UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Petra Dobešová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PaedDr. Petra Dobešová
Room, floor, building: ZO 113, Building ZO
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Rehabilitation (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1621
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Dobeš, M., Čentík, M. a Dobešová, P. Cvičení ve vývojové řadě - využití v terapii a prevenci. In: 3. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov p. Radhoštěm. 2018.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Dobešová, P. Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská universita. Lékařská fakulta, 2012. Ostravská universita. Lékařská fakulta, 2012. s. 15-18. ISBN 978-80-7464-182-4.

All publications

Dobeš, M., Čentík, M. a Dobešová, P. Cvičení ve vývojové řadě - využití v terapii a prevenci. In: 3. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov p. Radhoštěm. 2018.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Fyzioterapie po operacích a úrazech měkkého kolene. In: 2.Fyzio a Šport konferencia. Bratislava. 2018.
Dobeš, M. a Dobešová, P. Plochá noha a možnosti rehabilitace. In: Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků. Ostrava. 2017.
Dobešová, P. Vnímej své tělo. In: FyzioCafé. Ostrava. 2016.
Dobešová, P. a Dobeš, P. M. Cukrovka a pohybový aparát: Praktický pohled. In: Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků. Klimkovice. 2015.
Dobešová, P. Neberme pacientům (vždy) jejich sny. In: 5. trilaterální sympozium. Rožnov pod Radhoštěm. 2015.
Dobešová, P. Didaktika TV - přednáška: audionahrávka. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV - přednášky. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 1 - cvičení: audionahrávka. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 1 - cvičení. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 2 - cvičení. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 2 - cvičení: audionahrávka. 2014.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Možnosti fyzioterapie v léčení bolestivých stavů zad a páteře.. In: V. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium. Soláň. 2014.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Dobešová, P. Základy Pilates metody. 2014.
Dobešová, P. Didaktika tělesné výchovy. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Ostrava - hala Gong: LF OU. 2013.
Dobešová, P. recenzní posudek na publikaci Zdravotní tělesná výchova. 2013.
Dobešová, P. Základy Pilates metody: DVD. 2013.
Dobešová, P. Didaktika TV cvičení 1: video, výukový program. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV cvičení 2: video, výukový program. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV 1 - cvičení. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV 1,2 - přednáška. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV 2 - cvičení (LS). 2012.
Dobešová, P. Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská universita. Lékařská fakulta, 2012. Ostravská universita. Lékařská fakulta, 2012. s. 15-18. ISBN 978-80-7464-182-4.
Dobešová, P. Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. : Lékařská fakulta OU, katedra rehabilitace. 2012.
Dobešová, P. Didactics of physical education for physioterapy students. Basic text (for study in abroad)-. 2010.
Dobešová, P. L.U.de.S. University - Lugano. 2010.
Dobešová, P. Pilates metoda v kinezioterapeutické praxi. In: Aktuality ve fyzioterapii. Olomouc - Filosofická fakulta: FTK UP Olomouc. 2010.
Dobešová, P. Posilování na míči. 2008.
Dobešová, P. Posilování na míči - DVD. 2008.
Dobešová, P. Základy Pilates Medical a jejich využití v kinezioterapii- praktická cvičení. 2008.
Dobešová, P. Strečink v TV. In: Těloolomouc-Tělíčkoolomouc 2005. Olomouc: FTK UP, 2006. FTK UP, 2006. s. 28-36. ISBN 80-244-1271-3.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Základy zdravotního cvičení. 2006.
Dobešová, P. Co bude dál se zdravotní tělesnou výchovou?. In: Sport a kvalita zivota. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 31-31. ISBN 80-210-3863-2.
Dobešová, P. Regionální zpráva o stavu výuky zdravotní tělesné výchovy, sledovaná Pedagogickou fakultou Ostravské university. In: Současný stav vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova na základních a středních školách. Praha: Karolinum, Univerzita Karlova, 2005. Karolinum, Univerzita Karlova, 2005. s. 44-49. ISBN 80-86317-37-4.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Vandrolová, D. Současný stav zdravotní tělesné výchovy na školách Moravskoslezského kraje. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 14. - 16. dubna 2004. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2005. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2005. s. 172-175. ISBN 80-7368-041-6.
Kutáč, P., Gajda, V. a Dobešová, P. Tělesná stavba studentů tělesné výchovy v letech 2001 - 2004. In: Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11.11. 2005 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 70-71. ISBN 80-210-3863-2.
Dobeš, M. a Dobešová, P. Tvorba rehabilitačního programu po artroskopicky asistované plastice předního zkříženého vazu. In: Sborník abstrakt-XII.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 36-38. ISBN 80-239-4173-9.
Dobešová, P. Zdravotní tělesná výchova a současnost. In: Pedagogická kinantropologie. Ostrava: Ostravská Universita - Pedagogická fakulta, 2005. Ostravská Universita - Pedagogická fakulta, 2005. s. 27-28. ISBN 80-7368-159-5.
