UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Histology and Embryology

Jaroslava Chyliková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jaroslava Chyliková
Room, floor, building: ZU 206, Building ZU
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Histology and Embryology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1763
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J. a Holéczy, P. Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru. In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV . Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2018. s. 9-12. ISBN 978-80-8187-047-7.

All publications

Přádka, M., Chyliková, J. a Vaculová, J. Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity. In: Semináře MEDSOFT 2019. Praha. 2019.
Přádka, M., Chyliková, J. a Vaculová, J. Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity. In: Medsoft 2019: Proc. of MEDSOFT 2019 2019-03-19 Roztoky u Prahy. s. 146-154. ISBN 978-80-86742-51-9.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Adipocyte size and macrophageinfiltration in morbidly obese women with and without diabetes: Morphology 2018. In: Morphology 2018. Jihlava. 2018.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J. a Holéczy, P. Morfologie podkožní tukové tkáně v závislosti na metodě odběru. In: Nové trendy a perspektívy v histológii IV . Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2018. s. 9-12. ISBN 978-80-8187-047-7.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Tauber, Z. a Kamarad, V. M1/M2 macrophage polarization in human obese adipose tissue. Biomedical Papers-Olomouc. 2018, roč. 162, 162(2), s. 79-82. ISSN 1213-8118.
Chyliková, J., Kamarád, V., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. COMPARISON OF SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE MORPHOLOGY USING STANDARD SURGICAL EXCISION AND CORE NEEDLE BIOPSY. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. 2017, roč. 2017, 3(8), s. 2204-2206. ISSN 2395-6429.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women. In: Morphology 2017. Plzeň. 2017.
Chyliková, J., Dvořáčková, J., Čížková, K. a Kamarád, V. Structure of white adipose tissue: comparison of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese women. In: Morphology 2017: Morphology 2017 2017-09-10 Plzeň. Brno: Tribun EU s.r.o., 2017. s. 79-79. ISBN 978-80-263-1315-1.
Adamkov, M., Drahošová, S., Chyliková, J. a Výbohová, D. Survivin in breast lesions: immunohistochemical analysis of 196 cases. Polish Journal of Pathology. 2017, 68(4), s. 297-305. ISSN 1233-9687.
Chyliková, J., Dvořáčková, J. a Kamarád, V. Fibrosis of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese patients with diabetes and without diabetes. In: Morphology 2016: MORPHOLOGY 2016 2016-09-08 Bratislava. Bratislava: Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 44-44. ISBN 978-80-223-4171-4.
Chyliková, J., Dvořáčková, J. a Kamarád, V. Fibrosis of visceral and subcutaneous adipose tissue in morbidly obese patients with diabetes and without diabetes. In: Morphology 2016. Bratislava. 2016.
Dorko, F., Výborná, E., Holibka, V., Tokarčík, J., Chyliková, J. a Horňaková, Ľ. Autonomic innervation of renal haemolymph node in rats.: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 8-8. ISSN 1213-8118.
Furjelová, M., Kovalská, M., Jurková, K., Chyliková, J., Mestanova, V. a Adamkov, M. Correlation of carbonic anhydrase IX expression with clinico-morphological parameters, hormonal receptor status and HER-2 expression in breast cancer. NEOPLASMA. 2015, roč. 62, s. 88-97. ISSN 0028-2685.
Adamkov, M., Výbohová, D., Tupá, V., Chyliková, J., Horáček, J. a Benčat, M. Expression and significance of survivin in colorectal high grade and low grade adenomas. ACTA HISTOCHEM. 2015, roč. 117, s. 590-594. ISSN 0065-1281.
Výborná, E., Dorko, F., Holibka, V., Tokarčík, J. a Chyliková, J. Historical overview of morphological studies of palatine tonsil: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 41-42. ISSN 1213-8118.
Tokarčík, J., Dorko, F., Výborná, E., Chyliková, J. a Bražina, D. Interactive 3D Models: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 38-39. ISSN 1213-8118.
Chyliková, J., Kamarad, V., Výborná, E., Dvořáčková, J. a Holeczy, P. M1/M2 Macrophages polarization in white adipose tissue of morbid obese patients: Morphology 2015. Biomedical Papers Palacky University Olomouc. 2015, roč. 2015, č. 1-144, s. 44-44. ISSN 1213-8118.
Kamarád, V., Palla, V., Chyliková, J. a Keprt, A. Adipocyte Size Determination. In: Morphology 2014. Brno. 2014.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese. In: Morphology 2014. Brno. 2014.
Chyliková, J., Lichnovská, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. Aktivní lokální zánět v tukové tkáni - spouštěč kardiovaskulárních onemocnění. In: 2. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku II 2013-09-03 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 36-39. ISBN 978-80-7464-364-4.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013: Morphology 2013 2013-06-04 Martin, Slovenská republika. s. 32-32. ISBN 978-80-89544-47-9.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013. Martin. 2013.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2013, roč. 5, s. 158-159. ISSN 1852-8023.
Jurková, K., Furjelová, M., Kovalská, M., Chyliková, J. a Adamkov, M. Expression of Tumor Supressor p53 Protein and Anti-Apoptotic Protein Survivin in Prostate Cancer. In: III Congreso Argentino de Anatomía Clínica. Mendoza. 2013.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. s. 160-161. ISBN 978-80-7464-364-4.
Jurková, K., Varga, I., Polák, Š., Furjelová, M., Kovalská, M., Chyliková, J. a Adamkov, M. Štúdium vývinu sleziny v embryonálnom období klasickými histologickými metódami. Revue medicíny v praxi. 2013, roč. 11, s. 32-36. ISSN 1336-202X.
Chyliková, J., Carbolová, T. a Kamarád, V. Základy obecné histologie pro zdravotní laboranty. 2013.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. In: Morphology 2012. s. 39-39.
Carbolová, T., Kamarád, V., Chyliková, J. a Dvořáčková, J. Morphometric study of white adipose tissue regional differences. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity. In: Morphology 2012. s. 73-73.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012: Morphology 2012 2012-09-09 Hradec Králové. s. 65-65.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.


No record found.The role of macrophages in adipose tissue pathologically obese
Main solverMgr. Jaroslava Chyliková
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub