UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Biomedical Sciences

Irena Urbanovská

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Irena Urbanovská
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Urbanovská, I., Houdova Megova, M., Dwight, Z., Kalita, O., Uvírová, M., Simova, J., Tuckova, L., Paleček, T., Hajduch, M., Dvořáčková, J. a Drabek, J. IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods. Pathology & Oncology Research. 2018, ISSN 1219-4956.
Urbanovská, I., Šenková, Ž., Skugarevská, B., Smolíková, M., Pitronová, S., Lipina, R., Geryk, T., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Studium genetických změn u chordomů. In: XXIX. Izakovičov memoriál. Bratislava: SGS/LF/2017-2018. 2018.
Svoboda, P., Měch, R., Kroupa, R., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Barrettův jícen - kdy je rizikovým faktorem vzniku karcinomu?. Gastroenterológia pre prax. 2016, č. 1, s. 27-30. ISSN 1336-1473.
Konvalinka, D., Urbanovská, I., Mazurová, J., Žebráková, I., Trombik, L., Hopenštoková, A., Kubová, B., Měch, R., Schreiberová, L., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry a jejich detekce v molekulárně genetické laboratoři. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 54-54. ISBN 978-80-906205-5-1.
Konvalinka, D., Urbanovská, I., Mazurová, J., Žebráková, I., Trombik, L., Hopenštoková, A., Kubová, B., Měch, R., Schreiberová, L., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry (HPV) a jejich detekce v laboratoři molekulární genetiky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Urbanovská, I., Měch, R., Pitronová, S., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Urbanovská, I., Měch, R., Pitronová, S., Šimová, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 32-32. ISBN 978-80-906205-5-1.
Hopenštoková, A., Žebráková, I., Kalábová, L., Šimová, J., Konvalinka, D., Měch, R., Kubová, B., Uvírová, M., Urbanovská, I., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Naše zkušenosti s využitím systému Idylla (Biocartis) při stanovení somatických mutací RAS genů u pacientů s kolorektálním karcinomem. In: 12. sympozium a workshop molekulární patologie. Olomouc. 2016.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: XX. celostátní konference DNA diagnostiky: ABSTRAKTA XX. celostátní konference DNA diagnostiky 2016-11-03 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-270-0744-8.
Žebráková, I., Hopenštoková, A., Šimová, J., Kubová, B., Schreiberová, L., Uvírová, M., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Měch, R., Mazurová, J., Dvořáčková, N. a Dvořáčková, J. Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis IdyllaTM. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 86-86. ISBN 978-80-906205-5-1.
Šimová, J., Kubová, B., Urbanovská, I., Žmolíková, J., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Motyka, O., Žiak, D., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V. a Dvořáčková, J. Výskyt mutace genu BRAF (V600E) u melanomu v závislosti na věku pacienta v době diagnózy. In: II. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 96-100. ISBN 978-80-7464-813-7.
Žmolíková, J., Pitronová, S., Uvírová, M., Kubová, B., Šimová, J., Urbanovská, I., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Aplikace aktuálních Doporučených postupů pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu u testování HER2 metodou fluorescenční hybridizace in situ a jejich význam v praxi.. In: XXXIX. Brněnské onkologické dny. Brno. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molekulárně genetické změny u gliomů a jejich vliv na progresi u pacientů s low grade gliomem. In: Celostátní sjezd společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference. Brno. 2015.
Urbanovská, I., Šimová, J., Uvírová, M., Kubová, B., Konvalinka, D., Měch, R., Kalábová, L., Žebráková, I., Paleček, T., Buzrla, P., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Somatické mutace v IDH1 a IDH2 genech u gliomů. In: Dni molekulovej patológie. Martin. 2015.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, č. 6, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, roč. 8, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Svoboda, P., Dítě, P., Klvaňa, P., Kupka, T., Bojková, M., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Uvírová, M., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Rizikové faktory a prediktory progrese Barrettova jícnu do adenokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 467-473. ISSN 0042-773X.
Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Marková, D., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: 9th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemismy, 99th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. Olomouc. 2013.
Urbanovská, I., Žmolíková, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: VII. Sympozium Agel 2013. Ostrava. 2013.
Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Pitronová, S., Paleček, T., Dvořáčková, J. a Drábek, J. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: XXIV. izakovičov memoriál. Donovaly. 2013.
Dvořáčková, J., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T. a Drábek, J. AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 60-64. ISBN 978-80-7464-364-4.
Dvořáčková, J., Šimová, J., Kubová, B., Uvírová, M., Žmolíková, J., Konvalinka, D., Urbanovská, I., Jalůvková, M., Měch, R., Žebráková, I., Hopenštoková, A., Mazurová, J. a Leszek, T. Somatické mutace v KRAS, BRAF a PIK3CA genu u pacientů s kolorektálním karcinomem: - zasláno k recenznímu řízení, květen 2013. Onkologie. 2013,


No record found.No record found.

social hub