Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Imaging Methods

Karol Korhelík


Academic degree, name, surname:Ing. Mgr. Bc. Karol Korhelík, Ph.D.
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:radiodiagnostics
Department (Faculty): Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 597 372 172
E-mail:No record found.Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Jiří Švec
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Analýza příčin úrazu při sjezdovém lyžování a snowboardingu
Karol Korhelík, Petr Novobilský
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vplyv vybraných parametrov lavín na prežívanie osôb zasiahnutých lavínou
Karol Korhelík, Šárka Mayerová, Josef Navrátil, František Božek
Year: 2016
abstract in proceedings

Príčiny smrti v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2015
abstract in proceedings

Možnosti využití antropomorfního fantomu ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Petr Novobilský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

POROVNANIE SYSTÉMOV HORSKEJ ZÁCHRANY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2014
abstract in proceedings

Přesnost měření cév v 3D CT angiografii
Karol Korhelík, Andrea Vašková, Zuzana Bučková, Hana Plačková, Petr Novobilský
Year: 2014, Praktická radiologie
journal article

Autorské právo a férové používanie informácií pri publikovaní vedeckých a odborných článkov
Karol Korhelík
Year: 2013, Praktická radiologie
journal article

Metódy preventívneho uvoľňovania lavín v ochrane obyvateľstva
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2013, Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků
journal article

Metódy výuky prvej pomoci pri lavínovej nehode
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První zkušenosti s online výukou zobrazovacích metod
Karol Korhelík
Year: 2021, Praktická radiologie
journal article

Vaskulární diagnostika a intervenční výkony, angiografické zobrazovací systémyVaskulární diagnostika a intervenční výkony. Angiografické zobrazovací systémy
Ivan Capulič, Václav Procházka, Karol Korhelík, Tomáš Jonszta
Year: 2021, Praktická radiologie
journal article

Modeling and Objectification of Skiagraphy Image Quality Deterioration Caused by X-Ray Secondary Irradiation on Mobile X-Ray Device
Klara Fiedorova, Martin Augustynek, Jan Kubicek, Marek Penhaker, Andrea Vodakova, Karol Korhelík ... other authors
Year: 2020
abstract in proceedings

Modeling and Objectification of Skiagraphy Image Quality Deterioration Caused by X-Ray Secondary Irradiation on Mobile X-Ray Device
K Fiedorova, M. Augustynek, J. Kubíček, M. Penhaker, A. Vodáková, Karol Korhelík ... other authors
Year: 2019, IFMBE Proceedings
journal article

MOŽNOSTI DLOUHODOBÉHO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY PRO SKLADOVÁNÍ LÉČIV POUŽÍVANÝCH V RADIODIAGNOSTICE
Karolína Řezníčková, Karol Korhelík
Year: 2019, Praktická radiologie
journal article

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ULTRASONOGRAFIE V URGENTNÍ PÉČI
Ondřej Bonček, Karol Korhelík
Year: 2019, Praktická radiologie
journal article

Postupy preventívneho uvoľňovania lavín v podmienkach horskej záchrannej služby
Karol Korhelík
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZHODNOCENÍ MÍRY CITLIVOSTI KAZET PRO NEPŘÍMOU DIGITALIZACI OBRAZU NA PŘÍRODNÍ RADIAČNÍ POZADÍ
Kristýna Kubenková, Karol Korhelík
Year: 2019, Praktická radiologie
journal article

Analysis and Modeling of Secondary X-ray Effect on Structure of Skiagraphy Images
Jan Kubíček, Marek Penhaker, Martin Černý, Andrea Vodáková, David Oczka, Karol Korhelík ... other authors
Year: 2018
abstract in proceedings

Využitie analýzy zásahov v preventívnej činnosti horskej záchrannej služby
Karol Korhelík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Airbag systémy v lavínovej záchrane
Karol Korhelík
Year: 2017
abstract in proceedings

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů
Václav Procházka, Petr Novobilský, Karol Korhelík
Year: 2017, Maxdorf
specialist book

Motivační faktory pro výběr profese radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Motivační faktory pro výběr profese Radiologický asistent
Jakub Duszek, Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Jiří Švec
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Tematické zaměření bakalářských prací v oboru Radiologický asistent na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úrazy pri zjazdovom lyžovaní a snowboardingu
Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv zvoleného modu zobrazení na radiační zátěž při angiografickém vyšetření
Lukáš Tomkiv, Karol Korhelík
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití dozimetru Isotrak v radiační ochraně
Hana Cábová, Karol Korhelík
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Analýza příčin úrazu při sjezdovém lyžování a snowboardingu
Karol Korhelík, Petr Novobilský
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Funkční vyšetření pánevního dna a konečníku - přehledová studie
Barbora Šulyová, Karol Korhelík
Year: 2016, Praktická radiologie
journal article

Vplyv vybraných parametrov lavín na prežívanie osôb zasiahnutých lavínou
Karol Korhelík, Šárka Mayerová, Josef Navrátil, František Božek
Year: 2016
abstract in proceedings

Príčiny smrti v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2015
abstract in proceedings

Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu
Michaela Mošová, Karol Korhelík
Year: 2015, Praktická radiologie
journal article

Zobrazování cizích těles ve výpočetní tomografii
Andrea Vašková, Karol Korhelík
Year: 2015,
journal article

Angiografické stanovení mozkové smrti
Hana Plačková, Karol Korhelík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Datová bezpečnost a archivace dat v radiologii
Karol Korhelík, Petr Novobilský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití antropomorfního fantomu ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Petr Novobilský
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

POROVNANIE SYSTÉMOV HORSKEJ ZÁCHRANY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2014
abstract in proceedings

Přesnost měření cév v 3D CT angiografii
Karol Korhelík, Andrea Vašková, Zuzana Bučková, Hana Plačková, Petr Novobilský
Year: 2014, Praktická radiologie
journal article

Trvanlivost latentního obrazu na kazetách pro nepřímou digitalizaci obrazu
Michaela Mošová, Karol Korhelík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Autorské právo a férové používanie informácií pri publikovaní vedeckých a odborných článkov
Karol Korhelík
Year: 2013, Praktická radiologie
journal article

Metódy preventívneho uvoľňovania lavín v ochrane obyvateľstva
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2013, Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků
journal article

Metódy výuky prvej pomoci pri lavínovej nehode
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivita lavínovej záchrany
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Príčinné súvislosti smrteľných lavínových nehôd vo vzťahu k charakteru lavín
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesionálna horská záchrana v Čechách a na Slovensku
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012, Bezpečnostní management a společnost - sborník příspěvků
journal article

Vzdelávanie verejnosti v lavínovej záchrane
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti hodnocení studijních výsledků v odborném zdravotnickém vzdělávání
Karol Korhelík
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Súčasné možnosti lokalizácie osob v snehových lavínach
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
abstract in proceedings

Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
abstract in proceedings

Studium radiologických asistentů na Ostravské univerzitě
Karol Korhelík
Year: 2004, Praktická radiologie
journal article

CT Sim softwar vo výuke zobrazovacieho procesu
Karol Korhelík
Year: 2003, Praktická radiologie
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Godulová ŠtěpánkaPossibilities of three-dimensional reconstructions in interventional radiologyBachelor's thesis 2021 
Kaluscha Náhlík VladimíraAwareness of population about adverse effects of ionizing radiationBachelor's thesis 2020 
Bonček OndřejPossibilities of using ultrasonography in urgent careBachelor's thesis 2019 
Kubenková KristýnaSensitivity of cassettes for computed radiography image on natural radiation background.Bachelor's thesis 2019 
Paskudová TerezaFactor's influencing the radiological burden of voiding cystouretrography in childrenBachelor's thesis 2019 
Řezníčková KarolínaOptions for the long-term monitoring of temperature used in the storage of radiodiagnostics drugsBachelor's thesis 2019 
Šulganová DankaThe use of imaging techniques when appplying the ozone therapyBachelor's thesis 2018 
Cábová HanaUtilising of personal dosimeter Isotrak in radiation protectionBachelor's thesis 2017 
Duszek JakubMotivation factors for career choice as a radiology asistantBachelor's thesis 2017 
Tomkiv LukášThe influence of the selected mode of display on radiation burden during the angiographic examinationBachelor's thesis 2017 
Šulyová BarboraGastrointestinal fluoroscopyBachelor's thesis 2016 
Mošová MichaelaDurability of latent image on cassettes for computed radiographyBachelor's thesis 2015 
Plačková HanaAngiographic determination of brain deathBachelor's thesis 2015 
Vašková AndreaImagine foreing bodies in computed tomographyBachelor's thesis 2015 
Czudek JakubThe factors which affecting precisions measurements of stenosis in the angiographyBachelor's thesis 2014 
Ligocká KristýnaReadiness radiology assistants for first aidBachelor's thesis 2014 
Špaňhelová EliškaSubjective symptoms associated with the application of iodinated contrast agentsBachelor's thesis 2014 
Troszoková EditaHistory of education radiologic technologists in Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Konečný LukášEvaluation of radiation doses incurred during endoscopic retrograde cholangiopancreatographyBachelor's thesis 2012 
Hučko RadimTelemedicine applicated in radiologyBachelor's thesis 2011 
Nebesník ĽubošThe analysis of repeated X-rays and use of the gained knowledge in the process of radiaton exposure decreasingBachelor's thesis 2010 
Zapletal MilanData security and contemporary possibilities of backing up radiological imagesBachelor's thesis 2010 
Migulski JanUsing freeware for administration and editing DICOM radiological imagingBachelor's thesis 2009 
Tichý LiborRemote control in radiologyBachelor's thesis 2009 


Počítačová podpora výuky zobrazovacích metod gastrointestinálního traktu
Main solverIng. Mgr. Bc. Karol Korhelík, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub