UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Clinical Neurosciences

Eva Češková


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Clinical Neurosciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 320
E-mail:
Personal website:No record found.Monitorování nežádoucích účinků psychofarmak
Eva Češková, K. Horská
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neuroleptický maligní syndrom
Eva Češková, Libor Ustohal
Year: 2019, Česká a Slovenská psychiatrie
journal article

Off label léčba antidepresivy a antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
journal article

Personalizovaná léčba antipsychotiky
Eva Češková
Year: 2019, Acta Medicinae
journal article

Precizní psychiatrie - reálná možnost?
Eva Češková
Year: 2019, Časopis lékařů českých
journal article

Sledování nežádoucích účinků a bezpečnosti antidepresiv
Eva Češková, Kateřina Horská
Year: 2019, Psychiatrie pro praxi
journal article

Význam biologických markerů pro současnou diagnostiku a léčbu schizofrenie
Eva Češková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková ... other authors
Year: 2019, Pharmacopsychiatry
journal article

Farmakologická léčba kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
journal article

Kognitivní dysfunkce u deprese
Eva Češková, H. Přikrylová-Kučerová
Year: 2018, Cognitive dysfunction in depression
journal article

Nové možnosti depresivní a schizofrénní poruchy
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
journal article

Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice
Eva Češková, M. Sedova, R. Kellnerova, O. Starobova
Year: 2018, Pharmacology
journal article

Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors
L. Sušilová, Eva Češková, D. Hampel, A. Sušil, J. Šimůnek
Year: 2017, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE
journal article

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí
Eva Češková
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese
Eva Češková
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
journal article

Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek
Eva Češková, L. Sušilová, L. Ustohal
Year: 2017, Psychiatrie pro praxi
journal article

VYUŽITÍ BIOMARKERŮ V PSYCHIATRICKÉ FARMAKOTERAPII
Eva Češková, L. Ustohal
Year: 2017, Ceska a Slovenska Psychiatrie
journal article

Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients
D. Havelka, H. Přikrylová - Kučerová, R. Přikryl, Eva Češková
Year: 2016, STRESS
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found. Database Maintenance.No record found.

rss
social hub