Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Epidemiology and Public Health

Rastislav Maďar

Rastislav Maďar

Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Room, floor, building: ZY 360, Building ZY
Position:Head of Institute
Dean
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 1786
+420 553 46 1701
E-mail:
Personal website:http://www.rastislav-madar.comNo record found.Analysis of Histopathological Findings of Lung Carcinoma in Czech Black Coal Miners in Association with Coal Workers? Pneumoconiosis
Hana Tomášková, Jaroslav Horáček, Hana Šlachtová, A. Šplíchalová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Zdeněk Jirák, Rastislav Maďar ... other authors
Year: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... other authors
Year: 2022
abstract in proceedings

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... other authors
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Immune Response 5-7 Months after Vaccination against SARS-CoV-2 in Elderly Nursing Home Residents in the Czech Republic: Comparison of Three Vaccines
Jan Martínek, Hana Tomášková, Jaroslav Janošek, Hana Zelená, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Eduard Ježo, Vlastimil Kráĺ, Jitka Pohorská, Hana Šturcová, Rastislav Maďar ... other authors
Year: 2022, Viruses-Basel
journal article

Kapavka - globální problém preventabilní očkováním?
Petra Macounová, Rastislav Maďar, E. Vidmochová
Year: 2022, Očkování a cestovní medicína
journal article

Plané neštovice - očkovat, či neočkovat?
Petra Macounová, Adéla Staňková, Rastislav Maďar
Year: 2022, Pediatrie pro praxi
journal article

Self-Reported Mental Health and Lifestyle Behaviour During the COVID-19 Pandemic in the Czech Population: Evidence From Two Cross-Sectional Surveys
Andrea Dalecká, Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Dagmar Skýbová, Rastislav Maďar
Year: 2022, INT J PUBLIC HEALTH
journal article

Sto let od použití BCG vakcíny v lidské populaci
Rastislav Maďar
Year: 2022, Očkování a cestovní medicína
journal article

Education of Adolescents in the Prevention of HIV/AIDS in the Czech Republic
Petra Macounová, Hana Tomášková, Anna Šnajdrová, Markéta Stanovská, Martina Polochová, Ivan Tomášek, Rastislav Maďar ... other authors
Year: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
journal article

Jaké výhody přináší očkování u pacientů s kardiovaskulárními nemocemi?
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Year: 2021, Cor et Vasa
journal article

Je veřejnost dostatečně informována o významu očkování proti pertusi v dospělosti?
Petra Macounová, Tereza Skřížalová, Hana Tomášková, Rastislav Maďar
Year: 2021, Praktický lékař
journal article

Onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání ve vybraných evropských státech
Hana Tomášková, Daniela Vybíralová, A. Špíchalová, Hana Šlachtová, Rastislav Maďar, Michael Vít ... other authors
Year: 2021, Praktický lékař
journal article

Perception of health risk and compliance with preventive measures related to COVID-19 in the Czech population: preliminary results of a rapid questionnaire survey
Andrea Dalecká, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Rastislav Maďar
Year: 2021, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
journal article

Performance of Seven SARS-CoV-2 Self-Tests Based on Saliva, Anterior Nasal and Nasopharyngeal Swabs Corrected for Infectiousness in Real-Life Conditions: A Cross-Sectional Test Accuracy Study
Miroslav Homza, Hana Zelená, Jaroslav Janošek, Hana Tomášková, Eduard Jezo, Alena Kloudová, Jakub Mrázek, Věra Murinová, Rastislav Maďar ... other authors
Year: 2021, Diagnostics
journal article

Promořování z nepochopení je cestou k tragédiím
Rastislav Maďar
Year: 2021, Očkování a cestovní medicína
journal article

RISK OF CHRONIC DISEASES LIMITING LONGEVITY AND HEALTHY AGING BY LIFESTYLE AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS DURING THE LIFE-COURSE - A NARRATIVE REVIEW
Dagmar Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Andrea Dalecká, Rastislav Maďar
Year: 2021, Medycyna Pracy
journal article

Sezóna respiračních nákaz není jen o očkování proti covid-19
Rastislav Maďar
Year: 2021, Očkování a cestovní medicína
journal article

Virová hepatitida B a očkování ve vztahu k nádorovým onemocněním
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Year: 2021, Onkologie
journal article

