Publications
Machine learning volumetry of ischemic brain lesions on CT after thrombectomy-prospective diagnostic accuracy study in ischemic stroke patients
Jiří Král, Linda Kašičková, Jaroslav Havelka, Tomáš Jonszta, Ondřej Volný, Michal Bar
Year: 2020, Neuroradiology
journal article

Co brání úspěšnější farmakologické léčbě depresivní poruchy?
Martin Hýža, Petr Šilhán, Tomáš Škront, Jan Vantuch
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
journal article

Development of Czech National Stroke Guidelines
Radim Ličeník, Josef Bednařík, Aleš Tomek, Michal Bar, Jiří Neumann, Daniel Sanák, Tomáš Nečas, Petra Buřilová, Jitka Klugarová, Andrea Pokorná, Miloslav Klugar
Year: 2019, INTERNATIONAL JOURNAL OF EVIDENCE-BASED HEALTHCARE
journal article

Interakce SSRI: teorie, expertní systémy a praxe
Petr Šilhán, Martin Hýža
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inter-rater reliability between paramedics and neurologists in the assessment of severe hemiparesis in acute stroke
D. Holeš, Jiří Král, M. Cabal, D. Václavík, L. Klecka, R. Mikulík, P. Jasso, Michal Bar
Year: 2019, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Léčba depresivních poruch u bolestivých stavů
Martin Hýža
Year: 2019, Neurologie pro prai
journal article

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí
Petr Hůlek
Year: 2019, Grada Publishing
specialist book

Monitorování nežádoucích účinků psychofarmak
Eva Češková, K. Horská
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti a výzvy v léčbě pacientů se závažným a chronickým průběhem mentální anorexie
Jana Schwarzová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multiple sclerosis, pregnancy, maternity, and breastfeeding
Olga Zapletalová, Jan Krejsek
Year: 2019, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Neuroleptický maligní syndrom
Eva Češková, Libor Ustohal
Year: 2019, Česká a Slovenská psychiatrie
journal article

Off label léčba antidepresivy a antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
journal article

Perorální léčba u roztroušené sklerózy, adherence a perzistence ve vztahu k dlouhodobé léčbě
Olga Zapletalová
Year: 2019, Remedia
journal article

Personalizovaná léčba antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Acta Medicinae
journal article

Precizní psychiatrie - reálná možnost?
Eva Češková
Year: 2019, Časopis lékařů českých
journal article

Roztroušená skleróza - mateřství a kojení
Olga Zapletalová
Year: 2019, Neurologie pro praxi
journal article

Serotoninový syndrom: vídáme nejznámější nežádoucí účinek antidepresiv v klinické praxi?
Petr Šilhán
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sledování nežádoucích účinků a bezpečnosti antidepresiv
Eva Češková, Kateřina Horská
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
journal article

Význam biologických markerů pro současnou diagnostiku a léčbu schizofrenie
Eva Češková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková
Year: 2019, Pharmacopsychiatry
journal article

Akutní stavy v psychiatrii
Martin Hýža
Year: 2018, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Combined transcranial magnetic stimulation in the treatment of chronic tinnitus
M. Formánek, P. Migáľová, P. Krulová, M. Bar, D. Jančátová, Hana Tomášková, K. Zeleník, P. Komínek, Hana Zákopčanová Srovnalová
Year: 2018, Annals of Clinical and Translational Neurology
journal article

Farmakologická léčba kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
journal article

Kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková, H. Přikrylová-Kučerová
Year: 2018, Cognitive dysfunction in depression
journal article

Máme důkazy pro účinnost vysokých dávek olanzapinu?
Martin Hýža
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
journal article

Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic
O. Volny, A. Krajina, S. Belaskova, Michal Bar, P. Cimflova, R. Herzig, D. Sanak, A. Tomek, M. Kocher, M. Rocek, R. Padr, F. Cihlar, M. Nevsimalova, L. Jurak, R. Havlicek, M. Kovar, P. Sevcik, V. Rohan, J. Fiksa, BK Menon, R. Mikulik
Year: 2018, Journal of Neurointerventional Surgery
journal article

Minor stroke due to large artery occlusion. When is intravenous thrombolysis not enough? Results from the SITS International Stroke Thrombolysis Register
MV Mazya, C. Cooray, KR Lees, D. Toni, GA Ford, Michal Bar, S. Frol, T. Moreira, L. Sekaran, V. Svigelj, N. Wahlgren, N. Ahmed
Year: 2018, European Stroke Journal
journal article

Nové možnosti depresivní a schizofrénní poruchy
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
journal article

Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice
Eva Češková, M. Sedova, R. Kellnerova, O. Starobova
Year: 2018, Pharmacology
journal article

Prehospital stroke scale (FAST PLUS Test) predicts patients with intracranial large vessel occlusion
Daniel Václavík, Michal Bar, L. Klečka, D. Holeš, M. Čábal, R. Mikulík
Year: 2018, Brain and Behavior
journal article

Shoda v hodnocení čerstvých ischemických změn pomocí ASPECT skóre mezi neurologem a intervenčním neuroradiologem u pacientů s akutní mozkovou ischemií
Jiří Král, T. Jonszta, Václav Marcián, Hana Tomášková, Michal Bar
Year: 2018, CESK SLOV NEUROL N
journal article

24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke
Ondřej Volný, Maria Justanová, Petra Cimflová, Ivana Svobodová, Jan Mužík, Martin Bareš, Linda Kašičková
Year: 2018, OURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES
journal article

Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors
L. Sušilová, Eva Češková, D. Hampel, A. Sušil, J. Šimůnek
Year: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE
journal article

Czech National Guillain-Barre Syndrome Registry
M. Skorna, J. Bednarik, Jana Junkerová, J. Stanek, E. Ehler, R. Mazanec, J. Haberlova, P. Ridzon, P. Otruba, J. Kuchynka, L. Strmiskova, T. Bozovsky, M. Forgac, P. Vasko, E. Minks, D. Kvasnickova, M. Pata, M. Suchy
Year: 2017, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou
Olga Zapletalová
Year: 2017, Farmakoterapie
journal article

Interrater variability for CT angiography evaluation between neurologists and neuroradiologist in acute stroke patients
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha, R. Mikulik
Year: 2017, BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY
journal article

Intravenous thrombolysis in posterior circulation stroke - risk of intracranial hemorrhage and clinical outcome: results from the SITS-EAST registry
Michal Bar
Year: 2017
abstract in proceedings

Lakunární ischemický iktus
Pavel Ressner, Michal Bar, Linda Kašičková
Year: 2017, Neurologie pro praxi
journal article

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí
Eva Češková
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Pacient s hemiplegií má být vezen přímo do KCC
Michal Bar
Year: 2017
others

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy
Martin Hýža
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Risk of intracranial hemorrhage and clinical outcome after intravenous thrombolysis in posterior circulation stroke: Results from the sits-east registry
Michal Bar
Year: 2017
abstract in proceedings

Roztroušená skleróza v hraničních věkových skupinách - dětství a starší populace
Olga Zapletalová
Year: 2017, Neurologie pro praxi
journal article

Single Nucleotide Polymorphism p.Val66Met in BDNF Gene in the Czech Population
S. Walczyskova, Pavel Ressner, S. Hilscherova
Year: 2017, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese
Eva Češková
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
journal article

Spontaneous improvement in both obstructive sleep apnea and cognitive impairment after stroke
J. Slonkova, Michal Bar, P. Nilius, D. Berankova, D. Salounova, K. Sonka
Year: 2017, SLEEP MED
journal article

SPONTANEOUS IMPROVEMENT IN BOTH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND COGNITIVE IMPAIRMENT AFTER STROKE
Michal Bar
Year: 2017
abstract in proceedings

Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016
O. Volný, Michal Bar, A. Krajina, P. Cimflová, L. Kašičková, R. Herzig, D. Šaňák, O. Škoda, A. Tomek, David Školoudík, Daniel Václavík, J. Neumann, M. Köcher, M. Roček, R. Pádr, F. Cihlář, R. Mikulík
Year: 2017, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Thrombolytic therapy with intravenous rt-PA in mild acute stroke patients: Analysis of sits registry data
Michal Bar
Year: 2017
abstract in proceedings

Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
Eva Češková, L. Sušilová, L. Ustohal
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article


12