UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Gynaecology and Obstetrics

Jaroslav Klát

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:gynecology and obstetrics
Department/ Faculty: Department of Gynaecology and Obstetrics (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 371 824
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Bajsová, S. a Klát, J. Adenokarcinomy a ostatní méně časté typy nádoru děložního čípku ve FN Ostrava - retrospektivní analýza dat. In: 8. konference nemocničních gynekologů a porodníků. Mikulov. 2018.
Bajsová, S. a Klát, J. Adenokarcinomy a ostatní méně časté typy nádoru děložního čípku ve FN Ostrava - retrospektivní analýza dat. In: 11. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP. Praha. 2018.
Klát, J. Laparoskopické řešení centrálních recidiv Ca cervixu?. In: XXVII. konference sekce gynekologické endoskopie. Olomouc. 2018.
Oza, A., Lorusso, D., Oaknin, A., Safra, T., Swisher, E., Bondarenko, I., Huzarski, T., Klát, J., Poka, R. a Viola, L. ARIEL4: An international, multicenter randomized phase 3 study of the PARP inhibitor rucaparib vs chemotherapy in germline or somatic BRCA1-or BRCA2-mutated, relapsed, high-grade ovarian carcinoma. In: Annual Meeting 2017 of American Society of Clinical Oncology (ASCO). Chicago. 2017.
Kristeleit, R., Lorusso, D., Oaknin, A., Safra, T., Swisher, E., Bondarenko, I., Huzarski, T., Klát, J., Póka, R., Viola, L., Tankersley, C., Maloney, L., Goble, S., Unger, C., Giordano, H. a Oza, A. ARIEL4: An International, Multicentre, Randomised Phase 3 Study of the PARP Inhibitor Rucaparib vs Chemotherapy in Germline or Somatic BRCA1- or BRCA2- Mutated, Relapsed, High-Grade Ovarian Carcinoma. In: British Gynaecological Cancer Society (BGCS) Annual Meeting. Glasgow. 2017.
Kristeleit, R., Banerjee, S., Clamp, A., Drew, Y., Earl, H., Ferguson, M., Hall, M., McNeish, I., Lorusso, D., Oaknin, A., Safra, T., Swisher, E., Bondarenko, I., Huzarski,, T., Klát, J., Moiseyenko, V., Póka, R., Viola, L., Tankersley, C. a Maloney, L. et al. ARIEL4: An International, Randomised Phase 3 Study of Rucaparib Versus Chemotherapy as Treatment for BRCA1- or BRCA2-Mutated, Relapsed Ovarian Cancer. In: National Cancer Research Institute - 13th Cancer Conference. Liverpool. 2017.
Kristeleit, R., Lorusso, D., Oaknin, A., Safra, T., Swisher, E., Bondarenko, I., Huzarski, T., Klát, J., Moiseyenko, V., Póka, R., Viola, L., Tankersley, C., Maloney, L., Goble, S., Unger, C., Dowson, A., Giordano, H. a Oza, A. ARIEL4: AN INTERNATIONAL, RANDOMISED PHASE 3 STUDY OF RUCAPARIB VS CHEMOTHERAPY IN BRCA1- OR BRCA2-MUTATED, RELAPSED OVARIAN CANCER. In: 20th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology. Vídeň. 2017.
Lorusso, D., Colombo, N., Pignata, S., Sabbatini, R., Scollo, P., Zamagni, C., Oza, A., Oaknin, A., Safra, T., Swisher,, E., Bondarenko, I., Huzarski, T., Klát, J., Moiseyenko, V., Póka, R., Viola, L., Tankersley, C., Unger, C., Dowson, A. a Kristeleit, R. ARIEL4: AN INTERNATIONAL, RANDOMISED PHASE 3 STUDY OF RUCAPARIB VS CHEMOTHERAPY IN BRCA1- OR BRCA2-MUTATED, RELAPSED OVARIAN CANCER.. In: Associazione Italiana di Oncologia Medica - 19th Congresso Nazionale. Řím. 2017.
KRISTELEIT, R., LORUSSO, D., OAKNIN, A., SAFRA, T., SWISHER, E., BONDARENKO, I., HUZARSKI,, T., Klát, J., MOISEYENKO,, V., PÓKA, R., VIOLA, L., TANKERSLEY, C., MALONEY, L., GOBLE, S., UNGER, C., DOWSON, A., GIORDANO, H. a OZA, A. ARIEL4: An international, randomised phase 3 study of the PARP inhibitor rucaparib vs chemotherapy for the treatment of BRCA-mutated, relapsed, high-grade ovarian cancer.. In: 42nd European-Society-for-Medical-Oncology Congress (ESMO). Madrid. 2017.
Klát, J., Mladěnka, A., Šimetka, O. a Dvořáčková, J. L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.. In: 20th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology. Vídeň. 2017.
Klát, J. a Šimetka, O. Total laparoscopic radical trachelectomy with uterine artery preservation: case report.. In: 3rd Congress , Society of Endometriosis and Uterine Disorders. Singapore. 2017.
Janáčková, L., Klát, J. a Šimetka, O. Bazaliom vulvy u 37leté pacientky. -. 2015, roč. 80, s. 42-44. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O., Klát, J., Gumulec, J., Doležálková, E. a Šalounová, D. Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery. TRANSFUS APHER SCI. 2015, roč. 52, s. 54-59. ISSN 1473-0502.
Klát, J., Mladěnka, A., Ševčík, L. a Šimetka, O. Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer. In: 19th. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology: 2015-10-24 Nice, Francie.
Klát, J., Mladěnka, A., Ševčík, L. a Šimetka, O. Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer. In: 19th. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO2015). Nice. 2015.
Mladěnka, A. a Klát, J. Gynecological tumor triplicity: a case report. In: 11. congress of the European Society of Gynecology: 2015-10-21 Praha.
Mladěnka, A. a Klát, J. Gynecological tumor triplicity: a case report. In: 11. Congress of the European Society of Gynecology. Praha. 2015.
Mladěnka, A. a Klát, J. Gynekological tumor triplicity: a case report. 2015,
Kováčová, H., Klát, J. a Šimetka, O. Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report. In: 11. Congress of the European Society of Gynecology. Praha. 2015.
Kováčová, H., Klát, J. a Šimetka, O. Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report. In: 11. congress of the European Society of Gynecology: 2015-10-21 Praha.
Klát, J. Retroperitoneum - přítel nejen onko-gynekologa, aneb anatomie pro praxi. In: Kongres sekce gynekologické endoskopie. Olomouc. 2015.
Klát, J., Šimetka, O. a Ševčík, L. Total Laparoscopic Radical Trachelectomy with uterine artery preservation: Case Report. In: 1st Meeting of the gyneco-endoscopy Club: Laparoscopy and Hysteroscopy Procedures in Gynecology and Infertility. Praha. 2015.
Šimetka, O., Michalec, I., Němečková Crkvenjas, M. Z., Klosová, M. H., Janáčková, M. L. a Klát, J. Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report. GINEKOLOGIA POLSKA. 2015, roč. 86, s. 315-317. ISSN 0017-0011.
Klát, J., Mladěnka, A. a Ševčík, L. Vliv operačního přístupu a BMI na komplikace chirurgické léčby karcinomu těla děložního. In: XVI. Kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS. Horný Smokovec. 2015.
Šimetka, O., Klát, J., Gumulec, J., Doležálková, M. E., Šalounová, PhD., d. R. D. a Kacerovský, M. M. Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery. TRANSFUS APHER SCI. 2014, roč. 2014, s. 54-59. ISSN 1473-0502.


No record found.No record found.

social hub