Publications
D. Lecian, H. Demová, A. Lodererová, J. Ždychová, H. Klučková, Vladimír Teplan, L. Voska, R. Komers
Year: 2006, Kidney and Blood Pressure Research
journal article
 
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Year: 2006, Ces a Slov Neurol Neurochir
journal article
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Year: 2006, NEURO3
journal article
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kol.
Year: 2006, Neurológia
journal article
 
Year: 2006,
specialist book
 
Year: 2006, Medicína pro praxi
journal article
 
Michal Bar, Slonková J
Year: 2006
abstract in proceedings
 
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article
 
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík
Year: 2006,
journal article
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, I. Woznicová
Year: 2006,
journal article
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2006,
journal article
 
M. Horáčková, O. Schuck, R. Komers, Vladimír Teplan, J. Charvát, Milan Kvapil
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article
 
O. Marečková, Vladimír Teplan, O. Schuck, D. Lecian, O. Viklický, A Kol.
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
journal article
 
Jitka Svobodová, D. Perničková , Petr Šilhán, Michael Václavík
Year: 2006
abstract in proceedings
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, František Vlček, David Školoudík
Year: 2006, Čes. A slov. Neurol.Neurochir.2006
journal article
 
Luděk Rožnovský, I. Orságová, Jiří Mrázek, .. A Kol.
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Václavík
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article
 
Year: 2005, Medicína po promoci
journal article
 
Year: 2005, Pediatrie pro praxi
journal article
 
P. Husa, Luděk Rožnovský, A Kol.
Year: 2005, Hepato-Gastroenterology
journal article
 
Year: 2005, AM J TRANSPLANT
journal article
 
Year: 2005, Aktuality v nefrologii
journal article
 
Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2005, Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba
journal article
 
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005, Nukleus HK
journal article
 
Year: 2005, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article
 
Year: 2005
abstract in proceedings
 
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Evžen Machytka, P. Klvaňa, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2005, Čes a Slov Gastroen a Hepatol
journal article
 
E. Kasal, Luděk Rožnovský, .. A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
journal article
 
D. Perničková , Jitka Svobodová
Year: 2005, Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii
journal article
 
J. Štěrba, J. Skotáková, Jaroslav Slaný, P. Gál
Year: 2005,
specialist book chapter
 
Year: 2005,
specialist book chapter
 
Pavel Drábek, P. Jedlička, O. Keller
Year: 2005, Galén Praha
specialist book chapter
 
Year: 2005, Abstracts of 3rd World Congess of Nephrology
journal article
 
Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2005, Clinical nutrition
journal article
 
Year: 2005, TRANSPL P
journal article
 
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, P. Klvaňa, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský
Year: 2005, -
journal article
 
Luděk Rožnovský, Andrea Klaudová, J. Dlhý, Ivo Lochman, M. Kovalská
Year: 2005, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article
 
O. Schuck, Vladimír Teplan, I. Smrčková, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article
 
Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová, Radek Hofer
Year: 2005, Čes a Slov neurol.,neurochir.
journal article
 
P. Širůček, Luděk Rožnovský
Year: 2005
abstract in proceedings
 
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005
abstract in proceedings
 
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article
 
Year: 2004, Grada Publishing
specialist book chapter
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová
Year: 2004, Multiple sclerosis
journal article
 
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Year: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
journal article
 
David Doležil, M. Mrázková, I. Ježková, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Year: 2004, Neurologie pro praxi
journal article
 
Terezie Šuláková, Astrid Šuláková, D. Klodová, A. Bosáková, Jaroslav Slaný, M. Vrublová, V. Doležilová
Year: 2004
abstract in proceedings
 
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, František Vlček
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
David Doležil, I. Ježková
Year: 2004, Journal of Neurology
journal article