UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Zuzana Čermáková


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Room, floor, building: ZZ 134, Building ZZ
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1714
+420 597 374 420
+420 597 373 459
E-mail:
Personal website:No record found.Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, M. Sporková, J. Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová ... další autoři
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu
Zuzana Čermáková, J. Cvek, J. Janoutová, D. Konvalinka, I. Demel, L. Adamcová, Pavel Hurník ... další autoři
Year: 2018, Onkologie
článek v odborném periodiku

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková ... další autoři
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 with red-blood-cell alloimmunization in the Czech population
A. Maluskova, F. Mrazek, M. Pauliskova, P. Kovarova, M. Koristka, P. Jindra, Zuzana Čermáková ... další autoři
Year: 2017, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Daratumumab - Naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře
Tomáš Jelínek, Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Roman Hájek
Year: 2017, Klinicka Onkologie
článek v odborném periodiku

Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava
Šárka Blahutová, Martin Kořístka, K. Šinovská, Zuzana Kubačková, Zuzana Čermáková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone)
Petra Kovářová, Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová, J.A. Kremer Hovinga
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, P. Filip, K. Zeleník, Pavel Komínek, M. Uvírová, Jana Pradna, Zuzana Čermáková, Igor Dvořáček ... další autoři
Year: 2015, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Stárnutí hemofilické populace - hledání nodpovědí na nové otázky
Radomíra Hrdličková, Šárka Blahutová, Zuzana Čermáková
Year: 2015, remedia
článek v odborném periodiku

Management of Surgical Procedures in Patients with Inherited F VII Deficiency: Six Years of Experience
Radomira Hrdlickova, Sarka Blahutova, Roman Hájek, Zuzana Čermáková
Year: 2014, Journal of Blood Disorders & Transfusion
článek v odborném periodiku

Transfuziologie
Zuzana Čermáková
Year: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment
Ivo Valkovský, R. Olsanska, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Zdeněk Švagera, M. Pernicova, J. Dedochova, Zuzana Čermáková ... další autoři
Year: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby
Ivo Valkovský, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Nadežda Petejová, Zdeněk Švagera, Zuzana Čermáková, R. Olšanská, J. Dědochová, Markéta Pernicová ... další autoři
Year: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Tomáš Papajík, Dana Galuszková, Jaromír Hubáček, Martina Sommerová ... další autoři
Year: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

První zkušenosti jednoho centra s použitím přípravku Octaplas? v léčbě pacientky s vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Martin Kořístka, Radka Hrdličková
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku

Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Š. Blahutová, Jana Dvořáčková, Radim Brát, Ivo Valkovský, Radka Hrdličková ... další autoři
Year: 2012, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení
Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová
Year: 2012, Lekarsky obzor
článek v odborném periodiku

Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Year: 2012, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku

Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu
Zuzana Čermáková, P. Kovářová, Alena Malušková, M. Paulišková, D. Fizková
Year: 2011, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Granulocyte apheresis collection using corticosteroids for donors stimulation
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková, Blanka Kořístková
Year: 2009, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision
Zuzana Čermáková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia)
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková
Year: 2009, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments (EU-blood-inspection) - EuBIS
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANGUINIS
článek v odborném periodiku

Imunohematologie I.díl 2008
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Alena Malušková
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care
Terezie Šuláková, Zuzana Čermáková, Tomáš Kuhn, I. Hrachovincová, Jan Pták, H. Ptoszková, Jaroslav Slaný ... další autoři
Year: 2008, PEDIATRIC NEPHROLOGY
článek v odborném periodiku

Levels of quality management of blood transfusion services in Europe
Zuzana Čermáková
Year: 2008, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Ivo Lochman
Year: 2008, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005
Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Helena Kalabisová, D. Borovcová, D. Horáčková, J. Nováčková, M. Přečková ... další autoři
Year: 2006
stať ve sborníku

Haemovigilance: Detection of adverse reactions associated with blood transfusion
Zuzana Čermáková
Year: 2006, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Hodnocení spokojenosti dárců krve
R. Němec, T. Buček, Zuzana Čermáková
Year: 2006
stať ve sborníku

Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.
J. Petrková, M. Petrek, Zuzana Čermáková
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin
Alena Malušková, B. Černá, M. Paulišková, J. Barešová, S. Kolářová, Zuzana Čermáková ... další autoři
Year: 2006
stať ve sborníku

AABB Annual Meeting and TXPO 2005
Zuzana Čermáková
Year: 2005
stať ve sborníku

CC chemokine receptor 5 (CCR5) deletion polymorphism does not protect Czech males against early myocardial infarction
Zuzana Čermáková, J. Petrková, J. Lukl, M. Petrek
Year: 2005, JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
článek v odborném periodiku

Detection of bacterial contamination of platelets apheresis.
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková, M. Stachelová, Oldřiška Lakotová
Year: 2005
stať ve sborníku

Detection of Bacterial Contamination of Platelets Apheresis
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality
R. Němec, M. Stachelová, Zuzana Čermáková
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005, Vox Sanguinis
článek v odborném periodiku

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Year: 2005
stať ve sborníku

SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator.
Zuzana Čermáková, Oldřiška Lakotová
Year: 2005
stať ve sborníku

The MCP-1-2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in Czech population
Zuzana Čermáková, J. Petrková, A. Arakelyan, J. Drábek, F. Mrázek, J. Lukl, M. Petrek ... další autoři
Year: 2005, INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS,
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Year: 2004
stať ve sborníku

Roup dětský
M. Förstl, P. Čermák, Zuzana Čermáková, V. Pellantová, Vojtěch Kamarád, V. Tollarová, J. Dlhý ... další autoři
Year: 2002, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Bednářová EvaAspects of Production of Granulocytes ApheresisMaster's thesis 2009 
Furmančíková AdélaPulmonary Complications of Blood TransfusionBachelor's thesis 2015 
Pohanková Lucie The Measurement of the Purity and the Concentration of the Extracted DNA Isolated by the Different MethodsBachelor's thesis 2015 
Kolašínová JohanaAnalysis of Adverse Reactions in Donors of Blood and Blood ComponentsBachelor's thesis 2013 
Musiolová RadkaRetrospective Analysis of Red Blood Cell Antigen Genotyping in DNA Laboratory of Blood CenterBachelor's thesis 2013 
Kocurová KláraPreparation of Pooled Platelets Leucocyte - DepletedBachelor's thesis 2012 
Sihlovcová RenátaFully Automated Immunohaematological Analyser Techno TwinStationBachelor's thesis 2011 
Michálková KláraAnalysis of Donor Database in Blood Center of Univerzity HospitalBachelor's thesis 2010 
Slívová MichaelaThe Quality Parameters of Apheretic ThrombocytesBachelor's thesis 2009 
Wodecká LibušeProduction and pathogen inactivation treatment of platelets components using Intercept blood systemBachelor's thesis 2007 


Podpora vzniku a rozvoje oborů všeobecného lékařství a kinantropologie Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství II. - preklinické a klinické obory
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period8/2015 - 6/2016
ProviderKatedra biomedicínských oborů, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
VI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period5/2016 - 5/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
V. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period3/2015 - 6/2015
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub