Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Epidemiology and Public Health

Vítězslav Jiřík


Academic degree, name, surname:RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 350, Building ZY
Position:Head of Centre, Group Leader of Epidemiology of Ageing, Laboratory of Molecular Epidemiology, Laboratory of Physical Factors
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Centre for Epidemiological Research (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1796
E-mail:No record found.Air Pollutants over Industrial and Non-Industrial Areas: Historical Concentration Estimates
Jiří Michalík, Ondřej Machaczka, Vítězslav Jiřík, Tomáš Heryán, Vladimír Janout
Year: 2022, Atmosphere
journal article

The Effectiveness of ddPCR for Detection of Point Mutations in Poor-Quality Saliva Samples
Petra Riedlová, Dagmar Kramná, Silvie Ostřížková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík
Year: 2022, HEALTHCARE
journal article

Evaluation of Fine and Ultrafine Particles Proportion in Airborne Dust in an Industrial Area
Ondřej Machaczka, Vítězslav Jiřík, V. Brezinova, Adéla Vrtková, H. Miturova, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Hana Šlachtová, G. Siemiatkowski, L. Osrodka, Radim Šrám ... other authors
Year: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

Examination of in Factor V Leiden and Prothrombin II Thrombophilic Mutations in Czech Young Women Using ddPCR-Prevalence and Cost-Benefit Analysis
Petra Riedlová, Dagmar Kramná, Silvie Ostřížková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík
Year: 2021, HEALTHCARE
journal article

Lifetime Carcinogenic Risk Proportions from Inhalation Exposures in Industrial and Non-Industrial Regions
Vítězslav Jiřík, Ladislav Tomasek, Ivana Fojtikova, Tomáš Janoš, Markéta Stanovská, Pavlína Guňková, Andrea Dalecká, Adela Vrtkova, Radim Šrám ... other authors
Year: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality in elderly women: The SALIA cohort study with 22-year mortality follow-up
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Altug Hicran, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael J. Abramson, Tamara Schikowski ... other authors
Year: 2021, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH
journal article

Air pollution and molecular changes in age-related diseases
Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout, Radim Šrám ... other authors
Year: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH
journal article

Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva
Vítězslav Jiřík, Barbara Hermanová, Andrea Dalecká, Irena Pavlíková, Jan Bitta, Petr Jančík, Leszek Ośródka, Ewa Krajny, Franciszek Sladeczek, Grzegorz Siemiatkowski, Katarzyna Kiprian, Ewa Glodek Bucyk ... other authors
Year: 2020, neuvedeno
specialist book

Efekt snížených plicních funkcí ve vztahu mezi expozicí znečištěnému ovzduší a kardiopulmonální mortalitou u stárnoucích žen
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Michael Abramson, Joachim Heinrich, Tamara Schikowski ... other authors
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of Air Pollution and Lung Function on Cardiopulmonary Mortality in Aging Women
Tamara Schikowski, Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael J Abramson ... other authors
Year: 2020
abstract in proceedings

Epidemiologické důkazy vlivu znečištění ovzduší na zdraví jako podklad pro vyhodnocení zdravotních dopadů na exponovanou populaci
Andrea Dalecká, Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Vítězslav Jiřík, Tomáš Janoš
Year: 2020, Hygiena
journal article

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Michael Abramson, Joachim Heinrich, Tamara Schikowski ... other authors
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael Abramson, Tamara Schikowski ... other authors
Year: 2020
abstract in proceedings

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... other authors
Year: 2019, Hygiena
journal article

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ - ZAHÁJENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Andrea Dalecká, Vera Kristýna Jandačková, Hana Tomášková, Vítězslav Jiřík, Daniel Jandačka, Steriani Elavsky, Jan Topinka, Jiří Rubeš, Radim Šrám ... other authors
Year: 2019, Hygiena
journal article

A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic.
Petra Nedojedlá, Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Vojkovská, Iva Kozáková, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2018, Central European Journal of Public Health
journal article

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 3. vydání
Vítězslav Jiřík
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nemocnost dětí v Moravskoslezském (a Jihočeském) kraji
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Associations between air pollution in the industrial and suburban parts of Ostrava city and their use
Vítězslav Jiřík, Barbara Břežná, Ondřej Machaczka, Sabina Honkyšová, Hana Miturová, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2017, Environmental Monitoiring and Assesment
journal article

How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Veronika Vašendová, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2017, REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH
journal article

Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution
Vítězslav Jiřík, Hana Tomášková, Ondřej Machaczka, Lucie Kissová, Barbara Břežná, Andrea Dalecká, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2017, European Journal of Environmental Sciences
journal article

