Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Institute of Laboratory Medicine

Hana Sochorová


Academic degree, name, surname:RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 232, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1746
E-mail:No record found.Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Year: 2021, Thermology international
journal article

Objektivizace fyzioterapeutických intervencí s využitím infračervené termografie
Hana Sochorová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2018, Creative Education
journal article

Evidence-based practice in the field of rehabilitation
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2017, MEFANET Journal
journal article

Historie biofyzikálního pracoviště na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Hana Sochorová
Year: 2017, Epika
specialist book chapter

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček ... other authors
Year: 2016
abstract in proceedings

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
abstract in proceedings

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření
Hana Sochorová, Martina Mlýnková
Year: 2022
abstract in proceedings

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření
Hana Sochorová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření s využitím bezkontaktní termografie
Hana Sochorová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kybernetická bezpečnost a znalosti studentů při nástupu do 1. ročníku LF OU
Hana Materová, Jana Golisová, Hana Sochorová, Gabriela Havlová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kybernetická bezpečnost a znalosti studentů při nástupu do 1. ročníku LF OU
Hana Materová, Jana Golisová, Hana Sochorová, Gabriela Havlová
Year: 2022, Nukleární medicína
journal article

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Year: 2022
abstract in proceedings

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anatomie I Pohybový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Sochorová, Alžběta Pecháčková, Hana Materová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Anatomie II Nauka o orgánech a nervový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Materová, Alžběta Pecháčková, Hana Sochorová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Computer literacy of students of non-medical study programms at the beginning of university studies
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2021
abstract in proceedings

Počítačová gramotnost studentů nelékařských zdravotnických oborů při zahájení vysokoškolského studia
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář k bakalářské práci
Hana Sochorová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Students feedback of distance education at the beginning of a complicated epidemiological situation at the Faculty of Medicine University of Ostrava
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2021
abstract in proceedings

Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Year: 2021, Thermology international
journal article

Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Year: 2021
abstract in proceedings

Zpětná vazba studentů k přechodu na distanční výuku
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení (upraveno pro studenty se specifickými potřebami)
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Objektivizace fyzioterapeutických intervencí s využitím infračervené termografie
Hana Sochorová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se specifickými potřebami při studiu
Hana Sochorová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dynamic Routing Protocol Convergence in Simulated and Real IPv4 and IPv6 Networks
Tomáš Sochor, Hana Sochorová
Year: 2019
abstract in proceedings

Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jakub Kubáč
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotnická dokumentace a informační systémy ve zdravotnictví
Hana Materová, Ilona Plevová, Hana Sochorová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biofyzika na LF OU - souhrnné informace o aktuálním stavu
Hana Sochorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2018, Creative Education
journal article

Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence
Zuzana Kotajná, Eliška Kuboňová, Hana Sochorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evidence-based practice in the field of rehabilitation
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2017, MEFANET Journal
journal article

Historie biofyzikálního pracoviště na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Hana Sochorová
Year: 2017, Epika
specialist book chapter

Jönkoping University
Hana Sochorová
Year: 2017
work experience abroad

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Year: 2017
abstract in proceedings

Rehabilitace u dětí s DMO
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Rehabilitace v psychiatrii
Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Robotická rehabilitace
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Mehmet Akif Ersoy University
Hana Sochorová
Year: 2016
work experience abroad

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček ... other authors
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček ... other authors
Year: 2016
abstract in proceedings

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
abstract in proceedings

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potentials of computerized adaptive testing in high school physics knowledge assessment of 1st year medical school students
M. Komarc, J. Kymplová, E. Kvašňák, V. Mornstein, Z. Kubeš, J. Zeman, Hana Sochorová, P. Heřman, I. Harbichová, J. Běláček ... other authors
Year: 2016
abstract in proceedings

Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti
J. Běláček, J. Kymplová, J. Zeman, Hana Sochorová, P. Heřman, Z. Kubeš, E. Kvašňák, J. Bartáková, M. Komarc ... other authors
Year: 2015
abstract in proceedings

Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti
Hana Sochorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vytautas Magnus University
Hana Sochorová
Year: 2015
work experience abroad

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Year: 2014
abstract in proceedings

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Year: 2014
abstract in proceedings

Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi
Hana Materová, Hana Sochorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult v ČR
E. Kvašňák, J. Kymplová, J. Běláček, M. Komarc, Z. Kubeš, Hana Sochorová, V. Mornstein, P. Heřman, J. Zeman ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult vČR - praktické využití metodiky analýzy výsledků
Jaromír Běláček, Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Hana Sochorová ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava
Hana Sochorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava
Hana Sochorová
Year: 2013
abstract in proceedings

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová, Hana Sochorová
Year: 2013
editorial work

LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2013, MEFANET journal
journal article

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu
Hana Sochorová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výuka biofyziky pro studenty se specifickými potřebami při studiu
Hana Sochorová
Year: 2013
abstract in proceedings

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... other authors
Year: 2012
the results realized by the provider

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková
Year: 2012
abstract in proceedings

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2012
others

Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Year: 2012
abstract in proceedings

Budoucnost nejen jaderné energetiky
Vojtěch Ullmann, Hana Sochorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic
Tomáš Sochor, Tomáš Liška, Hana Sochorová
Year: 2011, Procedia Computer Science
journal article

Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory
Hana Sochorová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic
Tomáš Sochor, Tomáš Liška, Hana Sochorová
Year: 2010, Procedia - Social and Behavioral Sciences
journal article

Hodnocení a porovnání dymaniky úpravy parézy a somatosenzorických funkcí u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rehabilitaci (kazuistická šetření)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Year: 2010
work experience abroad

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... other authors
Year: 2010
the results realized by the provider

The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
journal article

Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu
Hana Sochorová
Year: 2010
abstract in proceedings

Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hana Sochorová, Zdeňka Telnarová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Savonia University of Applied Sciences
Hana Sochorová
Year: 2009
work experience abroad

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod do aplikací výpočetní techniky
Hana Sochorová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí
Hana Sochorová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání
Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití prostředků ESF pro zkvalitňování výuky nelékařských zdravotnických oborů
Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Process of Multi Technical Education in Biomedical Engineers Curricula
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

The Present And Trends In Biomedical Engineering Education At VSB-TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová
Year: 2007
abstract in proceedings

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2007
abstract in proceedings

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund Jindrich Cernohorsky
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy biofyziky pro bakalářské studium
Hana Sochorová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biomedical Engineering Education at VSB - Technical University of Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006
abstract in proceedings

Biomedical enginnering education at VSB - Technical University of Ostrava
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006, Lékař a technika
journal article

Biomedicínská technika jako studijní obor na VŠB-TU Ostrava
Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2006
abstract in proceedings

Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant
Hana Sochorová, Jana Chmelová, Petr Kahánek
Year: 2006
abstract in proceedings

Projekt ESF OP RLZ
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let
Hana Sochorová, Bohdana Dušová, Hana Materová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Zdravotně sociální fakulta OU
specialist book chapter

Biomedical Engineering Education in a New Branch of Bachelor Study
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2005, -
journal article

Biomedical technologies - a new branch of bachelor study
Jindřich Černohorský, Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, Hana Sochorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
abstract in proceedings

Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
abstract in proceedings

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Year: 2005
work experience abroad

New Study Branch
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Petr Tiefenbach, Hana Sochorová
Year: 2005
abstract in proceedings

Úvod do biofyziky - distanční text
Hana Sochorová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky - distanční text
Hana Sochorová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2004
abstract in proceedings

Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2004, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

CD ROM věnovaný akustické problematice - lidskému hlasu
Hana Sochorová, Josef Pešák
Year: 2003, Akustické listy
journal article

CD ROM věnovaný lidskému hlasu
Hana Sochorová, J. Pešák, M. Grepl
Year: 2003
abstract in proceedings

CD ROM věnovaný problematice lidského hlasu
Hana Sochorová
Year: 2003, Pelikán
journal article

In reference to phonation larynx fixation: Computer graphic record
Hana Sochorová, Josef Pešák, S. Laichman, M. Grepl
Year: 2003, -
journal article

Post-Flood Fungal Contamination of the Interior of Buildings and the Potential Genotoxic Hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Jaroslava Havránková, Stanislava Dobiášová, Jaroslav Volf, Hana Sochorová ... other authors
Year: 2003, IOS Press Ohmsha
specialist book chapter

Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu
Hana Sochorová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová, Hana Materová
Year: 2003, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2003
abstract in proceedings

Aktuální stav a perspektivy implementace ICT při výuce informatiky na ZSF OU
Hana Sochorová, Dagmar Mastiliaková, Miroslav Přádka
Year: 2002
abstract in proceedings

Informační technologie a technika administrativy ve zdravotnictví
Hana Sochorová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová
Year: 2002, OU, ZSF
specialist book chapter

Multimédia - možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2002
abstract in proceedings

Post-flood fungal contamination of indoor in buildings and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Jaroslava Havránková, Jaroslav Volf, Hana Sochorová ... other authors
Year: 2002
abstract in proceedings

University of Kupio
Hana Sochorová
Year: 2002
work experience abroad

Internet jako zdroj informací pro ošetřovatelskou praxi a další vzdělávání
Hana Sochorová
Year: 2001
abstract in proceedings

K biofyzice vokálního ústrojí
Hana Sochorová, J. Pešák, S. Laichman
Year: 2001
abstract in proceedings

Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Year: 2001
abstract in proceedings

Zebra systems pro školy - Chemie I, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zebra Systems pro školy - Chemie II, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zebra pro školy - Fyzika, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ISBIFSeminario fondamenti di biofisica medica
KONHOKonzultační hodiny
SSBIFSeminario fondamenti di biofisica medica
1BFYZZáklady biofyziky
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
2ISZRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ABF2LMedical biophysics II.
AVT1LComputer Basics and Medical Informatics
BFYZKZáklady biofyziky
BFYZZZáklady biofyziky
BF2LFLékařská biofyzika II.
DIPSESeminář k bakalářské práci
FYZVZVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
IKTIKInformační a komunikační technologie
IPCETPráce s PC pro osoby s disabilitou
ISZDKInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
ISZERInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZKOInformační systémy ve zdravotnictví
ISZNTInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZOVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZPAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRHInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZSPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZVSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
IZMLFInternetové zdroje pro medicínu a zdrav.
KBFVMVybrané kapitoly z biofyziky
MBFRAZáklady biofyziky
MBFRKZáklady biofyziky
PEMSKPříprava edukačních materiálů pro klient
PEMSPPříprava edukačních materiálů pro klient
VT1LFZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
YBF2LMedical biophysics II.
YIZMLMedicine+health service internet source
YVT1LComputer Basics and Medical Informatics
0IBIKBiofyzika a radiologie
0IBIPBiofyzika a radiologie
0IBRKZáklady lékařské biofyziky
0IBSLSem. k bakalářs. práci, metodologie výzk
0IEMKPříprava edukačních materiálů pro klient
0IISAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISDInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISEInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISFInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISNInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISOInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISPInformační systémy ve zdravotnictví
0IISRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IITIInformační a komunikační technologie
0IKFBVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
0IPCEInf. a kom. tech. v eduk. os. s disab.
0IPCPInformační technologie v praxi
0IPEMPříprava edukačních materiálů pro klient
0ISZKInformační systémy ve zdravotnictví
0IZBFZáklady lékařské biofyziky
0IZBKZáklady lékařské biofyziky
0IZBRZáklady lékařské biofyziky
0IZBSSeminář k základům lékařské biofyziky
0IZDKZdrav. dokumentace a zdrav. inf. syst.
1ISZKInformační systémy ve zdravotnictví
1NKBFZáklady biofyziky
1NKSZInformační systémy ve zdravotnictví
1ZBFYZáklady biofyziky
1ZISZInformační systémy ve zdravotnictví
10ISZInformační systémy ve zdravotnictví
10IZBZáklady lékařské biofyziky
2PCPHInformační technologie
3NKPEPříprava edukačních materiálů pro klient
4IEMKPříprava edukačních materiálů pro klient
9BF2LLékařská biofyzika II.
9IZMLInternetové zdroje pro medicínu a zdrav.
9VT1LZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
O1ISZInformační systémy ve zdravotnictví
V1SZKInformační systémy ve zdravotnictví


AuthorTitleType of thesisYear
Čepelková JanaE-learning for people with hearing disabilitiesMaster's thesis  
Mlýnková MartinaThermal effects of radiofrequency radiationMaster's thesis 2021 
Smolková Kateřina The capability usage of virtual reality in long term care by people with a spinal injuryMaster's thesis 2020 


Inovace praktických cvičení z lékařské biofyziky, podpora e-learningu s přístupem z mobilních zařízení
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Innovation of the Health Care Study Programmes at the University of Ostrava
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period12/2010 - 11/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub