The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Zdeňka Hajduková


Academic degree, name, surname:MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Room, floor, building: ZW 201, Building ZW
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol
Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková, Petra Sachová, Martina Kovalová, Vladimír Janout, Zdeňka Hajduková ... other authors
Year: 2015, Pracovní lékařství
journal article

Alergenní riziko v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Petra Klimková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup společnosti nemoci z povolání)
Zdeňka Hajduková, P. Brhel
Year: 2010
abstract in proceedings

Doporučeny postup při diagnostice profesionalniho astmatu v ČR
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, D. Pelclová, V. Machartová, H. Bejčková, K. Boušová, P. Brhel, A. Hejlek, E. Hrnčíř ... other authors
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... other authors
Year: 2010
abstract in proceedings

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
abstract in proceedings

Objektivní vyšetření sluchu
Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc., Zdeňka Hajduková
Year: 2010
abstract in proceedings

Profesionální astma - dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Profesní astma v České republice
P. Brhel, E. Fenclová, Zdeňka Hajduková
Year: 2010
abstract in proceedings

Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... other authors
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Radka Lochmanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Bc., M. Menzlová
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Alergické dermatitidy jako nemoci z povolání
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková
Year: 2009
abstract in proceedings

Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Makhoul, R. Hromádková
Year: 2009, Pracovní lékařství
journal article

Kůže a alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková
Year: 2009
abstract in proceedings

Kvalita hlasu u hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
journal article

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2009
abstract in proceedings

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Profesionální alergické dermatitidy
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Šrámková
Year: 2009, Pracovní lékařství
journal article

Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková, Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Year: 2008
abstract in proceedings

Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... other authors
Year: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
journal article

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, reg. č. 0/037/011 ČLS JEP 2000, revize 2008
Zdeňka Hajduková
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... other authors
Year: 2008, Epidemiology
journal article

Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... other authors
Year: 2008
abstract in proceedings

Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v Ćeské republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... other authors
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article

Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... other authors
Year: 2008, Pracovní Lékařství
journal article

Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu
Zdeňka Hajduková, Milena Menzlová, V. Straková, V. Kosek
Year: 2007, Pracovní lékařství
journal article

Alergici v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Year: 2006
abstract in proceedings

Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2
Zdeňka Hajduková
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie
Milena Menzlová, Jan Kristek, Zdeňka Hajduková, Marcela Sikorová, Zuzana Pastrňáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Rozdílný vliv důlního prostředí na výskyt CHOPN a alergických onemocnění dýchacích cest
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie
Zdeňka Hajduková, V. Straková, Milena Menzlová, V. Kosek
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Výskyt alergenů v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2006
abstract in proceedings

Zářazování alergiků do pracovního prostředí (doporučený postup)
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2006
abstract in proceedings

Alergenní riziko v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, V. Straková
Year: 2005
abstract in proceedings

Coal-dust exposure and the prevalence of asthma, allergic diseases and atopy
Zdeňka Hajduková, D. Pelclová, Milena Menzlová
Year: 2005, Abstracts of Original Investigations and Case Reports. CHEST 128, No 4
journal article

Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu
Zdeňka Hajduková, A. Kalinec, D. Dušíková
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Současná zdravotní rizika cestovatelů
Zdeňka Hajduková
Year: 2005
abstract in proceedings

Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Year: 2005, Alergie
journal article

Alergie a horníci
Zdeňka Hajduková, Z. Kubinyiová
Year: 2004
abstract in proceedings

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová, H. Hasmanová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

K diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, P. Brhel
Year: 2004, Pracovní lékařství
journal article

Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků
Zdeňka Hajduková, I. Macháček, Z. Kubinyiová, Jiří Slepička, J. Havlásková, V. Kosek ... other authors
Year: 2004, Pracovní lékařství
journal article

Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsoobilosti k práci. Programy kvality astandardy léčebných postupů 2004.
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová
Year: 2004, Verlag Dashöfer, s.r.o.
specialist book

Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, D. Dušíková, I. Macháček
Year: 2003, Alergie
journal article

Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová
Year: 2003
abstract in proceedings

Pekařské profesionální astma
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Year: 2003, Pracovní lékařství
journal article

Posuzování nemocí z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice s ohledem na úlohu pneumologa a alergologa
P. Brhel, Zdeňka Hajduková
Year: 2003, Respirace
journal article

Profesionální bronchiální astma
Zdeňka Hajduková
Year: 2003, Pracovní lékařství
journal article

Respirační alergózy jako nemoci z povolání
M. Nakládalová, Zdeňka Hajduková
Year: 2003
abstract in proceedings

Úskalí při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Year: 2003, Respirace
journal article

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče (reg.č.0/037/040). Profesionální průduškové astma.
P. Brhel, M. Nakládalová, K. Boušová, Zdeňka Hajduková, J. Lebedová, B. Novotná ... other authors
Year: 2001, Alergie
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Řehová PetraAnalysis of the Nonspecific Broncho-provocation Challenge Test and their Importance in the Occupational MedicineMaster's thesis 2015 
Stanovská EvaAnalysis of the broncho-provocation challenge tests with specific working allergens and their importance in occupational medicineMaster's thesis 2015 
Maslonková LenkaOccupational medical care (enterprise preventive care) at the faculty hospital Ostrava with focus on infectious hepatitis BMaster's thesis 2013 
Stuchlá AlexandraThe system of categorization of work in relation to occupational health protectionMaster's thesis 2013 
Nytrová KristýnaFinding out Relations between Plethysmographic Record and Patient´s Health ProblemsMaster's thesis 2011 
Valášková JanaStatistical Processing of All Occupational Diseases Awarded to the Clinic of Occupation and Preventive Medicine in University Hospital in Ostrava since 2006Master's thesis 2011 
Škrabalová HanaCasual analysis asthma bronchiale and nasal allergy at patients cared in clinic preventive and occupational medicineMaster's thesis 2010 
Koppová PavlínaMonitoring of development of chronic pulmonary disease in miners in dependance on exposition time in mines and on smokingMaster's thesis 2009 
Šustrová VeronikaThe analysis of functional examination in lung pneumoconiosis in minersMaster's thesis 2009 
Dombek TomášPrevalence of atopy of occupational allergic diseases that were admitted at The Clinic of Occupational and Preventive medicine, Teaching Hospital, OstravaMaster's thesis 2008 
Farná DorotaProfessional contact dermatitis registered on clinic of occupational and preventive medicine FN in OstravaMaster's thesis 2008 
Klímková PetraClinical problems in patients with allergies seen in ambulatory traveling medicineMaster's thesis 2008 
Tvrdá VeronikaPrevalence of applied vaccines in ambulance travel medicine in faculty hospital Ostrava in years 1999-2007Master's thesis 2008 
Šimečková PetraTHE OCCURRENCE OF CONTACT ALLERGENS CAUSING DERMATIC SYMPTOMS IN DERMATOSISMaster's thesis 2007 
Jančová MichaelaPulmonary Function Tests in PneumoconiosisMaster's thesis 2006 
Dobešová PetraOccupational medical service with a focus on auto mechanicsBachelor's thesis 2014 
Šmigurová AndreaHealth hazards in AfricaBachelor's thesis 2014 
Řehová PetraOccupational Medical Services Focused on the Mining WorkplaceBachelor's thesis 2013 
Stanovská EvaOccupational Medical services focused to paintshop's and work in height'sBachelor's thesis 2013 
Vajdová EvaThe Occupational Medical Service with a focus on Zoo workersBachelor's thesis 2013 
Machaczka OndřejThe professional diseases of elbowsBachelor's thesis 2012 
Pospěchová MichaelaProfessional diseases of the nerves of upper limbsBachelor's thesis 2012 
Křížková VeronikaOccupational health care employees university hospital of OstravaBachelor's thesis 2010 
Schinzelová HanaClinical problems of seasonal and swine influenzaBachelor's thesis 2010 
Vaňková DagmarOccupational health care in employees working in risk professionsBachelor's thesis 2010 
Kovalová MartinaThe Climate´s Influence on Health of Employees that are going AbroadBachelor's thesis 2009 
Valouchová VeronikaAnalysis of risk for travelers to the tropics and subtropicsBachelor's thesis 2009 
Bučkevičová HanaClimatography and health hazard of externally workersBachelor's thesis 2008 
Koppová PavlínaCharacteristics of travellers visiting the Travel Medicine Outpatient Department in Ostrava Teaching Hospital (y. 2004-6)Bachelor's thesis 2007 
Farná DorotaAllergens in working environmentBachelor's thesis 2006 
Klímková PetraPoliomyelitis in the worldBachelor's thesis 2006 
Tvrdá VeronikaVaccination of travelers - propagation mapBachelor's thesis 2006 
Dombek TomášAnalysis of professional allergens in our regionBachelor's thesis 2005 
Jančová KamilaELECTRONIC ATLAS OF MALARIABachelor's thesis 2005 
Suchánková LucieElectronic atlas of selected tropical diseasesBachelor's thesis 2005 
Šimečková PetraElektronic atlas skin symptoms of tropical diseasesBachelor's thesis 2005 


No record found.

rss
social hub