Radiační ochrana personálu na PET/CT
Renáta Kohutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2017, Nukleární medicína
journal article

A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic
Hana Tomášková, Ivan Tomášek, Pavla Polaufová, Hana Šlachtová, Jana Janoutová, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW
Vítězslav Jiřík, Ondřej Machaczka, Hana Miturová, Ivan Tomášek, Hana Šlachtová, Jana Janoutová, Helena Velická, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

BIOAEROSOLS IN THE SUBURBS OF OSTRAVA DURING A ONE YEAR PERIOD
Vítězslav Jiřík, Ondřej Machaczka, Veronika Ovesná, Hana Miturová, Eva Holendová, Jana Janoutová, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

Editorial
Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout
Year: 2016
editorial work

Environmental and socioeconomic health inequalities: A review and an example of the industrial Ostrava region  
Hana Šlachtová, Vítězslav Jiřík, Ivan Tomášek, Hana Tomášková
Year: 2016, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
journal article

Epidemiology and risk factors of schizophrenia
Jana Janoutová, Petra Janáčková, Omar Šerý, Tomáš Zeman, Petr Ambroz, Martina Kovalová, Kateřina Vařechová, Ladislav Hosák, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2016, NEUROENDOCRINOL LETT
journal article

How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Veronika Vašendová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Asthma exacerbations and symptom variability in children due to short-term ambient air pollution changes in Ostrava, Czech Republic
Helena Velická, Vladimíra Puklová, Josef Keder, Marek Brabec, Marek Malý, Martin Bobák, Bohumil Kotlík, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout, Helena Kazmarová ... other authors
Year: 2015, Cent Eur J Public Health
journal article

Levels of metabolites of phthalates, polycyclic aromatic hydrocarbons and Bisphenol a in the urine of Czech students (pilot study)
Anna Pinkr Grafnetterová, Karel Vrbík, Marek Malý, Jana Pavloušková, Andrea Krsková, Anna Drgáčová, Vítězslav Jiřík, Sylva Rödlová, Milena Černá ... other authors
Year: 2015, Hygiena
journal article

Radiační ochrana zdravotnického personálu na PET/CT pracovištích
Renáta Kohoutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Odhad zdravotních rizik
Vítězslav Jiřík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 2. přepracované vydání
Vítězslav Jiřík
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pedagog a školní prostředí
Petra Sachová, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Richterová, Hana Tomášková, Vladimír Janout ... other authors
Year: 2013
abstract in proceedings

Association between childhood leukaemia and exposure to power-frequency magnetic fields in Middle Europe
Vítězslav Jiřík, Ludek Pekarek, Vladimír Janout, Hana Tomášková
Year: 2012, Biomedical and Environmental Sciences
journal article

Assessment of Population Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields and Its Possible Childhood Health Risk in the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Ludek Pekarek, Vladimír Janout
Year: 2011, INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT
journal article

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost biotechnologií
Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí hodnocení zdravotních rizik vzhledem k průmyslovému charakteru aglomerace Ostrava
Hana Šlachtová, I. Tomášek, Vítězslav Jiřík, Petr Jančík, Jan Michalík
Year: 2010
abstract in proceedings

Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2008, EIA-IPPC-SEA
journal article

Systémy kvality laboratoří v zemích EU
Vítězslav Jiřík
Year: 2007
abstract in proceedings

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Proč a jak hodnotit zdravotní rizika v analytické laboratoři
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
abstract in proceedings

Rozdíly mezi akreditací zkušebních laboratoří a autorizací laboratoří v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
abstract in proceedings

Interpretace laboratorních výsledků v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2005
abstract in proceedings

Použití pevných sorbentů pro plynovou chromatografii vzorků ovzduší
Vítězslav Jiřík
Year: 2005
abstract in proceedings

Problémy při měření a hodnocení expozic v pracovním prostředí
Vítězslav Jiřík
Year: 2005
abstract in proceedings

Nebezpečnost a zdravotní rizika perzistentních organických látek
Vítězslav Jiřík
Year: 2004
abstract in proceedings

Autorizace laboratoří podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2003
abstract in proceedings

Některé výsledky monitorování ovzduší v Ostravě
Vítězslav Jiřík, Et Al.
Year: 2003
abstract in proceedings

Hodnocení imisní zátěže a zdravotních rizik obyvatel Ostravsko-karvinské oblasti.
Vítězslav Jiřík
Year: 2002
abstract in proceedings

