UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Craniofacial Surgery

Pavel Komínek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Room, floor, building:
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Craniofacial Surgery (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 801
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Jor, O., Kubíčková, J., Máca, J., Šeděnková, V., Frelich, M., Ševčík, P. a Komínek, P. Spánková endoskopie - nový požadavek na anesteziologa v diagnostice a léčbě syndromu obstrukční spánkové apnoe. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2018, roč. 29, č. 2, s. 72-76. ISSN 1214-2158.
Masarova, M., Micanik, J., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Trombóza kavernózního splavu - Stále aktuální komplikace rinosinusitidy. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. undefined, 81(1), s. 100-102. ISSN 1210-7859.
Plášek, M., Porzer, B., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. ASPIRACE KOVOVÉ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, č. 66, s. 84-85. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P. a Čada, Z. Familiární epizodická ataxie 1.a 2.typu. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 338-342. ISBN 978-80-7311-165-6.
Zeleník, K., Formánek, M., Komínek, P. a Čada, Z. Kinetóza. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 343-347. ISBN 978-80-7311-165-6.
Formánek, M., Jančatová, D., Komínek, P., Matoušek, P. a Zeleník, K. Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset recurrent respiratory papillomatosis (prospective case-control study). Clinical Otolaryngology. 2017, č. 42, s. 597-601. ISSN 1749-4478.
Zeleník, K., Formánek, M., Komínek, P. a Čada, Z. Léky navozená porucha rovnováhy. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 348-352. ISBN 978-80-7311-165-6.
Hybaskova, J., Jor, O., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pa cientů s obstrukční spánkovou apnoí. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie. 2017, č. 80, s. 428-433. ISSN 1210-7859.
Komínek, P., Chrobok, V., Zeleník, K. a Dršata, J. Novorozenecký screening sluchu ? význam, současný stav v ČR. Časopis lékařů českých. 2017, s. 173-177. ISSN 0008-7335.
Čada, Z., Chrobok, V. a Komínek, P. Poučení pro praxi. In: Závratě. Tobiáš, 2017. s. 473-480. ISBN 978-80-7311-165-6.
Cabanova, K., Peikertova, P., Bielnikova, H., Barosova, H., Motyka, O., Čábalová, L., Dvořáčková, J., Komínek, P. a Kukutschova, J. Raman microspectroscopy as a useful tool for nanopathology. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY. 2017, č. 48, s. 357-362. ISSN 0377-0486.
Hybaskova, J., Jor, O., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Spánková endoskopie - cílena endoskopická diagnostika u pacientů s obstrukčni spaqnkovou apnoí. Gastroenterologie a Hepatologie. 2017, č. 71, s. 193-198. ISSN 1804-7874.
Stanikova, L., Satankova, J., Kucova, H., Walderova, R., Zeleník, K. a Komínek, P. The role of narrow-band imaging (NBI) endoscopy in optical biopsy of vocal cord leukoplakia. EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY. 2017, č. 274, s. 355-359. ISSN 0937-4477.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Hanousek, M. a Komínek, P. There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms. ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA. 2017, č. 37, s. 401-405. ISSN 0392-100X.
Formánek, M., Jančatová, D., Zeleník, K. a Komínek, P. Záněty středního ucha u dětí - Omyly při diagnostice a léčbě. Pediatrie pro Praxi. 2017, č. 18, s. 32-35. ISSN 1213-0494.
Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I. a Komínek, P. Diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu.. Onkologická revue. 2016, roč. 2016, s. 11-14.
Hybášková, J., Jor, O., Novák, V., Zeleník, K., Matoušek, P. a Komínek, P. Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2016, s. 1-5. ISSN 2314-6133.
Hybášková, J., Babiarová, V., Jor, O., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Flexibilní endoskopie horních dýchacích cest v léky navozeném spánku. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2016, roč. 65, s. 30-34. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Chronic rhinosinusitis and extraesophageal reflux: Who is the candidate for antireflux treatment?. AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY. 2016, roč. 30, č. 2016, s. E5-E9. ISSN 1945-8924.
Hybášková, J., Babiarová, V., Novák, V., Matoušek, P. a Komínek, P. Neobvyklá příčina spánkové apnoe - kazuistika. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2016, roč. 79, s. 90-92. ISSN 1210-7859.
Jančatová, M. D., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Atypical Cogan's syndrome: A case report and summary of current treatment options. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 428-431. ISSN 0165-5876.
