UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Karin Petřeková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 164, Building ZY
Position:Department Administrative Coordinator, Student Advisor, Department Erasmus+ Coordinator
Research interests and teaching:nutrition, dietetics
Department/ Faculty: Department of Physiology and Pathophysiology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1773
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Petřeková, K. a Duxová, J. Civilizační nemoci z pohledu nutričního terapeuta. In: Slezské dny preventivní medicíny 2018. Ostravice: Ostravská univerzita, Lékařská Fakulta a Nemocnice Frýdek-Místek. 2018.
Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 1, s. 36-41. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K. a Sovadinová, Z. Klíčení semen ke konzumaci: výhody domácího klíčení semen a rizika spojená všeobecně s konzumací klíčených semen. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 34-36. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. a Horká, V. Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 6, s. 89-90. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
Petřeková, K. Jak na stravování dětí v jeslích?. Výživa a potraviny. 2016, roč. 71, č. 4/2016, s. 52-55. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. a Zemanová, D. Jak na stravování dětí v jeslích, aneb pohled do praxe v zařízení Jesle Frýdek-Místek. Výživa a potraviny. 2016, roč. 2016, s. 66-68. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M. a Janoutová, J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 2, s. 82-86. ISSN 0032-6739.
Hrnčířová, D., Johanidesová, O., Košťálová, A., Křečková, J., Niklová, A., Packová, A., Petřeková, K., Spáčilová, J. a Suchodolová, V. Rádce školní jídelny 3. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2016. 66 s. ISBN 978-80-7071-358-7.

All publications

Petřeková, K. a Duxová, J. Civilizační nemoci z pohledu nutričního terapeuta. In: Slezské dny preventivní medicíny 2018. Ostravice: Ostravská univerzita, Lékařská Fakulta a Nemocnice Frýdek-Místek. 2018.
Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 1, s. 36-41. ISSN 0032-6739.
Bužga, M., Petřeková, K., Macháčková, J. a Horká, V. Obezitologie I [Konference]. Lékařská fakulta Ostrava, Česká republika. 2018.
Bužga, M., Marešová, P., Petřeková, K., Holéczy, P. a Kuča, K. THE EFFICACY OF SELECTED BARIATRIC SURGERY METHODS ON LIPID AND GLUCOSE METABOLISM: A RETROSPECTIVE 12-MONTH STUDY. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2018, roč. 26, s. 49-53. ISSN 1210-7778.
Petřeková, K. Tradiční a netradiční zpracování luštěnin. In: KONFERENCE ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2018. Pardubice: Společnost pro výživu, a.s. 2018.
Lörincziová, P., Petřeková, K., Hýsková, P. a Balíková, M. Výživové opatření při Crohnově chorobě.. Výživa a potraviny. 2018, roč. 2018, 73(3), s. 34-36. ISSN 1211-846X.
Bužga, M., Petřeková, K., Holéczy, P. a Machytka, E. Effect of endoscopic gastroplasty and surgical plication of the stomach on bodycomposition: short term, 6 months study. In: The 6th Central European Congress on Obesity. Bratislava. 2017.
Petřeková, K. a Sovadinová, Z. Klíčení semen ke konzumaci: výhody domácího klíčení semen a rizika spojená všeobecně s konzumací klíčených semen. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 34-36. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. Předběžná srovnávací analýza změn tělesného složení bariatrických pacientů po chirurgické a endoskopické plikaci žaludku.. In: Odborné setkání studentů lékařských fakult. Kardiovaskulární oddělení FNO: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Horká, V. a Petřeková, K. Předoperační a pooperační výživa zaměřena na bariatrické pacienty. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy 2017. Hotel Duo, Horní Bečva: Ostravská univerzita. 2017.
Petřeková, K. a Horká, V. Předoperační a pooperační výživa zaměřená na bariatrické pacienty. Výživa a potraviny. 2017, roč. 2017, č. 6, s. 89-90. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
Petřeková, K. Jak na stravování dětí v jeslích?. Výživa a potraviny. 2016, roč. 71, č. 4/2016, s. 52-55. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K. a Zemanová, D. Jak na stravování dětí v jeslích, aneb pohled do praxe v zařízení Jesle Frýdek-Místek. Výživa a potraviny. 2016, roč. 2016, s. 66-68. ISSN 1211-846X.
Petřeková, K., Bužga, M. a Janoutová, J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 2, s. 82-86. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K. a Bužga, M. Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů. In: Nutriční terapeuti 2016. Ráby: sekce NT, ČAS. 2016.
Petřeková, K., Macháčková, J. a Neníčková, M. A. Nutriční poradenství u pacientů s aspirační léčbou obezity aneb co víme o výživě u tohoto typu léčby. In: XI. Ostravské dny léčebné výživy. Horní Bečva, Hotel DUO: Vítkovická nemocnice. 2016.
Hrnčířová, D., Johanidesová, O., Košťálová, A., Křečková, J., Niklová, A., Packová, A., Petřeková, K., Spáčilová, J. a Suchodolová, V. Rádce školní jídelny 3. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2016. 66 s. ISBN 978-80-7071-358-7.
Bužga, M. a Petřeková, K. Vitamin D u bariatrických operací. In: Vitamin D a jeho význam pro zdraví populace v ČR. Zlín. 2016.
Petřeková, K. a Bužga, M. Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů. In: Kardiokongres 2015, II. Odborné setkání studentů lékařských fakult. Ostrava: OU LF a FNO. 2015.