Hodnocení vlivu zdrojů znečištění ovzduší na okolí.
Vítězslav Jiřík, P. Voznica
Year: 2002
abstract in proceedings

Použití indexu znečištění ovzduší k informování obyvatel
Vítězslav Jiřík, P. Mikeš, H. Miturová
Year: 2002
abstract in proceedings

PM 10 and PM 2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: Results from the Cesar study
D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, É. Vaskövi, E. Miháliková, J.S. Pastuszka, Vítězslav Jiřík, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, Jaroslav Volf, F. De Leeuw, H. Van De Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, B. Brunekreef ... other authors
Year: 2001, ATMOS ENVIRON
journal article

Atmosphere in Ostrava. Review of comprehensive monitoring of noxious substances in 1996 and the historical development of atmospheric contamination in ostrava from 1985
Vítězslav Jiřík, P. Mikeš, J. Burdová
Year: 1999, Hygiena
journal article

Evaluation of risk assessment from contaminating substances in foods produced in the Silesian region of the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Pavla Svrčinová, J. Burdová, Vladimíra Němcová, S. Kaderka, J. Pavelka ... other authors
Year: 1998, Hygiena
journal article

The atmosphere in Ostrava (Monitoring of gaseous noxious substances and polyaromatic hydrocarbons in the ostrava atmosphere)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, J. Burdová, Z. Dluhosova, P. Mikes
Year: 1998, Hygiena
journal article

The atmosphere in Ostrava. (Review of the first screening of elements in fly dust in the Ostrava atmosphere in 1995)
Vítězslav Jiřík, Jaroslav Volf, Vladimíra Němcová
Year: 1998, Hygiena
journal article

Akaloids and phenolics of Colchicum bornmuelleri
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Year: 1995, FITOTERAPIA
journal article

Akaloids and phenolics of Colchicum speciosum 
P. Ondra, V. Simanek, Vítězslav Jiřík, N. Sutlupinar
Year: 1995, FITOTERAPIA
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
EP1LFEpidemiologie I.
FYFDKFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFDPFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFPHFyzikální faktory v životním a pracovním
FYFPKFyzikální faktory v životním a pracovním
HECHFHodn. exp. a násl. exp.-chem.fak.
HENBFHodn.exp. a násl. exp. - biol.fak.
HENFFHodn.exp.a násl.exp. - fyz.fak.
HZPO1Hygiena obecná a komunální 1
HZPO2Hygiena obecná a komunální 2
LTNVMVyšetř.tech. v ochr. živ. a prac. prostř
LTNVZLab.techniky v ochraně živ.a prac.prostř
MHRVZMetody odh. a hod.rizika v život.a pr.pr
OSVETOsvětlování v životním a pracovním prost
OZRPROdhad zdravotních rizik pro prům. a reg.
RAIONRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
SPVZKVybraná problematika veřejného zdraví
SPVZPVybraná problematika veřejného zdraví
TOXPVToxikologie vybraných složek ŽP
TOXVZToxikologie život. a prac. prostředí
UIZVZÚčinky ioniz. zář., principy radiač. och
VETROVětrání průmyslových a obytných budov
Y9EP1Epidemiology I.
ZHEMKHygiena a epidemiologie
0IHBKBiologické faktory prostředí
0IHEBBiologické faktory prostředí
0IHECChemické faktory prostředí
0IHEFFyzikální faktory prostředí
0IHEKFyzikální faktory prostředí
0IHKKChemické faktory prostředí
0IHO1Hygiena obec.,komunální a zákl.ekologie1
0IHO2Hygiena obec.,komunální a zákl.ekologie2
0ILTNVyšetř.tech. v ochr. živ. a prac. prostř
0ILTVLab.techniky v ochraně živ.a prac.prostř
0IMHRMetody odh. a hod.rizika v život.a pr.pr
0IOSKOsvětlování v životním a pracovním prost
0IOSVOsvětlování v životním a pracovním prost
0IOZKHodnocení zdravotních rizik
0IOZRHodnocení zdravotních rizik
0IPZKVybraná problematika veřejného zdraví
0IPZYVybraná problematika veřejného zdraví
0IRADRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
0IRAKRadionuklidy a ion. zář. v živ. a prac.
0ITXKToxikologie
0ITXZToxikologie
0IUIZÚčinky ioniz. zář., principy radiač. och
0IVEBVětrání průmyslových a obytných budov
0IVEKVětrání průmyslových a obytných budov
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
1IZHKHygiena a epidemiologie
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
30IZHHygiena a epidemiologie
6ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
66HEPZáklady hygieny a epidemiologie
9EP1LEpidemiologie I.
9FYFKFyzikální faktory v životním a pracovním
9FYFPFyzikální faktory v životním a pracovním
9CHFKChem. faktory v život. a prac. prostředí
9CHFPChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPHChem. faktory v život. a prac. prostředí
V3ZHKHygiena a epidemiologie


AuthorTitleType of thesisYear
Dalecká AndreaThe impact of long-term exposure of air pollution on cardiopulmonary mortalityDoctoral thesis 2021 
Kohutová RenátaOptimization of radiation protection of medical personel on PET/CTDoctoral thesis 2020 
Šušoliaková OľgaEvaluating Work - Relates psychological Stress in Automobile Industry WorkersAdvanced thesis 2017 
Turečková MarkétaNoise Exposure and Health Risk Assessment from the Air Traffic at the Leoš Janáček Airport to the Surrounding PopulationMaster's thesis  
Kramná DagmarThe Effect of Electromagnetic Fields on Genetic and Other Intracellular Changes in OrganismMaster's thesis 2021 
Římanová VeronikaEvaluation of environmental impacts on premature death and occurrence of diseases amongst the population of the Czech RepublicMaster's thesis 2021 
Janoš TomášStudy of frequency of occurence and distribution of selected diseases according to the level of environmental burden of the Czech population.Master's thesis 2020 
Vašendová KarolínaExposure assessment and health protection from radiofrequency radiation effects of mobile phones in children and adolescentsMaster's thesis 2019 
Bartas MartinAssessment of exposure to electromagnetic radiation from conventional sources using specialized software tool and evaluation of their hygienic significanceMaster's thesis 2018 
Bušina ZdeněkRisk assessment of cardiovascular diseases in relation to noise exposureMaster's thesis 2017 
Ferfecká AliceThe level of dependence of indices of insulin resistance for BMI (waist circumference) and their values for metabolically healthy individualsMaster's thesis 2016 
Škerková MichaelaThe hygienic significance of exposure to electric and magnetic fields in trams and trolleybusesMaster's thesis 2015 
Machaczka OndřejEvaluation of non-auditory effects of noise on teachersMaster's thesis 2014 
Horčicová JeanetteEvalution of microbiological risk of drinking water for small water source in the Zlín regionMaster's thesis 2013 
Válková MichaelaResources Identification of Pollution and Historical Exposure Assessment to Inhabitans from Ambient Air at the Radvanice and BartoviceMaster's thesis 2010 
Mužná KateřinaThe hygienic importance of expositions to non-ionogenic radiation coming from mobileMaster's thesis 2009 
Maderská VendulaHealth risk assessment of people living in areas burdened excessive road trafficMaster's thesis 2007 
Valečková AlenaHealth risk assessment and the identification of main resources of air pollution in Ostrava-BartoviceMaster's thesis 2006 
Mičan DanielAssessment of exposure and health risks to noise to urban public transport drivers.Bachelor's thesis 2021 
Římanová VeronikaRisk assessment of exposure to magnetic fields in preschool and school facilitiesBachelor's thesis 2019 
Gřešová ZuzanaHealth risk assessment from the point of view of a hospital public health expertBachelor's thesis 2018 
Janoš TomášHealth risks of soil in the European environmentBachelor's thesis 2018 
Mlýnková MartinaRisk assessment of noise from construction activitiesBachelor's thesis 2014 
Turiaková EvaThe occurrence and frequency of some diseases related to environmental conditions in Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Hrbáčková LucieThe hygienic evaluation of non-ionizing radiation in residential areas nearby transmittersBachelor's thesis 2013 
Škerková MichaelaThe hygienic evaluation of daytime noise exposure of studentsBachelor's thesis 2013 
Lyčka MarekDaylong noise pollution of studentsBachelor's thesis 2012 
Ohrzalová VeronikaMeasuring of a noise load affecting compressor attendance of a selected working compartment in a chemical plantsBachelor's thesis 2008 
Záhumenská MichaelaAssessment of a Noise Exposition in a Noisy Areas of a Cities.Bachelor's thesis 2008 
Válková MichaelaEVALUATION OF THE HEALTH RISKS AFTER EXPOSURE TO HARMFUL CHEMICAL SUBSTANCES IN CHOSEN PART OF POPULATION IN OSTRAVA`S ENVIRONMENTBachelor's thesis 2006 


Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period12/2017 - 3/2020
ProviderÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statefinished
Laboratoř pro praktickou výuku zjišťování expozic a hodnocení zdravotních rizik elektrických a magnetických polí
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
social hub