Kučová, M. H., Tománková, M. M., Komínek, P., Walderová, M. R. a Zeleník, K. Augmentace hlasivek autologním tukem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 79-86. ISSN 1210-7867.
Jančatová, M. D., Komínek, P. a Zeleník, K. Cogan's syndrome. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 42-45. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, M. R., Urban, O. a Zeleník, K. Comparison of Three Methods Used in the Diagnosis of Extraesophageal Reflux in Children with Chronic Otitis Media with Effusion. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P. a Matoušek, P. Diagnosis of extraesophageal reflux in children with chronic otitis media with effusion using Peptest. INT J PEDIATR OTORHI. 2015, roč. 79, s. 677-679. ISSN 0165-5876.
Vítečková, T., Hybášková, J., Polášková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Labioglossopexe, u nás opomíjená metoda řešení dechových obtíží u Pierre-Robinovy sekvence. Neonatologické listy. 2015, roč. 21, s. 3-5. ISSN 1211-1600.
Hybášková, M. J., Vítečková, M. T., Poláčková, M. R., Zeleník, K. a Komínek, P. Labioglossopexe u pacienta s Pierre Robinovou sekvencí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 119-121. ISSN 1210-7867.
Hybášková, M. J., Zeleník, K., Urban, O., Vítek, P., Matoušek, P. a Komínek, P. Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 163-167. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Čabanová, M. K., Bielniková, M. H., Kukutschová, J., Dvořáčková, J., Dědková, PhD, M. K., Zeleník, K. a Komínek, P. Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. 2015, roč. 2015, s. 1-6. ISSN 2314-6133.
Zeleník, K., Matoušek, P., Formánek, M., Urban, O. a Komínek, P. Patients with chronic rhinosinusitis and simultaneous bronchial asthma suffer from significant extraesophageal reflux. International Forum of Allergy & Rhinology. 2015, roč. 5, s. 944-949. ISSN 20426976.
Václavík, D., Solná, G., Lasotová, N., Lebedová, Z., Hofmanová, J., Baborová, E., Komínek, P., Novák, F. a Neubauer, K. Péče o pacienty s dysfagií po cévní mozkové příhodě. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 721-727. ISSN 1210-7859.
Havlíková, M. E., Poláčková, M. R., Vítečková, M. T., Zeleník, K. a Komínek, P. Screening sluchu fyziologických a rizikových novorozenců metodami OAE a AABR - zhodnocení výsledků. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 17-21. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Kučová, M. H., Zeleník, K. a Komínek, P. Současné možnosti terapie juvenilní recidivující respirační papilomatózy. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 174-178. ISSN 0069-2328.
Štrympl, P., Staníková, L., Jonszta, T., Matoušek, P., Pniak, T., Tomášková, H. a Komínek, P. Srovnání sialendoskopie, ultrasonografie a sialografie v diagnostice duktogenních onemocnění slinných žláz (79 případů).. Otorhinolaryngology & Phoniatrics. 2015, roč. 64, č. 2, s. 73-78. ISSN 1210-7867.
Havlíková, M. E., Zeleník, K. a Komínek, P. Stav screeningu sluchu novorozenců v ČR. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 13-16. ISSN 1210-7867.
Zeleník, K., Jančatová, M. D., Formánek, M. a Komínek, P. Těžká oboustranná nedoslýchavost u dítěte s výbavnými otoakustickými emisemi. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 121-123. ISSN 1213-0494.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K., Šatanková, J. a Komínek, P. Využití narrow band imaging v diagnostice časných karcinomu hrtanu. Klinická onkologie. 2015, roč. 28, s. 116-120. ISSN 0862-495X.
Boleslavská, J. a Komínek, P. Ameloblastom dolní čelisti - kazuistika. s. 131-132. ISBN 1210-7867.
Walderová, R., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Augmentace hlasivek tukem. s. 34-34. ISBN 978-80-905554-3-3.
Walderová, R., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Augmentace tukem na ORL klinice FN Ostrava v letech 2011 - 2013. s. 140-. ISSN 1210-7867.
Syrovátka, J., Komínek, P., Matoušek, P., Tomanová, R., Zeleník, K. a Formánek, M. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2014, roč. 63, s. 68-74. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Komínek, P. a Zeleník, K. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou otitidou (prezentace nových diagnostických metod a vlastních výsledků). s. 8-9.
Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Diagnostika extraezofageálního refluxu u pacientů s chronickou rinosinusitídou. s. 128-. ISSN 1210-7867.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Diagnostika lézí hrtanu pomoci NBI. s. 139-. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Zeleník, K. a Komínek, P. Dušnost u dětí z pohledu ORL lékaře. s. 16-17.
Buzrla, P., Cvek, J., Čáp, J., Formánek, M., Chovanec, M., Jirásková, N., Krejčí, T., Lipina, R., Matoušek, P., Mejzlík, J., Vacek, P., Salzman, R., Sičák, M., Žižka, J., Bar, M., Čábalová, L., Čelakovský, P., Česák, T., Dvořáková, J. a Fabčin, J. et al. Endoskopická chirurgie spodiny lební: Mozkové nádory a likvorea. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7311-139-7.
Staníková, L., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Hemangiom hrtanu u dítěte kazuistika. s. 19-19.
Smatanová, K., Dršata, J., Černý, M., Chrobok, V., Frič, M., Zeleník, K., Kučová, H. a Komínek, P. Injekční larygoplastika substrátem Radiesse voice: první výsledky. s. 139-139. ISSN 1210-7867.
Formánek, M., Matoušek, P. a Komínek, P. Je komunikace mezi pediatry a ORL lékaři opravdu vždy ideální?. s. 9-10.
Zeleník, K. a Komínek, P. Léčba subglotických stenóz. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Matoušek, P., Lipina, R. a Komínek, P. Možnosti chirurgického řešení sinonazálních tumorů, mezioborová spolupráce. s. 2-2.
Matoušek, P., Lipina, R., Čábalová, L., Komínek, P. a Němčanský, J. Nádory očnice - endoskopický přístup. s. 16-16.
Čábalová, L., Čabanová, K., Bielniková, H., Komínek, P., Kukutschová, J. a Dvořáčková, J. Nanočástice a mikročástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky. s. 127-127.
Čábalová, L., Čabanová, K., Bielniková, H., Komínek, P., Kukutschová, J. a Dvořáčková, J. Nanočástice a mikročástice v lidské sliznici nosní dutiny - první výsledky. s. 127-127. ISBN 1210-7867.
Čábalová, L., Komínek, P. a Zeleník, K. Obstrukce dýchacích cest u dětí z pohledu otorinolaryngologa. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, s. 70-73. ISSN 1213-0494.
Staníková, L., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Papilomatóza hrtanu u pacientů dětského věku. s. 18-19.
Zeleník, K. a Komínek, P. Působení refluxu na horní cesty dýchací - shrnutí současných poznatků. s. 64-65. ISSN 1212-3536.
Matoušek, P., Lipina, R., Čábalová, L. a Komínek, P. Rinolikvorea - management léčby. s. 15-15.
Čábalová, L., Komínek, P., Zeleník, K. a Kukutschová, J. Role nanočástic v etiopatogenezi onemocnění v ORL oblasti u dětí. s. 24-24.
Čábalová, L., Matoušek, P. a Komínek, P. Rozsáhlý karcinom dutiny nosní a paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika. ISBN 978-80-87562-14-7.
Čábalová, L., Matoušek, P. a Komínek, P. Rozsáhlý karcinom dutiny nosní paranazálních dutin s propagací do tvrdého a měkkého patra a nosohltanu - kazuistika.
Staníková, L., Kaniová, M., Kučová, H., Zeleník, K. a Komínek, P. Videoendoskopie polykacího aktu (FEES) na ORL klinice FN Ostrava.. s. 134-. ISSN 1210-7867.
Čábalová, L., Boleslavská, J., Matoušek, P., Rosický, J. a Komínek, P. Využití epitéz u pooperačních defektů v ORL oblasti. s. 3-3.
Staníková, L., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu. ISBN 978-80-260-6985-0.
Formánek, M., Komínek, P., Matoušek, P., Čábalová, L. a Zeleník, K. Vztah recidivující respirační papilomatózy a extraezofageálního refluxu. s. 58-59. ISBN 978-80-8152-160-7.
Formánek, M., Pniak, T., Matoušek, P., Zeleník, K. a Komínek, P. Zkušenosti s používáním bipolární termofúze tkáně BiClamp? 150 při operacích štítné žlázy - soubor 1047 operací. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, roč. 63, s. 170-175. ISSN 1210-7867.


No record found.Fyziologické zásady operování kůže hlavy a krku
Main solverprof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Period1/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Vytvoření multimediálního atlasu rinoskopických nálezů
Main solverprof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub