UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Zuzana Čermáková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Room, floor, building: ZZ 134, Building ZZ
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1714
+420 597 374 420
+420 597 373 459
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Čermáková, Z., Cvek, J., Janoutová, J., Konvalinka, D., Demel, I., Adamcová, L. a Hurník, P. HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu. Onkologie. 2018, roč. 20, 2(20), s. 158-164. ISSN 1212-4184.
Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Sporková, M., Štembírek, J., Buchtová, M., Čermáková, Z. a Dvořáčková, J. Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path. In: XXXII. International Academy of Pathology Congress. Ammam. 2018.
Maluskova, A., Mrazek, F., Pauliskova, M., Kovarova, P., Koristka, M., Jindra, P. a Čermáková, Z. Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 with red-blood-cell alloimmunization in the Czech population. VOX SANG. 2017, 112(2), s. 156-162. ISSN 0042-9007.
Jelínek, T., Kořístka, M., Čermáková, Z. a Hájek, R. Daratumumab - Naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře. Klinicka Onkologie. 2017, č. 30, s. 13-19. ISSN 0862-495X.
Blahutová, Š., Kořístka, M., Šinovská, K., Kubačková, Z. a Čermáková, Z. Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava. In: 10. Střešovický transfuzní den - "KLINICKÁ TRANSFUZIOLOGIE". kongresové centrum ÚVN-VoFN Praha. 2016.
Kovářová, P., Čermáková, Z., Hrdličková, R., Blahutová, Š. a Hovinga, J. K. Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone). In: XXII. Pařízkovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava: Klinika hematoonkologie FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Dvořáčková, J., Bielniková, H., Kukutschová, J., Peikertová, P., Filip, P., Zeleník, K., Komínek, P., Uvírová, M., Pradna, J., Čermáková, Z. a Dvořáček, I. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. BIOMEDICAL PAPERS. 2015, roč. 159, s. 87-92. ISSN 1804-7521.
Hrdličková, R., Blahutová, Š. a Čermáková, Z. Stárnutí hemofilické populace - hledání nodpovědí na nové otázky. remedia. 2015, roč. 25, s. 1-3.
Hrdlickova, R., Blahutova, S., Hájek, R. a Čermáková, Z. Management of Surgical Procedures in Patients with Inherited F VII Deficiency: Six Years of Experience. Journal of Blood Disorders & Transfusion. 2014, roč. 5, s. 1-3. ISSN 2155-9864.
Čermáková, Z. Transfuziologie. 2014.
Valkovský, I., Olsanska, R., Tvrdík, J., Martínek, A., Švagera, Z., Pernicova, M., Dedochova, J. a Čermáková, Z. Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 2013, č. 157, s. 1-7. ISSN 1213-8118.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Čermáková, Z., Blahutová, Š., Papajík, T., Galuszková, D., Hubáček, J. a Sommerová, M. Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-4. ISSN 1804-7521.
Čermáková, Z., Blahutová, Š., Kořístka, M. a Hrdličková, R. První zkušenosti jednoho centra s použitím přípravku Octaplas? v léčbě pacientky s vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury. Transfuze a hematologie dnes. 2012, č. 18, s. 161-163. ISSN 1803-6597.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Blahutová, Š., Dvořáčková, J., Brát, R., Valkovský, I. a Hrdličková, R. Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, s. 294-298. ISSN 1214-6994.
Čermáková, Z., Hrdličková, R. a Blahutová, Š. Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení. Lekarsky obzor. 2012, č. 61, s. 294-298. ISSN 0457-4214.
Čermáková, Z., Hrdličková, R., Blahutová, Š., Šimetka, O. a Zuchnická, J. Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR. Transfuze a hematologie dnes. 2012, roč. 18, č. 18, s. 164-167. ISSN 1803-6597.
Čermáková, Z., Kovářová, P., Malušková, A., Paulišková, M. a Fizková, D. Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu. Česká gynekologie. 2011, roč. 3, s. 239-242.
Čermáková, Z. a Kořístka, M. Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy. In: 12. pracovní dny v transfuzním lékařství. Olomouc. 2009.
Čermáková, Z. a Kořístka, M. Granulocyte apheresis collection using corticosteroids for donors stimulation. In: XIX. kongres ISBT. Káhira. 2009.
Čermáková, Z., Kořístka, M., Šuláková, T. a Kořístková, B. Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury. Časopis lékařů českých. 2009, s. 493-496. ISSN 0008-7335.
Čermáková, Z. Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision. In: XIX. kongres ISBT. Káhira. 2009.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Šuláková, T. Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia). Prague Medical Report. 2009, č. 110, s. 239-244. ISSN 1214-6994.
Čermáková, Z. Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments (EU-blood-inspection) - EuBIS. VOX SANGUINIS. 2008, č. 95, s. 249-250.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Malušková, A. Imunohematologie I.díl 2008. 2008.
Šuláková, T., Čermáková, Z., Kuhn, T., Hrachovincová, I., Pták, J., Ptoszková, H. a Slaný, J. Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care. PEDIATRIC NEPHROLOGY. 2008, roč. 23, č. 9, s. 1657-1657. ISSN 0931-041X.
Čermáková, Z. Levels of quality management of blood transfusion services in Europe. VOX SANG. 2008, roč. 3, č. 95, s. 54-62. ISSN 0042-9007.
Čermáková, Z., Kořístka, M. a Lochman, I. Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report. VOX SANG. 2008, roč. 3, č. 95, s. 74-74. ISSN 0042-9007.
Čermáková, Z. Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report. In: 61st Annual Meeting of the American-Association-of-Blood-Banks and TXPO. Montreal. 2008.
Kořístka, M., Čermáková, Z., Kalabisová, H., Borovcová, D., Horáčková, D., Nováčková, J. a Přečková, M. Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005. In: XI. pracovní dny Společnosti pro transfuzní lékařství. s. 18-18. ISBN 80-239-7765-2.
Čermáková, Z. Haemovigilance: Detection of adverse reactions associated with blood transfusion. VOX SANG. 2006, č. 8, s. 155-155. ISSN 0042-9007.
Němec, R., Buček, T. a Čermáková, Z. Hodnocení spokojenosti dárců krve. In: XI. pracovní dny Společnosti pro transfuzní lékařství. s. -1. ISBN 80-239-7765-2.
Petrková, J., Petrek, M. a Čermáková, Z. Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.. In: 11th Annual Meeting of the European-Council- for Cardiovascular Reseach. Nice. 2006.
Malušková, A., Černá, B., Paulišková, M., Barešová, J., Kolářová, S. a Čermáková, Z. Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin. In: I. Český transplantační kongers. s. 28-28. ISBN 80-239-8022-X.
Čermáková, Z. AABB Annual Meeting and TXPO 2005.
Čermáková, Z., Petrková, J., Lukl, J. a Petrek, M. CC chemokine receptor 5 (CCR5) deletion polymorphism does not protect Czech males against early myocardial infarction. JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. 2005, č. 257, s. 564-566. ISSN 0954-6820.
Čermáková, Z., Marcalíková, A., Stachelová, M. a Lakotová, O. Detection of bacterial contamination of platelets apheresis.. In: XIV. Slovensko-český hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. ISBN 80-968685-9-4.
Čermáková, Z. a Marcalíková, A. Detection of Bacterial Contamination of Platelets Apheresis. In: AABB Annual Meeting. Washington. 2005.
Němec, R., Stachelová, M. a Čermáková, Z. Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality. In: XVth ISBT Europen Regional Cenference. . 2005.
Kořístka, M., Fizková, D., Smetanová, M., Nahlíková, Z. a Čermáková, Z. Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.. Vox Sanguinis. 2005,
Kořístka, M., Fizková, D., Smetanová, M., Nahlíková, Z. a Čermáková, Z. Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.. In: Vox Sanguinis.
Čermáková, Z. a Lakotová, O. SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator.. In: XIV. Slovensko-český hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. ISBN 80968685-9-4.
Čermáková, Z., Petrková, J., Arakelyan, A., Drábek, J., Mrázek, F., Lukl, J. a Petrek, M. The MCP-1-2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in Czech population. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS,. 2005, roč. 32, č. 10, s. 315-318. ISSN 1744-3121.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Förstl, M., Čermák, P., Čermáková, Z., Pellantová, V., Kamarád, V., Tollarová, V. a Dlhý, J. Roup dětský. Pediatrie pro praxi. 2002, s. 111-113.


AuthorTitleType of thesisYear
Bednářová EvaAspects of Production of Granulocytes ApheresisMaster's thesis 2009 
Furmančíková AdélaPulmonary Complications of Blood TransfusionBachelor's thesis 2015 
Pohanková Lucie The Measurement of the Purity and the Concentration of the Extracted DNA Isolated by the Different MethodsBachelor's thesis 2015 
Kolašínová JohanaAnalysis of Adverse Reactions in Donors of Blood and Blood ComponentsBachelor's thesis 2013 
Musiolová RadkaRetrospective Analysis of Red Blood Cell Antigen Genotyping in DNA Laboratory of Blood CenterBachelor's thesis 2013 
Kocurová KláraPreparation of Pooled Platelets Leucocyte - DepletedBachelor's thesis 2012 
Sihlovcová RenátaFully Automated Immunohaematological Analyser Techno TwinStationBachelor's thesis 2011 
Michálková KláraAnalysis of Donor Database in Blood Center of Univerzity HospitalBachelor's thesis 2010 
Slívová MichaelaThe Quality Parameters of Apheretic ThrombocytesBachelor's thesis 2009 
Wodecká LibušeProduction and pathogen inactivation treatment of platelets components using Intercept blood systemBachelor's thesis 2007 


Podpora vzniku a rozvoje oborů všeobecného lékařství a kinantropologie Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství II. - preklinické a klinické obory
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period8/2015 - 6/2016
ProviderKatedra biomedicínských oborů, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
VI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period5/2016 - 5/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
V. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverdoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Period3/2015 - 6/2015
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub