Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Institute of Laboratory Medicine

Hana Materová


Academic degree, name, surname:RNDr. Hana Materová
Room, floor, building: ZY 232, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1746
+420 597 373 499
+420 597 373 400
E-mail:No record found.Anatomie I Pohybový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Sochorová, Alžběta Pecháčková, Hana Materová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Anatomie II Nauka o orgánech a nervový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Materová, Alžběta Pecháčková, Hana Sochorová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Computer literacy of students of non-medical study programms at the beginning of university studies
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2021
abstract in proceedings

Počítačová gramotnost studentů nelékařských zdravotnických oborů při zahájení vysokoškolského studia
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení (upraveno pro studenty se specifickými potřebami)
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
journal article

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... other authors
Year: 2019, Hygiena
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019, Nukleární medicína
journal article

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotnická dokumentace a informační systémy ve zdravotnictví
Hana Materová, Ilona Plevová, Hana Sochorová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak šel čas - vznik oboru nukleární medicína
Hana Materová
Year: 2017, Nukleární medicína
journal article

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
abstract in proceedings

Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi
Hana Materová, Hana Sochorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Informatika a legislativa ve zdravotnictví
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2013, MEFANET journal
journal article

Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973
Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků
RNDr. Jan Pekárek, Vojtěch Ullmann, Bc. Jarmila Schejbalová, Hana Materová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery
Vojtěch Ullmann, Marián Koláček, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová, Hana Materová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - zdravotnická dokumentace
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Laboratorní informační systémy
Hana Materová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nemocniční informační systémy
Hana Materová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radionuklidová diagnostika v hematologii
O. Kraft, Hana Materová
Year: 2008
abstract in proceedings

Normální hodnoty dynamické scintigrafie jícnu
V. Dedek, Vladimír Bartoš, Hana Materová
Year: 2007, Praktická radiologie
journal article

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová
Year: 2007
abstract in proceedings

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radionuklidové všetření evakuacee žaludku v diagnostice dyspepsie horního typu
Hana Materová, V. Dedek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE
Vojtěch Ullmann, Hana Materová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let
Hana Sochorová, Bohdana Dušová, Hana Materová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Zdravotně sociální fakulta OU
specialist book chapter

The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2004
abstract in proceedings

Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2004, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová, Hana Materová
Year: 2003, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Hana Materová
Year: 2003
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
0IZDKZdrav. dokumentace a zdrav. inf. syst.
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
AVT1LComputer Basics and Medical Informatics
FYZVZVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
ISZDKInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
ISZNTInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZOVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZPAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZSPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZVSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
KBFVMVybrané kapitoly z biofyziky
VT1LFZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
YVT1LComputer Basics and Medical Informatics
0IISAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISDInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISOInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISPInformační systémy ve zdravotnictví
0IISRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IKFBVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
1ISZKInformační systémy ve zdravotnictví
1NKSZInformační systémy ve zdravotnictví
1ZISZInformační systémy ve zdravotnictví
10ISZInformační systémy ve zdravotnictví
9VT1LZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
V1SZKInformační systémy ve zdravotnictví


No record found.No record found.

rss
social hub