Projects & Grants

NU20-05-00244: Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturního onemocnění srdce
Solver
Klinika onkologická FNO, IKEM, Nemocnice Podlesí, FN Brno, FN Olomouc
Period
2020-2024
Provider
AZV ČR
 
EU945119: Stopstorm: A Prospective European Validation Cohort for Stereotactic Therapy of Re-Entrant Tachycardia
Solver
UMC Utrecht, Klinika onkologická FNO
Period
2021-2026
Provider
H2020
 
TAČR FW03010174: TWO-TAILED-RT-QPCR ve včasné diagnostice počínajícího rozvoje kardiotoxicity u pacientek s nádory prsu
Solver
Biovendor a.s., FNO
Period
2021-2024
Provider
TAČR
 
NV 19-08-00383: Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu
Solver
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Klinika onkologická FNO
Period
2019-2023
Provider
AZV ČR
 
15-331258A: Nová úroveň molekulární taxonomie glioblastomu založená na expresních profilech dlouhých nekódujících RNA: implikace pro diagnostiku a terapii
Solver
Středoevropský technologický institut, Neurochirugická klinika FNO
Period
2015-2018
Provider
AZV ČR
 
RVO-FNOs/2016: HPV status a jeho prediktivní a prognostický význam u primárních a sekundárních karcinomů hlavy a krku
Solver
Klinika onkologická FNO
Period
2016-2019
Provider
FNO
 
RVO-FNOs/2016: Vliv deformace páteře a geometrické distorze magnetické rezonance (MR) na přesnost stereotaktické radioterapie v oblasti páteře
Solver
Klinika onkologická FNO
Period
2016-2019
Provider
FNO
 
RVO-FNOs/2015: Pohyblivý fantom prostaty a jeho využití v radioterapii
Solver
Klinika onkologická FNO
Period
2015-2018
Provider
FNO


Updated: 24. 11. 2021