Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Institute of Laboratory Medicine

Pavlína Kušnierová


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 144
E-mail:No record found.Comparison of two analytical methods for SARS-CoV-2 determination, RT-PCR vs. reverse transcription and loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)
Pavlína Kušnierová, David Stejskal, Zdeněk Švagera, H. Slepčanová, M. Malurová, Z. Špulerová, K. Matějová, R. Kozelská, O. Michnová, Z. Čermáková ... other authors
Year: 2021, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Intrathekální syntéza oligoklonálního igm jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou
Kateřina Karasová, Kamila Revendová, Pavlína Kušnierová, Radovan Bunganič, David Zeman, Pavel Hradílek, Michal Bar ... other authors
Year: 2021
abstract in proceedings

Laboratorní biomarkery roztroušené sklerózy
Kamila Revendová, Pavlína Kušnierová, Pavel Hradílek, Radovan Bunganič, David Zeman, Michal Bar ... other authors
Year: 2021
abstract in proceedings

Porovnání hladin biomarkerů axonálního a astrocytického poškození s rutinně používanými biomarkery roztroušené sklerózy
Pavlína Kušnierová, Kamila Revendová, Pavel Hradílek
Year: 2021
abstract in proceedings

První zkušenosti s vyšetřením likvorových buněk metodou průtokové cytometrie na ÚLD FN Ostrava
David Zeman, Kamila Revendová, Radovan Bunganič, Markéta Ryzí, Petra Masarovičová, Pavlína Kušnierová, Věra Kotrlová, Pavel Hradílek, David Stejskal, Vojtěch Thon ... other authors
Year: 2021
abstract in proceedings

Přehled biomarkerů synoviální tekutiny u kloubních onemocnění
Iveta Bystroňová, Pavlína Kušnierová, P. Walder, R. Hlubek, Jana Rolová, David Stejskal ... other authors
Year: 2021, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Synucleinopathies and their laboratory bio markers
Richard Novobilský, Pavlína Kušnierová, Petra Bártová, Ondřej Volný, Martin Sabela, Michal Bar ... other authors
Year: 2021, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Cerebrospinal fluid oligoclonal IgM test in routine practice: Comparison with quantitative assessment of intrathecal IgM synthesis
David Zeman, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Katarina Reguliová, Monika Škutová, Ivana Woznicová, Olga Zapletalová, Pavel Hradílek ... other authors
Year: 2020, CLIN CHIM ACTA
journal article

Detection of monoclonal free light chains by immunofixation electrophoresis and isoelectric focusing - comparison with the quantitative method of determination
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Kamila Revendová, Ondřej Dlouhý
Year: 2020, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

Korelace laboratorních biomarkerů roztroušené sklerózy s klinickým stavem
David Zeman, Pavlína Kušnierová, Pavel Hradílek, Radovan Bunganič, Kamila Revendová
Year: 2020
abstract in proceedings

Measurement of novel adipokine visfatin in young patients with acute myocardial infarction. Clinical testing of a new elisa
David Stejskal, Radka Šigutová, Marek Svesták, Jan Václavík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2020, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
journal article

Národní doporučení k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Požadavky na metody a harmonizace laboratorních vyšetření
Pavlína Kušnierová, J. Vávrová
Year: 2020
abstract in proceedings

Národní doporučení k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Požadavky na metody a harmonizace laboratorních vyšetření
Pavlína Kušnierová, J. Vávrová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oficiální název publikace:Intrathekální syntéza IgM u pacientů s roztroušenou sklerózou
Radovan Bunganič, Kamila Revendová, Pavlína Kušnierová, Pavel Hradílek, Michal Bar, David Stejskal, David Zeman ... other authors
Year: 2020
abstract in proceedings

Poměr volných lehkých řetězců u pacientů s chronickým selháním ledvin
Pavlína Kušnierová, David Zeman, O. Michnová, F. Všianský, David Stejskal, Vladimír Bartoš, T. Jelínek, R. Hájek ... other authors
Year: 2020, Klinická Biochemie a Metabolismus
journal article

