UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Vít Unzeitig

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:gynecology and obstetrics
Department/ Faculty: Department of Gynaecology and Obstetrics (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 371 801
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Unzeitig, V. Poševní mikrobiom a jeho význam pro spokojený život ženy. In: VII. ročník konference Podzimní setkání gynekologů. Ostravice. 2018.
Huser, M., Janku, P., Hudecek, R., Zbozinkova, Z., Bursa, M., Unzeitig, V. a Ventruba, P. Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas. INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS. 2017, č. 137, s. 170-173. ISSN 0020-7292.
Piegzová, A. a Unzeitig, V. TUBOOVARIÁLNÍ ABSCES VE 39. TÝDNU GRAVIDITY (KAZUISTIKA). Česká gynekologie. 2017, roč. 83, s. 322-326. ISSN 1210-7832.
Unzeitig, V. Nové možnosti prevence HPV asociovaných karcinomů. In: VIII. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Unzeitig, V. Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture). In: Mezinárodní konference Woman and hormones. Štrbské Pleso. 2015.
Unzeitig, V. Vulvovaginální dyskomfort. In: Postgraduální vzdělávání lékařů Levret. Praha. 2015.
Křepelka, P. a Unzeitig, V. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie při užívání hormonální antikoncepce: editorial. Kardiologická revue (internet). 2014, roč. 16, s. 9-9.
Doležálková, E. a Unzeitig, V. Kyselina listová a prevence rozštěpových vad centrálního nervového systému. Česká gynekologie. 2014, roč. 79, s. 134-139. ISSN 1210-7832.
Unzeitig, V. člen atestační komise pro obor gynekologie - porodnictví. 2013.
Unzeitig, V. člen Čestné rady České lékařské komory. 2013.
Unzeitig, V. člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků - Brusel. 2013.
Unzeitig, V. člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. 2013.
Unzeitig, V. člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno. 2013.
Unzeitig, V. člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava. 2013.
Unzeitig, V. člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha. 2013.
Unzeitig, V. člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno. 2013.
Unzeitig, V. člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc. 2013.
Unzeitig, V. člen redakční rady Moderní gynekologie a porodnictví. 2013.
Unzeitig, V. člen redakční rady Česká gynekologie. 2013.
Unzeitig, V. člen redakční rady The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2013.
Unzeitig, V. člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP. 2013.
Měchurová, A., Vlk, R. a Unzeitig, V. Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 11-14. ISSN 1805-4455.
Záhumenský, J., Procházka, M. a Unzeitig, V. Dystokie ramének - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 2013, s. 58-59. ISSN 1805-4455.
Unzeitig, V. odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha. 2013.
Zonča, P. a Unzeitig, V. předsedající bloku: Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace: XIX. PAŘÍZKOVY DNY [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Dvořák, V., Hlaváčková, O., Malík, T., Nový, J., Stará, A., Skřivánek, A., Štěpán, J. a Unzeitig, V. Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 187-194. ISSN 1805-4455.
Binder, T., Unzeitig, V. a Velebil, P. Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 21-22. ISSN 1805-4455.
Unzeitig, V. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 8-9. ISSN 1805-4455.
Unzeitig, V. člen redakční rady Neurophysiology Letters.


No record found.No record found.

social hub