AbbreviationSubject
2FZE2Fyziologie 2 - cvičení
BPNK1Praxe - bakalářská práce 1
BPNK2Praxe - bakalářská práce 2
BPNT1Praxe - bakalářská práce 1
BPNT2Praxe - bakalářská práce 2
CINPHCivilizační nemoci
CINZKCivilizační nemoci
CINZZCivilizační nemoci
CIVKSCivilizační nemoci a podpora zdraví
CIVPZCivilizační nemoci a podpora zdraví
ENCRNut. process care in home for the eldery
ENC1Planning of the nutrition process care 1
ENC2Planning of the nutrition process care 2
EPPNPlanning and prepar. of the cur. nut.
FZVP1Fyziologie 1
LCNK1Léčebná výživa 1 - cvičení
LCNK2Léčebná výživa 2 - cvičení
LCNT1Léčebná výživa 1 - cvičení
LCNT2Léčebná výživa 2 - cvičení
LVNK1Léčebná výživa 1 - přednáška
LVNT1Léčebná výživa 1 - přednáška
MVZNKMetodologie vědeckého výzkumu
NPNK1Nauka o potravinách 1
NPNK2Nauka o potravinách 2
NPNT1Nauka o potravinách 1
NPNT2Nauka o potravinách 2
NUTENutriční terapie
PRAK1Praxe - Provoz stravovacích zař.
PRAK2Praxe - Výživa v podpoře a ochraně veř.
PRAK3Praxe - Příprava zákl. a spec. l. v.
PRAK4Praxe - Léčebná výživa 1
PRAK5Praxe - Léčebná výživa 2
PRAK6Praxe - Léčebná výživa 3
PRAK7Praxe - Výživové poradenství
PRAX1Praxe - Provoz stravovacích zař.
PRAX2Praxe - Výživa v podpoře a ochraně veř.
PRAX3Praxe - Příprava zákl. a spec. l. v.
PRAX4Praxe - Léčebná výživa 1
PRAX5Praxe - Léčebná výživa 2
PRAX6Praxe - Léčebná výživa 3
PRAX7Praxe - Výživové poradenství
SBPNKSeminář k bakalářské práci
SZNK2SZZK - Nutriční obory
SZNK3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
SZNK4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK2SZZK - Nutriční obory
SZZK3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
SZZK4Obhajoba bakalářské práce
TPPNKTechnologie přípravy pokrmů
TPPNTTechnologie přípravy pokrmů
VONK1Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 1
VONK2Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 2
VONT1Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 1
VONT2Výživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 2
VYNK1Výživa 1 - Úvod do výživy
VYNT1Výživa 1 - Úvod do výživy
VYZLFVýživa v prevenci a základy dietologie
XCNBTCivilizační nemoci pro BT
0IBSKSeminář k bakalářské práci
0IBSNSeminář k bakalářské práci
0ICINCivilizační nemoci
0ICIZCivilizační nemoci
0IENKEdukace a nutriční softwary
0IENSEdukace a nutriční softwary
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IEW1Zahraniční pobyt/stáž
0IEW2Zahraniční pobyt/stáž
0IEW3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IEW4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IEW5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IFPRFyziologie práce a ergonomie
0IHPTFyziologie práce a ergonomie
0ILK1Léčebná výživa 1
0ILK2Léčebná výživa 2
0ILV1Léčebná výživa 1
0ILV2Léčebná výživa 2
0IMVKMetodologie vědeckého výzkumu
0IMVVMetodologie vědeckého výzkumu
0INK1Nauka o potravinách 1
0INK2Nauka o potravinách 2
0INP1Nauka o potravinách 1
0INP2Nauka o potravinách 2
0INTFNutriční terapie
0IPKLPlánování a příprava Léčebné výživy
0IPLKPreventivní lékařství
0IPLVPlánování a příprava Léčebné výživy
0IPPFOdb. praxe z fyziol. a psychol.práce
0IPRLPreventivní lékařství
0IPR1PRAXE 1-Školní stravování, průběžná
0IPR2PRAXE 2 - OLVS souvislá
0IPR3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPR4PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná
0IPR5PRAXE 5 - Léčebná výživa, sou. prázd.
0IPR6PRAXE 6 - bakalářská práce, souvislá
0IPR7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPR8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPR9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0IPX1PRAXE 1-Školní stravování, průběžná
0IPX2PRAXE 2 - OLVS souvislá
0IPX3PRAXE 3 - Výž. v pod. a ochr. veř. zdr.
0IPX4PRAXE 4 - Léčebná výživa, průběžná
0IPX5PRAXE 5 - Léčebná výživa, souvislá, práz
0IPX6PRAXE 6 - bakalářská práce, souvislá
0IPX7PRAXE 7 - Klinická praxe, průběžná
0IPX8PRAXE 8 - Výživové poradenství, souvislá
0IPX9PRAXE 9 - Dietologická praxe, souvislá
0ISKAStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISK1Stáž a kazuistické semináře
0ISTAStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0IST1Stáž a kazuistické semináře
0ISZ1SZZK - Teoretický základ
0ISZ2SZZK - Nutriční obory
0ISZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0ISZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0ISZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
0ITK1Technologie přípravy pokrmů
0ITP1Technologie přípravy pokrmů
0IVDFVýživa a dietologie
0IVDZVýživa a dietologie
0IVK1Výživa člověka
0IVOKVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
0IVOZVýživa v ochraně a podpoře veř. zdraví
0IVPZCivilizační nemoci a podpora zdraví
0IVY1Výživa člověka
0IZZ1SZZK - Teoretický základ
0IZZ2SZZK - Nutriční obory
0IZZ3SZZK - Prakt. zkouška - Léčebná výživa
0IZZ4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
0IZZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
1NKCICivilizační nemoci a podpora zdraví
1NKNPNauka o potravinách 1
1NKVYVýživa 1 - Úvod do výživy
2NKNPNauka o potravinách 2
2NKP3Praxe - Příprava zákl. a spec. l. v.
2NKVOVýživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 1
2VYZIVýchova ke zdravé výživě
3FYVYFyziologie výživy
3NKP2Praxe - Výživa v podpoře a ochraně veř.
3NKTPTechnologie přípravy pokrmů
3NKVOVýživa v podpoře a ochraně veř. zdraví 2
3PCINCivilizační nemoci
3ZCINCivilizační nemoci
4NKLCLéčebná výživa 1 - cvičení
4NKLPLéčebná výživa 1 - přednáška
4NKP1Praxe - Provoz stravovacích zař.
4NKP4Praxe - Léčebná výživa 1


AuthorTitleType of thesisYear
Duxová JanaLifestyle in relation with women climacterium weight changes.Bachelor's thesis 2019 
Kociánová AlenaNutrition of preschool children and their education for proper eatingBachelor's thesis 2019 
Kociánová PetraInfluence of nutrition on the nutritional status of patients in the gerontopsychiatric department of the Opava Psychiatric HospitalBachelor's thesis 2019 
Návratová MiriamSalt in institutional diet of children aged 1 to 7 years.Bachelor's thesis 2019 
Chromková KamilaAlternative nutrition trends occurring in childrenBachelor's thesis 2018 
Havlíček ŠtěpánHealth education at the Elementary school, project Healthy schoolBachelor's thesis 2018 
Kopecká ZuzanaChildren and their eating habits, water intake and physical activityBachelor's thesis 2018 


Nutrition evaluation of cereals, pseudo-cereals, legumes and products from these foods and their use in gluten-free diet
Main solverMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The study reviews the safety and efficacy of endoscopic treatment of morbidly obese patients.
Main solverMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub