UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Gynaecology and Obstetrics

David Matura

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. David Matura
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:gynecology and obstetrics
Department/ Faculty: Department of Gynaecology and Obstetrics (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 371 824
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Raszyková, M., Matejková, E., Bukovanská, M., Matura, D., Doležálková, E., Špaček, R. a Šimetka, O. Aneurysma vena galeni jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření plodu v termínu porodu. In: XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí. Mikulov. 2018.
Špaček, R., Matura, D., Matlák, P., Doležálková, E. a Bukovanská, M. Komplikace vícečetné gravidity. In: VI. ročník Pětrošova dne prenatální diagnostiky. Ostrava. 2018.
Matlák, P., Doležálková, E., Matura, D., Špaček, R. a Bukovanská, M. Prenatalni management a vedení porodu vícečetných gravidit ve FNO. In: VI. ročník Pětrošova dne prenatální diagnostiky. Ostrava. 2018.
Matlák, P., Gärtner, M., Matura, D., Doležálková, E., Špaček, R., Piegzová, A., Gregorová, L., Hanzlíková, P., Kufa, C. a Šimetka, O. Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.. In: 39. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP. Olomouc. 2018.
Matura, D., Špaček, R., Doležálková, E., Matlák, P. a Bukovanská, M. Vícečetná gravidita - úvod. In: VI. ročník Pětrošova dne prenatální diagnostiky. Ostrava. 2018.
Matura, D. Změny v hemodynamice žilního systému plodu při patologických stavech. In: 39. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY. Brno. 2018.
Špaček, R., Matura, D., Doležálková, E. a Šimetka, O. Diabetes v těhotenství a jeho důsledky na zdraví žen.. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Matura, D., Trávníková, M., Špaček, R. a Doležálková, E. Farmakoterapie v těhotenství. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Doležálková, E., Zímová, B., Vojtěch, J., Hašlík, L., Pock, R., Matura, D. a Šimetka, O. Chorioangiom komplikovaný polyhydramniem a anémií plodu. In: 7.konference nemocničních gynekologů a porodníků. České Budějovice. 2017.
Kováčová, H., Matura, D., Šimetka, O., Pannová, J. a Delongová, P. VZÁCNÉ FORMY FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE V KLINICKÉ PRAXI. Česká gynekologie. 2017, č. 82, s. 190-196. ISSN 1210-7832.
Doležálková, E., Matura, D. a Šimetka, O. A case report of congenital labial fusion.. In: 14th World Congress in Fetal Medicine. Kréta. 2015.
Pannová, J., Kováčová, H., Matura, D., Gruszka, T., Pavlíček, J. a Delongová, P. Ektopie srdce - kazuistika. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 214-217. ISSN 1210-7832.
Špaček, R., Pannová, J., Matura, D. a Šimetka, O. Heterokaryotypic pregnancy:monozygotic monochorionic twins discordant for trisomy 13.. In: 14th World Congress in Fetal Medicine. Kréta. 2015.
Pannová, J., Matura, D., Špaček, R. a Doležálková, E. O hematomech. In: III. Pětrošův den. Ostrava. 2015.
Špaček, R., Doležálková, E., Pannová, J. a Matura, D. O molách a jiných podivnostech.. In: III. Pětrošův den. Ostrava. 2015.
Matura, D., Špaček, R., Doležálková, E. a Pannová, J. O placentě a ultrazvuku - přehledové sdělení. In: Pětrošův den, III. ročník. Ostrava. 2015.
Doležálková, E., Pannová, J., Matura, D. a Špaček, R. O vrostlých placentách. In: III. Pětrošův den. Ostrava. 2015.
Doležálková, E., Šimetka, O., Pětroš, M., Lubušký, M., Liška, M., Matura, D. a Wiedermannová, H. Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů: 2015-06-03 Brno. ISBN 1805-7977.
Doležálková, E., Šimetka, O., Pětroš, M., Lubušký, M., Liška, M., Matura, D. a Wiedermannová, H. Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů. Brno. 2015.
Šimetka, O., Petros, M., Lubusky, M., Liska, M., Dolezalkova, E., Matura, D., Wiedermannova, H. a Procházka, M. Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease. ACTA OBSTET GYN SCAN. 2014, roč. 93, s. 1059-1064. ISSN 0001-6349.
Delongová, P., Kováčová, H., Ostárková, B., Tomanová, R., Dvořáčková, J. a Matura, D. Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 127-131. ISBN 978-80-7464-364-4.
Pětroš, M., Matura, D. a Liška, M. Analýza maximálních průtokových rychlostí arterie cerebri media u aloimunizovaných těhotenství (Moravská konference fetomaternální medicíny). In: Moravská konference fetomaternální medicíny. Olomouc: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP. 2009.


No record found.No record found.

social hub