Dobešová, P. a Hálková, J. Zdravotní tělesná výchova.1.část.. 2005.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní sed na body-ballu.. Česká antropologie. 2004, s. 103-105. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P., Ludva, P. a Dobešová, P. Didaktika lyžování v praxi - didaktický lyžařský kurz. In: Pedagogická kinantroplogie: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 9.-1. dubna 2003 2003-04-09 Frýdlant-Nová Ves. Ostrava: Ostravská univerzita, KTV pedagogické fakulty, 2004. Ostravská univerzita, KTV pedagogické fakulty, 2004. s. 52-55. ISBN 80-7042-382-X.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Kvalita svalů a svalových skupin s funkcí převážně posturální ve vztahu k úrovni pohybové aktivity u studentů tělesné výchovy. Česká antropologie. 2004, s. 107-108. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy. In: Univerzitny šport a telesná výchova na začiatku III. tisícročia: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III. tisícročia 2003-10-06 Nitra, Slovensko. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. s. 138-142. ISBN 80-8069-273-4.
Dobešová, P., Kristiníková, J. a Kutáč, P. Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě tělovýchovných studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. Brno: Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. s. 14-18. ISBN 80-210-3261-8.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy. In: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III. tisíciročia. Nitra. 2003.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Vztah habituální pohybové aktivity k úrovni posturálního hybného systému studentů tělesné výchovy. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě sportovních studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. BRNO: Fakulta sportovních studií MU v Brně, 2003. Fakulta sportovních studií MU v Brně, 2003. s. 37-41. ISBN 80-210-3261-8.
Dobešová, P. Zdravotní tělesná výchova - praktická cvičení. 2003.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. PdF OU Ostrava. 2002, s. 108-111.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie . Ostrava: PdFOU, 2002. PdFOU, 2002. s. 108-111.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Cvičíme na velkém míči. 2002.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Svalové dysbalance studentů tělesné výchovy v letech 2000/2001. In: Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie: Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie 2002-08-26 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 87-89. ISBN 80-244-0571-7.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Úroveň hybných funkcí posluchačů tělesné výchovy. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školá. Zborník z medzinárodnej konferencie Nitra 2002 2002-10-14 Nitra, Slovenská republika. Slovensko-Nitra: Agroinštitút Nitra, 2002. Agroinštitút Nitra, 2002. s. 24-29. ISBN 80-7139-090-9.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Kristiníková, J. Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ. 2002.
Dobešová, P. Cvičíme s měkkým míčem. 2001.
Dobešová, P. Cvičíme s overballem. Pohyb je život. 2001, s. 12-16.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Hodnocení tělesné stavby studentů 1. ročníku oboru tělesná výchova na PdF OU. Česká antropologie. 2001, s. 116-118. ISSN ISSN 0862-5085.
Dobešová, P. a Čechová, A. Jak předcházet bolestem v zádech. 2001.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Svalové dysbalance u studentů tělesné výchovy a jejich náprava. In: Diagnostika motoriky mládeže: Diagnostika motoriky mládeže , sborník příspěvků IV. mezinárodní konference 15.-16. listopadu 2001 2001-11-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity, katedra tělesné výchovy, 2001. Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity, katedra tělesné výchovy, 2001. s. 99-105. ISBN 80-7042-208-4.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Vliv kompenzačních cvičení na úroveň hybných funkcí studentů tělesné výchovy. In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu: Sborník referátů konference 2001-11-07 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 257-262. ISBN 80-210-2712-6.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Využití velkého míče jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. In: In Bull. Slov. antropol.Spoloč. . s. 88-92. ISBN 80-227-1656-1.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy. In: 1. Mezinárodní kongres slovenských antropologů. Zemplínská Šírava. 2001.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. in Bulletin Slovenské antropologie. 2001, s. 88-93. ISSN 80-227-1656-1.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Squash a regenerace sil. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Strečinkem můžeme předejít zranění. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Strečinková cvičení pro svalstvo trupu a horních končetin. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Strečinková cvičení pro svaly dolních končetin. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. Cvičíme na velkém míči. VITALITA. 1997, s. 17-17.
Dobešová, P. Posaďte se, prosím. Moderní vyučování. 1997, s. 15-15.
Dobešová, P. S velkým míčem hravě a zdravě (3. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 1997, s. 22-27.
Dobešová, P. S velkým míčem zdravě a hravě (1. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 1997, s. 14-15.
Dobešová, P. S velkým míčem zdravě a hravě (2. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 1997, s. 12-16.
Dobešová, P. Velký míč není jen na hraní. Moderní vyučování. 1997, s. 14-14.
Dobešová, P. Cvičení na velkém gymnastickém míči a jeho využití ve zdravotní tělesné výchově. In: sborník příspěvků vědecké konference Brno: Tělesná výchova a sport na základních a středních školách 1996-05-2 . Brno: Ústav tělesné kultury PedF MU, 1996. Ústav tělesné kultury PedF MU, 1996. s. 117-118.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Cvičíme na velkém míči. 1996.
Dobešová, P. a Čechová, A. Jak předcházet bolestem v zádech. 1996.
Dobešová, P. Žena po operaci prsu. 1996.


AuthorTitleType of thesisYear
Kluzová TeresaThe effect of Feldenkrais method in patients after total hip replacementMaster's thesis 2017 
Smolková MarkétaThe motivated compensatory exercises in physical education lessonsMaster's thesis 2007 
Watzlawiková Eva Compensation Programme in Rhymes and SongsMaster's thesis 2007 
Szkanderová EvaTělovýchovnéé chvilky pro žáky ve školní družiněMaster's thesis 2006 
Ševčíková TerezaTělovýchovné chvilky pro dyslektické děti na 1.stupni ZŠMaster's thesis 2006 
Paličková VeronikaSelf-therapy issues of lower back painsBachelor's thesis  
Čevela DavidFlexibility and possibilities of influencing it in sports preparation of floorball playersBachelor's thesis 2018 
Machara JiříFunctional disorders of musculoskeletal system of school-aged football playersBachelor's thesis 2018 
Paloncyová KamilaMethods of regenerative for first league floorball of women from physiotherapist´s point of viewBachelor's thesis 2018 
Stránský DavidThe role of a Physiotherapist in a professional ice hockey player trainingBachelor's thesis 2018 
Šácha DanielCompensatory exercise in physical preparation of school-aged football playersBachelor's thesis 2018 
Kubina LukášThe sedentary job from physiotherapist's point of viewBachelor's thesis 2017 
Nogol DariuszFitness training and diabetes mellitus type 1Bachelor's thesis 2017 
Novotná KateřinaThe Issue of Compensatory Exercises in Women HandballBachelor's thesis 2017 
Sovják TomášThe gym exercise program from physiotherapisťs point of viewBachelor's thesis 2017 
Trnavská KristýnaThe physiotherapist's view on a group form of Pilates lessonBachelor's thesis 2017 
Čornyjová DanielaCompensatory exercises in a sport training of table tennisBachelor's thesis 2016 
Mayer JanFitness training in handball from a physiotherapist's perspectiveBachelor's thesis 2016 
Vita MartinA physiotherapist´s view on tennis training in an older school ageBachelor's thesis 2016 
Křenková TerezaSlackline as a tool for kinesiotherapy within a program of primal preventionBachelor's thesis 2015 
Opletalová EvaKinesiotherapeutic interventions of ankle instability in sports trainingBachelor's thesis 2015 
Adámková AnetaMotion exercises for the primary prevention for younger school-age childrenBachelor's thesis 2014 
Civáňová ZuzanaApplication of TRX? suspension lifting fitness excercise for prevention of vertebrogenic algic syndromeBachelor's thesis 2014 
Kašparová ZuzanaPhysiotherapist's view on sports training in women basketball playersBachelor's thesis 2014 
Paráková VendulaProblems of exercising Pilates in a group from Physiotherapist´s point of viewBachelor's thesis 2014 
Dobrík RadoslavSpiral stabilization according to Smíšek in preventive exercising programmesBachelor's thesis 2013 
Godalová JanaA gym ball at a fitness training of an ice hockey playerBachelor's thesis 2013 
Bartusiková KamilaCompensatory exercises in women volleyballBachelor's thesis 2012 
Buchtová KateřinaCompensation excercise of a recreational golf playerBachelor's thesis 2012 
Chytilová MartinaRugby fitness training from the view of physiotherapyBachelor's thesis 2012 
Dvořáková IvaCompensatory exercises in performance cyclingBachelor's thesis 2012 
Nováčková MichaelaSoftball practice from the view of physiotherapyBachelor's thesis 2012 
Kačmařová TerezaA swimming course for young children viewed by a physiotherapistBachelor's thesis 2011 
Merendová PavlaUse of Pilates Medical Methodics in Women after HysterectomyBachelor's thesis 2011 
Tomanová HanaExcercises in Pregnancy with Use of GymballsBachelor's thesis 2011 
Němec FilipEffect of sport on the ice-hockey players' body postureBachelor's thesis 2010 
Burkotová MartinaFree time activites of wheelchair users in the Czech republicBachelor's thesis 2009 
Lokajíčková LuciaUtilisation of method Medical Pilates in vertebrogenic difficultiesBachelor's thesis 2009 
Procházková HanaThe possibilities of applied physical excercise in physically disabled people in Hamza's specialised medical institution Luže- Košumberk.Bachelor's thesis 2009 
Prusek PavelEffect of sport on the football players´body postureBachelor's thesis 2009 
Zwingerová AdélaTargeted physical exercise in teaching children inline skatingBachelor's thesis 2009 
Kadlíková LenkaBad posture in school childrenBachelor's thesis 2008 
Řehulka RadovanCompensation exercise with gymnastic ball for recreational squash playersBachelor's thesis 2008 
Stonová Tamaraalgorithm development of preschool sojourn programmes creationBachelor's thesis 2007 
Zlá LenkaCompensatory training with overball as a part of health preventative programmes in kindergartensBachelor's thesis 2007 
Kaděra RadekZákladní chyby v technice posilování u klientů ve fitcentrechBachelor's thesis 2006 


No record found.

social hub