Doporučená očkování pro diabetiky
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Year: 2020, Vnitřní lékařství
journal article

HIV/AIDS Prevention Among Adolescents
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Year: 2020, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health
journal article

HIV/AIDS Prevention Among Adolescents
Petra Macounová, Hana Tomášková, Aneta Eichlerová, Rastislav Maďar
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klíšťová encefalitida - počty nakažených zase stouply, kdo je teď na tahu?
Rastislav Maďar
Year: 2020, Očkování a cestovní medicína
journal article

Prevence HIV/AIDS u adolescentů - vyhodnocení edukačního programu
Petra MACOUNOVÁ, Hana Tomášková, Aneta Eichlerová, Rastislav Maďar
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifická zdravotní rizika při pobytu v zahraničí
Rastislav Maďar
Year: 2020, Očkování a cestovní medicína
journal article

Testování reprezentativního vzorku populace
Věra Adámková, Vladimír Černý, Ladislav Dušek, David Fetl, Marián Hajdúch, Karel Hejduk, Roman Chlíbek, Milan Kolář, Rastislav Maďar, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Roman Prymula, Jarmila Rážová, Martin Repko, Jan Smetana, Aleksi Šedo, Jaroslav Štěrba, Dalibor Valík, Martin Zelený ... other authors
Year: 2020, Statistika a My
journal article

VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PREVENCE HIV/AIDS U ADOLESCENTŮ
Petra Macounová, Hana Tomášková, Markéta Stanovská, Rastislav Maďar
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biofeedback na kruhové úseči
M. Zádrapová, Rastislav Maďar, Irina Chmelová, Eva Mrázková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fakta a mýty okolo očkování
Rastislav Maďar
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Racionální přístup k očkování proti meningokokům
Rastislav Maďar
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty kolektivní imunity
Rastislav Maďar, L. Šigutová
Year: 2019, Očkování a cestování medicína
journal article

Význam očkování v ochraně těhotné ženy, plodu a novorozence
Rastislav Maďar, N. Dudková
Year: 2019, Očkování a cestování medicína
journal article

Cestování dětí: zdravotní rizika, doporučení, prevence, kazuistiky
Rastislav Maďar, I. Hiemer
Year: 2017, Florence
journal article

Epidemie ve světě a další epidemiologické aktuality
Rastislav Maďar
Year: 2017, Očkování a cestovní medicína
journal article

Klíšťová encefalitida - aktuální vývoj
Rastislav Maďar
Year: 2017, Očkování a cestovní medicína
journal article

Očkování doporučené pro dospělý věk v ordinacích primární péče
Rastislav Maďar
Year: 2017, Practicus
journal article

Přírodní katastrofy-epidemiologie, doporučené postupy
Rastislav Maďar
Year: 2017, Očkování a cestovní medicína
journal article

Česká republika zůstává na prvním místě v počtu případů klíšťové encefalitidy v Evropské unii
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
journal article

Dobrovolné očkování v adolescentním věku
Rastislav Maďar
Year: 2016, Pediatrie pro praxi
journal article

Humanitární mise Malawi 2016
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
journal article

Influenza - patofyziologie, epidemiologie, prevence, terapie
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
journal article

Nárůst horečky dengue u českých cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
journal article

Praktické informace k horečce Zika
Rastislav Maďar
Year: 2016, Pediatrie pro praxi
journal article

Virová hepatitida A s desítkami kontaktů po návratu ze Zanzibaru
Rastislav Maďar
Year: 2016, Očkování a cestovní medicína
journal article

Meningokové infekce a jejich prevence
Rastislav Maďar
Year: 2015, Očkování a cestovní medicína
journal article

Padělané léky a vakcíny v cizině-významný současné medicínský problém
Rastislav Maďar
Year: 2015, Očkování a cestovní medicína
journal article

Aktuální gastroenteritidy nejen na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2014, Očkování a cestovní medicína
journal article

Klíšťová encefalitida-zajímavá fakta, aktuality a novinky
Rastislav Maďar
Year: 2014, Očkování a cestovní medicína
journal article

Mýty polopravdy a lži o očkování nesmí ovlivnit kvalitu preventivní zdravotní péče
Rastislav Maďar
Year: 2014, Medicína pro praxi
journal article

Antivakcinační aktivity v ČR z pohledu integrity očkovacího kalendáře
Rastislav Maďar
Year: 2013, Vakcinologie
journal article

Horečka dengue-nejčastější exotická viróza u našich cestovatelů
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Jak překonat nízkou proočkovanost proti chřipce
Rastislav Maďar
Year: 2013, Vakcinologie
journal article

Japonská encefalitida
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Zaměřeno na Indii
Rastislav Maďar
Year: 2013, Očkování a cestovní medicína
journal article

Nemocničné nákazy
Rastislav Maďar
Year: 2009, Bedeker zdravia
journal article

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Globální problémy veřejnéhho zdravotnictví 2008
Rastislav Maďar
Year: 2008
organizing conference, workshop

Hygiena rúk-významný faktor prevencie exogénnych nozokomiálnych nákaz
Simona Kelčíková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2008, Nozokomiálne nákazy
journal article

Kolonizácia MRSA u rezidentov v domovoch dochodcov a informovanosť personálu
Rastislav Maďar, M. Szárazová, Tibor Baška, Elena Kavcová, Elena Nováková
Year: 2008, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
specialist book chapter

Kolonizácia MRSA v domovech důchodců
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková, Věra Toršová
Year: 2008
abstract in proceedings

Minimální požadavky pro absolvování předmětu EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH NEMOCÍ
Rastislav Maďar
Year: 2008, Nakladatelství Medistar s.r.o.
specialist book

MRSA v domovech pro seniory. Existuje důvod pro obavy?
Rastislav Maďar, Lenka Piegzová
Year: 2008,
journal article

Nosičstvo meningokokov
Rastislav Maďar, Pavol Bakoss, Štefan Straka
Year: 2008, Univerzita Komenského Bratislava
specialist book chapter

Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Lenka Juračková, Henrieta Hudečková, Rastislav Maďar
Year: 2008, Cent Eur J Public Health
journal article

Ochrana zdraví na cestách 100+1 otázek a odpovědí
Rastislav Maďar
Year: 2008, Vydavatelstvo Osveta
specialist book

Ochrana zdravia na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2008, Vydavatelstvo Osveta
specialist book

Pneumococcal meningitis-comparsion of therapy and vaccination costs
Rastislav Maďar, L. Malechová, Tibor Baška
Year: 2008, Bratisl Lek Listy
journal article

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... other authors
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... other authors
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková ... other authors
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

U lékaře v ordinaci:Jak se bránit žloutence
Rastislav Maďar
Year: 2008, DIAstyl
journal article

Dodavatelské formy sterilizácie
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, .. A Kol.
Year: 2007, Vrana s.r.o.
specialist book chapter

Drakunkulóza,Krevní nákazy
Rastislav Maďar, Sylvia Bazovská, .. A Kol.
Year: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Epidemiologie vybraných přenosných nemocí - podklady pro výuku ochrany veřejného zdraví
Rastislav Maďar
Year: 2007, Medistar s.r.o.
specialist book

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Mimořádné události v nemocnici
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Eliška Sovová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, Františka Fischerová ... other authors
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book chapter

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
journal article

Nozokomiálne pneumónie na JIS/ARO
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007
abstract in proceedings

O zemích,kde člověk vidí lékaře prvně až před smrtí
Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Outsourcing sterilizačních služieb,áno či nie?
Rastislav Maďar
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

Profesionální infekce ve zdravotnictví
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
journal article

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007
abstract in proceedings

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Společnost prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007
abstract in proceedings

Zkušenosti mohou pomoci jiným (editorial)
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

Zvýšený výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby v niektorých lokalitách na Slovensku a prevencia nozokomialneho prenosu
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

3.Mezinárodní kongres prevence nemocničních nákaz
Rastislav Maďar
Year: 2007, Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava)
journal article

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, E. Martinka, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Manipulace s biologickým materiálem
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Medicína pro praxi
journal article

Nemocničné stravovánie z pohladu hygieny výživy
M. Szárazová, H. Hudečková, T. Janušová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Nozokomiálne nákazy: editorial
Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Oddělení nemocniční hygieny ve střední a malé nemocnici-organizační struktura a náplň činnosti
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prenos vírusu parotitídy počas leteckej dopravy (ze sítě internetu)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Prevence infekce a kolonizace MRSA při poškození kůže
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, L. Šeflová, Jarmila Řehořová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevence nozokomiálních pneumonií
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Pavla Gráfová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Rakovina p'lúc a jej hlavný rizikový faktor
Elena Kavcová, Eva Rozborilová, M. Szárazová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
specialist book chapter

Surveillance of Legionnaire's disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006, Australian infection control
journal article

Surveillance of Legionnaires Disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svetová zdravotnicka organizácia vydala Správu o zdraví v Európe (ze sítě internetu)
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Uzavreté versus otvorené infúzne systémy -kolapsoidné flaše
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálné nákazy
journal article

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Ze sítě internetu. Epidémia chikungunya na ostrovoch v indickom oceáne.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Epidémia morbíl v Rumunsku
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Surveillance detskej obrny a eradikačné aktivity.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

DIA Poradna
Rastislav Maďar
Year: 2005, DIA styl
journal article

Dynamický virus
Rastislav Maďar
Year: 2005, Diabetik
journal article

I. Medzinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Importované nákazy na prahu 21.storočia
Rastislav Maďar
Year: 2005, Sestra
journal article

Legionárská choroba-rezervy v surveillance a prevetívnych opatreniach
Rastislav Maďar, Jana Straková, Milena Menzlová, Elena Kavcová
Year: 2005, Nozokomiální nákazy
journal article

Legionelózy po kontakte s půdou.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.
journal article

Nezapomeňte na očkování!
Rastislav Maďar
Year: 2005, DIAstyl
journal article

Outbreaks of epidemic keratoconjunctivitis in two hospital wards.
Mária Štefkovičová, J. Sokolík, V. Vicianová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Central European Journal of Public Health
journal article

Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives.
Rastislav Maďar, Jana Straková, Tibor Baška, Elena Kavcová, Štefan Straka
Year: 2005, Bratislavské Lekárské Listy
journal article

Prevence infekcí močových cest
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Jarmila Řehořová, G. Šaichová, M. Šefčíková
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Protiepidemická opatření při výskytu gramnegativních tyčinek v nemocničním prostředí.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Agentúra DUMAS
specialist book

Protiepidemická opatření při výskytu Pseudomonas aeruginosa a jiných gramnegativních tyčinek.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Standardy péče o intravenózní vstupy.
Renata Podstatová, Jarmila Řehořová, I. Beránková, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

The role of non-critcal health-care tools in the transmission of nosocomial infection.
Rastislav Maďar, Eva Nováková, Tibor Baška
Year: 2005, Bratislavské Lekárske Listy
journal article

Vtáčie chrípka H5N1-epizootická a epidemická hrozba 21.storočia? Ze sítě internetu, přeložili a upravili.
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Význam nízkorizikových zdravotníckych pomôcok v endemizácii nozokomiálneho prostredia rezistentnými kmeňmi.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Významné internetové adresy v oblasti nozokomiálnych nákaz.
Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Významné monografie v problematike prevencie nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Základy cestovnej medicíny
Rastislav Maďar, Dušan Meško, .. A Kol.
Year: 2005, Osveta, spol. s.r.o.
specialist book chapter

Zásady tvorby odporúčaných postupov v medicíne (guidelines).
Rastislav Maďar, Dušan Meško, Elena Kavcová
Year: 2005, Osveta
specialist book chapter

Ze sítě internetu. Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovánie proti žltej zimnici.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Ze sítě internetu. Malária v Dominikánskej republike.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
journal article

Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy
Tibor Baška, Štefan Straka, Martina Bašková, Rastislav Maďar
Year: 2004, Expert Opinion on Pharmacotherapy
journal article

Možnosti očkovania v prevencii nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar, Jana Straková, Elena Kavcová, Tibor Baška
Year: 2004, Nozokomiálne nákazy
journal article

Nemocničné infekcie: vybrané kapitoly
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, Emil Bakoš, Sylvia Bazovská, Ivan Čižnár, Anna Hoštacká, Dušan Krkoška, Anna Líšková, Táňa Nosková, Margita Špaleková ... other authors
Year: 2004, Agentúra DUMAS
specialist book

Nenápadné, ale jedovaté
Rastislav Maďar
Year: 2004, Diabetik
journal article

Nové aspekty v prevencii šírenia antibiotickej rezistencie na Slovensku
Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Pneumokokové nákazy a ich prevencia
Rastislav Maďar
Year: 2004, ARD
specialist book

Postavenie experimentu v ošetrovateľskom výskume
Želmíra Fetisová, Igor Ondrejka, Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections?
Jana Straková, Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2004, Acta Medica Martiniana
journal article

Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych patogénov
Rastislav Maďar, Elena Kavcová, Henrieta Hudečková
Year: 2004, Nozokomiálne nákazy
journal article

Význam pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nemocničnej hygiene
Henrieta Hudečková, Mária Štefkovičová, Rastislav Maďar
Year: 2004
abstract in proceedings

Zásady tvorby odporúčaných postupov (guidelines)
Rastislav Maďar, Elena Kavcová
Year: 2004, Slovenský lekár
journal article

Analysis of unusual accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease cases in Orava and Liptov regions (Northern Slovak Focus) 1983-2000
Rastislav Maďar, D. Maslenová, K. Ranostajová, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2003, Central European Journal of Public Health
journal article

Fajčenie a diabetes-nebezpečná kombinácia
Rastislav Maďar
Year: 2003, Diabetik
journal article

Granulomatózne ochorenie kože po exotickom poranení
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič, Rastislav Maďar, Yveta Mellová ... other authors
Year: 2003, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
journal article

Granulomatózne ochorenie kože po uhryznutí piraňou
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Year: 2003, Lekárské listy príl. ZdN
journal article

Influenza vaccination - knowledge, attitudes, coverage - can they be improved?
Rastislav Maďar, L. Repková, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2003, Bratislavské lekárske listy
journal article

Methicilín-rezistentný Staphylococus aureus (MRSA)-stále je tu šanca účinne sa brániť
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
journal article

Nákazy prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar
Year: 2003, Alergo
journal article

Nozokomiálne infekcie krvného obehu
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne infekcie
journal article

Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2003
abstract in proceedings

Ošetrovatelstvo:teória a vedecký výskum
Katarína Žiaková, Tibor Baška, Ivana Bóriková, Juraj Čáp, Želmíra Fetisová, Ján Kudlička, Silvia Kyčinová, Rastislav Maďar, Dušan Meško, Mária Nemčeková, Igor Ondrejka, Marián Palenčár ... other authors
Year: 2003, Osveta
specialist book

Pneumokokové ochorenia dýchacích ciest a ich prevencia
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2003
abstract in proceedings

Pokrok v prevencii nozokominálnych nákaz prinesie iba spoločná snaha
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
journal article

Pracovné lekárstvo a toxikológia
Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Rastislav Maďar
Year: 2003, Osveta
specialist book

Tie nešťastné cigarety
Rastislav Maďar
Year: 2003, Alergo
journal article

Vakcíny sú na to, aby nás chránili
Rastislav Maďar
Year: 2003, Diabetik
journal article

Validita zisťovaných údajov o fajčiarskom návyku
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2003
abstract in proceedings

Vankomycín rezistentné enterokoky (VRE)-význam, charakteristika a možnosti prevencie
Rastislav Maďar
Year: 2003, Nozokomiálne nákazy
journal article

Detection of antibodies in saliva-an effective auxiliary method in surveillance of infectious diseases
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2002, Bratislavské lekárské listy
journal article

Diabetik na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
journal article

Epidemiologické charakteristiky fajčenia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2002, Sestra
journal article

Je vzťah medzi rakovinou vaječníkov a talkovým praškom?
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2002, Hygiena
journal article

Nemocničné sepsy, ich vznik, prevencia a úloha vaskulárnych katétrov : (review)
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková, Dušan Krkoška, Štefan Straka
Year: 2002, Acta chemotherapeutica
journal article

Očkovanie proti chrípke chráni aj pred inými chorobami
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
journal article

Prevalence of intestinal parasites in children of Turiec region, Central Slovakia, in a long-term survey (1970-2001)
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2002, Acta Medica Martiniana
journal article

S kufrom zdravia
Rastislav Maďar
Year: 2002, Harmónia
journal article

Totálna parenterálna výživa a nozokomiálne sepsy
Rastislav Maďar
Year: 2002, Nozokomiálne nákazy
journal article

Vakcína, ktorá může zachrániť život
Rastislav Maďar
Year: 2002, Diabetik
journal article

Zdravotné riziká chovu piraní v humánnej medicíne
Rastislav Maďar, Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič ... other authors
Year: 2002, Slovenský lekár
journal article

Analysis of nosocomial blood-stream infections in Martin Teaching Hospital (1986-1999)
Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Biológia
journal article

Črevné parazity u detí regiónu Turiec v dlhodobom priereze. Ako ďalej s preventívnymi parazitologickými vyšetreniami?
Štefan Straka, Tibor Baška, Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2001, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Interdisciplinárna spolupráca v programoch prevencie a podpory zdravia
Tibor Baška, Martina Bašková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001
abstract in proceedings

Jedovaté suchozemské živočíchy Stredomorskej oblasti
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001
abstract in proceedings

Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Non-pharmacological approach to smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

Pharmacotherapy in smoking cessation
Tibor Baška, Rastislav Maďar, Štefan Straka, Elena Kavcová
Year: 2001, Bratislavské lekárske listy
journal article

Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2001, Konzílium
journal article

Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2001, Central European Journal of Public Health
journal article

Zdravie najlepší spoločník na cestách
Rastislav Maďar
Year: 2001, ARD
specialist book

Hnačka cestovatelov z aspektu lekára-poradcu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2000, Medicínsky monitor
journal article

Nozokomiálne sepsy a možnosti ich prevencie
Rastislav Maďar, Henrieta Hudečková
Year: 2000, Medicínský monitor
journal article

Smoking habits in university students in Slovakia
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2000, Central European Journal of Public Health
journal article

Snahy tabakového priemyslu podkopávať prácu Svetovej zdravotníckej organizácie v kampani proti tabakismu
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2000, Medicínský monitor
journal article

Vybrané aspekty nozokomiálnych sepsí
Rastislav Maďar
Year: 2000, Merkantil
specialist book

Compendium of epidemiology
Pavol Bakoss, Tibor Baška, Sylvia Bazovská, Rastislav Maďar, Emil Kmety, Štefan Straka, Margita Špaleková, Vanda Výrostenková ... other authors
Year: 1999, Comenius University
specialist book

Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention
Tibor Baška, Martina Bašková, Rastislav Maďar, Štefan Straka
Year: 1999, Central European Journal of Public Health
journal article

Jedovaté živočíchy-zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 1999, Medicínský monitor
journal article

Revízia medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), predbežná správa (International Health Regulations, IRH)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 1998, Epidemiologie, mikrobilologie, imunologie
journal article

Šírenie nozokomiálnych patogénov a možnosti jeho redukcie
Rastislav Maďar
Year: , Nozokomiálne nákazy
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
EFEMFamily Medicine - internship
EFEM1Family Medicine - internship
CTMEDZáklady cestovní a tropické medicíny
DPRAXDiplomová praxe
EIFNKEpidemiologie infekčních onemocnění
EIFNTEpidemiologie infekčních onemocnění
EINFOEpidemiologie infekčních onemocnění
EIPVZEpidemiologie - praxe
ENFNKEpidemiologie neinfekčních onemocnění
EPIDKEpidemiologie infekčních nemocí
EPIDPEpidemiologie infekčních nemocí
EPNPHEpidemiologie infekčních nemocí
EPNPKEpidemiologie infekčních nemocí
EPVZ1Epidemiologie infekčních onemocnění
EPVZ2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
EP1LFEpidemiologie I.
HENBFHodn.exp. a násl. exp. - biol.fak.
HVVZPHygiena výživy a hyg. PBU - praxe
HZPVZHygiena obecná a komunální - praxe
HZZPPHodnocení zdrav. způs. k práci
PBPVZOdborná praxe k bakalářské práci
PHDVZOdb praxe z hyg.dětí a mladistvých
PPLVZOdb. praxe z pracovního lékařství
PZPVZPreventivní zdravotní programy
PZTVZÚvod do parazitologie
SUBLFMedicínská problematika tropů a subtropů
SZMG1Veřejné zdravotnictví
SZMG2Hygiena a její možnosti v OVZ
SZMG3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
SZMG4Obhajoba diplomové práce
SZZK2Epidemiologie inf. a neinf. onem.
SZZK3Hygiena obecná a komunální
SZZK4Hygiena výživy a hygiena PBU
SZZK5Obhajoba bakalářské práce
TOXNKLékařská toxikologie
TOXNTLékařská toxikologie
TOXVZToxikologie život. a prac. prostředí
VZMAGVeřejné zdravotnictví
XHEBTHygiena a epidemiologie
Y9EP1Epidemiology I.
Y9EP2Epidemiology II.
Y9SRZEpidemiology, law and social medicine
Y9SUBMedical problems of tropics and subtropi
ZHEMHygiena a epidemiologie
ZHEMKHygiena a epidemiologie
ZZPVZZávěrečná zkouška z praxe
0IAZKAlergeny životního prostředí
0IAZPAlergeny životního prostředí
0ICTKZáklady cestovní a tropické medicíny
0ICTMZáklady cestovní a tropické medicíny
0IDPKDiplomová praxe
0IDPXDiplomová praxe
0IEIKEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEIOEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEI1Epidemiologie infekčních onemocnění
0IEI2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
0IEKKEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEK3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IEK4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IEK5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IENIEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEPXEpidemiologie - praxe
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IHBKBiologické faktory prostředí
0IHDPOdb praxe z hyg.dětí a mladistvých
0IHEBBiologické faktory prostředí
0IHPXHygiena obecná a komunální - praxe
0IHVPHygiena výživy a hyg. PBU - praxe
0IIPKOdborná individuální praxe
0IIPXOdborná individuální praxe
0ILTKLékařská toxikologie
0ILTOLékařská toxikologie
0IPARÚvod do parazitologie
0IPBPOdborná praxe k bakalářské práci
0IPLXOdb. praxe z pracovního lékařství
0IPZPPreventivní zdravotní programy
0ISK1Veřejné zdravotnictví
0ISK2Hygiena a její možnosti v OVZ
0ISK3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
0ISK4Obhajoba diplomové práce
0ISTStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISTKStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISZ1Veřejné zdravotnictví
0ISZ2Hygiena a její možnosti v OVZ
0ISZ3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
0ISZ4Obhajoba diplomové práce
0ITOXToxikologie život. a prac. prostředí
0IVZKVeřejné zdravotnictví
0IVZMVeřejné zdravotnictví
0IXHEHygiena a epidemiologie
0IZHEHygiena a epidemiologie
0IZHKHygiena a epidemiologie
0IZZPZávěrečná zkouška z praxe
0IZZ2Epidemiologie inf. a neinf. onem.
0IZZ3Hygiena obecná a komunální
0IZZ4Hygiena výživy a hygiena PBU
0IZZ5Obhajoba bakalářské práce
0I2KHKomunální hygiena a hygiena ŽP
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
0I4HEHygiena a epidemiologie
1IZHKHygiena a epidemiologie
2NKKHKomunální hygiena a hygiena ŽP
3IEIKEpidemiologie infekčních onemocnění
3NKEIEpidemiologie infekčních onemocnění
3NKTOLékařská toxikologie
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
30IZHHygiena a epidemiologie
4ILTKLékařská toxikologie
4NKENEpidemiologie neinfekčních onemocnění
4ZZHEHygiena a epidemiologie
6ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
66HEPZáklady hygieny a epidemiologie
9EPEKOborová zkouška z epidemiologie
9EPEPOborová zkouška z epidemiologie
9EPIKEpidemiologie infekčních nemocí
9EPIPEpidemiologie infekčních nemocí
9EP1LEpidemiologie I.
9EP2LEpidemiologie II.
9SRZ5Epidemiologie, právo, sociální lékařství
9SUBLMedicínská problematika tropů a subtropů
SZNK5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
SZZK5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
0IZZ5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví
O4ZHEHygiena a epidemiologie
V3ZHKHygiena a epidemiologie


