Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine > Departments & Centres > Department of Clinic Subjects

Petr Vítek


Academic degree, name, surname:MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 558 415 305
E-mail:No record found.Correlation between ADR of screening and all colonoscopies
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek, Josef Chalupa, Jan Kuchar, Jiří Platos, Pavel Řeha, Pavel Klvana jr. ... other authors
Year: 2020, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc
journal article

Eozinofilní ezofagitida - současný pohled na dia­gnostiku a léčbu
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek
Year: 2020, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

A correlative approach, combining chlorophyll a fluorescence, reflectance, and Raman spectroscopy, for monitoring hydration induced changes in Antarctic lichen Dermatocarpon polyphyllizum
Petr Vítek, Mishra Kumud Bandhu, Bartak Milos
Year: 2019, Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy
journal article

There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms
Karol Zeleník, I.M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, M. Hanousek, Pavel Komínek ... other authors
Year: 2017, ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA
journal article

Atypický průběh Crohnovy choroby s postižením tlustého střeva u mladého nemocného.
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Pavel Zonča, J. Platoš, M. Lukáš ... other authors
Year: 2016, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu.
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Pavel Komínek
Year: 2016, Onkologická revue
journal article

Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii.
Přemysl Falt, Ondřej Urban, Š. Suchánek, J. Cyrany, M. Bortlík, Petr Vítek, J. Martínek, G. Vojtěchová, T. Grega, I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Pěnčík, I. Tachecí, O. Jirkovský, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, R. Kroupa, P. Opletal, V. Kojecký, R. Procházka, J. Bureš, M. Kopáčová, M. Lukáš, V. Šmajstrla, J. Špičák, T. Vaňásek, M. Zavoral ... other authors
Year: 2016, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Endoskopické řešení volvulu sigmatu
Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, M. Chrostek
Year: 2016, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Přehled současných metod screeningu kolorektálního karcinomu
Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article

The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions
Ondřej Urban, Barbora Pipek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Přemysl Falt, Petr Fojtík, Petr Vítek ... other authors
Year: 2016, Vnitřní lékařství
journal article

Budd-Chiariho syndrom u těhotné pacientky s Crohnovou chorobou
M. Olbrechtová, O. Zela, Petr Vítek
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku
MUDr. J. Hybášková, Karol Zeleník, Ondřej Urban, Petr Vítek, Petr Matoušek, Pavel Komínek ... other authors
Year: 2015, Otorinolaryngologie a foniatrie
journal article

Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let
Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, J. Kuchař, J. Platoš, P. Řeha ... other authors
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Torpidní průběh herpetické ezofagitidy u imunokompetentní pacientky - videokazuistika
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzlíková, A. Buriánová, V. Hořava, jr., Petr Širůček
Year: 2015, Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Dietary habits of colorectal neoplasia patients in comparison to their first-degree relatives
Ivana Mikoviny Kajzrlikova, Petr Vítek, Josef Chalupa, Petr Dítě
Year: 2014, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Infekce Clostridium difficile - dojde ke změně paradigmatu léčby?
Petr Vítek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kolonoskopie - nové endoskopické metody
Petr Vítek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kombinovaná endoskopická a laparoskopická terapie akutního krvácení z žaludečních metastáz renálního karcinomu - videokazuistika
Petr Vítek, I. Kajzlikova, J. Chalupa, A. Hajek, V. Horava, J. Kuchar, J. Platos ... other authors
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Sedated colonoscopy
Petr Vítek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neoplaziemi a jejich příbuzných prvního stupně
IM. Kajzrlikova, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Year: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Antikoagulační a protidestičková léčba u endoskopických výkonů
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková
Year: 2013, Interní medicína pro praxi
journal article

Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients with Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck?
P. Komínek, Petr Vítek, Ondřej Urban, Karol Zeleník, Magdaléna Halamka, David Feltl, Jakub Cvek, Petr Matoušek ... other authors
Year: 2013, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
journal article

Kteří příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi
I. Milkoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Kteří příbuzní 1.stupně příbuzných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi
Petr Dítě, Petr Vítek, J. Chalupa, I. Mikoviny Kajzrlíková
Year: 2013, Vnitřní lékařství
journal article

Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up
Ondřej Urban, Barbora Kijonková, Ivana M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Kliment, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Kateřina Reiterová, Vladimír Hořava, Jr. ... other authors
Year: 2013, EUR J GASTROEN HEPAT
journal article

Endoskopická polypektomie - jak dosáhnout standardu kvality v roce 2012?
I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Year: 2012, Gastronterologie a hepatologie
journal article

Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?
Karol Zeleník, Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Jan Kuchař, Josef Chalupa, Pavel Komínek ... other authors
Year: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012
Ondřej Zela, Petr Vítek
Year: 2012, Medicína pro praxi
journal article

Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship?
Karol Zeleník, I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Pavel Komínek ... other authors
Year: 2012
abstract in proceedings

High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management
Ondřej Urban, M. Kliment, P. Fojtík, P. Faltl, J. Örhalmi, Petr Vítek, Pavol Holéczy ... other authors
Year: 2011, SURG ENDOSC
journal article

Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta?
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Chalupa, Antonín Hájek, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Nedostatečný screening a malá informovanost o rizikových faktorech u příbuzných I. stupně nemocných s kolorektálním karcinomem
Petr Vítek, I. Kajzrlíková, J. Bureš, J. Chalupa
Year: 2011, -Vnitřní lékařství
journal article

Probiotics in hepatology
Jan Lata, M. Kopáčová, Petr Vítek
Year: 2011, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelurální karcinomu jícnu
P. Faltl, I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Komínek
Year: 2010, Endoskopie
journal article

Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system
I. Kajzrlíková, Petr Vítek, Ondřej Urban, P. Faltl, P. Komínek
Year: 2010, BMJ Case Reports
journal article

Koincidence celiakální sprue s jereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu
J. Chalupa, Jan Pták, Petr Vítek, I. Kajzrlíková, Vladimír Hořava,ml.
Year: 2008, Folia gastroenterologica et hepatologica
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.No record found.

rss
social hub