cvičení
0IFC2Fyziologie 2 - cvičení
0IFD1Fyziologie 1 - cvičení
0IFD2Fyziologie 2 - cvičení
0IFE1Fyziologie 1 - cvičení
0IFE2Fyziologie 2 - cvičení
0IFF1Fyziologie 1 - cvičení
0IFF2Fyziologie 2 - cvičení
0IFG1Fyziologie 1 - cvičení
0IFG2Fyziologie 2 - cvičení
0IFH1Fyziologie 1 - cvičení
0IFH2Fyziologie 2 - cvičení
0IFI1Fyziologie 1 - cvičení
0IFI2Fyziologie 2 - cvičení
0IFJ1Fyziologie 1 - cvičení
0IFJ2Fyziologie 2 - cvičení
0IFK1Fyziologie 1 - cvičení
0IFK2Fyziologie 2 - cvičení
0IFL1Fyziologie 1 - cvičení
0IFL2Fyziologie 2 - cvičení
0IFM1Základy fyziologie a neurofyziologie
0IFN1Fyziologie 1 - přednáška
0IFN2Fyziologie 2 - přednáška
0IFO1Fyziologie 1 - přednáška
0IFO2Fyziologie 2 - přednáška
0IFPRFyziologie práce a ergonomie
0IFP1Fyziologie 1 - přednáška
0IFP2Fyziologie 2 - přednáška
0IFQ1Fyziologie 1 - přednáška
0IFQ2Fyziologie 2 - přednáška
0IFR1Fyziologie 1 - cvičení
0IFR2Fyziologie 2 - cvičení
0IFS1Fyziologie 1 - cvičení
0IFS2Fyziologie 2 - cvičení
0IFT1Fyziologie 1 - cvičení
0IFT2Fyziologie 2 - cvičení
0IFU1Fyziologie 1 - cvičení
0IFU2Fyziologie 2 - cvičení
0IFV1Fyziologie 1 - cvičení
0IFV2Fyziologie 2 - cvičení
0IFW1Fyziologie 1 - přednáška
0IFW2Fyziologie 2 - přednáška
0IHPTFyziologie práce a ergonomie
0ISVMSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
2NKFYFyziologie 2
6NSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
O2FYZFyziologie
2YZRPFyziologie


AuthorTitleType of thesisYear
Klímková MichaelaAssessment of bone density in men aged 18 to 24 yearsBachelor's thesis 2013 
Matulová LucieCondition assessment of bone mineral density in women aged 18 to 24 yearsBachelor's thesis 2013 


Effect of long-term absence of light on the changes in the cardiovascular and sensory system. (Supplementary study)
Main solverRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Effect of long-term absence of light on the changes in the cardiovascular, sensory and endocrine system
Main solverRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Stanovení hladiny vitamínů rozpustných v tucích a hladiny antioxidačních enzymů u dětských pacientů s diagnózou Crohnova nemoc, Celiakie a Ulcerózní kolitidou
Main solverRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Period8/2014 - 12/2016
ProviderPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Statefinished
social hub