AuthorTitleType of thesisYear
Škerková MichaelaThe determination of hearing threshold by high-frequency tone audiometry in a productive ageDoctoral thesis 2022 
Hořínová SimonaSubjective evaluation of health condition after coronavirus infectionMaster's thesis 2022 
Ostřížková SilvieVaccination of travellers with chronic diseaseMaster's thesis 2021 
Hrdý VojtěchTick-borne encephalitis in Vysočina regionMaster's thesis 2020 
Volfová JanaSalmonellosis, campylobacteriosis and shigellosis in the Moravian-Silesian regionMaster's thesis 2020 
Janáčková PetraTiming of vaccination schedule before traveling abroadMaster's thesis 2019 
Chýlková DenisaThe appearence MRSA in commune facilitaresMaster's thesis 2009 
Havlů PetraThe public health importance of bacterial meningitisMaster's thesis 2009 
Grosman TomášPrevalence of the colon cancer in Czech RepublicMaster's thesis 2008 
Melicharová ZuzanaSexually transmitted diseases at the beginning of the 21st centuryMaster's thesis 2008 
Malechová LenkaEconomical aspect of immunization pragramme in Czech republicMaster's thesis 2007 
Salačová HanaThe influence of the National immunization programme on the reduction of incidence of infectious diseases in the Czech RepublicMaster's thesis 2007 
Ševčíková VendulaEpidemiological Aspects of Pneumococcal DiseasesMaster's thesis 2007 
Novotná Adéla The importance of the department of central sterilization in the prevention of hospital infectionsBachelor's thesis 2020 
Dudková NikolaVaccination during pregnancyBachelor's thesis 2018 
Kuželová VeronikaCharacteristics and epidemiology of HPVBachelor's thesis 2018 
Šigutová LenkaImportance of collective immunity achieved by vaccinationBachelor's thesis 2018 
Vavrečková KristýnaPrevention specifics for traveling at-risk population groupsBachelor's thesis 2018 
Kaluscha Náhlík VladimíraDiabetes mellitus as the threat of the 21st centuryBachelor's thesis 2009 
Klegová VeronikaThe prevalence of cervical cancer and possibilities of its reductionBachelor's thesis 2009 
Koběrská EliškaThe incidence of pertussis in the Czech Republic and possibilities of its reductionBachelor's thesis 2009 
Kraviecová IvanaThe Prevention of Infectious Diseases Transmissible through Donation of Blood and Blood DerivatesBachelor's thesis 2009 
Mikesková LucieAddison´s disease in the Czech republic and in the WorldBachelor's thesis 2009 
Němček KateřinaAwareness about nosocomial infections in patients and lay populationBachelor's thesis 2009 
Šlachtová MarcelaPrevention of Tick-borne meningoencephalitis by means of vaccination - the myths and factsBachelor's thesis 2009 
Valášková JanaThe Impact of Climate on the Change of Endemic Areas of Infectious DiseasesBachelor's thesis 2009 
Valová MichaelaWomen's breast cancer prevention in the Czech republicBachelor's thesis 2009 
Juřičková ŠárkaThe endemical territories of zoonotic infections in MoraviaBachelor's thesis 2008 
Mokrá MarieProfessional infections in health care workers and their preventionBachelor's thesis 2008 
Oršulíková IvaThe importance of vaccination against diphtheriaBachelor's thesis 2008 
Píchová PetraPossibilities of endemisation of vector-borne exotic diseases in Central EuropeBachelor's thesis 2008 
Říčná MarkétaEpidemicaly important operations and principles of their controlBachelor's thesis 2008 
Sněhotová ZuzanaThe level of knowledge and attitudes towards the influenza vaccination in individuals not under the risk.Bachelor's thesis 2008 
Štěrbová HelenaPerspectives of vaccinology and development of new vaccinesBachelor's thesis 2008 
Havlů PetraThe public health importance of meningococcal meningitis in Czech RepublicBachelor's thesis 2007 
Illéš TomášTuberculosis - focus on vaccination and increased resistance of mycobacreriaBachelor's thesis 2007 
Lapčíková MarieHandling of biological material at the Departments of Anestesiology and ResuscitationBachelor's thesis 2007 
Grosman TomášThe Risk of Importation Hemorrhagic Fevers to the Czech RepublicBachelor's thesis 2006 
Melicharová ZuzanaSelected aspects of travel medicineBachelor's thesis 2006 


Support for the development of the infrastructure of the Faculty of Medicine, OU
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period1/2021 - 12/2024
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Development of managerial and communication skills - a partial goal for effective cooperation
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period1/2022 - 12/2022
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2021/2022
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period9/2021 - 8/2022
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Internal communication as a basis for effective cooperation
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRektorát
Statefinished
Dotace studia studentů Lékařské fakulty
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period9/2020 - 8/2021
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
social hub