Diagnostic relevance of free light chains in cerebrospinal fluid - The hyperbolic reference range for reliable data interpretation in quotient diagrams
Hansotto Reiber, David Zeman, Pavlína Kušnierová, Esther Mundwiler, Luca Bernasconi
Year: 2019, CLIN CHIM ACTA
journal article

Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins after isoelectric focusing and affinity-mediated immunoblotting
Ondřej Dlouhý, Pavlína Kušnierová, Irena Kurasová, Monika Cisariková, David Zeman
Year: 2018, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub
journal article

Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií
Pavlína Kušnierová, David Zeman, I. Faruzelová, F. Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2018, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
Pavlína Kušnierová, Vladimír Bartoš, Zdeněk Vavřina, M. Polok Rajska, P. Loučka, F. Všinský, David Zeman, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
journal article

Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Lenka Zahradová, Roman Hájek ... other authors
Year: 2017, Klinicka Biochemie a Metabolismus
journal article

The APOE epsilon 2 allele is associated with increased plasma apolipoprotein E levels in patients with coronary artery disease
Leoš Pleva, Pavlína Kušnierová, Pavlína Plevová, S. Hilscherova, M. Karpisek, J. Zapletalova, Lucie Faldýnová, Petra Kovářová, P. Kukla ... other authors
Year: 2017, COR ET VASA
journal article

Comparison of the Efficacy of Paclitaxel-Eluting Balloon Catheters and Everolimus-Eluting Stents in the Treatment of Coronary In-Stent Restenosis The Treatment of In-Stent Restenosis Study
Leoš Pleva, Pavel Kukla, Pavlína Kušnierová, Jana Zapletalová, Ota Hlinomaz
Year: 2016, CIRCULATION-CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS
journal article

Detekce oligoklonálních IgM pásů v likvoru
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year: 2016, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Increased levels of MMP-3, MMP-9 and MPO represent predictors of in-stent restenosis, while increased levels of ADMA, LCAT, ApoE and ApoD predict bare metal stent patency
Leoš Pleva, Pavlína Kušnierová, Pavlína Plevová, Jana Zapletalová, Michal Karpisek, Lucie Faldýnová, Petra Kovářová, Pavel Kukla ... other authors
Year: 2015, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.
journal article

Oligoclonal free light chains in cerebrospinal fluid as markers of intrathecal inflammation. Comparison with oligoclonal igG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Radim Piza, Katarina Reguliová, Ivana Woznicová, Olga Zapletalová ... other authors
Year: 2015, Biomedical papers
journal article

Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels
Pavlína Kušnierová, Leopold Pleva, Pavlína Plevová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, František Všianský ... other authors
Year: 2015, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

The rs1803274 polymorphism of the BCHE gene is associated with an increased risk of coronary in-stent restenosis
Leoš Pleva, Petra Kovářová, Lucie Faldýnová, Šárka Hilscherová, J. Zapletalová, Pavlína Kušnierová, P. Kukla, Pavlína Plevová ... other authors
Year: 2015, BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS
journal article

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatine based on estimation of glomerular filtration by various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Year: 2014
abstract in proceedings

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... other authors
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... other authors
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Novinky ve stanovení chloridů v potu
A. Gajdová, O. Michnová, I. Faruzelová, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Michal Hladík, Radka Šigutová ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí
Radka Šigutová, M. Lesňák, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Surface plasmon resonance imaging - first experience
Radka Šigutová, M. Lesňák, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Věra Ploticová, František Všianský, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Šárka Hilscherová, Tomáš Král, Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLON MEDSIL (R)
Zdeněk Švagera, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavlína Kušnierová, Vladislava Zavadilová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLOON MEDSIL (R)
Zdeněk Švagera, Marek Bužga, Evžen Machytka, Pavlína Kušnierová, Vladislava Zavadilová
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Laboratorní stanovení monoklonálních imunoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Lecithin cholesterol acyltransferáza Biochemický význam a jeho role u kardiovaskulárních onemocnění
Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody detekce intrathekální syntézy imunoglobulinů
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy
Pavlína Kušnierová, Leoš Pleva, Pavlína Plevová, Michal Karpišek, Jana Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Ivana Woznicová , Olga Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy
Lucie Faldynová, Pavlína Plevová, Václav Procházka, Pavlína Kušnierová, Jana Zapletalová, Šárka Hilscherová, Leoš Pleva ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika stanovení glukosy glukometry a hexokinasou
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průkaz a typizace kryoglobulinů
Pavlína Kušnierová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Stanovení proteinů a vybraných imunologických parametrů v likvoru
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy
Pavlína Kušnierová, František Všianský, Pavlína Plevová, Leoš Pleva, Zdeněk Švagera
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí kvantifikace IgM v likvoru. První zkušenosti s novou soupravou IgM LC firmy Beckman Coulter
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Zdeněk Švagera, František Všianský
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití laboratorních markerů k predikci HELLP syndromu
Pavlína Kušnierová, Ilona Faruzelová, Olga Michnová, Věra Ploticová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analytické aspekty likvorových imunochemických analýz.
Pavlína Kušnierová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biochemické markery při monitorování kryoglobulinémií
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Ilona Faruzelová, Martina Zamrazilová, Jana Vaněková ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]
David Zeman, Pavlína Kušnierová, J. Gottwaldová, A. Kloudová, Ivo Lochman, J. Ženková, Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, František Všianský ... other authors
Year: 2012, Klinická Biochemie a Metabolismus
journal article

Hevylite - první zkušenosti ve FN Ostrava
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total
Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení biochemických markerů k predikci rizika in-stent restenózy
Pavlína Kušnierová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úsek analýzy likvoru OKB ÚLD FN Ostrava: skutečnost a perspektivy
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality
Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Molekulárně genetická analýza variant v genu LDLR u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Pavlína Kušnierová, Lucie Faldýnová
Year:
published expert opinions, reviews

Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Věra Ploticová, Vladimír Bartoš, David Zeman, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, František Všianský ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Referenční hodnoty, způsoby určení
Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trendy v laboratorní medicíně (POCT, automatizace, konsolidace, EBM, omiky)
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Vladimír Bartoš, Alena Krnáčová, Tomáš Karlík
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Význam stanovení jednotlivých plazmatických bílkovin
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Štefanská HanaDetection and determination of 14-3-3 proteins in patients with neurodegenerative diseasesBachelor's thesis 2022 
Andrýsková MarieDetermination of fibronectin in different diagnostic groupsBachelor's thesis 2021 
Vilímová KarinDetermination of serum amyloid A in various diagnostic groupsBachelor's thesis 2020 
Melicharová EditaClassification of proteinuria by urine electrophoresis and comparison with quantitative determination of proteins in urineBachelor's thesis 2019 
Sochová AndreaLaboratory monitoring of kidney status in patients with multiple myelomaBachelor's thesis 2019 
Bartošová MonikaDetermination of pyruvate in liquid formBachelor's thesis 2018 
Vavřina ZdeněkDetermination of carbohydrate-deficient transferrin in human serum (CDT) by various analytical techniquesBachelor's thesis 2017 
Svobodová KláraAssessment of the impact of human factor in evaluating the findings of protein electrophoresis of serum and urine electrophoresis and immunofixation.Bachelor's thesis 2016 
Cieślarová TerezieDetermination and diagnostic signifikance of free light chains in biological materialBachelor's thesis 2015 
Szewieczková BarboraDetection and Typing of CryoglobulinsBachelor's thesis 2013 
Vatrasová KateřinaLaboratory Determination of Monoclonal ImmunoglobulinsBachelor's thesis 2013 
rss
social hub