UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Vít Unzeitig


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:gynecology and obstetrics
Department/ Faculty: Department of Gynaecology and Obstetrics (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 371 801
E-mail:
Personal website:No record found.Poševní mikrobiom a jeho význam pro spokojený život ženy
Vít Unzeitig
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas
M. Huser, P. Janku, R. Hudecek, Z. Zbozinkova, M. Bursa, Vít Unzeitig, P. Ventruba ... další autoři
Year: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
článek v odborném periodiku

TUBOOVARIÁLNÍ ABSCES VE 39. TÝDNU GRAVIDITY (KAZUISTIKA)
A Piegzová, Vít Unzeitig
Year: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Nové možnosti prevence HPV asociovaných karcinomů
Vít Unzeitig
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture)
Vít Unzeitig
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vulvovaginální dyskomfort
Vít Unzeitig
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie při užívání hormonální antikoncepce
P Křepelka, Vít Unzeitig
Year: 2014, Kardiologická revue (internet)
článek v odborném periodiku

Kyselina listová a prevence rozštěpových vad centrálního nervového systému
E Doležálková, Vít Unzeitig
Year: 2014, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

člen atestační komise pro obor gynekologie - porodnictví
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen Čestné rady České lékařské komory
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků - Brusel
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

člen redakční rady Moderní gynekologie a porodnictví
Vít Unzeitig
Year: 2013
ediční a redakční práce

člen redakční rady Česká gynekologie
Vít Unzeitig
Year: 2013
ediční a redakční práce

člen redakční rady The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care
Vít Unzeitig
Year: 2013
ediční a redakční práce

člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu - doporučený postup
A Měchurová, R Vlk, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Dystokie ramének - doporučený postup
J Záhumenský, M Procházka, Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
Vít Unzeitig
Year: 2013
ostatní

předsedající bloku: Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace
Pavel Zonča, Vít Unzeitig
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig ... další autoři
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním - doporučený postup
T Binder, Vít Unzeitig, P Velebil
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - doporučený postup
Vít Unzeitig
Year: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

člen redakční rady Neurophysiology Letters
Vít Unzeitig
Year:
ediční a redakční práce

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.No record found.

rss
social hub