Publications
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
abstract in proceedings
 
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2004, Česká a slovenská pediatrie
journal article
 
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, M. Honka, Jaroslav Horáček, P. Klvaňa
Year: 2004, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
journal article
 
Ján Murín, Arnošt Martínek
Year: 2004, Kardiológia pre praxi
journal article
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Year: 2004, Čs. Neurol. a neurochir.
journal article
 
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Alexandra Lochmanová, Radek Hofer, I. Kovářová
Year: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
journal article
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article
 
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, I. Kovářová, František Vlček
Year: 2004,
journal article
 
Year: 2004, Neurologia pre praxi
journal article
 
P. Hradílek, Jan Krhut, I. Woznicová, Olga Zapletalová, K. Mainer, David Doležil
Year: 2004, Multiple sclerisis
journal article
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Year: 2004, European Journal of Neurology
journal article
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Year: 2004, Neuroophthalmology
journal article
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek
Year: 2004, NEURO3
journal article
 
Year: 2004, Interní medicíny
journal article
 
Year: 2003, NEOPLASMA
journal article
 
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, M. Škutová, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2003
abstract in proceedings
 
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2003
abstract in proceedings
 
Year: 2003, Praktický lékař
journal article
 
Pavel Vodvářka, J. Abrahámová
Year: 2003, Galén Praha
specialist book chapter
 
Year: 2003, Praktický lékař
journal article
 
Year: 2003
abstract in proceedings
 
Year: 2003
abstract in proceedings
 
Year: 2003, Ann. Oncol.
journal article
 
Year: 2003, Z-M
journal article
 
Year: 2003, Neurologie pro praxi
journal article
 
Year: 2003, HEMATOL J
journal article
 
Pavel Vodvářka, Jiří Dokulil, P. Kreml, J. Netočný
Year: 2003, Postgrad. Med. Czech.
journal article
 
Year: 2003, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2003, Česká radiologie
journal article
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Year: 2003, Lékařský obzor
journal article
 
Year: 2003, Grada, Avicenum Praha
specialist book chapter
 
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter
 
M. Bazijnovský, Arnošt Martínek
Year: 2002, The Hematology Journal
journal article
 
P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Pavel Marten, Jana Dvořáčková
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Jaroslav Slaný, Š. Neuwirt
Year: 2002, Tep nemocnice, Repronis, Ostrava
specialist book
 
Luděk Rožnovský, Ivo Lochman, A. Zjevíková, L. Lukáčová, I. Orságová, L. Plíšková, A. Kloudová, J. Chovančík
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Year: 2002, Praktický lékař
journal article
 
Year: 2002, Trendy v medicíně
journal article
 
Year: 2002, Grada Publishing
specialist book chapter
 
S. Vrábelová, P. Váňová, L. Kopečková, P. Trunečka, V. Smolka, D. Procházková, Š. Vejvalková, Astrid Šuláková, V. Kupčová, V. Bzdúch, L. Kozák
Year: 2002, Cas Lek Cesk.
journal article
 
Year: 2002, H-M
journal article
 
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article
 
Year: 2002, Klinická onkologie
journal article
 
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Year: 2002, Vnitřní lékařství
journal article
 
David Doležil, R. Čuřík, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2002, Neurologie pro praxi
journal article