UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Craniofacial Surgery

Petr Matoušek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Craniofacial Surgery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 817
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Masarova, M., Micanik, J., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Trombóza kavernózního splavu - Stále aktuální komplikace rinosinusitidy. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. undefined, 81(1), s. 100-102. ISSN 1210-7859.
Plášek, M., Porzer, B., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. ASPIRACE KOVOVÉ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, č. 66, s. 84-85. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Jančatová, D., Komínek, P., Matoušek, P. a Zeleník, K. Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset recurrent respiratory papillomatosis (prospective case-control study). Clinical Otolaryngology. 2017, č. 42, s. 597-601. ISSN 1749-4478.
Hybaskova, J., Jor, O., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pa cientů s obstrukční spánkovou apnoí. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie. 2017, č. 80, s. 428-433. ISSN 1210-7859.
Hybaskova, J., Jor, O., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Spánková endoskopie - cílena endoskopická diagnostika u pacientů s obstrukčni spaqnkovou apnoí. Gastroenterologie a Hepatologie. 2017, č. 71, s. 193-198. ISSN 1804-7874.
Hybášková, J., Jor, O., Novák, V., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2016, s. 1-5. ISSN 2314-6133.
Hybášková, J., Babiarová, V., Jor, O., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Flexibilní endoskopie horních dýchacích cest v léky navozeném spánku. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2016, roč. 65, s. 30-34. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Chronic rhinosinusitis and extraesophageal reflux: Who is the candidate for antireflux treatment?. AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY. 2016, roč. 30, č. 2016, s. E5-E9. ISSN 1945-8924.
Hybášková, J., Babiarová, V., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Neobvyklá příčina spánkové apnoe - kazuistika. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2016, roč. 79, s. 90-92. ISSN 1210-7859.
Jančatová, M. D., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Atypical Cogan's syndrome: A case report and summary of current treatment options. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 428-431. ISSN 0165-5876.
Celakovsky, P., Kalfert, D., Smatanova, K., Tucek, L., Cermakova, E., Mejzlik, J., Kotulek, M., Vrbacky, A. a Matoušek, P. Bacteriology of deep neck infections: analysis of 634 patients. Australian Dental Journal. 2015, roč. 60, s. 212-215. ISSN 1834-7819.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, M. R., Urban, O. a Zeleník, K. Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 677-679. ISSN 0165-5876.
Hybášková, M. J., Zeleník, K., Urban, O., Vítek, P., Matoušek, P. a Komínek, P. Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 163-167. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Matoušek, P., Formánek, M., Urban, O. a Komínek, P. Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux. International Forum of Allergy & Rhinology. 2015, roč. 5, s. 944-949. ISSN 20426976.
Štrympl, P., Staníková, L., Jonszta, T., Matoušek, P., Pniak, T., Tomášková, H. a Komínek, P. Srovnání sialendoskopie, ultrasonografie a sialografie v diagnostice duktogenních onemocnění slinných žláz (79 případů).. Otorhinolaryngology & Phoniatrics. 2015, roč. 64, č. 2, s. 73-78. ISSN 1210-7867.
Syrovátka, J., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, R., Zeleník, K. a Formánek, M. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2014, roč. 63, s. 68-74. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Diagnostika extraezofageálního refluxu u pacientů s chronickou rinosinusitídou. s. 128-. ISSN 1210-7867.
Buzrla, P., Cvek, J., Čáp, J., Formánek, M., Chovanec, M., Jirásková, N., Krejčí, T., Lipina, R., Matoušek, P., Mejzlík, J., Vacek, P., Salzman, R., Sičák, M., Žižka, J., Bar, M., Čábalová, L., Čelakovský, P., Česák, T., Dvořáková, J. a Fabčin, J. et al. Endoskopická chirurgie spodiny lební: Mozkové nádory a likvorea. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7311-139-7.
Dedek, V., Formánek, M. a Matoušek, P. Hodnocení efektivity tyreoeliminace radiojódem u diferencovaného karcinomu štítné žlázy. Nukleární medicína. 2014, roč. 3, s. 31-36. ISSN 1805-1146.
Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Je komunikace mezi pediatry a ORL lékaři opravdu vždy ideální?. s. 9-10.
Bohušová, B., Ottová, J., Paciorek, M. a Matoušek, P. Karcinom sinonazální oblasti s detrukcí patra - ošetřovatelská péče. s. 156-157. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Doškářová, Š., Švagera, Z., Lach, K., Červenka, S., Zeleník, K. a Matoušek, P. Lacrimal sac dacryoliths (86 samples): chemical and mineralogic analyses. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2014, č. 252, s. 523-529. ISSN 0721-832X.
Čábalová, L., Matoušek, P., Lipina, R. a Komínek, P. Možnosti chirurgického řešení sinonazálních tumorů, mezioborová spolupráce. s. 2-2.
Matoušek, P., Lipina, R., Čábalová, L., Komínek, P. a Němčanský, J. Nádory očnice - endoskopický přístup. s. 16-16.
Lipina, R., Matoušek, P. a Buzrla, P. Patologie hypofýzy a selární oblasti. ISBN 978-80-7311-139-7.
Matoušek, P., Lipina, R., Čábalová, L. a Komínek, P. Rinolikvorea - management léčby. s. 15-15.
Čábalová, L., Matoušek, P. a Komínek, P. Rozsáhlý karcinom dutiny nosní a paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika. ISBN 978-80-87562-14-7.
Čábalová, L., Matoušek, P. a Komínek, P. Rozsáhlý karcinom dutiny nosní paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika.
Čábalová, L., Boleslavská, J., Matoušek, P., Rosický, J. a Komínek, P. Využití epitéz u pooperačních defektů v ORL oblasti. s. 3-3.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Čábalová, L. a Zeleník, K. Vztah recidivující respirační papilomatózy a extraezofageálního refluxu. s. 58-59. ISBN 978-80-8152-160-7.
Formánek, M., Pniak, T., Matoušek, P., Zeleník, K. a Komínek, P. Zkušenosti s používáním bipolární termofúze tkáně BiClamp? 150 při operacích štítné žlázy - soubor 1047 operací. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, roč. 63, s. 170-175. ISSN 1210-7867.
Komínek, P., Matoušek, P., Formánek, M. a Zeleník, K. Alergie nebo reflux? Extraezofageální reflux z pohledu otorinolaryngologa. Alergie. 2013, roč. 15, s. 176-182. ISSN 1212-3536.
Čabalová, L., Komínek, P., Zeleník, K., Syrovátka, J. a Matoušek, P. Endoskopická transkarunkulární mediální orbitotomie jako přístup k ošetření posttraumatického krvácení z a. ethmoidalis anterior. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 35-37. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Matoušek, P., Tedla, M., Syrovátka, J. a Komínek, P. Extraesophageal Reflux: What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to Proton Pump Inhibitors?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Komínek, P., Vítek, P., Urban, O., Zeleník, K., Halamka, M., Feltl, D., Cvek, J. a Matoušek, P. Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients with Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Čabalová, L., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Krvácení z a. ethmoidalis anterior - možnosti chirurgického řešení. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2013, č. 62, s. 140-144. ISSN 1210-7867.
Buzrla, P., Dvořáčková, J. a Matoušek, P. Nazální chondromezenchymální hamartom - kazuistika. In: 20. zjazd slovenských a čekých palológov. Senecké jazerá. 2013.
Matoušek, P., Lipina, R., Komínek, P., Šmehlík, P., Krejčí, T., Syrovátka, J. a Zeleník, K. Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice. Česká a slovenská oftalmologie. 2012, roč. 68, č. 5, s. 200-204. ISSN 1211-9059.
Matoušek, P., Komínek, P. a Garčic, A. Errors associated with the concentration of epinephrine in endonasal surgery. EUR ARCH OTO-RHINO-L. 2011, roč. 268, s. 1009-1011. ISSN 0937-4477.
Komínek, P., Červenka, S., Pniak, T., Zeleník, K., Tomášková, H. a Matoušek, P. Revison endonasal dacryocystorhinostomies: Analysis of 44 procedures. RHINOLOGY. 2011, roč. 38, č. 49, s. 375-380. ISSN 0300-0729.
Komínek, P., Zachař, R., Matoušek, P. a Zeleník, K. A left-sided asymptomatic supraclavicular cystic mass in a 14-year-old girl. EUR J PEDIATR. 2010, roč. 169, s. 1163-1165. ISSN 0340-6199.
Komínek, P. a Matoušek, P. Akutní záněty hltanu. Medicína po promoci. 2010, roč. 11, s. 74-80. ISSN 1212-9445.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube-is it the surgery for children?. GRAEF ARCH CLIN EXP. 2010, roč. 248, s. 1339-1343. ISSN 0721-832X.
Komínek, P., Matoušek, P. a Štrympl, P. Dacryocystitis as the first symptom of sinonasal carcinoma. SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE. 2010, roč. 24, s. 343-345. ISSN 0930-4282.
Komínek, P., Červenka, S. a Matoušek, P. Does the Length of Intubation Affect the Success of Treatment for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction?. OPHTHAL PLAST RECONS. 2010, roč. 26, s. 103-105. ISSN 0740-9303.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Does the middle turbinate resection affect the success rate of endonasal dacryocystorhinostomy?. SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE. 2010, roč. 24, s. 258-262. ISSN 0930-4282.
Zeleník, K., Matoušek, P., Urban, O., Schwarz, P., Stárek, I. a Komínek, P. Globus Pharyngeus and Extraesophageal Reflux: Simultaneous pH < 4.0 and pH < 5.0 Analysis. LARYNGOSCOPE. 2010, roč. 120, s. 2160-2164. ISSN 0023-852X.
Komínek, P., Červenka, S., Matoušek, P., Pniak, T. a Zeleník, K. Primary pediatric endonasal dacryocystorhinostomy-A review of 58 procedures. INT J PEDIATR OTORHI. 2010, roč. 74, s. 661-664. ISSN 0165-5876.


No record found.The paranasal sinuses computer tomography imaging - volumometric study of the development sinuses from birth to age 18
Main solverMUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub